Ytterst handlar 1:a Välsignelsen om Fullständigt Sinne-Kropp harmoni.
Välsignelsen genom Sanna Föräldrar, öppnar dörren till denna möjlighet!

1 Mos. 1:28 förklarar kärnan i Guds syfte med människan. De tre stora välsignelserna:
"Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg henne under er."

Kommentar: Den första Välsignelsen ser vi på många sätt förverkligad i dagens (2007) samhälle. Att förverkliga sig själv. Genom Meditation, Yoga, Tai Chi och andra populära utvecklingsmetoder. Alternativmedicin, Akupunktur.

Citat Introduktionen till Principerna (Uppenbarelsen genom Sun Myung Moon): "Religion och vetenskap, var och en på sina egna områden, har metoder för att söka sanningen i syfte att besegra okunskap och uppnå kunskap. Slutligen bör religion och vetenskap integreras och deras problem lösas på ett förenat sätt. De två aspekterna av sanning, inre och yttre, bör utvecklas i full överensstämmelse. Först då, helt befriade från okunskap och uteslutande med liv i godhet, i enlighet med det ursprungliga sinnet, kommer vi att få uppleva evig lycka."

Populära Exempel:

Budskapet om "The Secret" = Fysiska/Mentala visualiseringar som dramatiskt kan förändra ens liv.

Eller Louise Hays budskap, film och böcker - You Can Heal Your Life, som sprider positivt tänkande över världen som en gräsbrand!

Budskapet: "Good Positive Thoughts, bring Vibrations, which brings THINGS into Your Experience!"
Illness = separation by Thoughts between You and Your Inner Being
Thoughts
are Powerfull Tools for Your Life
... http://www.louisehay.com

Eller ex. "Suggestopedia", en metod att dramtiskt öka inlärningsresultaten genom att kombinera studier med utvald klassisk musik.

Ref: Wikipedia