Fler exempel på orientalisk visdom
TAI CHI & QI GONG?

Qi Gong är ett samlingsnamn för de traditionella kinesiska metoder som genom meditation och rörelseövningar påverkar människans Qi. Tai Chi är en undergrupp av dessa. Qi kan ses som "livskraften", energin som finns i allt och som i människan flödar i ett grenverk av kanaler. Människans hälsotillstånd och harmoni är beroende av balansen och det fria flödet i detta system. Det kan påverkas genom exempelvis akupunktur, massage, akupressur samt meditation och rörelseövningar. Det mentala påverkar det kroppsliga och kan ge upphov till såväl välmående som sjukdomssymptom, och det fysiska påverkar i samma utsträckning det psykiska. Detta är ju egentligen allmänt känt, men det är sällan vi tar fasta på detta. I den kinesiska medicinen går man så långt som att se dem båda som ett och samma. Tai Chi och annan Qi Gong lär oss därför att arbeta med såväl kroppslig som själslig balansering. Qi Gong betyder helt enkelt "Qi-energi övning" och har utvecklatsparallellt med den kinesiska medicinen sedan tusentals år. Tai Chi har sin bakgrund i Qi Gong-system som De fem djurformerna från Dao Yin och andra taoistiska övningar, som på 1200-talet sammansmältes av munken Cheng San Feng till Tai Chi. På så sätt har Tai Chi sina rötter i kinesisk filosofi, främst taoismens Yin-Yang tänkande, och i den kinesiska medicinens människosyn.

Tai Chi är alltså på en och samma gång gymnastik, meditation och Qi Gong. Grundövningen är den långsamma formen som är en flytande, obruten serie rörelser. De utförs långsamt, mjukt och kraftfullt med avspänd kropp och avspänt sinne, men ändå med djup koncentration, på ett sådant sätt att hela organismen stärks och balanseras. Genom att öka det fria flödet av Qi-energi arbetar Tai Chi på att återskapa balansen mellan människans fysiska, mentala och själsliga natur. Det motverkar stress och sjukdomar, leder till bättre hälsa och välbefinnande. Tai Chi Chuan, som är det fullständiga namnet, kan läras av alla oavsett kön, ålder och fysiska förut-sättningar. Tai Chi, som också är namnet på Yin & Yang-symbolen, arbetar med att kombinera den inåtriktade, meditativa Yin-energin med ett kampkonstmönster för att ge fokus och riktning för den utåtgående Yang-energin. Dessa utgör ett komplementärt motsatspar, därför jobbar vi också med partnerövningar där man lär sig att harmonisera dessa energier och tillämpa Tai Chi's principer. Genom att accelerera den långsamma formen förvandlas den till en sofistikerad kampkonst, en av de få som man kan tillägna sig i hög ålder. Om man gradvis lär sig detta och fortsätter att utveckla dess inre och yttre tekniker utvecklas Tai Chi med tiden till ett effektivt självförsvar där mental kontroll och balans är av större vikt än fysisk styrka.

Ref:

YinYang

 

En holistisk helhetssyn på människans kropp & ANDE
är vad framtidens medicin och hälsa handlar om.

Människokroppen är ett mycket komplext system av samspelande organ. Där ex. irisdiagostik (, Öga), zonterapi, handens linjer visar hur kroppens organ inte fungerar ensamma, utan samspelar hela tiden som en helhet. Människokroppen är även ett energisystem där olika chakran samverkar. Det finns 7 chakra = energicentra, som alla existerar i den fysiska kroppen. Genom modern läkekonst kan vi se att dessa 7 chakra är placerade exakt överstämmelse med de 7 huvudnervcentra "ganglier" som utgår från ryggraden.

Ref:

Akupunktur är ett sätt att påverka detta energisystem.
Smärtlindringen sker på olika sätt, dels på spinal nivå, dvs i ryggraden, dels på central nivå, dvs i hjärnan. Akupunkturbehandlingen leder också till att kroppen börjar producera ENDORFIN (kroppens egna morfinliknande ämnen) m.fl kemiska signalsubstanser. Endorfinerna är kända för att lindra smärtor och normalisera en mängd olika förlopp i kroppen, bland annat reglera blodtrycket och påverka reflexer till tarm, lunga och urinblåsa. Oxytocin, som har en lugnande effekt frigörs vid akupunktur.
Samspel=helande sker även genom andlig kropp och fysisk kropp. Vilket bevisats genom ex. bönens=tankens helande verkan - centralt i 2000 års kristendom. Eller healing där en annan person är kanal för den andliga helande kraften. Centralt för allt Jesu helande var hans fråga "tror du". Jesus var alltså en kanal för den andliga helande kraften. Men kravet var att den inte blockerades av skepsis och otro hos mottagaren.

Ref:

Att hela=läka anden är det centrala för Enighetsrörelsen. Eftersom allt elände i människan har sin rot och ursprung i syndafallet och den fallna naturen. Denna andliga sjukdom kan bara läkas genom en andligt fullkomlig läkare Messias Kristus. Jesus var och är denna läkare. Men genom att Jesus var tvungen att offra sin fysiska kropp. Kan vi inte få den ANDLIGA & FYSISKA läkningen förrän vid Återkomsten av Messias i en ny absolut syndfri fysisk kropp.