Undisplayed Graphic

Tro och liv

Volym 3

av Yo Han Lee

Undisplayed Graphic

INRE VÄGLEDNING

Volym 3

MOSES LIV

 1. Viktiga punkter i Moses liv
 2. Historiska intåget i Kanan
 3. Att dela öde
 4. Att se alla aspekter av en händelse
 5. Att upprätthålla en inre standard
 6. Att utveckla en känslomässig standard
 7. De tre miraklen
 8. Gud testar Moses
 9. Våra tester
 10. Att fortsätta uppfylla syftet
 11. Skuld genom tvekan
 12. Att arbeta utan Gud
 13. Att ta ansvar, inte klaga
 14. Att känna fientlighet emot ondska
 15. Hämnd mot satan
 16. Patriotisk och Officiell Anda
 17. Upplevelser i Korea
 18. Att nå ut till etablerade kyrkor
 19. Näring för er andliga tillväxt
 20. Glöm aldrig Gottgörelsens Väg
 21. Resultatet av framgångsrikt Fundament

  JESU LIV

 22. Familjebakgrund
 23. Paralleller i Korea
 24. Att finna den rätta positionen
 25. Johannes mission
 26. Varför frestades Jesus?
 27. Vi behöver satan
 28. Frestelserna
 29. Hjärtats motivation
 30. När vi ser satans herravälde
 31. Att lägga ett fundament av Tillit
 32. Koncentration
 33. Adam och-Eva problem
 34. Det tredje försöket
 35. Fråga: Vad är Inre Vägledning?

MOSES LIV

Viktiga punkter i Moses liv

Det finns fem olika punkter i fallet med Moses liv:

1. Moses var ersättare för Gud Själv.

2. Moses var modellen för Jesus.

3. "Bildlik" Försyn.

4. Rasplanet.

5. Moses stod på Josefs fundament.

Det fanns offer under den providentiella tidsåldern för återupprättelsens fundament. På dessa framgångsrika fundament, så kunde Moses genom gottgörelse återupprätta trons fundament, bara genom att ha skapat ett 40-dagars fundament av separation från Satan centreras på Guds ord. Han kunde stå på det hjärtliga fundamentet av utformning, tillväxt och fullkomlighet. Efter att ha passerat genom denna period, Moses 40-års period för israeliterna, så kom tiden för israeliterna att lämna Egypten om samlats centrerat på Moses.

Moses stod i en position av barn till Mesias och han stod också i en position av Abel inför israeliterna. Abel står i en position av ett barn som är ansvarig att historiskt fullborda vad föräldrarna lämnat ofullbordat och samtidigt så ståt han i en position av trons förälder inför Adams efterkommande, mänskligheten. Centralfigurer som Jakob, Abraham, och Noa kämpade en hel del. Men Moses växte upp i hovet i Egypten. Eftersom han stod på Josefs fundament, var han tvungen att börja från hovet.

Människor som lagt fundamentet har kämpat mycket, för att fylla gapet. De fyllde upp gapet efter fallet. De lade fundamentet för att skapa marken.

På denna mark så uppträdde Moses som byggaren tillsammans med israeliterna. Det är på detta sätt som Moses var annorlunda från andra providentiella personer.

Just nu under återkomstens försyn, så är Korea i position av att skapa fundamentet och ni japaner som representanter för Eva nationen är byggarna på nations- och världsplanet. Ni står i positionen att vandra denna väg och ta emot härligheten på arbetets framgångsrika fundament.

Ju hårdare ni arbetar ju mer resultat uppnår ni. Vi koreanska medlemmar, har arbetat och upprepat något som verkade som ett misslyckande. Men ni är annorlunda. Ju mer ni kämpar, ju större blir resultatet.


Historiska intåget i Kanan.

Detågade in i Kanan under deras tredje liv för intåget i Kanan. På det första och det andra försöket så misslyckades de i starten. Under det tredje då leddes de av Josua och Kaleb. Den första liven startade vid slutet av de 400 årens slaveri i Egypten. Israeliterna var känslomässigt mogna. Var och en av dem ville bli befriad från Faraos auktoritet även om de behövde dö för det.

De förföljdes så hårt att till och med alla gossebarn dödades. Moses kastades i floden och togs upp ur vattnet. Så "Moses" betyder att ta upp från vattnet. Moses var 40 år gammal vi denna tiden. Detta innebär att israeliterna fick alla sina gossebarn dödade under 40 år och inte längre kunde uthärda något slaveri i Egypten.

De hade fattat sitt beslut. Moses dödade den egyptiska mannen. För första gången så kan Principerna förklara varför. Gud försöker alltid att gottgöra det förgångna, det nuvarande och framtiden genom en enda händelse. Gottörelsen har olika betydelser. Moses visade att han var en patriot inför alla israeliterna genom att döda den egyptiska mannen. Även om de inte visste vilken man Moses var eller varför Moses dödade egyptiern så fick de ta emot villkoret att respektera Moses.

Eftersom Moses höll mordet hemligt, så var det bara israeliterna som visste om mordet. Israeliterna skulle ha hållit tyst om mordet. De skulle ha respekterat Moses därför att han dödade egyptiern som israeliterna hatade som sin fiende. Det fanns en historisk anledning. Människor i Guds position skulle inte anklagas av Satan. Gud gör aldrig under utan att bedöma om där finns något villkor för att bli anklagad av Satan. Satan kan inte göra något inför Gud och Himlen utan villkor och på samma sätt så kan inte Gud göra mirakler utan villkor.

Senare slog Moses på klippan, och detta har också historisk betydelse. Guds eller satans arbete uppträder som ett fenomen. Anledningen att Moses dödade egyptiern: På samma sätt som Kain dödade Abel, så har satan , den historiske förbrytaren inget talan. Satan kan inte säga någonting i andliga världen, därför att satan vet vad han gjort. Satan kan klaga på jorden men inte i andliga världen. Moses kunde ha blivit dödad om Farao fått tag i honom. Men andligt så fanns det ingen rätt att bli anklagad.

Jakob hade heller ingen anledning att bli anklagad. Efter att han arbetat i 21 år och när han skulle lämma, så bad han Laban att kontrollera om Labans får var inblandade ibland Jakobs får. De var alla fläckiga får, vilket innebar att de alla tillhörde Jakob. Jakob hade varit rättfärdig inför Gud, satan, sitt samvete och den andliga världen. Han kröp och offrade tre dagar. Men han hade levt ett rättfärdigt liv.

Det fanns en historisk anledning för Moses att slå egyptierna. Det fanns ingen andlig anklagelsegrund. Men Moses hade en stor skuld till Farao. Han var välsignad genom sin uppväxt i palatset till skillnad från folket. För att betala denna skulden så var han tvungen att döda egyptiern. med risk för sitt eget liv. Han visste att han inte längre kunde stanna i Egypten om han dödade egyptiern. Så han dödade honom med stor beslutsamhet.

Att dela öde.

Moses var tvungen att själv besluta sig att klippa av sina band med egyptierna. Efter mordet så var israeliterna de enda han kunde förlita sig till. Moses som begick brottet på nationsplanet, kunde bara räddas genom israeliterna. Om bara israeliterna gömt på Moses hemlighet, så hade Moses kunnat stanna i egypten och stått på nationsfundamentet. Om israeliterna hade respekterat Moses som en patriot, så hade Moses stått i en position att be Farao om nåd. Detta var den enda vägen. Om detta fundament gick förlorat, så fanns det ingen plats för Moses. Därför så visade Moses sin patriotiska anda inför israeliterna.

Det fanns ett hopp att israeliterna skulle bli ett med Moses. Om de räddade Moses, så skulle de också räddas av Moses som var deras subjektsposition. De var tvungna att rädda varandra. Israeliterna var tvungna att rädda Moses och Moses var tvungen att bekämpa egyptierna på fundamentet av enhet med israeliterna. På detta sätt hade de båda gemensamt mål. Messias kommer för att ta ansvar för vår synd. Vi måste rädda Messias och Messias måste rädda oss. Vi kan inte delas upp i två. Vi skulle inte ha delats i två.

Detsamma kan sägas om att vittna. Vi är inte räddade förrän vi finner vår Kain. Kain kan inte räddas om han inte möter oss. Vi möts för ett syfte. Om jag förlorar dig, så blir jag förstörd och om du förlorar mig så är du förstörd. Därför delar du och jag ett och samma öde.

Detta var förhållandet mellan israeliterna och Moses. Därför så grät Messias för denna rasen och försökte att omfamna dem. Om han förlorade denna rasen, så skulle han förlora sig själv. Om rasen förlorade Messias så skulle de förlora sig själva. Vår ras har ett öde att välkomna Messias. På samma sätt gällde det för Israeliterna. Förhållandet mellan Moses och israeliterna var detsamma som mellan Messias och denna rasen.

Detta är det allvarliga och kritiska ögonblicket, som Moses utsatte sig för genom att döda egyptiern. Han riskerade sitt eget liv. Israeliterna var på väg att utrotas om de låtit situationen vara som den var. Eftersom Moses dödat epyptiern så, kunde han inte längre stanna i Egypten. Moses mord var den största hemligheten i detta kritiska ögonblick.

Dagen efter Moses dödat egyptiern, så medlade han i ett bråk mellan israeliterna. En av dem blev upprörd och sa till Moses, "Vill du dräpa mig, så som du dräpte egyptiern?" Han avslöjade sitt subjekts hemlighet som han skulle ha respekterat. Moses förlorade platsen att stanna därför att han anklagades av en person som skulle respekterat honom. Därefter flydde Moses.

Att se alla aspekter av en händelse.

Detta mordet hade en historisk anledning, det var för att gottgöra tidsåldern och dess syfte var att förena israeliterna och Moses till en kropp, på hjärtats plan, inför starten mot Kanan. Mordet hade dessa betydelser. På detta sätt, så innehåller en enda händelse flera betydelser.

Detsamma gäller för en gottgörelse vi betalar. Varje enskild händelse har denna natur att avskilja oss från något eller att bli ett med Gud i våra hjärtan. När vi övertalas av våra föräldrar eller hatade av någon, så måste vi förstå att det finns en orsak. Vi måste ta det med tacksamhet.

Syftet med gottgörelse är att ta emot det och sätta upp ett djupare förhållande till ett subjekt genom det. Men om ni är långt bort från subjektet, eller klagar, eller stimuleras av händelsen, och blir känslomässigt ostabil och behandlar subjektet som en fiende som du skulle ha älskat och samarbetat med; då kommer du att förlora din position. På samma sätt som för israeliterna, så dödade Moses egyptiern för deras skull. De skulle ha lyckats om de tänkt att detta hände för deras skull. Här är en läxa att lära hur vi skall handskas med denna sorts händelse.

Om vi möter en sådan här händelse, så måste vi förstå att den händer för vår skull. Då kan vi aldrig misslyckas. Vi får inte gå igenom något som är onödigt för oss. Oavsett hur svårt det verkar, så händer det därför att det är nödvändigt för oss. Även om han ser ut som en fiende så kommer han för vår skull. Trons människor får uppleva sådana här saker. Det är en välsignelse även om det ser illa ut. Om vi passerar igenom det, så kommer det att bli en välsignelse.

Till exempel om vi förlorar familj och ägodelar så är vi i en förtvivlad position. Men om vi härdar ut, så kan vi gottgöra något historiskt villkor och upptäcka en ny värld. Det blir ett villkor för oss att få upptäcka den nya världen före någon annan. Vi kan förstå vad som kommer att hända med oss i framtiden, om vi lär de historiska lärdomarna. Vi kan se vad som kommer att hända och förstå vårt syfte och betydelsen av denna tiden.


Att upprätthålla en inre standard.

Moses flydde till Midjans vildmark. Han gick till översteprästen och blev en fåraherde. Moses som levat i hovet blev plötsligt en slav. Vanliga människor skulle inte ha stått ut med det. Vi kan inte uthärda så mycket förnedring, även om vi kan stå ut med en viss förnedring. Men Moses förändrades inte i sitt inre, eftersom han var fylld med en patriotisk anda. De yttre omständigheterna påverkade inte honom eller förändrade hans sinne.

Eftersom han var beredd att riskera sitt liv. Så spelade det ingen roll vad han blev, en fåraherde eller en tiggare, det kvittade. Han levde i hovet, men han upplevde det inte som ett hov. Han kände det som om han hade levat under svåra omständigheter under 40 år (som om han satt på ett törne). Han mötte Gud under detta svåra liv. Till det yttre så levde han i hovet, men i sitt inre levde han i en grotta av törnen dag och natt.

Vad betyder "törne'"? Det betyder dom eller plåga. Han var så anklagad att han inte kunde röra sig. Vart han än gick så omgavs han av plågsamma ting. Moses hade tänkt på israeliterna dag och natt. Dett fanns inget som gav honom lindring. När han tänkte på israeliternas framtid, så, kände han som om han var i en grop av törnen. Han borde kanske ha känt sig mer fri när han blev fåraherde än när han var i hovet. Men han var så uppeldad av den patriotiska andan och tron, så att han inte påverkades av den yttre förändringen. Han uppfyllde lojaliteten och vördnaden mot sina föräldrar med en tro att han skulle nå ett djupare andligt liv.

Han blev plötsligt slav och vart han gick så fann han bara kvinnor och gamla män. Eftersom alla manliga barn var dödade och männen över 40 låg alla inkallade. Precis som i Japan där det bara finns 3-släktled (Ojiichan - farföräldrar, Obachan - morföräldrar, Okachan moder) som arbetar med jordbruk, så fanns det inga unga män. Så Moses hämtade upp vatten från en källa. Fram till dess var bara kvinnor inblandade i detta arbete.

Moses arbetade så hårt att han blev respekterad i familjen och skapade trons fundament på familjeplanet. Jakob kunde lyckas och komma hem därför att han arbetat lika hårt under 21 år som han arbetade för sin moder hemma. En sådan person som arbetar hårt i sin egen familj men inte arbetar som en slav i mästarens hus kan inte uppnå syftet även om han har hopp. Han kan inte uppnå ett syfte eftersom han förändrar sin attityd efter folk och omständigheter.

Om vi inte behåller samma attityd mot goda människor som mot onda, så kan vi inte ha givande och tagande med Himlen. Även om vi talar stort, så kan vi inte utveckla oss själva om vi förändrar vår attityd på en och samma dag, eftersom vi då inte är i Himlens domän. Detta är väl värt att komma ihåg. Moses behöll sitt hjärtas kärlek till nationen och folket, oavsett vart han gick; i hovet eller i Midjans vildmarker. Därför var han en ungdom som människor respekterade mycket.

Oavsett vart vi går så skulle vi aldrig förändra vår beslutsamhet för Guds vilja. Att diskriminera människor är att diskriminera oss själva. Vi visar till exempel den största respekt mot pastor Moon men mindre respekt för vår lokale ledare. Detta betyder att vi diskriminerar oss själva. inte människorna. Om ni tänker att ni skall vara snälla mot person "A" därför att han är en stor ledare men inte mot person "B" därför att han är inget, så lyfter ni upp eller degraderar ni er själva allt efter människorna. Så detta är er chans.

När ni kan visa upp en viss standard, så måste ni behålla den. Oavsett vilket arbete ni utför. Om inte så kan ni inte utvecklas. När ni behandlar en liten händelse som något av historisk världsvid, kosmisk nivå eller för helhelten, så erkänner Gud er som en person på världsplanet. Detta är verkligen sant.

Att utveckla en känslomässig standard.

När Moses arbetade i familjen så måste han ha älskat dem, som om de varit alla israeliterna. Han tänkte inte att han blev en slav i denna familj. Han uppfyllde hävgivenheten på nationsplanet. Därför kunde han bli en ledare för rasen.

Han blev en nationsledare därför att han hade en nations-nivå av tro och uppfyllde hängivenheten på nationsplanet. Om ni ser ett barn och tänker värdefullt på honom, tänker på honom som hela mänskligheten, så kan ni bli en person på världsplanet. En stor människa tänker på en människa som representant för helheten. Detta gäller för Jesu liv.

Moses förändrades inte trots att han blev fåraherde. Han offrade 40 år. Han skapade ett 40 års fundament. Detta innebar att han skapade en sådan familj där hans hustru skulle riskera livet för att följa Moses med risk för sitt liv.

Pastor Moon hade koncentrerat sig på att tjäna sin unga fru under 7 år för att kunna höja hennes känslomässiga standard till samma höjd som sin egen. Nu kan hon arbeta känslomässigt, på samma nivå som han arbetar. Utan ett enda ord så kan de bli ett och ha givande och tagande.

Moses hade arbetat 40 år som slav och skapat ett så starkt fundament att Sippora var beredd att följa Moses vart han än gick, med risk för hennes eget äiv. För att uppnå detta fundament hade Moses arbetat i 40 år. Gud låter oss inte arbeta längre än till dess det känslomässiga fundamentet blivit lagt.

När vi vittnar så behöver vi inte kömpa, om vi kan skapa en känslomässig kontakt med vår gäst. De kommer med mat eller kläder till oss. Om ni bara har några personer ni kan vara känslomässigt förenade med, så kommer ni att få. fler som kommer att tjäna er. När er känslomässiga kontakt inte är så ivrig, så måste ni kämpa istället.

I Japan så måste det komma en Himmelsk lycka att de som äger mycket ägodelar eller kapitalister kommer för att hjälpa er och låter er få kyrkobyggnader. Det är en skam för Himelska barn att behöva tigga längs gatorna. Varför gör vi detta nu? Syftet är inte att bli en grupp tiggare.

Tiden skall komma då de kommer att be er ta emot deras gåvor. Vi ber dem redan nu att ge oss offer med detta i tankarna. Vi har en känsla av fiendskap så att vi vägrar ta emot deras offer även om de vill att vi skall ta emot det i framtiden. Genom denna aktivitet kan vi förena oss med varandra känslomässigt som grupp. Detta är syftet med vårt arbete. Arbetet är inte till för oss själva, inte heller för pengarnas skull. Det är för att höja oss själva.

Efter 40 år mötte Moses Gud. Guds röst i den brinnande busken sa till Moses att ta av sig skorna. Syftet med denna uppmaning verkar konstigt. Människor förlorar ofta sina skor i en dröm efter de hört Principerna. I själva verket så förlorar ofta nykomlingarna sina skor. Trots att det finns många skor på söndagsgudstjänsten, så är den siste medlemmens skor stulna. Det finns en anledning, Gud ger honom order att ta av sig skorna. Detta betyder att han måste avsluta sitt gamla liv och sina mänskliga relationer.

Moses fick uppmaningen att ta av sig skorna och han gick närmare och hörde Guds röst. Varför var han tvungen att möta Gud där? Gud, visade sig i den brinnande busken. Moses liv var ett liv av törnen och just så var även livet för Gud och israeliterna. De startade från den punkten. Innan vi lyssnade till Principerna, så, hade vi en mental krona av törnen på våra huvuden, som ångest eller motsättningar. Jesus bar också en krona av törnen när han korsfästes. Dessa är alla symboliska. Vi bär nu denna krona. Vi plågas av törnen som ångest. Gud som uppträdde där gav Moses order att gå till Farao. Han svarade att han kunde inte eftersom tiden ännu inte kommit.

Moses var hetlevrad och hade en natur av att hålla fast vid saker och han lyssnade inte till andra när han välbestämt sig. Han var en slags människa som bedömer om något är rätt eller fel utifrån sina tidigare erfarenheter. Han hade fortfarande kvar sin fruktan från när han flydde 40 år tidigare. Han sa att han inte kunde gå tillbaka. Gud visade tre mirakler och sade till honom att gå med frid i sitt sinne. Dessa mirakler har en stor betydelse utifrån Principernas ståndpunkt. Detta var inte bara för att få Moses att tro eller för att låta israeliterna se, utan innehåller ett viktigt budskap även till oss. Dessa mirakler visar oss innehållet i våra liv från den punkt när vi återupprättas till dess vi uppfyllt skapelsens syfte.


De tre miraklen.

När Gud visar oss någonting så skulle vi aldrig glömma det. Eftersom Gud är en evig Gud, så visar Han oss med evigt innehåll. När Han visar oss något så tänker vi att det bara är nödvändigt för detta ögonblick och glömmer det sedan.

Därför ser dagens teologi på Gamla Testamentet som mytologi. I vårt moderna samhälle så tänker de på det som onödigt. När Gud låter er drömma en viktig dröm, så tänker ni att ni drömde därför att det var nödvändigt bara i det ögonblicket. "

Han låter mig se det bara därför att det var viktigt för min utveckling i det ögonblicket." Men när vi tolkar drömmen igen, så ser vi idag igen hur drömmens innehåll kan lära oss något idag. När han kastade staven så blev den en orm. När han tog upp ten så blev den en stav igen. Detta antyder att Adam var Guds stav och Hans påtagliga kropp i den osynliga världen. Moses stod i Guds position och staven var vad Moses litade på.

Staven används för att stödja mannen. Gud skapade en människa som sin stav. Den andre Adam som kommer i framtiden är Messias, Jesus. När han stoppade handen inuti barmen, så blev den vit som av spetälska. Han stoppade åter in den och tog ut den, och då, var handen helad. En människa blev spetälsk, genom att omfamnas av den första Eva och åter måste en människa omfamnas av Eva för att bli helad.

Eftersom Jesus inte hade någon hustru, så betydde detta den Helige Ande. Därefter tog han vatten och hällde på marken. Då blev det till blod. Vatten betyder en fallen människa och blod är en organisk förening. Därför betydde detta att en mänsklig varelse skulle åter få liv och frälsas och bli ett sant barn.

De tre miraklen har tre stora betydelser. De är: Sanna Föräldrar måste komma till jorden och föda sanna barn och leta efter familjen. Moses fick efter han sett dessa mirakler tro på att gå till Egypten. Men han visste inte betydelsen av miraklen. Han fick veta det nu.


Gud testar Moses.

Eftersom Moses inte var någon god talare, så satte Gud upp Aron och Miriam. Han gick ner mot Egypten centreras på de tre miraklen. På vägen så skedde omskärelsen av Sippora. Gud gav Moses order att gå och ängeln försökte döda honom. Varför sa Gud till honom att gåoch försökte samtidigt stoppa honom?

Detta är ett vanligt sätt för Gud. Moses gick mot Egypten därför att han sett de tre stora miraklen. Därför stoppade Gud honom en gång. Han skulle ha gått till Egypten flera gånger för att spana, för att uppfylla missionen innan Gud visade honom de tre miraklen. Han skulle gått till Egypten, även utan miraklen. Det är bättre för honom att arbeta utan miraklen.

Men det går vanligen inte med fallna människan. Vi rör oss heller inte om vi inte fått något av Himlen. "Ge mig något först, sedan skall jag arbeta." Detta är vårt sätt. Vi ber Gud att oss något som är bättre än vad vi nu har och därefter bestämmer vi oss för att hänge oss åt Gud.

Moses var verkligen mycket bekymrad över israeliterna. Men han tänkte inte på att gå till Egypten trots att tiden var inne för det. Därför tvingade Gud honom att gå, genom miraklen. Han var tvungen att gå av sig själv, inte genom Himlen. Han blev nästan dödad därför att Gud denna gång var tvungen att förneka Sin order. Han frågade vart Moses var på väg, och försökte döda honom. Där skulle han inte ha ändrat sin vilja. Han blev räddad efter att hans hustru omskuret deras barn. De offrade blod genom omskärelsen. Detta betydde att de hade beslutat att gå denna vägen även om de riskerade sina liv. Detta var ett tillfälle för dem att starta genom deras egna vilja.

Far frågade de första missionärerna om de gick ut av egen vilja eller bara för pastor Moons skull. Han frågade varför de gick ut. Han sa att det var fel om de startade genom pastor Moons order. Han bara visar oss när rätta tiden är inne därför att vi är okunniga om den rätta tiden. Moses visste inte när tiden var inne, trots att han grät över israeliterna hela tiden. Därför var Gud tvungen att ge order eftersom Han hade så mycket omtanke om dem.

Om Eva frågat om hon skulle äta av frukten från kunskapens träd, så. skulle Gud ha dominerat henne. Om vi bara anstränger oss så dominerar Gud oss. Men detta herravälde är inte det rätta. Vi måste starta av vår egen fria vilja. Därför var Gud tvungen att straffa Moses. Moses startade igen, återuppstånden genom samarbetet mellan moder och barn.

Det finns tre betydelser av omskärelse. Det har betydelsen att rena dödens blod från satan, och att återupprätta människans herravälde. Det är ett löfte att människan står i position som ett sannt barn. Moses familj startade mot Egypten. De blev återuppståndna efter att de förnekats.

Trots att vi inte har några meriter att välsignas av Gud, så behandlar Gud oss efter det fundament av tro som har satts upp av de framgångsrika männen i historien. Så vi har en skuld. Vi är inte kvalificerade att domineras av Himlen eller att ta emot välsignelsen.

På grundval av tidsålderns meriter, så kan vi värdelösa i oss själva, låna av historien utan kostnad. Ärkeängeln tycker om att få. Därför att vi är ärkeänglar, tycker vi om att ta emot gratis. Om vi får en lön så vill vi arbeta tillsammans. Om inte lönen är tillräckligt hög så klagar vi. I Himlen så arbetar de först. Moses kom att stå i skuld och gick dödens väg från den positionen. Han förnekade en gång, och kunde därmed betala tillbaks dennaskulden.

Våra tester.

Vi förnekade oss själva avsevärt. Efter att vi lyssnat till Principerna, så hade vien tid då vi blev förnekade. Gud tar bort från oss vad Han en gång gett oss, efter att flera dagar gått. Vi står i en allvarligare position efter att vi hört Principerna. Vi önskar att vi aldrig hört Principerna. Efter att vi hört så är vi ibland fullständigt borta, utan att vi vet vad eller hur vi skall göra något.

I en sådan tid måste vi kämpa med samma målsättning som vi hade när vi klarade oss mycket bra genom att låna den himmelska kraften. Då kan vi stå i en position att vi själva startat och arbetar av egen kraft. Detta är nödvändigt därför att satan är ständigt med oss. Om Gud lämnar denna situationen så, anklagar satan och säger varför gav Gud frivilligt till dem för att sedan överge dem.

Job är ett sådant fall. Satan sa att Job var trogen Gud därför att han blev rik och välsignades med många barn. satan sa till Gud, "Varför tar du inte bort allt du givit honom? Beröva honom hans ägodelar och döda hans barn. Kommer Job därefter att tro på dig! Nej inte alls." På detta sätt så anklagade satan. Gud svarade att satan fick göra vad som helst utom att döda Job. Så satan berövade honom alla hans ägodelar, barn och hälsa. Men Job ändrade sig inte. Han var densamme när han välsignades som när han berövades alla välsignelser. Därför blev den välsignelsen Jobs och gavs tillbaks till Job.

Gud plågar oss antingen efter Han välsignat oss, eller före Han välsignar oss. Detta därför att Adam och Eva misstrodde Gud och gick till satans sida. De gjorde Gud bitter. En mänsklig varelse gav bitterhet till Skaparen och gick till satans sida. När han kommer tillbaks till Guds sida, så måste Gud plåga honom en gång. Han plågar honom flera gånger. Det beror på hans beslutsamhet. Han står i utformnings-, tillväxt- och fullkomlighetssteget. Det beror på hans beslutsamhet.

Att fortsätta uppfylla syftet.

Moses uppträdde inför israeliterna och lät Aron tala för honom. Han bad Farao att låta dem offra under tre dagar. Men Farao tillät aldrig detta. Därefter började han göra undret med staven. De tio plågorna; flugorna eller vattnet som blev blod eller gräshopporna som åt upp skörden. Därefter var det ett stort mörker över Egypten som varade under tre dagar, medan det var ljus över israeliternas byar. Idag så har de som tror ett himmelskt ljus i sina hjärtan. medan de som inte tror är i mörker. I våra inre så symboliserar detta Jesus och satan.

Till sist dog allt förstfött, inklusive djuren. Men israeliterna målade lammets blod runt sina dörrar. Plågan passerade över israeliterna och drabbade bara Egyptierna. Deras förstfödda dog. Detta var den sista plågan. Detta var samma slags gottgörelse på nationsplanet som Moses hade betalat genom sitt mord på Egyptiern.

När satan inte accepterar ett villkor, så. fortsätter vi att slå till dess vi uppfyllt vårt syfte. På kvällen den 14 dagen i första månaden, så åt de mycket bröd (osyrat) under 7 dagar så att de inte skulle bli hungriga. Däreftet vandrade de ut ur Egypten, och stal med sig ägodelarna medan egyptierna grät över sina förstfödda. Ni skall dock inte tro att ni kan gå till era fysiska föräldrar och stjäla något bara för att Gud tillät israeliterna att ta från egyptiernas hus.

En gång så var det en medlem som stal kor från sitt eget hem och sålde dem för att bygga en kyrka. Det skapade naturligtvis stora problem. När det gällde israeliterna så stal de inte. Egyptierna hade låta israeliterna arbeta hårt som slavar utan att betala dem lön. Därför kunde de ta vad som egentligen redan var deras. Men inte mer än detta. Även om egyptierna bett dem ta mer så skulle de inte ha gjort det. De tog så mycket som deras svett och möda var värd.

Gud arbetar aldrig med Försynen utanför sina principer ens mot satan. Han kan inte. Den Absolute tar aldrig bort saker från den blinde även om han inte märker det. Därför kan vi lita på Gud. Gud ger vad Han skall ge även till en främling. Även om en viss människa skapar stora problem för Gud just nu, så välsignar Gud honom till det värde som han haft tidigare. Det är alltid och säkert en välsignelse.

Johannes Döparen tränade sig och arbetade hårt. Trots att han inte blev en med Jesus, så erkände Gud hans arbete. Gud var tvungen att rädda hans andliga kropp. Gud dödade honom med denna känsla av ansvar. Om Gud lämnat honom som han var, så skulle hans andliga kropp ha torkat ut och det skulle ha varit bättre för honom om han aldrig blivit född. Så Gud halshögg honom och räddade åtminstone hans andliga kropp.

Skuld genom tvekan.

Om bara israeliterna startat av egen vilja efter att Moses dödat egyptiern, så hade det varit mycket enklare, eftersom de då, inte stått i skuld till Gud. Men de såg många mirakler och klagade. De var på väg att få gå tio gånger. Farao blev obstinat. Israeliterna och Moses kunde inte förenas. Farao sade att han skulle låta israeliterna gå men han ångrade sig efter varje plåga var över. Och efter plågan, så förtryckte han israeliterna ännu värre.

Israeliterna klagade. "Var kom Moses ifrån och varför förföljer han oss så här? Bara för att Moses startade detta så måste vi lida så här." Israeliterna trodde inte tillräckligt på Moses. Till sist så startade de ändå.

Men de startade inte av egen spontan vilja utan blev tvingade med hjälp av miraklen att göra så. Därför kom tre dagar senare egyptierna i sina stridsvagnar för att attackera. Då började israeliterna klaga inför sina ledare. De klagade över att de måste dö. Bli nedtrampade av hästarna invid Röda Havet. En del av folket föreslog att de skulle ge upp. De trodde att de alla skulle dö om de skulle gå vidare utan mål. De visa tänkte horisontellt att de skulle överleva om de flydde två och två som de ville utan att tänka på Gud. I detta ögonblick så glömde de Guds existens. Fram till dess hade Gud lett dem genom molnstoden på dagen och eldstoden på natten. Men de ville inte kännas vid Gud utan tänkte bara på sig själva. Moses skulle gett order att israeliterna hellre skulle döda sig själva än trampas ned av hästarna. Han skulle ha gett dem order att gå framåt och han skulle ha varit den förste att hoppa i Röda Havet. Då skulle Röda Havet ha delat sig, genom Moses tro, utan att han behövt använda staven. Men han stod stilla och kom därför att stå i skuld. Han stod stilla och slog havet på Guds order. Därefter gick de över havet.


Att arbeta utan Gud.

Eftersom Gud alltid var med dem, så var allt de behövde göra att bara tro på Gud och fortsätta framåt. När de mötte faran, så glömde de bort Gud och tänkte horisontellt vad de kunde göra själva åt situationen. De tänkte som om de kommit dit alldeles av sig själva. Tills dess hade de gått centrerat på Gud, men de tänkte som om de flytt ut ur Egypten av egen vilja. De hade kommit så här långt tillsammans med Gud och centrerat på Gud. Ändå så tänkte de som om de kommit så här långt av sig själva.

Vi tror kanske att vi kommit till Enighetskyrkan av egen kraft. Vi tror att vi går och vittnar av egen kraft. Utan Gud, så arbetar, studerar och dömer vi utifrån vår egen visdom. Därför går vi emot villkoret. Då blir vår ande mörk och vi får problem, och vi anklagas av satan. Vi är mycket lika israeliterna. Detta visar att vi verkligen härstammar från ärkeängeln.

Vi står alltid i skuld. Trots att de saknade tro, så ledde Gud dem på grundval av den tro som Moses satt upp. Alla de egyptiska stridsmännen drunknade. När de såg denna scen så kände de alla glädje. Men de hade ingen kvalifikation att vara glada. Eftersom de klagat fram tills dess. De skulle ha gråtit bittert och ångrat vad de gjort.

Med tanke på deras attityd emot Gud och deras karaktär som gjorde att de klagade inför Moses, så skulle de inte känt glädje trots att de hade räddats och deras fiender besegrats. De började att dansa. Precis som barn så känner vi oss glada när vi är lyckliga och vi känner obehag när vi är olyckliga. Men vi måste känna, sorg när vi är glada. Detta är sant när vi tänker på det. Vi förstår inte. Vi kan bara förstå och känna vad som är synbart.

Det sorgliga är en välsignelse. Vi måste vara ansvariga för det glada. Om vi får en sådan välsignelse men inte uppfyller vårt ansvar, så blir välsignelsen till ingenting. Den goda händelsen kan bli en katastrof och den dåliga kan bli till en välsignelse. Detta är en verklighet. Men trots detta så blev israeliterna glada när de räddats, utan att tänka på vad de gjort och tänkt om Gud ett ögonblick tidigare. Vi är mycket lika dem på denna punkt eftersom vi är fallna människor precis som israeliterna.

Att ta ansvar och inte klaga.

Om de startat på fundamentet av tro och substans centreras på mordet, så hade de nått Kanan på 21 dagar. Det substantiella fundamentet betyder att förena hjärtat med centralfiguren. De kom fram till Kadesh-Barnea efter 21 månader. Det var en resa under klagan. Han hade valt ut 12 spejare, en ur varje stam, och lät dem spionera på Kanan under 40 dagar. Under 21 månader så hände det olika saker, de klagade över bristen på vatten och föda. Israeliterna verkar att ha varit en mycket dum ras.

Eftersom vi läser om dessa händelser sammanfattat i Bibeln, så tror vi att vi inte skulle ha betett oss som israeliterna om vi stått i samma position. Men vi skulle göra på precis samma sätt. Tänk på vad vi gjort under de senaste 3 åren. Under dessa tre år, hur mycket var vi bekymrade och hur mycket var vi glada eller tacksamma?,Om vi tänker över våra liv i sammanfattning, så förstår vi att vi är av samma ras som israeliterna.

Vi ser hur vi kan gottgöra och upptäcka oss själva genom israeliternas liv. Detta syftar på vårt dagliga liv i tro. Om vi inte tar ansvar för vad vi gjort i det förgångna, så kan vi inte växa andligt. Då blir Gud bekymrad över det och Han kan inte föra sin dispensation vidare. Gud testade israeliterna tre gånger för att sätta upp ett starkare förhållande. Men de misslyckades alla tre gånger.

Israeliterna skulle inte ha klagat efter att Gud visat förbundet med dem genom de tio plågorna. Gud ledde dem genom de tre undren; att dela Röda Havet, att ge dem manna och vaktlar, och genom att få fram vatten ur klippan genom att slå på. den. När de sett dessa mirakler så, skulle de ha följt med risk för sina liv, men istället så klagade de.

Gud kunde inte lägga ett fundament med de som klagar. Därför förberedde Han de tio budorden för dem. Gud kunde inte längre lita till dem. Israels folk förlorade förtroendet inför Gud. De misstrodde Gud tre gånger, då drog Gud slutsatsen att det skulle bli mycket svårt för dem att fullborda sin mission centreras på Moses. Gud kunde inte annat än föra över sin Försyn på det Andra Israel.

Att känna fientlighet emot ondska.

Det står skrivet i Principerna att anledningen till att Gud förstockade Faraos hjärta var för att förena israeliternas hjärtan med Gud genom att visa Guds herravälde och makt för dem. Det var ett bra tillfälle för dem att möta den levande Guden. Det andra syftet var för att besegra Farao.

När vi lämnar det onda herraväldet, så skall vi känna fiendskap och behålla denna känsla till dess vi når målet. Men israeliterna glömde denna fientlighet och klagade. Om de bara tänkt på den svåra förföljelsen under det onda herraväldet, så skulle de känt sig tacksamma för deras situation även om de mötte hunger eller mötte problem. Om de haft en stark fiendskap emot ondskan så skulle de aldrig klagat. När Korea stod under det japanska herraväldet, så frös tusentals koreanska soldater ihjäl i snön i Manchutiet, under befrielsekriget mot Japan. De var beslutade att inte återvända till sitt hemland förrän landet var befriat. Oavsett hur kalla de var, så kämpade de för sin nation till priset av sina liv med ett starkt patriotiskt hjärta och fiendskap emot fienden. De var äkta patrioter. Därför beror omfattningen av en troendes liv på hur starkt vi känner fiendskap emot fienden. Vi kan likna denna fienskap med kraften i ett batteri, som visar hur långt en person kan vandra som en trogen person.

Därför blir det allra viktigaste för oss att känna fienskap. Oavsett hur stort lidandet är så får vi aldrig förlora fientligheten. Om vi förlorar den, så kommer vi att lida myvket genom vår omgivning. Många människor ho pade av från tron. därför att de prioriterade sin egen situation (hunger. törst, osv. före tron).

Dessa personer visste inte hur bittra de andliga svårigheterna skulle bli. Det israeliska folket hade som slavar förföljts och hade fått uppleva bitterheten hos andliga svårigheter. Gud försökte forma detta i deras hjärtan genom att visa dem de tio plågorna.

Hämnd mot Satan.

Vi led också alvarligt av livets motsägelser innan vi gick med i familjen. Jag gissar att många unga människor som gått med i Enighetskyrkan hade försökt att begå självmord. I Korea blev många personer uppståndna genom Principerna. De fann att Gud var ännu mer beklagansvärd än dem, och de blev fast beslutsamma att befria Guds bitterhet. Ni vandrade också samma väg, eller hur?

Jag tror att de flesta av er här har upplevt tankar på självmord. Ni tänkte på detta men fann till sist att det enda sättet att omvända historien var genom Principerna. Detta fick er att törsta efter hämnd emot satan och gav er energi att uppnå målet. Om inte detta varit sant så hade ni aldrig kunnat lyssna till Principerna.

Låt oss ta Petrus som exempel. Eftersom han inte hade stark fientlighet, så var han glad över att se miraklen. Han väntade att bli en högt uppsatt pelson eller utrikesminister genom att följa sin ledare Jesus. Han tänkte endast på sig själv. En sådan person kan inte vandra trons väg. Absolut inte. Vi måste bli arga över villkoren i den fallna världen. Många satanska saker omger oss för att förstöra den.

Efter att ni uppnått tro, så kommer era föräldrar och släktingar och speciellt satan, som tar varje chans att invadera er, att studera er noga. De kanske säger, "Han skryter över Enighetskyrkan. Låt oss se vad som händer längre fram. Även om han talar stort, så inom tre år ... De bara väntar på ett misslyckande.

När vi går igenom dessa strider, hur kan vi ens tänka på vår egen fördel? Inte förrän vi fullständigt dominerar alla raser,nationer och hela världen, så. kan vi inte känna oss lugna. Aldrig! Därför innebär fientligheten för oss, källan till energi att uppnå målet. Om bara israeliterna haft fientlighet, så hade de aldrig längtat efter livet i Egypten, även om de höll på att svälta ihjäl. När de blev hungriga, längtade de efter det bekväma livet i Egypten, och de kom ihåg, "Idag fyller min vän vän år. Även om vi var slavar, så brukade vi baka bröd eller något annat gott på en födelsedag."

Patriotisk och Officiell Anda

Efter Japans ovillkorligt kapitulerat under 2:a världskriget, så åt de högre officerarna som inte kände fiendskap, utan problem kött, trots att inte soldaterna kunde äta ens ägg. När de gick nedför gatorna med sina medaljer på bröstet, så blev de ibland slagna av de vanliga soldaterna,, som nyss återviänt från frontlinjen. De sa, "Ni känner inte till hur svårt folket lider. Ni ljög och bedrog folket med er militära makt." När de blev slagna av soldaterna, så tänkte kanske de högaa officerarna att det var bättre före kriget. De tänkte bara på sig själva.

Om vi har en stark patriotisk och officiell anda för helheten, så kan vi inte annat än bli arga över den o-principiella världen. När jag började som pionjär-missionär i Korea, så kunde jag inte ens hålla söndagsgudstjänst. Folk kastade sten på kyrkan, därför att jag inte hade någon skylt sorn sa att det var en kyrka. "Du satte upp en kyrka utan någon skylt. Låt oss kasta ut denna villolärare! Vi kan inte sova för all sång. Försvinn!" Vart jag än gick så mötte jag samma förföljelse.

Under 1954, kunde jag till sist sätta upp en skylt, men några barn kom och stal skylten. Så varje morgon var vi tvunp tvugna att stå och vakta skylten så att den inte togs bort. Människor och till och med släktingar förföljde mig. Klasskamraterna från det teologiska seminariet skrattade åt mig, "Du påstår att Återkomstens Herre är en man? Och du har mött denne man?" De,trodde att Jesus skulle komma på himmelens skyar, medan jag sa att han skulle komma ur en kvinnas livmoder. En del av dom frågade mig på gatan, "Skulle pastor Moon vara Jesus? Är det sant. Förklara varför!"

Många människor samlades kring oss, och de hånade mig ännu mer, "Hör här, denna mannnen säger att Jesus skall födas som en man. Så tokig han är! Han bara vittnar för sig själv." De förödmjukade mig officiellt. Om jag försökt fly, så hade de slagit mig, men jag stod kvar inför massorna och härdade ut. Jag var medlem av den Presbyterianska kyrkan, nära Seouls järnvägsstation, och jag mötte av en slump några av ledarna på gatan. De hånade mig. Hallå där, du som ju är smart, varför lämnade du den Presbyterianska Kyrkan? Har Messias kommit? Om det är sant vad vill du bli? Hans lärjunge? eller Kung?

De som var de ivrigaste Presbyterianer behandlade mig som en tokig, bara därför att jag plötsligt konverterat till något konstigt. Så jag höll tyst officiellt.

Upplevelser i Korea

En dag så gick jag till ett bönemöte hos YMCA som hö11s på toppen av ett berg och jag omgavs av unga människor. "Denna mannen är i Johannes. som säger att Messias skall komma till Korea. Hör upp allesammans. Denne man! Låt oss se om han bibliskt kan bevisa det." Men ingen kunde besegra mig. De kunde inte själva förklara bra, men de ville besegra mig i en bibelduell. Hundratals människor som samlats till bönemötet samlades omkring oss. "Om er förklaring av Bibeln verkligen är riktig, logiskt, så borde någon kunna besegra mig! Om ni lyckas med det så får ni slå. mig. Om ni inte kan göra det, med vilken rätt kan ni då slå mig?" Men ingen ville ha en kamp man mot man med mig.

Till sist kom en ålderman och sa, "Tack vare dig så, kan vi inte fortsätta vårt bönemöte. Var snäll och försvinn härifrån. Vi kan inte be om du stannar här."

Hur kände jag mig i detta ögonblick? Om jag bara fått förkunna så hade de verkligt troende personerna lyssnat till mig. Men åldermannen sa, "Du är ansvarig för detta bönemöte. Förstör inte vårt möte! Du har fel! Var snäll och försvinn härifrån!"

Vid foten av berget, så hyrde pastor Moon ett rum i en bondes hus, och satte upp ett tält för att hålla ett tvådagars bönemöte på samma dag. 150 människor samlades kring pastor Moon och lyssnade till hans tal i det stora tältet. Därefter talade jag där och de blev nyfikna på vem jag var. De såg på mig, en korean, som om jag var en hedning. Hur skall jag kunna beskriva den känsla jag hade?

Jag rapporterade vad som hänt till pastor Moon och han föreslog att jag skulle åka till Seoul, men polisen jagade oss. Så fort vi anlänt till Seoul, så försökte polisinspektorn att arrestera oss. Prästerna från de etablerade kyrkorna hade berättat för polisen att vi kom från Nord-Korea förklädda att vara kristna, men att vi i själva verket var spioner som försökte att krossa kyrkorna i Syd-Korea. Så polisen letade efter oss och försökte arrestera oss.

Vi gömde oss i billiga hotell i Seoul. De sände en polisman från Taegu som kände oss väl. De hörde dåliga rykten om oss från prästerna i de existerande kyrkorna. När jag återvände till Taegu, så blev jag fångad av dem och satt fängslad sju dagar. Jag blev intervjuad varje dag om vaår ideologi och vad jag fökunnade på söndagarna.

De ställde många frågor. Jag kan inte beskriva de känslor jag uppleve där. Jag beslutade mig också att introducera denna ideologi till de etabelrade kyrkorna. Därför betonar också pastor Moon att vi skall vittna till de kristna och till lärarna på de teologiska skolorna. "Ni måste besöka 1200 ledares- prästers och kristnas hem. Besök de etablerade kyrkorna. Nu är det vår tur att attackera dem!" Det är därför folk är rädda för Enighetskyrkanoch är emot oss.

Eftersom de förföljt oss så mycket, så har de nu ett dåligt samvete för allt de gjort. Nu kan vi säga till dem, "Ni har missförstått oss, ni har talat negativt om oss till andra. Lyssnade ni någon gång till vår ideologi? Nej det gjorde ni inte. Varför talade ni då om oss på ett sådant sätt?" De är rädda för oss i Korea. Nu är det verkligen vår tur att attackera dem.

Att förkunna ut till de etablerade kyrkorna

De känner sig maktlösa inför oss nu. Vi har inte det folk som kan förklara Bibeln troget för dem. Vi behöver utmärkta missionärer. Vi är andligt och fysiskt unga, och okunniga om Bibeln eftersom vi inte fått någon traditionell kristen utbildning. Vi vet inte ens var Matteus evangelium finns i Bibeln. Utan vi studerade Principerna direkta utan att kunna förklara Bibeln när vi debatterar med prästerna. Vi säger, "Återkomstens Herre är här i Korea." "Var och Vem?" Därefter kan vi inte förklara mer.

Först måste vi besvara deras frågor och leda dem till slutsatsen. Men istället så hoppar vi direkt till slutsatsen. Vi måste leda och strukturera vad de redan vet.

Att vittna innebär också att leda och lära hur man skall ha tro. Vad tycker du om detta? Hur kan en trogen person relatera till Gud? Jesus talade direkt med Gud, men kan vi det? Nej, det kan vi inte. Men det står skrivet i många delar av Bibeln.

På detta sätt måste vi lyssna noga till dem först, och leda dem till dess de själva är intresserade att lyssna till oss. Men vi insisterar ofta redan vid vårt första möte med dem att de skall lyssna till vår ideologi. Ledarna och prästerna för de etablerade kyrkorna kan inte relatera till de unga medlemmarna i Enighetskyrkan.

Även inom Enighetskyrkan så finns det inte lämpliga medlemmar att ta hand om ledarna och prästerna för de etablerade kyrkorna. Den enda väg som återstår för oss är att vädja genom tårar. Gråt ut inför dem. Himlen kommer att visa dem något. Detta är den enda vägen för oss, eftersom vi saknar förmågan att övertala dem. Himlen hjälper oss genom våra tårar. Ni saknar ord att förklara med.

Moses hade heller inga ord att övertala egyptierna, men Gud hjälpte honom att utföra mirakler. Allt han behövde göra var att gå till Egypten. Gud stödde honom starkt bakifrån. Därför är allt vi bara behöver göra är att gå ut och vittna. Därefter kommer Himlen att ta allt ansvar för resultatet.

Pastor Moon sa, "På alla sätt måste ni gåt och vittna. Ni kan inte vittna med ert intellekt. Gå därför framåt med glädje. Ingen annan kan gå än ni. Ni måste känna Guds plågade hjärta, som sände er med detta ansvaret.

Om ni verkligen känner Guds plågade hjärta, så kan ni gå verkligen med glädje för Honom. Ni måste besöka kyrkorna och ockupera dem. Utan att sova, så måste ni be hela natten för dem." Vi var pionjärer i Korea på detta sätt. Genom detta pionjärvittnande så kunde vi skapa en stark oppinion.


Näring för er andliga tillväxt.

Om ni vill stärka er inställning, så skulle ni besöka den mest negativa familjen emot Enighetskyrkan. Att besöka positiva hus hjälper er inte att bli andligt starka. Genom de negativa hemmen så kan ni få näring för er andliga tillväxt. Att besöka de negativa hemmen och ta emot förföljelse, då kan ni känna Guds hjärta, att Gud har blivit förkastad på detta sätt. I det ögonblicket så känner ni pionjär-missionärens hjärta, som blivit förkastad genom hela historien. Så ni kan uthärda förföljelsen som en representant för historien. Ju mer ni besöker den negatives hem, ju starkare motstånd kan ni skapa emot ondskan. Medlemmen med lite fiendskap måste göra många besök ofta.

Pastor Moon sa ofta, "När ni går ner andligt, gå då och vittna till prästerna i de existerande kyrkorna." Om ni förklarar Bibeln principiellt för dem, så kommer de inte att lyssna till er utan slänga ut er. Då kommer er, fientlighet att stärkas. När ni förföljs och provoseras att kämpa emot dem, så kan ni bli starkt beslutsamma att bekämpa fienden som representant för Enighetskyrkan. Fientlighet är liv för oss.

Om israeliterna hade känt fientlighet, så skulle de aldrig klagat eller längtat tillbaks till livet i Egypten, även om de höll på att svälta ihjäl i öknen. Även om vi inte upplever detsamma så måste vi ändå förstå vad som förklarats ovan genom historien. Om ni går och ber om donationer, och mänga människor donerar, så glömmer ni allting. Ni börjar tänka så här "Alla hjälper oss, de är inte våra fiender, vi är alla samma." Då förlorar ni er kämpaglöd.

Men i Japan så är människor av den satanska världen gentleman för er. De är välutbildade och de lever i ett civiliserat område. Men ni får aldrig glömmal Även om de verkar mycket positiva till oss och vårt arbete, så lever de i själva verket i en fallen civilisation skapad av satan. Under vår vandring längs återupprättelsens väg så kan vi inte undvika förföljelse, som vi kan se genom återupprättelsens historia. För att kunna gottgöra den fallna historien och befria Guds bitterhet, så måste vi känna stark fientlighet mot satan. Men vi förstår inte detta. Ni vet inte vad fientliga känslor är eller hur? Troligen inte. Därför att ni har inte upplevt förföljelse.


Glöm aldrig Gottgörelsens Väg.

Situationen för Enighetskyrkan i Japan och situationen i Korea är helt olika. Här i Japan så hyr kyrkan stora hus och äger egna bilar. Ni reser runt hela Japan i affärer, frän Hokkaido till Kyushu. Livet i Enighetskyrkan verkar vara mycket bättre än det ni levde innan ni gick med i familjen. Då kanske ni tänker, "Om jag inte kommit till Enighetskyrkan, så hade jag aldrig fått komma till Hokkaido eller Kyushu i affärer. Det är väldigt trevligt att vara medlem i Enighetskyrkan. Detta måste vara ett bättre sätt att lyckas i livet. I själva verket så använder ni alltid bilarna väldigt lätt. Idag så kan till och med ungdomar hyra två eller tre bilar. På samma sätt hyr ni ett hus för era aktiviteter,

Ni unga människor har roligt genom att göra något tillsammans. För er ungdomar så skapar det alltid glädje att göra något tillsammans. Även universitetsstudenter samarbetar ibland för att ge ut någon tidning. Därför tycker ni om att göra något av er själva och därför accepterar ni snabbt Enighetskyrkan och kommer med i dess aktiviteter. Men ni vet inte vilken riktning ni skall ta. Springer ni längs motorvägen? Eller trons väg, eller gottgörelsens väg? Ni vet inte alls.

Ni japanska bröder och systrar springer nu längs den välgjorda motorvägen, men ni lämnar gottgörelsens väg kvar efter er. Ni måste passera över gottgörelsens topp först. Detta måste ni göra helt klart. Om ni förstår den rätta vägen att gå, så är det gottgörelsens väg. Ni måste vara strikta på denna punkten. Även om ni bara får en liten donation; 700 eller 1000 yen, så måste ni känna Guds hjärta under 6000 år i detta. Gud gömmer de djupare innehållet i Sitt lidande, ni måste själva finna det genom era egna upplevelser.


Resultatet av framgångsrikt fundament.

Eftersom Gud ville att israeliterna skulle stärka sin fientlighet, så förstockade Han Faraos hjärta. I den första försöket så lade Gud det påtagliga fundamentet genom att Moses utförde mordet, och i den andra gjorde Han det genom att centrera det kring de tre stora miraklen. Även om blodslinjen var densamma, så kunde Moses uppträda genom framgången att lägga trons och det påtagliga fundamentet. Genom Juda blodslinje så kunde Messias födas. Och centrerat på Messias familj så skulle mänskligheten ha befriat sig från det satanska blodet.

Om det par som framgångsrikt kan befria sig från den ursprungliga synden av den satanska blodslénjen uppträder och föder barn, så kommer detta att bli den eviga blodslinjen och det eviga herraväldet. Vi bär ansvaret för denna släktlinje. Vi kan ta del Guds Försyn. Josef tog bara ett partiellt ansvar, och Judas var den person som gottgjorde sin del av blodslinjen. Försynen centrerad på Jakob var Försynen för att lägga fundamentet. Genom hela livet av Jakobs familj så gottgjordes historien. På detta fundament förberedde Gud Josef. Genom Josef vittnade Gud om att han sökt efter en person som Josef för att fortsätta Hans Försyn.


JESUS LIV

Familjebakgrund.

Återupprättelsen centrerad på Jesus är den första världsvida återupprättelsen in i Kanan. Jesus liv talar inte om försynen på familjeplanet. Efter att han lämnat sin familj, så förkunnade han principerna till Johannes Döparen, men han skulle egentligen ha börjat i sin egen familj. Johannes familj, Maria och Marias bröder skulle ha format en enda familj centrerad på Jesus.

När Jakob uppnådde positionen som Israel med hjälp av Rakels bröder, så skulle på samma sätt även Jesus satt upp trons fundament, och det verkliga fundamentet centrerat på sin egen familj. Men han misslyckades. Relationerna mellan Jesus och hans familjemedlemmar (Josef, hans bröder, och Maria) var mycket känsligt.

I sin familj så verkade Jesus så pessimistisk, utan någon att tala med. Jesus fick aldrig uppleva en familjs kärlek. Eftersom Jesus var född utom äktenskapet, så kände alltid Maria misströstan mot Josef. Hon kunde inte stå i en hustrus position. Maria var förkastad av sin familj och sina släktingar. Hon stod i en sådan position.

Eftersom kommunikationen mellan man och hustru var sådan, så var Jesus som en tjänare i huset. Han utförde tvätt, köksarbete och hämtade vatten. Ibland så gick han till närmaste stad och diskutterade Gamla Testamentet medprästerna från Jerusalem. Hans familj anklagade och förföljde honom genom att säga, "Han tar inte ansvar för arbetet hemma." Han fick växa upp som ett hittebarn i sin egen familj.

Om han inte arbetade från morgon till kväll så fick han inget att äta. Han fick växa upp under så sorgliga omständigheter. Han kunde inte tala till sin egenfamilj. Eftersom ha växte upp utan att familjen brydde sig om honom. så kunde han aldrig berätta sin hemlighet för dem.

Hans moder födde Jesus därför att hon fått uppenbarelsen från Gud men hon lyssnade inte till Jesus efter hans födsel. Även om hennes motivation var riktig, så gick Maria sin egen väg utan att rådfråga Jesus. På grund av det fattiga livet och de komplicerade mänskliga relationerna i familjen. Hon levde sitt liv vårdslöst.

Efter misslyckandet i sin egen familj så hoppades Jesus på Johannes Döparens familj. Om Maria och Marias syster hade trott på Jesus, så hade Jesus kunnat kontrollera Johannes Döparen på deras fundament av tro.

Nu kunde Jesus inte stå på något fundament när han mötte Johannes. Det var farligt. Eftersom Jesus inte accepterades av sin familjs och dessutom inte av Johannes moder. Trots att Johannes tog emot uppenbarelsen från andliga världen att acceptera Jesus, så förstog han inte den sanna betydelsen av sin mission, därför att han kände till den svåra situationen i Jesus familj.

Den person som är älskad av Gud sätter ibland upp en otrolig attityd. Även om Measias är älskad av Gud, så visar han det inte utan tar ofta en otrolig position. Eftersom människan skulle vara mer ödmjuk än honom för att finna ut hemligheten med Messias och ta på sig sitt egna ansvar. Jesus dolde sin mission speciellt inför Johannes Döparen, eftersom Johannes var en person med stark tro. Ju starkare tro en man har, ju mer döljer Messias för honom.


Paralleller i Korea

Pastor Moon besökte en gång den grupp som stod i position som Johannes Döparen. En man den mest ivrige

kristne i Korea, visste att Gud arbetade med återupprättelsens Försyn. Han förstog ävenatt orsaken till människans fall var förhållandet mellan mannen och kvinnan. Men han visste inte de djupare orsakerna. Därför så övergav han sin hustru och vittnade att människan måste ta emot äktenskapet från Gud. Han var född 5 eller 6 är före pastor Moon. På samma sätt som Johannes Döparen vittnade om Jesus, så måste spiritualisterna i denna gruppen ha vittnat om uppenbarelsen från Himlen.

När pastor Moon gick för att se denne man. som hett Kim, så blevhans lärjungar, spiritualisterna tillsagda från Himlen att de måste tjäna pastor Moon, därför att Gud älskade honom. En berömd lärjunge till honom kom för att se pastor Moon och talade om hemligheten att de måste tjäna pastor Moon. Pastor Moons bön rörde deras känslor djupare än herr Kims bön, och hans budskap fick dem att gråta. Hans ord hade en stark andlig kraft. Därefter så vittnade alla lärjungarna att pastor Moon var mer älskad av Gud än herr Kim.

Herr Kim var en rik an och hade många lärjungar, å andra sidan så hade pastor Moon just kommit tillbaks från Japan och var anställd på ett elektriskt företag. Pastor Moon berättade inte vad han höll på med ens för sin egen familj. Eftersom hans familj bara tänkte på honom som sin son eller bror så var det mycket svårt för honom att vittna till dem. När ni kommer hem till er familj så behandlar de er som bröder, systrar, söner ellerdöttrar. I en sådan situation så kan vi knappast tala om Guds Ord.

Om bara en moder sitter ner en stund och har en lyssnande attityd till vad hennes barn har att säga, så finns det hopp. Om inte en moderglömmer bort sin första motivation att hon uppfostrade och gav mjölk till sitt barn, så kan hon inte ta emot ordet. Det är därför som det är så svårt att vittna till vår familj.

Därför är det bäst om ni inte vittnar själva. Ni kan sända er närmaste vän till er familj. Då respekterar er familj er vän. På det fundamentet kan ni förkunna ordet. Känslor kommer uppifrån och sprider sig neråt presis som vatten. Ni kan inte få det att flyta åt andra hållet. Livet flyter också på detta sättet.

"Ni måste be för att förstå Messias mission.", sa pastor Moon till oss. "Får vi be på det sättet?", vi var förvånade. Därför ingen annan bad på detta sätt. När medlemmarna i de existerande kyrkorna frågade pastor Moon, så sa han till dem "Genom era böner så kan ni frågaGud vilken kyrka Gud älskar mest." De blev häpna. Det är bäst att ni lyssnar till Gud. Ni kan fråga Gud om vilken av alla samfund Han älskar mest. Gud kommer att svara er!

Att finna den rätta positionen.

När Johannes Döparen döpte Jesus. så vittnade han om Jesus som Guds älskade son. Men han förstog inte skillnaden mellan Jesu mission och sin egen. Därför satte han sig i samma position som Jesus. Trots att herr Kim levat tillsammans med pastor Moon under sex månader, så förstog han aldrig pastor Moons position utan stod alltid själv i den positionen. Därför så lämnade pastor Koon honom till slut.

Trots att hans mästare kom, så lämnade han inte sin plats för honom. Han hade många lärjungar, som kongressmän och professorer. Pastor Moon var 25 eller 26 är gammal vid denna tiden. Medan han själv var 32. Eftersom han undervisade sina lärjungar själv, så var det mycket svårt för honom att följa den yngre pastor Moon som sin ledare. Han förstog direkt förmågan hos pastor Moon. Det förstår ni också, eller hur?

När ni möter en troende person så kan ni genom er intuition förstå den personens inre. När ni väl talar med varandra så kan ni förstå vilken slags person detta är. Därför förstog herr Kim att pastor Moon hade ett annat inre innehåll än han själv.

På detta sätt kan ni själva förstå. Ni kan förstå om han har detta innehåll eller inte. Ni kan ödmjukt fråga om er mission och er själva. "Jag tror att min mission är så här. Vad tycker du?" Om han svarar med större djup än dig. så kan ni förstå att han är en större person än er. "Han känner mig mycket väl, trots att jag inte vet något om honom." På detta sätt kan ni förstå den andra personen direkt.

Därför höll Jesus tyst inför Johannes Döparen. Jesus sa inte, "jag är Messias så nu måste du följa mig. Bara för att kunna ta emot mig så har du lidit så mycket." Jesus var bara helt tyst.

Herr Pak prästen för de existerande kyrkorna med miljoner anhängare, sa att goda andliga människor utövade påtryckningar på honom att inte själv tala utan att lyssna till herr Lee. Då berättade jag för honom om människans fall och återupprättelsens princip, jag lärde honom om hur den andliga världen arbetade med honom. Jag förklarade klart om återuppståndelse och den andliga världen. Men han förblev tyst. Till sist sa han till pastor Moon, "Er mission kommer att ta 7 år nu. Om ni inte finner lärjungar, så kommer er kyrka att skingras." Då slutade vi att vittna till honom.

Den mest välkända spritualisten, som offrat 50 eller 60 år av träning, förstod vårt sanna värde. Han tog emot uppenbarelsen från Himlen att Himlens mest älskade person skulle komma till honom. Därefter talade han om för sina lärjungar att inte äta någon frukost denna morgon för, att kunna bjuda oss först. De var buddister. När pastor Moon och jag gick dit så väntade de på oss utan att ha ätit frukost.

I vanliga fall så serverade de de äldre först, men denna morgon så serverade de oss först. Därför att Gud bett honom göra så. Syftet med uppenbarelsen var att visa dem den person de måste följa, men i själva verket så gjorde de inget annat än att ge oss frukosten först. Därefter förblev de tysta. De tog inget mer ansvar. Himlen bad dem att ge oss första måltiden, och det gjorde de. Himlen sa att de inte skulle äta och de gjorde de inte heller. Men det var allt. De litade alltid till den andliga världen. De uppfyllde inte sitt ansvar.

Himlen förkunnade också för Johannes Döparen att Jesus var Messias. När Jesus kom så tänkte Johannes att om Jesus var större än honom så måste han vara Messias. Eftersom Johannes trott att han var Messias förelöpare och att han kom för att göra vägen rak för Menias så ville han tjäna Jesus om Jesus var större än han själv. Om vi inte tjänar, så kan vi inte förstå vårt ansvar. Vem som än hänger sig åt det helas goda är en värdefull person.

Ni måste respektera den person som arbetar för helheten, även om han inte hör till er. Ni skall inte tala illa om andra organisationer. I varje organisation så är den som gråter för helheten en respektabel person. Eftersom han tar ansvaret i ert ställe. Ni måste vara tacksamma och människor med liknande missionen skulle respektera varandra.


Johannes Mission.

Johannes ändrade inte sin attityd inför Jesus, så till sist blevhan fängslad och halshuggen. Han sände sina lärjungar till Jesus för att fråga om Jesu mission. Jesus svarade, "De fattiga lyssnade till evangeliet, och de sjuka helades." Detta var ett oväntat svar för Johannes. Han frågade om Jesu mission. Men Jesus svarade på detta sätt. Utan att förstå Jesus och Himlens hjärta, så var det mycket svårt att förstå den djupare meningen. Jesus menade att Johannes skulle själv gjort dessa saker istället för Jesus, men han saknade tro. Jesus förlorade Johannes, den trogne personen.

Missionen hos Johannes Döparen var i person av den "återupprättade Adam", som var tvungen att ha ansvaret inför hela mänskligheten. Han skulle ha fullbordat Kains mission och samtidigt skulle han haft Abels hjärta. Därför skulle han ha uppfyllt ärkeängelns mission, barn och förälder samtidigt. Att blåsa i trumpeten var inte tillräckligt. Han skulle ha följt Jesus, sitt subjekt, då hade inte hans mission misslyckats. Vi måste också ta ärkeängelns mission och ivrigt blåsa i trumpeten, och vi måste lyckas med förälderns mission att vara bekant med människor i samhället. Detta är vår mission.

Genom att uppfylla dessa missioner, måste vi skapa ett verkligt fundament. Efter att vi skapat förälderns fundament, så kan vi följa Sanna Föräldrar. Utan att stå i föräldraposition så kan vi inte följa Sanna Föräldrar. Först måste ni därför tjänas och beundras av andra, för att ni tjänar Gud. Om ni inte betjänas av människor så kan ni inte tjäna Gud. Detta är uteslutet.

Eftersom positionen hos Johannes Döparen var Kains position, så var han tvungen att tjäna Messias. Fundamentet att lyda (tjäna) Messias var för att uppfylla missionen hos den ofallne Adam och Eva. Om Johannes Döparen besegrat satan, så skulle han ha gottgjort Moses misstag att slå två gånger på klippan och att han slog sönder stentavlorna, och i så fall hade Jesus aldrig behövt möta satan.

Jesus kunde inte stå i ärkeängelns position, utan han var tvungen att själv vittna. På grund av detta så var han tvungen att ta Kains position, och var tvungen att tjäna andra. Jesus skulle ha tagit ansvaret för Adams och Evas synd och skapat positionen som förälder. Jesus var tvungen att få människor att tro att Han kom från Himlen som Messias. Jesus skulle ha byggt familjen och tagit positionen som Sann Förälder.


Varför frestades Jesus?

Vi kom inte från Himlen. Men Jesus kom från Himlen. Jesus kunde inte annat än gå ner till positionen som Ärkeängel, men vi är sedan födseln i position av ärkeängel. Så vi måste stiga upp till positionen som Kain och Abel. Som Kain så skall vi tjäna kyrkoledaren. Att vittna betyder att uppfylla ärkeängelns mission genom att finna människor som står i Kains position. Utan att återupprätta Kain så kan vi inte stå i Abels position. Efter att vi lyssnat till Principerna, måste vi först komma tillbaks till ärkeängelns position för att återupprätta Kain, därefter kan vi ta Abels roll. Detta är den riktiga vägen för medlemmar att gå.

Jesus blev nerdragen från den position han hade. Vem drog ner honom? Satan gjorde det. Det var en logisk fråga. Varför drogs Guds son ner av satan? Varför blev Jesus tvungen att gå ut i vildmarken för att frestas av satan? Varför kontrollerades Jesus av satan, trots att det inte fanns något gemensamt mellan dem.? Dessa har hittills varit obesvarade frågor. Människorna i de vanliga kyrkorna vet inte innehållet i Jesus liv. Under Jesu tre år av förkunnelse, så bugade aldrig satan inför honom. Utan att förstå Principerna så kan de inte få svaren på dessa frågor. Jesus gjorde en 40 dagars fasta i Johannes ställe. Johannes skulle ha hindrat satan från att konfrontera Jelsus, men han misslyckades och därför kom satan direkt inför Jesus. Därför var Jesus tvungen att betala historisk gottgörelse genom att göra en 40 dagars fasta. Misstaget av Moses att slå på klippan och bryta stentavlorna samt misstron hos Johannes orsakade Jesu frestelser. Detta var de tre stora frestelserna från satan. Satan visste syftet och hemlig-heterna med Jesus. Därför måste vi upptäcka Jesus hemligheter genom dessa frestelser.

Pastor Moon upptäckte Principerna genom att observera satan. Genom att direkt studera satan så kom han på människans fall och situationen för Adam och Eva. Precis som en korsförhörare så presssade pastor Moon satan med frågor. Satans reaktion på dessa frågor avslöjade för pastor Moon att fallet måste ha varit problemet mellan mannen och kvinnan. Med denna slutsats, talade Moon med Jesus och Himmelske Far. Efter att ha funnit alla sanningar hos Principerna, så samtaldde han med andliga världen. Först så förnekade hela andliga världen honom och sa att han var en villolärare. Alla människor till och med Budda och Jesus kallade honom "villolärare. Pastor Moon förklarade den nya sanningen som prästerna i de existerande kyrkorna aldrig förut talat om. Men Jesus kallade honom fortfarande för en villolärare. Och även Gud förnekade honom fullständigt. Pastor Moon var övergiven av hela kosmos. Ändå så förkunnade han med all kraft. "Jo! Detta är sant. Människan kunde inte falla av någon annan orsak än detta. Gud övergav oss bara för detta." Alla inklusive satan och prästerna i den andliga världen skrattade åt pastor Moon. Trots att pastor Moos stod i den mest bedrövliga situation , att vara övergiven och förnekad av Skaparen, så förkunnade han modigt. Och till sist gav Gud sitt erkännande. "Ja, det är sant." Då bugade alla sina huvud inför pastor Moon.

Om människor inte hjälper pastor Moon, så kommer de att anklagas av Himlen, enligt Principerna. Därför måste ni be. Ni kan fråga spiritualisterna vilken mission pastor Moon har.

Pastor Moon kämpade under 14 år för att komma på "Människans Fall". Om han inte kommit på hemligheten med Människans Fall, så skulle Principerna aldrig kommit ut. Därför kan ni känna hur satan arbetar inom er. Men ni måste förstå orsaken. "O ja, ... det visste jag inte! Tack satan för att du visade mig detta." Satan gjorde er medvetna om vad ni inte visste förut. Då måste vi tacka satan. Satan hatade oss aldrig. Eftersom vi består av en satansk del, så börjar satan att ha ett givande tagande med den delen. Om vi ger tillbaks det satanska till satan med tacksamhet, så måste satan senare hjälpa oss om nödvändigt.


Vi behöver Satan.

Förhållandet mellan Människan och satan är som mellan en sjös vatten och en båt. De står i oskiljbart förhållande till varandra. Men om det är något hål i båten, så skulle sjövattnet fylla hela båten. Sjövattnet skulle dominera båten, och då skulle båten sjunka på grund av sjövattnet. Därför är satans mission att hjälpa och stödja oss. Ni måste hata vattnet som rinner in i båten genom hålet. Vattnet är fienden. "Hallå där, vad håller du.på med? Du måste hjälpa oss utifrån båten. Varför kom du in i båten? Försvinn!" På detta sätt så måste vi behandla vattnet som vår hatade fiende. Om vattnet är på utsidan i den hjälpsamma positionen, så är den en mycket god vän till oss, medan vattnet som kommer in i båten verkligen är vår fiende.

Från början så skulle Satan (=ofallne Lucifer) hjälpa oss som en nära vän. Till och med Satan hjälper Guds älskade folk villigt. Förstår ni? Även enperson utan tro vill hjälpa en person som verkligen är älskad av Gud. Med ett ord, de är i samma position som vattnet. Vi är båten som flyter på vattnet. Båten och vattnet står i en oskiljbar position. De behöver varandra. Båten utan vatten är meningslös. Detta är förhållandet mellan satan och oss. Var därför inte rädda för satan. Var inte rädda för vattnet. Om ni kliver i båten och blir tvivlande och tänker, "Oj, om denna båten sjunker." Oj! ... till och med det hjälpsamma vattnet skulle då bli vår hatade fiende. Båten behöver vattnet. Varför i fridens namn är ni rädda för vattet? I de existerande kyrkorna så hatar folk och är rädda för satan. Om de därför ser att satan hjälper oss, så kommer de att känna sig själva. I denna betydelse så är det bäst att ni möter förföljelse av folk från den satanska sidan. På Jesu tid så försökte fariseerna, översteprästerna och sektledarna att döda honom, stående på satans huvud. Detta beror på att de älskades mest av Gud innan Jesus kom. De var mest älskade, men om de inte blev förenade kring Jesus så skulle de bli satans bästa lärjungar. Förstår ni? Om en av lärjungarna till Kim Il Sung konverterar och kommer över till vår sida, så får vi inte hata honom. Vi måste älska honom som en mycket värdefull person. Han kommer att avslöja allt han vet om Kim Il Sung, och därför vill vi älska honom med glädje. Han var vår fiende men nu kan han bli en hjälpsam person till oss.

Ni får inte vara rädda för satan. Ni måste istället vara rädda för att ha ett hål inuti er, istället för att vara rädd för satan. Hålet genom vilket satan kan invadera är det som ni måste vara rädda för. Om inte satan finner något hål att krypa in i oss så kan han inte göra annat än att hjälpa oss. Satan hjälper er om han inte finner något hål, men om han finner ett hål så kommer han in i er obarmhärtigt. Satan kan inte kontrollera sig sjä1v. Han kan inte hindra sig själv från att invadera. På samma sätt som vatten på ett naturligt sätt tränger in genom ett hål, så gör satan likadant. Satan kan heller inte kontrollera sig själv. Ärkeängeln förlorade kontrollen. När han attraherades av Eva, så kunde han inte tygla sin starka impuls att vara tillsammans med henne. Han förlorade fullständigt kontrollen, så han kunde inget annat göra. Om Eva kontrollerat och utnyttjat honom på rätt sätt, så hade han blivit en lycklig ärkeängel. Problemet för Eva var hur hon skulle handskas med honom. Om hon kunnat kontrollera honom, så hade hon, som hans subjekt blivit den mest nödvändiga person för satan. På detta sätt så måste vi först av allt hata vår egen fallna natur. Om ni inte tar ansvar för er fallna natur, så hjälper det inte även om ni starkt hatar satan. Ni måste känna er själva först! Ni måste förstå er själva ordentligt.


Frestelserna.

Jesus var tvungen att möta tre stora frestelser från satan. Adam skulle ha uppfyllt de tre stora välsignelserna givna av Gud, men han misslyckades. Istället blevJesus tvungen att uppfylla dem och han uppträdde för att uppfylla Skaparens syfte med skapelsen. Satan visste detta väl. Därför testade Satan Jesus genom att säga, "Om du är Guds Son, så befall stenen där att bli bröd. Trots att folket hörde ordet genom dig, så övergav de det på grund av hunger. Du förlorade Johannes, och dina lärjungar lämnade dig. Du är väl mycket hungrig nu, eller hur? Du behöver inte lida för Ordets skull. Du borde äta!

Satan försökte att förändra inställningen hos Jesus. Satan fortsatte. Först måste du äta! Efter du ätit så kan du tänka på Ordet. Att tänka på Ordet utan att äta är bara dumt. Vi står alltid inför detta samma problem. I Korea så attackerar satan oss allra mest genom detta problem. I de högt utvecklade länderna så testar satan medlemmarna genom ett annat problem. Han skapar problem genom kärlek. Du löste dagens problem. Men tänk inte på framtiden. Du kan vara glad idag. Det är det enda viktiga." Satan försöker att fresta på detta sätt,

Därför så visar oss Jesu svar, "Människan skall inte leva bara av bröd", att han höll Guds ord och bara följde sitt ursprungliga sinne.

Oavsett hur mycket och hårt han fick lida fysiskt så förändrade han aldrig sitt hjärtas inställning, centrerat på Guds ord. Han rörde sig inte ur fläcken. Att bli fullkomlig innebär att domineras fullständigt av Gud. Gud vill att vi skall bli inkarnationen av Logos så att Han kan leva i oss. Detta är den Himmelska betydelsen av värde. Satan får oss att känna glädje genom att leva ett materiellt liv. Detta visar skillnaden av värdering och standarden av värde. "Lid inte så mycket bara på grund av Ordet. Vilken envis person du är! Johannes misstrodde dig! Då är det nonsens att du fortfarande följer ordet." Om satan säger detta till oss,, Bä påverkas vi lätt av det. Vi tänker snart att vad han säger är sant och strax så har vi givande och tagande med Satan.Men fortfarande är vi beskyddade som grupp.

Att vandra denna vägen ensam skapar mycket mera problem. Pastor Moon har hittills fått vandra ensam. Far säger alltid, "Ni är lyckligare än mig." Ni har någon att prata med och någon som tar hand om er. Även om ni har olika problem, så kan ni tala med någon och lösa problemen på många sätt. På detta sätt kan ni vara glada. Men pastor Moon fick härda ut ensam, utan att ha någon att konsultera. Oavsett hur ensam han kände sig, så hade han ingen att tala med. Ingen att relatera till.

När jag ser Far vandra ensam så känner jag verkligen smärta. Vi är alldeles för glada för att kunna uppleva glädjen i sig själv. Jesus var i samma position. Han förkastades av sin egen familj. Även Johannes Döparen övergav Jesus. Hans position var så eländig. Men tack vare honom så kan ni stå i det Heliga Palatset.

Satan vet att den person som Gud älskar är Mästaren över det Heliga Palatset på jorden. Eftersom han visste det,, så anklagade han Jesus. "Ingen vill följa dig som Messias och Mästare över det Heliga Templet. Du har ingen som följer dig. Du är inte längre Mästaren. Bli en vanlig person. Du är inte värdig att vara Guds Son. Var inte stolt över det." På detta sätt så försöker satan att lösa upp och ta över vårt medvetande. Han försöker att ta över vårt medvetande som Guds söner.

Jesus var i en sådan eländig position att ingen följde honom. Han förlorade sin familj. Han hade ingenting. Då testade satan honom genom att säga? Så dum du ärt Du är i en sidan eländig situation, du bekymrar dig fortfarande för världen och försöker att rädda Israel. Ge upp. Ibland så möter vi också samma situation. När vi känner glädje,så kallar och dyrkar vi Gud som Fader, men när vi möter problem, så säger vi ofta, "Jag är så liten ... " Ni måste förstå att satan får eratt säga så. Det är verkligen satan. Detta är inte ni själva, inte heller ert ursprungliga sinne.

Eftersom det ursprungliga sinnet är en reflektion av helighet, så är det ingen skillnad mellan det ursprungliga sinnet och Gud. Det finns inget som skiljer Gud och det ursprungliga sinnet. Så ert ursprungliga sinne har också ett jämbördigt förhållande med Gud. En så ynklig person som mig har kallat Gud för Fader. Oj! Vad jag borde skämmas!" Detta kommer från satan. Satan får er att anklaga er själva genom detta.


Hjärtats motivation

När ni känner att ni är en hjälplös person, så verkar människor på utsidan lyckligare äner. Trots att de saknar tro, så ler de lyckligt, och bär fina kläder. Ni kommer att möta en sådan situation. Ni kanske kommer att tänka. "jag skulle aldrig ha lyssnat till Enighetskyrkans Principer." Efter att ni hört Principerna så kan ni inte förneka dess sanningen, och måste därmed ta ansvar för Återupprättelsen. Ni kan inte fatta att en sådan person som jag skulle rädda familjen, Japan och världen.". Detta kommer att bli en stor börda för er. När ni tänker på ett så stort ansvar, så känner ni er nedtyngda under det och som om ni fallit från toppen av det Heliga Palatset.

När ni först blev uppståndna genom Ordet, så bad ni och var beslutsamma att rädda nationen i Guds ställe.

Men när ni går ner andligt, så verkar allt vara omöjligt för er.

För att kunna krossa Jesus, så anklagade satan honom. "Du kan inte längre stå i position som Messias och

Herre över det Heliga Templet. Du har fel" Då svarade Jesus. "Du skall icke fresta Herren din Gud!" Satan försökte att testa Jesus och Gud. Människan hörde ursprungligen till Gud och förenade sig fullständigt med Honom. Jesus såg på sig själv som Guds Son även under så eländiga förhållanden. Han var Övertygad om denna saken.

Detta var verkligen en stor frestelse för Jesus. Jesus sa till sig själv att vara stolt som Guds Son.

Jesus är inte annorlunda än oss, men hans motivation i hjärtat och hans sätt att tänka är helt annorlunda.

Medan vi känner oss eländiga för vår egen skull, så upplevde Jesus Himmelska Fars hjärta genom sin eländiga situation. När han mötte svårigheter så insisterade han på att vara Guds Son. Ni kanske tänker att Jesuas var född som Guds Son och att Gud älskade honom väldigt mycket, och att han därför kände så. Men detta är inte sant.

Jesus var precis som oss. Om Jesus fått ett helt rent hjärta från sin födsel och en himmelsk blodslinje redan förberetts för honom, så skulle alla kunna ta Jesu position. Om detta varit sant, så hade han kunnat leva sitt liv i glädje och lycka istället för att behöva lida och offra tårar för mänskligheten. Tror ni inte det? Jesus är i sig själv inte stor. Han är stor därför att han var den första att gå igenom den väg vi måste gå, genom att stå i samma position som oss. Detta är skillnaden mellan Jesus och oss.

Efter att ha besegrat den andra frestelsen, så kunde Jesus återupprätta den andra välsignelsen. Han kunde stå i position som mästare över det Heliga Palatset, med andra ord, i Abels position. Genom den första frestelsen, så kunde Jesus separera sig från den satanska herraväldet. Och han kunde stå i Abels position. Därefter fortsätter Gud sin Försyn centrerat på Jesus, som Gud utvalt som centralfigur. Jesus kunde även besegra den andra frestelsen genom att säga, "Fresta inte Herren din Gud." Detta var svaret.

För det tredje, så förde satan Jesus till toppen av ett högt berg och krävde att han skulle falla ner inför satan och tillbe honom. Satan sa att om Jesus ville få herraväldet över världen så var han tvungen att domineras av satan. Då svarade Jesus, "Herren, din Gud skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka!' Jesus sa till satan att även han stod i en position att följa Gud. Jesus hade den starka tron att satan skulle också knäböja och dyrka honom.


När vi ser Satans herravälde.

En medlem längtade efter världen utanför när han kontaktade människor genom att vittna. Han ville skaffa ett jobb, att bli självständig och leva fritt precis som människor utanför. Ju längre han var i kyrkan desto mer kände han sig bunden av kyrkan. Han började tänka så här, "jag måste alltid följa min ledare, jag känner mig inte fri i kyrkan. Kyrkan kontrollerar mig." Hans samvete,gjorde det obekvämt för honom att agera fritt och gradvis så ville han bli fri från att domineras av kyrkan. Till sist sa han till pastor Moon,, "Pastor Moon, var snäll och låt mig få friheten under några år. Jag vill leva i frihet för mig själv." Till och med när han var sömnig så kunde han inte gå och lägga sig förrän Far gjorde det. Han kände av sitt dåliga samvete om han gjorde så. Far sov aldrig före efter midnatt, så hans samvete ttillät inte denna medlemmen att gå och lägga sig. Om han åt mer än Far, så plågades han av dåligt samvete. Han tänkte att det var nog bättre för honom att lämna pastor Moon, "Var snäll och ge mig sju år, jag skulle vilja ha ett jobb och ... " fortsatte han, "Men var snäll och glömm mig inte, därför min respekt för dig kommer aldrig att förändras för evigt." Men han ville leva sitt liv i frihet. Så efter sju eller åtta år i kyrkan, började han tänka på hur han skulle kunna tjäna pengar åt sig själv.

En sådan frestelse måste ni kunna hantera. När ni ser världen, så kan ni lätt tänka att det vore mera fritt att leva i den fallna världen och dyrka satan. Är det inte så? Att kämpa mot satan får er att lida. Och ni vill bli fria istället. till och med genom att komma under satans herravälde. Satan attackerar oss genom frestelser på detta sätt. Trots att Jesus saknade allt, så besegrade han satans frestelser. "Du måste dyrka Skaparen. Du har makten i världen. men ni måste alla sätta Gud först.".

Jesus saknade hus och land, men han hade en så stark tro på Gud att han inte blev besegrad av satans frestelser. Jesus återupprättade herraväldet genom att överkomma de tre stora frestelserna.

Medlemmarna i Enighetskyrkan arbetar så hårt från morgon till kväll, och lever ett liv i fattigdom, men även vanliga människor får kämpa hårt för brödfödan. Även om ni vittnar hela dagen. så måste de arbeta hela året för att överleva.

Genom uthållighet och hårt arbete, så uppnår de gradvis framgång och karriär i sitt företag eller i samhället. De kommer att bli chef, vise-president eller generalsekreterare i företagen. När ni får reda på att era klasskamrater uppnått hög social status, så börjar ni tänka på er själva. "Jag har inget annat än denna smutsiga jumper. När jag vittnar så har jag alltid den. En av mina klasskamrater har redan köpt en bil, och han äger en tv också. Han måste leva ett underbart liv."


Att lägga ett fundament av Tillit.

Ni blir överväldigade av det satanska herraväldet, och förlorar till slut er förmåga att se vad som är värdefullt. Ni är den som är ansvarig för fallna människors frälsning till sist, även om de just nu verkar fysiskt mer välsignade. Ni måste ha tillit på att som Guds söner och döttrar så kommer folk att komma till er en dag för att bli räddade. Även om de litar till det materiella livet nu så kommer de garanterat att be er om frälsning. Därför måste ni handskas med allmännheten under herraväldet och auktoriteten som Guds söner och döttrar.

Jesus kunde besegra de tre stora frestelserna. Som ett resultat kunde han stå i position som Johannes Döpare. På denna. position som Johannes Döpare, så kunde han börja vittna och utföra mirakler. Med andra ord, han kunde lägga ett fundament av tillit. På grundval av detta fundament, så kunde Jesus modigt utropa till folk, "Tro mig! Ni måste tro migt" Om ni kan lägga detta fundament, så skulle ni kunna tala till folk med mod. Eftersom ni tror på ert subjekt,Gud, fullständigt, så kan ni säga till folk att de skall tro på er. När ni vittnar så måste ni ha denna absoluta tro och övertygelse. "Tro på mig! Tvivla inte på vad jag säger till er. Det är verkligen sant!" Med stark övertygelse så vittnar ni, baserat på sanningen i Principerna. Ni skulle vara sådana missionärer. Om ni inte har övertygelse som missionärer, så kommer inte folk att följa er. Deras hjärtan påverkas inte av kraftlösa ord. Ni skall inte bara vara guider. Om ni bara förklarar Principerna för folk, så är ni bara en guide för dem. Genom att bara vara en guide. så kan ni inte uppväcka hjärtat att följa ert ursprungliga sinne. Var därför inte enbart guider! Genom fundamentet av tro och övertygelse, så kan ni vittna till människor genom att säga, "Älska mig! Inte för min egen skull, uten för er egen.

De människor som tar emot kärlek känner en skuld till er. De vet inte hur de skall handskas med den. När de inte hade upplevt den sanna kärleken, så kunde de hantera kärleken som de ville. Far säger också att han mest känner skuld i sin position. Eftersom medlemmarna alltid bryr sig om honom och ber för honom även utan att sova. Så om det bara finns en enda person som ber för pastor Moon till priset av sitt liv, så kan inte Far sova lugnt.


Koncentration.

Utan erfarenhet så kan ni inte förstå er centralfigurs hjärta. Den centerledare som har ansvar för omkring 20 medlemmar, skulle vara uppe tidigt på morgonen och sitta uppe längst på kvällen för att ta hand om medlemmarna. När medlemmarna kommer tillbaks hem, så skall han lyssna till deras rapporter en efter en. Detta är verkligen ett hårt arbete eller hur? Han skall dessutom sköta de vardagliga affärerna. När en medlem kommer hem efter fundraising, så skall han räkna pengarna och rapportera det, genom att sitta långt fram på natten, trots att medlemmarna sover. Han skall ta ansvar inte bara för det yttre utan även för de inre problemen hos medlemmarna. Han måste även ta andligt ansvar för dem.

Kom ihåg era föräldrar. Tänk på er själva som föräldrar med många barn. Efter att alla barnen gått att sova, så börjar modern att förbereda saker inför nästa dag och hon är den siste att gå och lägga sig. Sanna Föräldrars mission är att dominera hela mänskligheten med hjärtat. För att kunna göra detta så utvalde Far 120 platser som Heliga Platser och besökte 40 nationer. Hans position kan liknas vid en fiskares. När han fiskar så slänger han i reven och väntar tyst, men under stor koncentration. Till det yttre så ser det väldigt enkelt ut, men han får inte släppa sin Koncentration från reven. När katten fångar en råtta, så sitter hon oftast framför hålet och väntar i tysthet. Efter 3 eller 4 timmar, så fölorar råttan sin kraft och kommer ut ur hålet. Han förlorar gradvis sin kraft i hålet. Så allt katten behöver är djup koncentration. Då kommer råttan ut ur hålet av sig själv som om han ville bli fångad.

Detta är också vad ni behöver som trogna medlemmar. Pastor Moon fångar mänsklighetens hjärta genom att vara centralfigur i kosmos genom sin koncentration. Men samtidigt så bär pastor Moon den tyngsta bördan och lider mest av alla som centralfigur för hela universum. Jämfört med Far så är ni mycket lyckligare och fria. Ni kan sova när ni vill, ni kan skratta hur mycket ni vill, och ni kan undvika lidande om ni inte vill utstå det. Även om ni gör detta, så anklagar inte Himlen er. Ni som står under pastor Moons herravälde är verkligen lyckliga människor.

Genom att besegra de tre frestelserna. så kunde Jesus gottgöra de historiska vilkoren under 6000 år och kunde fullständigt separera från satan. Han kunde återupprätta positionen som subjekt till vilket människor kunde ha ett förhållande som Fader och Son baserat på trons fundament och ett verkligt fundament. Han gottgjorde alla villkor som samlats under 4000 år.

I denna bemärkelse så var Jesus Ärkeängel, Kain,, Abel och brudgummen. Därför kunde de människor som väntat hela sina liv på det himmelska äktenskapet stå i position som brudgum. Jesus var tvungen att stå i olika positioner som både Fader och broder samtidigt. Han var en person med karaktär. Men ni börjar en och en. Först så tar ni rollen som ärkeängel och uppfyller den missionen. Ni kan uppfylla missionen som broder eller syster. Ni kan älska era bröder och systrar med ett Föräldrahjärta. Ni kan gradvis älska dem alltmer.


Adam och Eva problem.

Nu vill jag tala lite om Adam och Eva-problem. För att uppfylla vår mission så måstevi övervinna detta problem. Om en kvinna närmar sig er bröder med kärlekaffärer, så måste ni först ta hand om henne. Efteråt så skalla ni lära henne att ha en högre standard av värde.

När det gäller en syster, så om en man i ärkeängelns position närmar sig er, så måste ni återskapa honom i hans inre. De närmar sig er med Adam och Eva motivationen. De kommer inte till er med ren kärlek. De kommer från Ärkeängelns sida. Ni kan inte lägga fundamentet från grunden. Därför så skall systrar tänka att det är naturligt för fallna män, men ni måste lära dem det sanna värdet av kärlek. Att dra fram den ursprungliga kärleken ur fallna människor är Missionen för det folk som siktar på en ideal värld.

Eftersom ni saknar erfarenhet, så kan ni inte förena er med er respektabla person. Vid tiden för fallet, så visste inte Eva vad hon skulle göra. När ärkeängeln uppträdde framför henne, om bara Eva förenat sig med sin himmelska partner, så skulle hon aldrig ha misslyckats, ävenom hon saknade erfarenhet. Därför måste ni tänka på vem ni skall förena er med i kärlek. Ni skall inte ha något med fallen kärlek att göra utan ni skall oroa er över hur ni skall hantera kärleken.

Människan är otrolig. Eftersom människan står i Ärkeängelns position, så gör han ibland saker i hemlighet. Han Har hemligheter för sina föräldrar och sina ledare. Han gör som han vill. Människan är verkligen ett problem. Enligt Människans Fall, så skulle inte Ärkeängeln ha fallit om Messias skulle ha kommit. Om ni berättar era hemligheter för Abel, så vill ni inte agera av er egen fria vilja. Men om ni fortfarande vill gå er egen väg, så visar det att era hemligheter utvecklas inom er, eftersom ni inte talar. Förstår ni? När det utvecklas inom er och blir större, så får det er att synda. Eftersom ni inte själva kan förhindra att ni syndar, så måste ni rapportera till den person som kan kontrollera. Ni kan säga allt till er andlige förälder.

Om ni får ett brev från motsatta könet, så måste ni först visa det för er Abel. Genom Abel så kan ni höra på innehållet i brevet. På detta sätt så kan förhållandet mellan er och denna personen inte utveckla sig på djupet horisontellt. Därefter så kan ni tillsammans med er Abel utveckla den himmelska kärleken mellan er tre. Ni kan förklara för er gäst att älska innebär att älska sin Abel. Ni introducerar er andlige förälder eller trons person för honom. Om er gäst längtar väldigt mycket efter just er, så kan ni säga till honom. "Anledningen till att du längtar så mycket efter mig är på grund av mina föräldrars kärlek till mig. Ni rapporterar även er kärlek till föräldrarna." Ni skall låta honom göra detta regelbundet. Han skall inte ha några hemligheter. Och andra personer kan också tala direkt till honom och ge honom råd. Ni kan utbilda honom på detta sätt.

Först så kan han rapportera till er Abel genom den person som tog emot brevet. Men efter en viss period så kan han komma och rapportera direkt till er Abel. Om ni kan skapa detta fundament med er Abel, så kan ingen av er båda misslyckas. Absolut inte. Ni kan själva undersöka om denna metod är riktig eller inte. Om Eva frågat Adam. och Adam frågat Gud, så skulle de aldrig ha fallit. Tänk på detta. Eftersom Guds kärlek är mycket starkare än Ärkeängelns. Ni måste veta er existens och vem ni skall centrera er på. Detta är mycket viktigt.

En missionär sändes till ett litet område av den lokale ledaren, och kunde där få en djup kontakt med sina gäster. När deras förhållande fördjupades, så försvann han och lämnade kyrkan. En granne sa att han försvunnit tillsammans med en kvinna. Vad tänker ni om detta?


Det tredje försöket.

Till sist så tvivlade de judiska ledarna på Jesus, och så gjorde också lärjungarna. Så han misslyckades att skapa trons fundament. Först så tvivlade Johannes Döparen, och därefter fariseerna och Judas Iskariot. Därför blev det tredje försöket en andlig väg till frälsning. Trons fundament som lades genom Jesus 40-dagars fasta, blev krossad när Jesus blev korsfäst och hans kropp kom in i satans herravälde. Efter uppståndelsen, så blev Jesus tvungen att åter skapa trons fundament och det verkliga fundamentet under 40 dagar tillsammans med sina lärjungar.

Under perioden av uppståndelse, uppträdde Jesus inför Petrus, och kallade honom Simon Johannes son, istället för "Petrus". Den uppståndne Jesus frågade Petrus tre gånger, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?" Han svarade, "Ja,, herre du vet att jag har dig kär." Detta svarade han två gånger , men den tredje så blev han lite oroad och svarade, "Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär."

Petrus förstog att han hade trott på Gud utifrån sin egen position, men han existerade inte för sin egen skull. Han måste komma till insikt att hans roll var för Gud, och det gjorde han till sist. Han förstog att han måste leva för Gud. Jesus lärde honom därefter att han inte skulle vara fri utan domineras av Gud, och hela hans kropp skulle fullständigt höra till Gud, så att han inte ens skulle få spänna sitt eget bälte av sin egen hand. Jesus återskapade honom som en trons människa.

Jesus lärde oss den centrala punkten i att vara en trogen person. En trogen person existerar inte för sig själv, utan han skall leva enbart för Gud och skall domineras av Gud. Ni måste förså denna punkten klart, och återupprätta detta inom er. Trots att Jesus korsfästes så var han fullständigt på Guds sida. Och hans återuppståndelse skedde med Guds kraft. Jesus dominerades fullständigt av Gud genom hela sitt liv. Petrus följde också troget Gud tills han blev korsfäst.

Genom att förklara detta för sina lärjungar, så samlade Jesus dem och skapade det påtagliga fundamentet, därefter uppsteg han till Himlen. Vad han lämnade var en andlig nation utan verkligt land. Det andra Israel blev den andliga rasen på världs-planet.

Moses liv förlängdes till det tredje försöket. Den första och andra försöken för Jesus misslyckades och i det tredje försöket så skapade han det verkliga fundamentet baserat på sin utpptåndelse.

Har ni inga frågor?


Frågor: Vad är Inre Vägledning?

Inre vägleding kan jämföras med att föda upp får. Ärkeängelns mission är inte att ge människor inre vägledning utan att vara en beskyddare och uppenbarare av Guds ord och information. Abels position är att återuppväcka och utbilda människor med ett föräldrahjärta. Om ni inte förstår "Ordet" ordentligt, så kan ni inte leda människor till det inre.

Ni kanske tänker vad skall ni ta er till. Låt oss se hur Jesus gjorde. Han hade ingen som lärde honom. Genom Ordet fick ni reda på vilken riktning ni skulle gå. När ni valt riktning, så kommer Gud att dominera er, om ni har ett hjärtligt förhållande med bröder och systrar.

Tänk att ni inte har någon ledare i ert pionjärområde eller att den lokale ledaren har alltför mycket att göra för att leda er i ert inre liv, eller att ni inte har någon att tala med. I så fall är det bäst att ni talar till den person som står i position som trons moder för er.

Tala med dem, i goda såväl som dåliga situationer, och ni kommer att få ta emot bra ledning och vettiga svar.

Eftersom ni förlorar er målsättning och inriktning när ni blir trötta och möter andligt mörker, så kan ni få värdefulla svar genom att konsultera med era bröder och systrar som inte är i samma situation som er.

Vi kan ta ett exempel ur Mose liv. När israeliterna dansade kring guldkalven, så försökte Gud att döda dem. Moses övertalade då Gud med överlägsen vishet, så att till och med Gud blev förvånad. Vi får inte ge satan glädje genom att följa hans exempel. På samma sätt så kan ni tala med människor när ni möter problem. En del kommer att säga, "Ni skall inte göra så. Ledare kommer att ta hand om er." Eller andra kommer att förmana er, " du har gett ditt liv till kyrkan, trots att hela din familj var emot dig. Du kom med en sådan beslutsamhet. Men vad håller du på med nu?"

Genom reaktionen på era problem, så kan ni märka vilka som är positiva eller negativa emot er.

Mitt i ert lidande så kan ni inte bedöma er situation objektivt. Ni vet inte hur människor ser på er. Ledaren, andlige föräldern och bröder och systrar kan se på er objektivt.

Om ni saknar någon sådan person, så måste ni växa av er själv. Ni kan lära genom att stå i position som tjänarens fundament att bli litad på av andra, och be på detta fundament och Gud kommer att svara er. Gud kan inget annat än ta emot en sådan persons bön. Jesus tog med sig tre lärjungar att be, men de somnade. Om de kunnat be med enighet, så hade inte Jesus behövt utgjuta blod för att be.

Därför måste ni älska människor, och därefter be för dem. Älska dem inte med villkorlig kärlek. utan från ert ursprungliga hjärta. Föreställ er att ni beslutar er att vittna till rika människor för att kunna få stora donationer att klara kyrkan, då är er motivation felaktig och sättet att älska dessa människor helt fel. Om ni älskar och vittnar till en person på den grundval att han har en speciell förmåga att kunna trycka saker eller att han är bra på affärer. så är denna kärlek inte verklig kärlek. Detta är bara ett sätt att utnyttja honom eller henne effektivt. Så älska dem ovillkorligt.

Därefter måste ni be ivrigt. Ni är beskyddade genom er kärlek och era böner. Detta ger er beskydd. Även Gud respekterar de som älskar människor och ber för dem. Även om Gud vill att vi skall uppfylla vår mission på jorden, så om ni inte bryr er om jordiska ting utan koncentrerar er på andliga ting, så kommer andliga världen att komma närmare er. Detta visar att ni inte längre vill leva på jorden, trots att ni har en fysisk kropp. Inom tre år, kommer ni att sändas till andliga världen. Ni kommer att få som ni vill.

Att hata jorden betyder att dö. Därför måste en trogen person älska jorden. Människan är en reflektion av Gud. Ni måste leda de fallna människorna genom att gråta över att de saknar den verkliga reflektionen av Gud. Ni får aldrig tänka att de är satan, på grund av deras otro mot Gud.

Om bröder och systrar kan rapportera om sina hemligheter till varandra, så kommer Gud att utgjuta Sin kärlek på deras förhållande, även om de inte har så stark tro på Gud. Detta är den levande gudens kärlek.

En medlem blir förföljd och ignorerad av alla. Ingen välkomnar honom och han bugar sig inte för medlemmarna. Den person som älskade honom behandlar honom som en avfälling. Då vill han inte längre komma till kyrkan. Folk utanför kyrkan välkomnar emellertid honom. Därför börjar han att återvända till den fallna världen.

Ert inre hör till Gud. Om ni kan förstå sanningen ordentligt, så kan ni även förstå innehållet i Guds vilja, även då ni inte vill uppfylla ert ansvar. Den person som Gud litar på kan förstå omedelbart. Därför testar han inte Gud. Det finns ingen förutom oss som kan skapa en ny historia. Ni måste förstå hur mycket Gud förväntar av oss. Gud har ingen annan än dig att lita till och som skall uppfylla Hans mission.

Gud försöker alltid omskapa er personlighet. Detta är Guds kärlek. Därför lär Han er ofta genom drömmar. Han Undervisar er genom dem. Först så visar Gud er genom drömmar, utan att direkt från Himlen blanda sig i. Det är nödvändigt för en person att utveckla sin personlighet genom mänskliga relationer. Gud kan inte direkt tala till er, men genom andra människor så talar Han till er istället. Utifrån en Faders position så kan Han ibland inte nå er, men från en position som broder så kan Han nå er. Därför när ni möter bröder och systrar, så måste ni tänka att ni möter Gud genom dem. Viska till er själva, "Oj, nu möter jag Gud.", och därmed kan ni ändra er attityd till dem.

Genom att bara se dem som de är så förändras er motivation. Enligt Ordet och vårt sätt att tänka så kan också vår attityd förändras.

Ni måste förstå att denna nationens öde hänger på oss. Bara oss. Ni måste känna att nationens öde hänger på oss. Så ni måste ta ansvar för allt. När ni läser en tidning så borde ni läsa med en känsla av ansvar. I tidningen så ser ni många artiklar, och ni skall då tänka på hur Gud känner inför detta. Ni offrar tårar och oroar er för fallna människor, därmed kan ni påverka japanska människor på detta fundament. Människor kan förstå att denna organisationen bryr sig om Japans framtid.

Pastor Moon förutspådde efter han givit välsignelsen att världen skulle bli så och så. Han sa många intressanta saker. Efter välsignelsen av de 36 paren, så sa pastor Moon att en nationell kris skulle bryta ut. Därefter skedde faktiskt den stadskupp, där general Pak tog makten.

Under våra liv så kommer mycket att hända, förföljelse och förtryck. Men ju mer folk hatar oss, desto värre saker kommer att hända dem.

Ledarna för de existerande kyrkorna gör sitt yttersta för att hindra att Enighetskyrkan fortsätter att sprida sig. Men konstigt nog så sänds de ganska snart till något annat område om de förtrycker oss. En vecka senare efter de gjort något emot oss så sänds de iväg någonstans. De människor som sympatiserar med oss kommer till vårt huvudcenter och utvecklas gradvis.

När de väl förföljer oss så kommer verkligen situationen att bli svår för dem. Om ni blir slagen och utsparkad av de lokala prästerna medan ni vittnar till dem, så kommer de att bli ivägskickade någonstans inom sex månader.

/Yo Han Lee


Prolog:

Den 92:årige fortfarande pigge Yo Han Lee, jag (BengtdeP) mötte 2008 i Guri Korea.