Universal Link i Danmark

Bakgrund av Erika Gubser, 1:a missionär till Danmark.

(via brev till översättaren)

 

Det var på ett mycket andligt sätt som vi mötte Knud Weiking på.

"The New Life Singers" (en grupp av medlemmar från olika länder) och jag var på väg till ett ålderdomshem för att uppträda. Vi stannade just vid Knuds hus för att fråga om vägen! Kan du tänka dig det! Han berättade då om hans arbete med Universal Link, och sände mig senare de följande texterna.

 

text:

Detta blev den 10 mars på ett nästan dramatiskt sätt bekräftat av det som sedan hände; just som jag var klar med att läsa ett brev och ett pressmeddelande med Anthonys (A. Brooke) förutsägelse att Sun Myung Moons namn skall bli känt över hela världen - just i det ögonblicket besökte Sun Myung Moon oss här hos mig, genom att med hög, klar stämma, genom Kathleens mun säga "Jag är Sun Moon".

Jag skrev direkt till Anthony och berättade om denna förbluffande upplevelse. Anthony läste upp mitt brev för Sun Myung Moon, som direkt bekräftade att det verkligen var han som hade besökt oss.

 

Möte i Dianalund den 5. oktober 1967.

Sun Myung Moons arbete är mycket speciellt. Han har av oss fått krafter, så att han inte bara kan ta emot telepatiskt, utan han är också i stånd att sända telepatiskt. Stora delar av mänskligheten kommer de närmaste veckorna att ta emot budskap från Sun Myung Moon. På det sättet att Sun Myung Moon sänder budskapet telepatiskt ut i rummet. Jag har lite förklarat hur det arbetas med telepatiska budskap, och ni vet att en engelsman kan inte förstå ett enda ord av det som Sun Myung Moon sänder ut, om det inte gick in i en persons medvetande först och därifrån sändes ut igen. Det är något som nu skall ske, som sker mycket sällan med den andliga manifestationen, det kan jag lugnt säga. Det är mycket få människor givet, att få lov att sända budskap till hela mänskligheten in en galax, på så sätt att budskapet kan mottas var som helst och när som helst av en annan människa på den människans språk och med den förståelsen, som den människan har som mottar dessa budskap.

 

Att Sun Myung Moons arbete tar fart i detta ögonblick, skall förstås på det sättet att tusentals och åter tusentals av koreaner hör hans budskap just i detta ögonblick. På detta sätt går det från Korea till Kina. jag har sagt att till och med i Kina är man medveten om detta. Jag har använt liknelsen på ett annat sätt; jag har sagt att man kan inte ta mer hänsyn till er, detta sa jag i Borup - än vi kan till en liten krets, och det skall förstås på det sättet att a l l a människor tillhör Gud, och att detta budskap har gått ut globalt.

Det är först under de sista 50 åren som Bibeln har gått ut till alla Jordens folkslag på det sättet, som var förutsagt , det har nu skett, det har gått i uppfyllelse, och min ┼terkomst kan då också ske rent hierarkiskt.

Jag kan mycket väl förstå att min vandring på jorden för tvåtusen år sedan uppfyller människors sinnen och människors tankar, och jag har även berättat en del av det som hände då. Med hänsyn till min jordevandring så var det ju så att då jag kom till jorden allmänt inkarnerad, så visste jag inget om min uppgift, förrän jag var 28 år. Då blev min uppgift helt och klart visad. Från barnsben var jag klar över att jag inte hörde till denna jorden, det var jag helt klar över. Men vad min uppgift egentligen var, det var jag inte klar över. Man har hört om min vandring, och man har hört talas om att jag började min gärning. Då jag påbörjade min mission så hade jag inte enbart haft det som människor kallar visioner, jag hade haft direkta kontakter, och jag var då helt klar över vem jag var, och vilken uppgift jag hade tagit på mig.

Jag kan inte säga det nog ofta och upprepa det om igen: Det är den enskilda människans sinne som skall vändas till Gud, mot Guds lag. Man kan inte tvinga sina medmänniskor till något som helst, - det är fel att påverka sina medmänniskor. Det är det som människorna gjort, och det är därför som människorna står där dom står idag. Det har jag förklarat alltihop.

Så gå lugnt med detta budskap, och låt dem söka, som gärna vill söka, - men säg: Det har kommit ett budskap, men sök själv.

Fortsatt översättning från danskan kommer ...

Till 1:a sidan