Sun Myung Moon 1920-2012

Principerna Uppenbarelsen på svenska

Divine Principle Engl. Complete Editions: 1973, 1996, 2005 Color Version

ATT BYTA BLODSLINJE!
DEN VERKLIGA UPPLEVELSEN AV FRÄLSNING GENOM MESSIAS, 1970
kort version / lång version.

Video: Nostalgiska 18 avsnitt, inspelningar från 70-talet: Unika tal av Sun Myung Moon
tillsammans med KevinMcArthys historiska Princip-lektioner:
"Unificationism: Perspectives on Christian Faith"

Peace Messages 1-17 2007,08,09,10 Audio

 

True Fathers Biography 2009
På svenska

 


CHEON SEONG GYEONG   PYEONG HWA GYEONG   CHAM BUMO GYEONG
English v.2014                                         English                                                   English
På svenska                                                                                 På svenska

All translated Speeches (in English)