Vad betyder satans nummer 666?

 

 • Här gäller det att vara vis.
 • Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal.
 • Och dess tal är sexhundrasextiosex. (Upp 13:18).
 •  

  Gud skapade människan på den 6:e dagen. Men hon föll under de tre tillväxtstegen (utformning, tillväxt och fullkomlighet), och kunde inte fullborda sitt ansvar att bli fullkomlig. Om människan inte fallit utan blivit fullkomlig, så skulle hon ha vilat på den 7:e dagen, tillsammans med Gud. Varje tillväxtsteg tar 7 dagar, så när de tre stegen utformning, tillväxt och fullkomlighet är fullbordade, så förverkligas talet 777.

  (Jmf. Skapelsens Princip)

  Människan föll på den 6:e dagen, därför kom allt som skapats mellan dag ett och dag sex, under satans herravälde (6 dagar x 3 steg). Därför kom talet 666 att bli satans tal, det blev odjurets tal. Huvudpersonerna i Återupprättelsen måste återupprätta talet 777. Noa sände till exempel ut duvan tre gånger under en period av 21 dagar. 7 dagar efter att den första återvänt sände han ut den andra. Och 7 dagar efter att den andra hade kommit tillbaka sände han ut den tredje.

  Jakob var också tvungen att under 21 år gå igenom tre 7 årsperioder av svårigheter i Haran. Judarna var 210 år slavar i Babylon och påvarna flyttades från Rom till Avignon under 210 år. Unification Church massvigsel av 777 par år 1970 hade även en särskild historisk betydelse.

   

  /ovan Ur boken "The Unification Church Within the Mist" av Gug-Bea Eum.

   

  egna kommentarer av Bengt de P., under brevväxling med kristna:

  Du är definitivt mycket Bibelkunnig Fred.

  Du har min största respekt där. ;-)

  Men ser man fortfarande som kristen,

  inget bibliskt mönster = en av flera antikrist,

  i att Hitler faktiskt ganska unikt:

  >tog emot sitt budskap Mein Kampf, under andlig inspiration...

  >talade om sitt 1000 års rike...

  >ville skapa en ny människoras...

  >förföljde kristna, och judar ...

  och störtade nästan hela världen i nazistiskt världstyranni.

  ref:

 • www.unification.net/dp96/dp96-2-5.html#Sec4_3
 •  

  Den verklige AntiKrist vill vi hävda fanns i NordKorea:

  Nordkoreas huvudstad heter PyongYang.

  Den var de starkaste kristna fästet i Korea före koreakriget, och kallades Koreas "Jerusalem".

  Kim Il Sung, nordkoreas förre diktator, kämpade i Stalingrad på ryssarnas sida mot tyskarna.

  Som tack fick han bli Nordkoreas kommunistiske ledare och diktator efter koreakriget och delningen.

  Han skapade en egen version av kommunistisk ideologi Il Juche...

  som du säkert kan hitta i någon uppslagsbok.

  Genom att sitta som en av de mest fanatiska kommunistiska ledarna (tänk fortfarande hur Nordkorea är isolerat år 2000)

  i Pyong Yang det andliga "Jerusalem",

  ref:

 • The Early Years (in Korea), 1920-53, by Michael Breen
 •  

  Detta kan man se detta som uppfyllandet av 2 Tess 2:3,4

  "...Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud."

  Kim Il Sung betraktas fortfarande som den verklige landsfadern och Gud, i Nordkorea.

  Som svenska och västerländska kristna har vi inte så noga kunnat följa den för oss avlägsna koreanska historien.

  Därför har vi också helt "missat" uppfyllandet av de Bibelställen du helt riktigt refererar till.

  Vår kristna strålkastare har varit riktad mot Israel och det fysiska Jerusalem!

  ref:

  "Pyong Yang har kallats det andra Jerusalem av många koreanska kristna. Det är en stad med mycket fromma och mycket fattiga människor. Det glöder av religion, där finns så många kyrkor. Varje söndagmorgon klockan 5 så ringer alla kyrkklockor och klockspel. Ni ser aldrig denna stämning i Amerika eller i Japan. Korea har varit ett mycket speciellt kristet land. I alla städer finns det så många fromma kristna."

 • Hans biografi

  Mvh /Bengt ;-)

   

  1999 dog SMM:s 6:e son på ett oväntat sätt:

  Young Jin Nim's passing from the physical world took place on the 27th of October, the 66th day prior to the close of 1999. Thus, the sixth son of the True Family went into the spirit world as indemnity to restore the number six, which has been under Satan's dominion, for the sake of six thousand years of Providential history.

  /Full Speech