Traktat

Vill du hjälpa till att sprida det viktiga budskapet om Återkomsten av Messias och Välsignelsen:

Skriv ut och kopiera dom traktat du tycker om!

Sätt upp/dela ut dom på lämliga ställen där mycket folk passerar.

Länk till alla traktat!

Tack för hjälpen!

I Sanna Föräldrars namn.

/Bengt de Paulis

Bakgrund:

Vi tror att budskapet, Principerna har sådan sprängkraft (=sanning) att det kommer att påverka hela världen, mer än vad evangeliet gjort för kristendomen under 2000 år. Uppenbarelsen är inte bara ett nytt budskap, utan också en evig andlig kunskap, hur man kan bli fullständigt fri från dom onda andliga krafterna. Samma eviga andliga kunskap som Jesus Kristus försökte lära sina lärjungar för 2000 år sedan!

Uppenbarelsen är väl förankrad i Bibeln, med inte mindre än 764 referenser till olika skriftställen. (eng. vers.)

Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid, då jag inte längre skall tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern. (Joh. 16:25)

"Du måste profetera på nytt om många folk och folkslag och språk och kungar." (Upp. 10:11)

Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. (Joh. 16:12)

"Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen,   och sanningen skall göra er fria." (Joh. 8:31-32)

Jesus fick åter samla sina lärjungar under 40 dagar efter uppståndelsen.
Utan deras aktiva förkunnande kunde inte evangeliet spridas.

Detsamma gäller för dig som läser detta nu!
Missionsbefallningen gäller även Återkomsten.
Hjälp oss att sprida detta viktiga budskap över hela Sverige,
så att Israels förväntade Messianska Välsignelser för 2000 år sedan, nu kan gå ut över Sveriges land!

Låt oss uppfylla Johannes Döparens ouppfyllda mission och förbereda alla i Sverige
att ta emot Honom som " skall döpa er i den helige Ande och i eld." Matt 3:11 = ge "Välsignelsen"

 

Sun Myung Moon och Hak Ja Han Moon, Sanna Andliga Föräldrar för Hela Mänskligheten!