Ur boken:

Mannen

i svepeduken

Fakta och tankar kring Jesu död och uppståndelse.

ISBN 91-7068-066-3

Om 999 reliker av 1000 är falsarier, hindrar det inte att den tusende kan vara autentisk.

Sedan snart 100 år (1997) pågår en vetenskaplig undersökning av "den heliga svepeduken" i Turin. Europeisk expertis är ense om att i duken vilat kroppen av en korsfäst man.

En rad indicier för fram till en till visshet gränsande sannolikhet för att mannen var Jesus av Nasaret.

När den torterades dödssvett kom i kontakt med balsameringsämnet aloe, tycks det färgämne ha bildats, som jämte blodfläckarna utgör det dokumentriska beviset.

Biskop Sven Danell har studerat flera vetenskapliga rapporter i ämnet och berättar i denna bok om de nya fakta om Jesus som de bragt i dagen.

s. 68

Med anledning av några tidskriftsartiklar i ämnet under 1976 skrev en gammal man till mig och undrade, om inte detta framträdande av Jesu bild i denna yttersta tid kan vara ett förebud om hans nära förestående andra ankomst.

Till 1:a sidan