Enighetsrörelsens historia. 1920 - 2024...

1920, 1935, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948
1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958
1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978
1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 2025, 2026, 2027

S.F. betyder Sanna Föräldrar,
dvs. Sun Myung Moon och hans Heliga hustru Hak Ja Han Moon.
Sun Myung Moon skrivs som "Han" i denna historiska text (efter eng. originaltexten; "Han" = Sun Myung Moon SMM)

Välsignelsen = förlåtelse av ursprunglig synd till äktenskaps-par inom Enighetsrörelsen.
Utförd av paret Moon - Sanna föräldrar.

Detaljerad skildring av Hans liv!

Biography 1920-2012
På svenska

År 33 e.Kr Återkomsten av Kristus/Messias
startade när Jesus uttalade orden och löftet:
"Min Fader, om denna kalk inte kan tas ifrån mig, utan jag måste dricka den, så ske din vilja." Matt 26:42
"Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar." Matt 16:27

Ca. 90 e.Kr.
Upp 12:5 Och hon födde ett barn, en Son (ny Adam), som ska styra alla folk med järnspira

Kommentar: ...styra alla folk med järnspira...
citat SMM; även horisontellt finns inget som jag inte har berört. Kampen är över. Det finns ingen som kommer att motsätta sig Enighetskyrkan från och med nu. Jag har rensat bort all opposition, från den individuella nivån, genom familjen, stammen, nationell och global nivå, upp till kosmisk nivå av motstånd. Mitt i allt detta kan en person som kallar på vår himmelske fader och sanna föräldrar, som bestämmer sig för att gå utöver livet om det behövs, bli någon som inte har något samband med djävulens och dödens värld.
I den här vertikala positionen har jag kommit till den fysiska världen som Guds företrädare i himlen och skickat stammessias ut på denna jord horisontellt vid denna tidpunkt. Även om jag dör nu, kommer stammessias oundvikligen att ympas till den här domänen som är förberedd i världen och förbinder genom denna järnstav till den vertikala världen. /SMM april 1990
Upp 2:17 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Den som segrar ska jag ge av det dolda mannat.
Och jag ska ge honom en vit sten, och på stenen är skrivet ett nytt namn (Sun Myung Moon!) som ingen känner utom den som får det.
Matt. 21:43 Liknelsen om vingårdsmännen
Därför säger jag er: Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. (Korea)

Ryttaren på den vita hästen
Upp. 19:11 Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. 12 Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv (Sun Myung Moon), 13 och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds Ord. 14 De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt rent linne. 15 Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. 16 Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: "Konungars Konung och herrarnas Herre."
Upp 12:4 Och draken stod framför kvinnan som skulle föda (ny Adam), för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det.
(döda/krossa Messias och hans heliga mission)

2000 år av kristen historia ==> Återkomsten av Kristus/Messias!

 

1555 Nostradamus 1503-1566 fransk läkare och profet-Les Propheties
"För så som blixten flammar över himlen från öster till väster, så ska det vara när Människosonen återvänder..." Matt. 24:27
Inte långt från det stora årtusendets tidsålder,
När de döda skall stiga upp ur sina gravar.
Länge efterlängtad skall han aldrig återvända i Europa.
Han skall komma i Asien;
En av förbundet utgivet av den store Hermes,
Han skall växa över alla andra makter i Orienten. /Nostradamus

1758 Swedenborg publicerar Himmel och Helvete - ny detaljerad kunskap om andliga världen.

1819 till hennes död 1824,
kommunicerar Anne Catherine Emmerich, en tysk kristen mystiker, med Jesus och den andliga världen.

1840 Jakob Lorber,
kristen mystiker börjar ta emot budskap från himlen, om Jesu liv och kosmos sammanhang och mysterium , om mänskligt öde, om det som händer här, om änglarna och den andliga världen.


Jakob Lorber (1800-1864) Han hänvisade till sig själv som "Guds skrivare". Han började den 15 mars 1840 höra en "inre röst" från regionen av sitt hjärta och skrev därefter ned vad den sa. Vid tiden för sin död 24 år senare hade han skrivit mer än 10 000 sidor. 1861-1864 nedtecknade han vad han kallade Johannes Evangelium, direkt från Jesus egna ord.

 

1848 Karl Marx publicerar sitt gudsförnekande kommunistiska manifest.

 

31 mars, 1848 startar den moderna Spiritualismen

med systrarna Fox.
Den dagen, rapporterade Kate och Margaret Fox, Hydesville, New York, att de hade fått kontakt med en ande. Det som gjorde detta en extraordinär händelse var att anden kommunicerar genom knackningar, hörbara för alla åskådare. Bevisen för detta vädjade till praktiskt sinnade amerikaner, och Fox-systrarna blev en sensation.

1866-1871
1866 markerar starten på den stora förföljelsen, som pågick till 1871,
där 8000 koreanska katoliker och några franska präster dödades.
Detta var den senaste och värsta av en serie intensiva förföljelser.

1882 Taegeukgi Koreanska flaggan officiellt skapad.
Flaggans utseende symboliserar principerna för yin och yang i orientalisk filosofi.
Cirkeln i centrum är uppdelad i två harmoniskt lika stora delar.
Den övre röda delen representerar den "positiva" kosmiska energin yang.
På samma sätt symboliserar den nedre blåa delen, den "negativa" kosmiska kraften yin.
De två krafterna bildar tillsammans begreppet ständig rörelse och balans och harmoni, som kännetecknar det eviga himmelriket.
Cirkeln är omgiven av fyra trigram, en i varje hörn, från den forntida kinesiska visdomens bok I Ching.
Konfucius och Lao-Tse har kommenterat denna viktiga bok av visdom!
De fyra trigramen beskriver även en familj: Far-son-mor-dotter (överst vänster, runt medurs).

 

1893 Swami Vivekananda (1863 - 1902), indisk hinduisk munk och huvudlärjunge till 1800-talets helgon Ramakrishna.
Han var betydelsefull person som introducerade indiska Vedanta och Yoga till västvärlden,
genom deltagande i World's Parliament of Religions 1893, och höjde medvetandet om
och betydelsen av samarbete mellan religioner, och
att skapa en hälsosam syntes mellan öst och väst, mellan religion och vetenskap.

 

World's Parliament of Religions 1893
ett försök att skapa en global religonsdialog.

Kommentar: Principerna Sun Myung Moons förkunnelse, förklarar läran om reinkarnation (ex. indiska religioner),
är en misstolkning av återvändande andars uppståndelse.
Se Principerna, om Återuppståndelse av andliga människan.

 

1894 Världen: Italienaren Guglielmo Marconi, uppfinner trådlös överföring genom radiovågor. - grunden för framtidens radio och vår tids mobiltelefoni.

Parliament of the World's Religions held in Chicago in 1893

 

1896 Quo Vadis: en historisk roman, om de första kristnas liv, skriven av Henryk Sienkiewicz på polska. Kom ut i bokform 1896 och har sedan dess översatts till mer än 50 språk. Denna roman bidrog till Sienkiewicz Nobelpris i litteratur 1905.
Flera filmer har baserats på Quo Vadis.

 

1909 I USA föds William Branham (1909-1965).
Alldeles efter han fötts, flög ett ljus, som en stjärna, in i rummet.
Se även åren 1933, 1946 och 1963.

 

1910 Korea annekteras av Japan - den koreanske kejsaren Gojong skriver under avtalet som senare kallas annekteringstraktaten "Neugyak.
Motreaktion:Den koreanska självständighetsrörelsen var en militär och diplomatisk kampanj för att uppnå självständighet Korea från Japan. Efter den japanska annekteringen av Korea 1910, kulminerade lokalt motstånd i Korea, i 1 mars-rörelsen 1919, som krossades och tvingade koreanska ledare att fly till Kina.

1910 Världen: Kyrkoledare möts i Edinburgh, Skottland - under parollen "att evangelisera världen i vår generation" - en historisk konferens med uppdrag och evangelisation. Deras tonvikt var att förena sig för att evangelisera världen, och Edinburgh konferensen 1910 påverkade en hel generation av ungdomar som bundit sig för världsmission.
/från Billy Grahams biografi Just As I Am.

Matt 24:14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

1913 År 1913 började två män i Västeuropa, i olika ålder och okända för varandra, att genomgå en mycket ovanlig upplevelse: CG Jung och J.R.R. Tolkien steg båda över en tröskel och trädde in i fantasins värld. För Jung tog denna process, som han kallade aktiv fantasi, den slutliga formen genom Liber Novus, även känd som den Röda boken, som blev fröet för nästan alla hans kommande arbeten. För Tolkien uppenbarade denna fantasiresa en värld av Midgård, vars berättelser och myter så småningom ledde till skrivandet av Sagan om Ringen, en bok som även inom sitt eget kontextuella historia, heter den röda boken av västmarch. Även inom olika områden, nämligen psykologi och filologi - finns det många synkronistiska paralleller mellan Jungs och Tolkiens "Röda bokperioder": stilen av deras konstverk, arten av deras visioner och drömmar och en likhet i världsbild som dök upp från deras erfarenheter är alla tecken på att de kan ha trampat ibland, samma vägar genom arketypiska sfären.

1914-1918 Världen: 1:a världskriget - Ca. 20 miljoner döda

James Padgett mottog meddelanden från Jesus och många andar, under perioden 1914 fram till sin död 1923.
Kommentar: 1920 föddes Återkomstens Herre.

1918 - Oswald Spengler (tysk) publicerade Västerlandets undergång(Der Untergang des Abendlandes), eller The Downfall of the Occident, ett tvåbandsverk, vars första volym publicerades sommaren 1918. Spengler reviderade denna volym 1922.
Kommentar: 1920 föddes Återkomstens Herre.

Världen: mars 1918 - juni 1920
Spanska sjukan, också kallad spanskan, var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i slutet av och strax efter första världskriget. Dess ursprung är okänt. De flesta dödsoffren var unga vuxna, vilka i övrigt var vid god hälsa. I normala influensaepidemier är det istället barn, gamla och personer med försvagat immunförsvar som drabbas hårdast.
Pandemin varade mellan mars 1918 och juni 1920 och nådde såväl Arktis som avlägsna öar i Stilla havet. Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör Spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. Antalet döda motsvarar 3-6 procent av världsbefolkningen, som då bestod av 1,6 miljarder människor.
Uppskattningsvis infekterades 500 miljoner, vilket motsvarade ungefär en tredjedel av alla människor. Den globala dödligheten är inte känd men uppskattas till mellan 10 och 20 procent av dem som blev infekterade.
Pandemin uppträdde nästan samtidigt i Europa, Asien och Nordamerika, och de speciella förhållandena under 1:a världskriget med truppförflyttningar och stora militära anhopningar kan ha bidragit till att influensan spreds hastigt och med stor kraft. /Wikipedia

1919 Koreansk 1:a mars protest-rörelse, även känd som Sam-il rörelse var en av de tidigaste offentliga proteströrelserna, av koreanskt motstånd under Japans herravälde över Korea. Namnet hänvisar till en händelse som inträffade den 1 mars 1919, varför rörelsens namn, bokstavligen betyder "Tre-ett-rörelsen" eller "1:a mars-rörelsen" på koreanska.
Cirka 2 miljoner koreaner hade deltagit i mer än 1500 demonstrationer, många som massakrerades av den japanska polisen och armén. De ofta citerade den blodiga historien om den koreanska självständighetsrörelsen (Parker-Eun-sik) rapporterade 7 509 personer dödade, 15 849 skadade och 46 303 arresterade. Från 1 mars till 11 april rapporterade japanska tjänstemän 553 personer dödade med över 12 000 arresterade, 8 poliser och militärt dödade och 158 skadade. Många arresterades till det ökända Seodaemun-fängelset i Seoul där de mötte tortyr, död utan rättegång eller rättvis process.


1920 6 jan. Sun Myung Moon föds i Chongju Buk Do, en provins utanför Pyong Yang Korea.

Vilket är detta barns öde...

Hans namn är mycket symboliskt:
Sol (Gud), Måne (Kristus som reflekterar ljuset) och Ljus (Sanningens ljus för kristna).

He talks about his birth in Jeongju, Pyeongan Province, Korea

____________________________________________________

1920 W.B. Yeats:
Irländsk poet och dramaförfattare.
Efter att freden mellan västmakterna och Tyskland undertecknats i Versaillesfördraget den 28 juni 1919,
så publicerade W.B. Yeats ett verk med titeln "Återkomsten" (Second Coming)
Han fick Nobelpriset i Litteratur 1923.

Efter katastrofen av första världskriget började några tänkare och visionärer igen ta upp tanken på ett politiskt förenat Europa. 1923 grundade den österrikiska greven Richard von Coudenhove-Kalergi Pan-Europa-rörelsen och var värd för den första pan-europa-kongressen, som hölls i Wien 1926.
Syftet var att särskilt att skapa ett kristet och implicit romersk katolsk, Europa.
I motsats till detta upptog Trotskij 1923 slogan "För ett sovjetiskt USA i Europa" för ett icke-kristet, kommunistiskt Europa.


1922-1931

Byggandet påbörjas av världen största Art Déco-staty "Christ the Redeemer" i Rio de Janeiro Brasilien.


1929
Citat om Korea, av den store indiske poeten och nobelpristagaren Rabindranath Tagore:
"I Asiens gyllene tidsålder
så var Korea en av dess ljus-bärare
och det ljuset väntar
att åter bli tänt
för upplysningen av Östern
."


1933


Eldstoden
Fotografiet med eldstoden över broder Branhams huvud fotograferades i Houston, Texas, januari 1950. Detta ljus hade följt broder Branham sedan hans födelse 1909. Under dopgudstjänst 1933 vid Ohiofloden i Jeffersonville, Indiana, visade sig denna övernaturliga varelse inför hundratals människor och säger till honom, "så som Johannes Döparen förberedde den första Kristi ankomst, kommer du att vara förelöpare före hans andra ankomst." Denna bild visas nu på Library of Congress i Washington, DC.
Se även åren 1933, 1946 och 1963.

Så som Gud uppenbarade för Daniel de saker som skulle äga rum från till den tiden, så var det i juni 1933, när broder Branham utförde tjänster i den gamla frimurerhallen på Meggs Avenue i Jeffersonville, sju större händelser som skulle ske innan Herrens återkomst uppenbarades för honom. Denna junimorgon, strax innan han skulle predika, dök denna serie Visioner för honom...
1933-7-visions-of-william-branham/

År 1933 sände Dr och Mrs Bell, Ruth (blivande hustru i Rev. Billy Graham), till Korea och gymnasiet i Pyongyang (då känd som Pyeng Yang). Ruth gick där med hennes äldre syster Rosa, som hade rest till Pyongyang ett år tidigare, deras andra syster, Virginia, skulle följa dem senare.
På den tiden ansågs, Peng Yang Foreign School, etablerad och driven av amerikanska missionärer, vara en av de finaste internatskolorna i Asien, med ett rykte att sända fler kandidater till medicinska och doktorsexamina än någon annan internatskola av sitt slag i världen.


1934

En ung pojke Billy Graham
får höra talas om Kristus Återkomst i Bibeln, predikat genom Dr Ham i Charlotte, North Carolina USA.


1935 17 apr. En morgon vid påsktiden uppenbarar sig Jesus
och ber honom ta på sig missionen som Återkomstens Herre.
Jesus kom till mig och ropade 'Mr. Yong Myung Moon. Låt oss gå för att ta emot välsignelsen.'
Från denna dagen blir Han en pojke (15 år gammal; 16 år enligt koreansk räkning) som är tyst och borta i sina tankar.

Under de kommande 9 åren (1936-44)
kämpar Han en bitter kosmisk kamp mot satan,
om den uppenbarelse som kommer att kallas Principerna.

I slutet av denna period fastade han 40 dagar, och mötte Konfucius, Budda, Mohammed, Jesus och hans lärjungar, samt många andra religiösa ledare, och sökte bekräftelse på uppenbarelsen.

Intressanta paralleller är att flera medier runt världen, ex. Alice Bailey tog emot budskap från andliga världen att Kristus Återkomst var nära förestående.
Citat: "'tidpunkten för beslutet', som det kallas i alla hierarkiska cirklar, skedde under perioden mellan fullmånen i juni 1936 och fullmånen i juni 1945. Tidpunkten för beslutet täckte därför 9 år (en relativt kort tidsperiod); den resulterade i beslutet att Kristus 'Världsförkunnaren' åter skulle visa sig eller återvända i synlig form på jorden så snart som möjligt, och avsevärt tidigare än planerat."
   
/THE REAPPPEARANCE OF THE CHRIST


Fler andliga paralleller: Urantiaboken (ibland kallad 'Urantia papers' eller Femte epokgörande uppenbarelsen)
en andlig och filosofisk bok som diskuterar Gud, Jesus, vetenskap, kosmologi, religion, historia och öde.
Den har sitt ursprung i Chicago någon gång mellan 1924 och 1955 (1936-1945 = den tidsperiod Principerna uppenbarades genom Sun Myung Moon).


1939 Back to Eden by Jethro Kloss - The Classic guide to Herbal Medicine, Natural Foods and Home Remedies, published.


1941 våren Hans skoltid.
Han åker till Japan 1 april, för att studera på Waseda universitetet, avdelningen för elektriska studier. Han försörjer sig som stuveriarbetare, och genom att bära tegelsten.

 

Dec 1941 Världen: 2:a världskriget startar i Orienten och Stilla Havet med Japans attack på Pearl Harbor.


Världen: 2 december 1942 skapade forskarna den första kontrollerade kedjereaktionen med hjälp av reaktorn CP-1 i Chicago. Arbetet leddes av italienske fysikern Fermi. Detta ledde senare fram till både atombomb (avslutade kriget i Japan) och fredlig kärnkraft.


1943 Hak Ja Han föds 6 jan enl. månkalendern. (SMM:s kommande brud i heligt bröllop 1960)

Även hennes namn är mycket symbolrikt:
Hak (trana, Koreas nationalfågel), Ja (flicka, barn), Han (Korea).
Till och med hennes födelsedag är symbolrik, den 6 januari, samma datum (månkalendern) som Sun Myung Moon föddes 1920.

 

C.S. Lewis skriver den 2:a boken Perelandra, av hans sci-fi trilogi-mästerverk. 1938-1943-1945
Dess skildring av syndafallet (lyckligt förhindrat i denna skildring) minns jag ofta när jag undervisar eller utforskar Principernas skildring av syndafallet i kapitel 2.
Den tredje boken "That Hideous Strength" (1945), med dess skildring av återupprättelse av äktenskapet (bland många andra teman), är en fantastisk skildring av vår tids försyn.

Maria Valtorta (1897-1961) romersk-katolsk italiensk författare och poet, som av många anses vara en mystiker.
Hon var en Franciscan med personliga samtal med, och diktamen från, Jesus Kristus med start 1943.

I Holland manifestar Peter Hurkos dolda andliga förmågor efter att han hade fallit från en stege och drabbats av en skallfraktur i juni 1943. Efter andra världskriget började Hurkos ägna större delen av sin tid åt att hjälpa polisen lösa brottsliga handlingar, genom Hurkos kontakt med andliga världen.
Hurkos medverkade i två episoder 1960 av tv-serien One Step Beyond Part 1 Part 2


1944 hösten Efter examen återvänder Han hem. Skeppet som skulle föra honom till Korea förliser, och Hans mor tror Han drunknat. Genom varning från den andliga världen så tar Han istället nästa skepp.

Seon Gil Choi, blir hans första hustru - förlovning 1943, bröllop 4 maj 1944
Hans kommentar; "Det var himlens vilja att vi träffades".
(Father's Life in His Own Words – Part 11 - Sun Myung Moon

Hon hade en stark kristen tro. Hon var en modell för kristna.
Ur denna synvinkel representerade hon världen och Korea, inte i stället för en manlig Johannes Döpare utan som en kvinnlig Johannes Döpare. Kristendomens mission var att förbereda bruden att presenteras och ansluta Henne till Guds vilja."

Drygt två år senare föds hans första son Sung Jin Nim i april 1946.

Vigselceremoni 4 maj 1944. Se biografi
Kommentar: Detta tidiga äktenskap 1944, före Hans publika förkunnelse, visar på betydelsen av att först ha en familj i missionen som Återkomsten av Messias. Familjefrälsning är den nya nivån av frälsning som Återkomsten erbjuder.

juli Världen: Världsbanken grundas - 1945 grundas IMF; båda för att stödja återuppbyggnaden av Europa och Japan efter kriget.

okt Han arresteras (första gången), som misstänkt för samarbete med motståndsrörelsen mot Japan. Obeskrivlig tortyr!


1945

8 maj Världen: 1945 2:a Världskriget slutar, Berlin intas av Sovjetiska trupper och Tyskland kapitulerar ovillkorligt den 8 maj 1945.
6 aug, 9 aug fälls atombomberna över Hiroshima & Nagasaki.
I Orienten och Stilla Havet kapitulerar Japan 15 aug.
Den dödligaste konflikten i mänsklighetens historia är slut, med 50 till 70 miljoner offer.

15 aug Världen: 1945 2:a världskriget avslutas i Orienten och Stilla Havet med Japans kapitulation.

Antony Borgia publicerar ny bok om andliga världen: ABC OF LIFE (1945)

Sinuhe egyptiern är en (andligt inspirerad) historisk roman från 1945 skriven av Mika Waltari.
Romanen räknas som en klassiker i genren. Efter att verket 1949 översatts till engelska placerade den sig i toppen av bästsäljarlistan i USA under ett halvår. Sinuhe egyptiern är en av världens mest sålda finska romaner och är översatt till mer än 40 språk.
Waltari inspirerades av det forntida egyptiska litterära verket om Sinuhe, Sinuhes berättelse, från Mellersta riket och cirka 1800 f.Kr. I Waltaris verk är handlingen förlagd till Nya riket och de två Sinuhe-gestalternas respektive öden skiljer sig betänkligt åt.
Författar-info: länk

15 aug. Japans kapitulation = Koreas befrielse. En ny rörelse börjar organisera dom kristna, och Han är en av de betydelsefulla personerna.

Han börjar bygga en nation centrerat på kyrkorna

15 aug Han börjar nu förkunna budskapet.

okt. Israels kloster.
Han avslutar kampen om den uppenbarelse som senare skall kallas Principerna (De Gudomliga Principerna).

Peck Han Kim

I position som Johannes Döparen.
Han tjänade i 6 månader (6000år) som elev.
Pastor Kim erkände 'Detta är en person som fått speciell välsignelse av Gud.
Men Kim följde inte.

Han arresteras(andra gången) under ett besök i sin hemstad (N. Korea).

Edgar Cacey:
Förutom sin medicinska insats, så lämnade Edgar Cacey, innan han dog 1945, efter sig en profetia för de återstående åren av 1900-talet, som han kallat
"Globala förändringar på jorden".
Citat;
Och vad förebådar "Herrens dag är nära?"
Svar: Att det som utlovats genom profeterna och de gamle vise, att tiderna håller på att fullbordas i denna tid och generation, och att snart kommer det åter att uppträda den Ende genom vilken många kommer att kallas, för att möta de som bereder vägen för Herrens dag på jorden.
Fråga: Och när kommer denna antydda Andra Ankomst att materialiseras?
Svar: När de som är Hans har berett vägen för honom.
Herren kommer då, "till och med så som ni har sett honom gå" [jämför Apg 1:11].
[date of the reading, July 9, 1933]

"De kommer att börja i dessa perioder i '58 till '98, då dessa kommer att proklameras som de perioder då hans ljus kommer att ses igen i skyarna"
Källa: Edgar Casey


1946

Direkt efter Korea fick sin självständighet den 15 augusti 1945, gick hans farbror pastor Yun Guk Moon, tillbaka till sin hemstad där han fann att kommunisterna hade stark kontroll. Han berättade för sin hustru, barn och släktingar att han inte kunde arbeta som pastor där längre, och lämnade sin hemstad den 17 januari 1946. Liksom sin senare brorson Sun Myung Moon, satte pastor Yun Guk Moon ett ben på den norra sidan och det andra på södra sidan av gränsen och lovade, inför Himlen att ena Syd och Nordkorea, "jag är på väg söderut nu men under min livstid kommer jag definitivt att besegra kommunismen och ta hand om mitt folk."

2 mars 1946, kom den Helige Ande ned. Jesus sägs ha uppenbarat sig, och Kim (Kim Baek-moon) började ta emot fortlöpande uppenbarelser om Nordkoreas uppenbara roll som det nya utvalda landet. Han fick uppenbarelsen "Du är Israel." Han frågade Gud vad detta innebar, och fick svaret att Kim hade i uppdrag att i framtiden sprida den nya förkunnelsen över hela världen.
Ur Enighetskyrkans perspektiv, var Kims erkännande av Moon en händelse av historisk betydelse, en förutsättning för att ta emot den Helige Ande.
Kim borde naturligtvis ha insett att Moon förkroppsligade målet för Kims sökning, och borde ha lett sina anhängare att förstå att Moon var den nye Adam, Kristus som de hade väntat på.
Han borde ha blivit Moons främste lärjunge. Moon skulle ha givit den kärna till teologin som Kim redan hade utvecklat ramarna kring. Hade detta hänt, skulle Moon genom Kims grupp, ha försökt integrera andra kristna andliga grupper för att skapa en väckelse inom kristendomen som syftar till att förena fraktionerna. En sådan rörelse, skulle enligt Moons plan, ha utgjort en grund för att skapa harmoni mellan de stora världsreligionerna.

Ref: Michael Breen, UC The Early Years

Sung Jin Nim, hans första son föds i april 1946.

43 dagars test - Sanne far tvungen att utstå 43 dagar av prövningar från andliga världen. Situationen var sådan att Jesus och alla de heliga i andliga världen motsatte sig Sanne fars ord i Principerna. Beväpnade med himlens lagar, bemötte far ensam alla deras invändningar och kämpade med dom till slutet. /
CBG bok 3

Världen: Indokinakriget, 1946-1954, krig mellan den vietnamesiska motståndsrörelsen Vietminh, ledd av Ho Chi Minh, och Frankrike. Kriget pågick från 1946 till 1954 och slutade med att Frankrike lämnade Franska Indokina, de franska koloniområdena i dagens Vietnam, Laos och Kambodja. Kriget resulterade i en delning av Vietnam i Nord och Syd, och fortsatte i form av Vietnamkriget.

____________________________________________________________________

1946 publiceras Autobiography of Yogananda

Var detta en direkt förberedelse för Väst att möta Öst (den messianska kulturen)

Citat: "1 Mos. är djupt symboliskt och kan inte förstås med en bokstavlig tolkning, förklarade han. Dess livets träd är den mänskliga kroppen. Ryggmärgen är som ett upp och nedvänt träd, med mannens hår som dess rötter, och afferent och efferent nerver som förgreningar. Trädet i nervsystemet bär många sköna frukter, eller känslor av syn, ljud, lukt, smak och känsel. I dessa kan man smaka allt, men hon var förbjuden erfarenheter från könet, "äpplet" i mitten av den kroppsliga trädgården.

"Ormen" är symbol för den i ryggraden ihoprullade energi som stimulerar könsnerverna. "Adam" symboliserar förnuft, och "Eva" symboliserar känslan. När känslor eller Eva-medvetande i någon människa överväldigas av könsimpulsen, så dukar förnuftet eller Adam också under.
Ref: Autobiography of Yogananda

Kommentar: En förberedelse för PRINCIPERNA, jmfr. Syndafallet i Principerna

____________________________________________________________________

6 jun Han går till PyongYang enligt Guds instruktioner.
Han börjar vittna ivrigt.
Många människor samlas.
De ger Bibelundervisning från morgon till kväll.
Då anklagas Han för att vara spion från S.Korea.

PyongYang = Österns Jerusalem.

Utdrag ur boken Cham Bumo Gyeong sid. 229:
Där var en annan kvinna jag mötte som Gud hade sagt till 20 år tidigare att hon skulle möta mig i någons hus och höra Guds Ord genom mig.
Jag var 26 år gammal när jag gick till Nordkorea.
Gud sade detta till henne när jag var bara 7 år gammal.
Jag kände verkligen inte kvinnan, eller att hon hade tagit emot ett sådant meddelande.
Hur kunde det vara möjligt att människor kunde tro på något sådant?
Medan jag var i Pyeongyang var det ganska många som delade dessa slags vittnesbörd.
De hade uppdraget att vittna om mig från ärkeängelns position.
Mot Principernas bakgrund, måste det innan jag kunde komma till jorden finnas personer som var ännu mer förberedda än jag.
Även flera århundraden före min ankomst, måste de andar som skulle närvara med mig i framtiden, samarbeta med människor på jorden, för att upprätta fundamentet för mig att ta itu med satans värld.

____________________________________________________________________

I Amerika bodde vid denna tid den mycket andlige pastorn, William Branham (1909-1965).
Alldeles efter han fötts, flög ett ljus, som en stjärna, in i rummet.
Han hade hört röster sedan han var sju år gammal.
Slutligen, i maj 1946, fick Branham på uppdrag av en ängel från Gud att vara föregångare för Kristi Återkomst.
Han fick två gåvor: helande och kunskapens ord. Hans helandetjänst påbörjades.

En av de mer radikala åsikterna i gruppen är den om Ormens Säd,
som säger att den första synd som begåtts inträffade när Eva engagerade i sexuella aktiviteter med ormen i Edens lustgård
och därmed orsakade "syndafallet
."
Se även åren 1933, 1946 och 1963.
Jämför med Sun Myung Moons tolkning av Fallet

11 aug. Fängslad (tredje gången).

18 sep Klockan 14.00 så möter Han ledaren för "Inuti-magen kyrkan" i fängelset.

"Inuti-magen kyrkan" misslyckas i sin mission och Ledaren dödas.

31 okt. Han frisläpps, halvdöd.
De trodde han var död och kastade ut honom i mörka natten.

Efter en vecka återfår Han medvetandet och börjar förkunna igen.


1947

Antony Borgia publicerar ny bok om andliga världen: MORE LIGHT (1947)

april Dödahavsrullarna hittas! Dess innehåll (Enoks bok) har nu upptäckts, genom Dödahavsrullarna, så att Principerna kan fullbordas. /SMM
Ref: Bible Interpretation

I början av året börjar spridandet av Principerna på allvar.
Won Pil Kim och andra blir återupprättade.


Se boken om 1947 som publicerades 70 år senare 2017!


1948

Antony Borgia publicerar ny bok om andliga världen: HEAVEN AND EARTH (1948)

Korea proklameras som två stater, Nord- och SydKorea.

Detta år fullbordas även profetian om Israels pånyttfödelse som egen nation, efter 2000 år av lidande och förskingring (Diasporan).

"År 1948, 14 maj, så blev Israel en fri stat; därför kanske en del tänker att Återkomsten borde ske i Israel.

Korea blev även fri stat 1948, 15 augusti. Men Korea befriades ur japanskt kolonialt förtryck, till skillnad från det moderna Israels situation. Vi kan tänka att båda länderna blev fria samtidigt på grund av att det fysiska Israel ärvde något från det andliga Israel, Korea. Det faktum att det judiska folket, hade varit på flykt under 2000 år, nu till slut hittade sin nation, visar att alla deras synder (se under kollektiv synd) var gottgjorda. Därför kunde de återvända till deras ursprungliga position. Profetian att Israel skulle bli återupprättat när Jesus återvänder blev uppfylld. Eftersom Jesu död blev gottgjord, så kunde mänskligheten nu ta emot förlåtelse och Återkomstens Herre kunde komma." / The Turning Point of History S.M.Moon

22 feb. Han fängslas (fjärde gången), av avdelningen för landets inre säkerhet.
Med anklagelsen att Han stört den inre säkerheten i samhället.

7 apr. I en officiell rättegång döms Han till fem års straffarbete.
Straffet skall döda religiösa, rättvisa människor, och politiker genom dödligt hårt arbete. Det är väldigt grymt.

Han ger bort hälften av sin mat när andra dör av hunger och utmattning. Han ber till Gud för att trösta Hen, men Han ber aldrig för sig själv. Han ber för sina lärjungar tre gånger om dagen.

20 maj Tvångsarbete vid en ammoniumsulfatfabrik i Ham Kyung Nam Do, Hyung Nam.

Finns det någon historisk signifikans till år 1948, tre år efter de kristnas misslyckande att ta emot Herren? 1948 var året då apartheid infördes i Sydafrika. 1948 var året då förhoppningarna kring slutet av andra världskriget förlorades. Berlinblockaden och Kinas sönderfall till kommunismen markerade en tydlig början på kalla krigets fientligheter. Dessutom förlorade Storbritannien , som var tänkt att spela rollen av Eva-nation om kristendomen hade välkomnat Herren, plötsligt sitt världsimperium, spillande mycket blod i processen. Storbritannien fick överge Indien, lämna miljoner för att förgås i den hinduiska - muslimska konflikten som följde med delningen av landet i Indien och Pakistan. Storbritannien förlorade makten i Sydafrika, vilket leder till Afrikaner - baserade apartheidregimen fick makten. Och Storbritannien lämnade Mellanöstern. Judar och araber fick utkämpa i ett krig som resulterade i födelsen av Israel och i början av årtionden av arabisk - judiska fientligheterna.

Låt oss tänka då att eftersom mellanösternkonflikten hade sin uppkomst 1948 och den världsomfattande sjukdom som blev en konsekvens av kristendomens misslyckande att ta emot Messias, sin uthållighet under de senaste 40 - några år kan vara en annan företeelserna i vildmarks perioden. Liksom apartheid, är dess lösning de oavslutade uppgifter som följer av slutet av Nya Testamentets tidsålder.

Det himmelska målet var att det judiska folket skulle befrias från 2000 år av lidande och antisemitism och att stå som ett fritt folk under Guds välsignelse. Från denna position i slutet av andra världskriget, kunde de ha välkomnat Messias. (Det fanns stora messianska förhoppningar i Israel vid denna tid.) Trots att Israel fick lida i skuggan av arabiska fientligheter under mycket av den tid den återvändande Messias gick sin väg av ökenvandring. Precis som på den globala nivån, fick mänskligheten genomlida en ny Kain-Abel konflikt genom det kalla kriget, så har judarna lidit en egen parallell Kain-Abel konflikt på nationell nivå i form av den palestinska konflikten.

Källa: Miracles and Tribulations at the Turn of the Age: Where we are Situated in World History by Dr. Andrew Wilson-NYC

10 dec 1948
Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (UDHR) är en milstolpe för dokument i historien om de mänskliga rättigheterna. Utarbetad av representanter med olika juridiska och kulturella bakgrunder från alla regioner i världen, var förklaringen proklamerades av FN:s generalförsamling i Paris den 10 december 1948 generalförsamlingens resolution 217 A, stom etttttttttm standard för landvinningar för alla folk och alla nationer. Där anges, för första gången, grundläggande mänskliga rättigheter som allmänt skall skyddas.


1949


Kim Koo, född 1876 i Haeju, död 1949 i Seoul, var en koreansk nationalistisk politiker och pedagog.
Mellan 1919 och 1920 var han den koreanska exilregeringens polischef, mellan 1921 och 1922 dess inrikesministerier, fungerande statsminister år 1923 och arbetsmarknadsminister år 1924. Mellan 1927 och 1948 var han den siste presidenten för den koreanske exilregeringen i Shanghai. Vid etableringen av Sydkoreas nationalförsamling efter frigörelsen 1948 blev Kim nominerad till posten som president och vicepresident, men förlorade mot Syngman Rhee och Lee Si-yeong.
År 1949 blev Kim mördad på sitt eget kontor av Ahn Doo-hee.

 Stalin fruktar en attack från Sydkorea

Fram till slutet av 1949 planerade Stalin ingen aggression mot Sydkorea. Istället var han orolig för en attack från söder, och han gjorde allt för att undvika att provocera Washington och Seoul. Under 1947-1948 trodde sovjetiska ledare fortfarande på möjligheten av en sammanslutning i Korea och vägrade att underteckna ett separat vänskaps- och samarbetsavtal med Nordkoreanska ledaren Kim II Sung.

I början av 1949 började den sovjetiska ambassaden att varna Kreml om det växande antalet kränkningar av den 38:e gränslinjen av sydkoreanska polisen och väpnade styrkor. Den 3 februari 1949 klagade den sovjetiska ambassadören i Nordkorea Shtykov bittert över att Nordkoreanerna inte hade tillräckligt utbildad personal, tillräckliga vapen och tillräckligt många kulor för att avvisa intensifierande intrång från söder. Vid ett mottagande av Kim II Sung i Kreml den 5 mars 1949 visade Stalin öppen oro för att öka trycket från motståndaren i närheten av den 38:e parallellgraden och sa uttryckligen till Kim: "Den 38:e parallellgraden måste vara fredlig. Det är mycket viktigt."

Källa: The Origins of the Korean War - An Interpretation from the Soviet Archives - Evgueni Bajanov


1950

Världen: 25 jun Koreakriget startar.

Inre orsak: kristna i Korea avvisade Principerna & Sanne Far som Messias 1945(-52), när han startade sin mission.

Himlens ingripande:
En viktig vändpunkt i den sovjetiska FN-rollen inträffade i januari 1950, då de sovjetiska representanterna bojkottade FN i protest mot att Kina representerades i FN av Republiken Kina (Taiwan). Jacob Malik var den sovjetiska företrädare som gick ut ur FN, och meddelade att de skulle bojkotta ytterligare möten i säkerhetsrådet.
I avsaknad av den sovjetiska företrädaren, kunde FN:s säkerhetsråd rösta för ingripande av FN:s militära styrkor i vad som skulle bli Koreakriget. Detta var en konsekvens som var oförutsägbar vid tidpunkten för sovjeternas bojkott.
16 nationer deltog i striderna med USA främst. - USA:s president var Harry S Truman - TRUE MAN
Efter att ha blivit tryckta tillbaka till en frontlinje runt Pusan, fick (himlens ingripande igen) Gen. Mac Arthy den geniala idén om landstigning bakom dom kommunistiska trupperna, vid Incheon, norr om Seoul.
(Källa Wikipedia)

Jesus uppenbarar sig bland molnen under Koreakriget!
Se även 1963 molnformation i USA med pastor Branham

William Johnston (1925-2010). Jesuitpräst som reste till Japan på 1950-talet och var aktiv in på 70-talet. Djupt rörd av buddhistisk andlighet, försökte han introducera meditativa metoder till den västerländska kristna världen. Han talade här om tidsålderns övergång, i praktiken förändringen från det Nya till det Fullbordade Testamentets epoker: "Nu i slutet av 1900-talet befinner vi oss återigen vid ett stort vägskäl i mänsklighetens historia. En sådan tidsålder kräver en ny teologi, en omformulering av evangeliets budskap, ett svar på de speciella problem som står inför oss. Ändå är konstruktionen av en sådan teologi en extremt svår och delikat uppgift eftersom vi är medvetna om att den gamla kulturen håller på att dö men ännu inte har dött och den nya kulturen håller på att födas men ännu inte har fötts. Fångade i mitten och utan att veta vad som kommer härnäst undrar vi vart vi ska vända oss." (hämtat från "Silent music").
Hans böcker, inklusive Christian Zen och The Inner Eye of Love, hänvisar till mystikens universella kallelse. Professor Johnston är baserad på Sophia University i Tokyo, där han har undervisat i kurser om mystik och meditation. Hans bidrag finns i World Wisdom-antologin, Pray Without Ceasing.

14 okt. Han befrias efter 2 år och 8 månader. Fångarna fram till 595 dödas.

Hans nummer är 596, men räddas av FN trupper.

"Den 14 oktober 1950 var en farlig dag, och himlen var tvungen att skapa ett mirakel. Det var den här dagen som jag (SunMyungMoon), personen med sigillet från mänsklighetens Sanne Förälder, skulle avrättas offentligt. Det fanns inget sätt att himlen kunde ignorera detta. Jag förklarar denna dag, som har så stor betydelse i försynen, att vara en historisk segerdag. Genom detta, som mänsklighetens sanne förälder under Guds skydd, erbjuder jag ära och respekt till himlen och välsignelser och kärlek till jorden." /SMM

4 dec. De kommer ner till S.Korea.
Han kommer ner till S.Korea tillsammans med Won Pil Kim och herr Park,
(som brutit armen, och blivit transporterad på cykel av honom och Won Pil Kim).

Kinesiska trupper marscherar nu mot S.Korea

Billy Graham är mycket framgångsrik i sin kristna Crusade över hela USA.
Startar kristna radiosändningar över hela USA, gör kristna filmer ... allt för att främja en stark kristen väckelse över USA.
Med Grahams egna ord:. Med varje ny Crusade upplevelse... var det som om Herren lät oss vara med på en speciell rörelse av den Helige Ande i Amerika
Från hans självbiografi:. Just As I Am
Var detta Guds och andliga världens förberedelse av Amerika för den kommande Sanna Föräldrars Tidsålder!


1951 27 jan. De anländer till Pusan.
Han arbetar i hamnen, och lever tillsammans med Won Pil Kim.


Efter att böckerna Repentance and Ideal of the Circular Garden of Harmony förlorades,
med start i maj 1951, offrade Sanne Far ett år att själv skriva ned Divine Principle version "Wolli Wonbom".

Många andliga mirakler hände under Koreakriget.
"One Step Beyond": The Return.
Bo Hi Pak Miracle on a Riverbank


Den första "kyrkan" byggd i Pusan av Honom och Won Pil

maj Han och Won Pil börjar skriva ner den ursprungliga Principboken.


1952 10 maj fröken Kang Hyung Sil återupprättas.

Dom avslutar att skriva ner uppenbarelsen Principerna.

maj 1952 evangelisten Billy Graham samlar över 100 000 människor i
Wembley Stadium London.

1 dec. Pastor Yo Han Lee återupprättas.
Se hans 3 böcker 123Faith and Life (Tro och Liv) 1977.

De fortsätter att vittna!

En 40 års period av ökenvandring av gottgörelse för perioden 1945-1952; startar som avslutas först 1992.


1953

Jesus dog vid 33 års ålder.
1953 var han (Sun Myung Moon) 33 år.
Var det himlens försyn som skyddade honom från samma öde som Jesus.

Världen: 5 mars 1953 Stalin dör. Himlens lagar verkar!
Vapenstillestånd i Koreakriget från den 27 juli 1953.
2,5 miljoner civila dödades! Konflikten pågår tekniskt sett fortfarande i dag.
En fredsdeklaration skrevs under i Pyongyang den 4 oktober 2007, med målet att ersätta vapenstilleståndet med ett permanent fredsavtal.

Han accepterar fröken Kim som sin andra hustru, efter framtvingad skilsmässa från sin första hustru fröken Choi från 1943, se 1943.;
fröken Kim blir senare utsatt för våldtäckt i Japan. Äktenskapet fullbordas aldrig.

Kommentar: 1953, i Sverige ger Eric Wärenstam ut boken Messias, på Filadelfiaförlaget.
En bok om messianska förväntningar i judisk och kristen tradition.
Är det månne på andlig inspiration från avlägsna Korea där den nya messianska rörelsen kring honom, HSA-UWC är i vardande!

31 jan Världen: The North Sea flood of 1953 (Dutch: Watersnoodramp: 'the flood disaster') and the associated storm combined to create a major natural disaster which affected the coastlines of the Netherlands and England on the night of 31 January - 1 February 1953. Belgium, Denmark and France were also affected by flooding and storm damage.
A combination of a high spring tide and a severe European windstorm caused a storm tide. In combination with a tidal surge of the North Sea the water level locally exceeded 5.6 metres above mean sea level. The flood and waves overwhelmed sea defences and caused extensive flooding. Officially, 1,835 people were killed in the Netherlands, mostly in the south-western province of Zeeland. 307 were killed in the United Kingdom, in the counties of Lincolnshire, Norfolk, Suffolk and Essex. 28 were killed in West Flanders, Belgium.
In total, approximately 2400 people were killed.

20 juli fröken Kang Hyung Sil går ut som första missionär under 40 dagar.

i mitten av aug. Pastor Yo Han Lee börjar vittna i Tae Gu.

17 sep Han går till Seoul för att lägga grunden för kyrkans högkvarter i framtiden.

24 dec. Han möter Eu Hyo Won som blir medlem.


Världen: Morris Tanenbaum vid Bell Laboratories USA var 1954 en av de första att utveckla en fungerande transistor baserad på kisel, något som framåt slutet på 1960-talet kom att bli det vanligaste materialet.

1954 9 feb. Hans 34:års födelsedag firas i Tae Gu tillsammans med 20 medlemmar.

Antony Borgia publicerar ny bok om andliga världen: LIFE IN THE WORLD UNSEEN (1954)

Dr Samuels mottog under perioden 1954-1966, ett antal meddelanden från Jesus som fortsättning på James Padgetts arbete 1914-1920.
Kommentar: 1954 grundades HSA-UWC

Bilder från ca.1954

1 maj Holy Spirit Association for The Unification of World Christianity - HSAUWC etableras officiellt i Seoul.

Kommentar: Jesus dog 33 år gammal. Att SMM överlevde sitt 33:e år var providentiellt...
som att passera korsdöden och fortsätta Jesu mission förbi korset...
Om Jesus levat till 34 år hade han inte behövt dö på korset.
Även Koreakriget upphörde efter 3 år, 1950-1953. Providentiell påverkan!.

 

Intressanta andliga paralleller 1954:

Billy Graham höll kristna mass-väckelsemöte i London i maj 1954 som samlade 2 miljoner människor.
Före 1954 hade endast en amerikansk evangelist skapat en liknande väckelse-känsla i England, Dwight Moody (för hundra år sedan).
Detta väckelse-korståg översvämmade Englands kyrkor - spreds samtidigt via live telefon över England.

Sagan om ringen eller Härskarringen, i nyöversättning Ringarnas herre (originaltitel The Lord of the Rings), är en fantasiroman av
J.R.R. Tolkien.
Den utgavs på engelska för första gången 1954-1955 uppdelad i tre volymer med titlarna The Fellowship of the Ring, The Two Towers och The Return of the King (=Messias). Tolkien hade redan 1937 (1935 tog SMM emot sin mission av Jesus) i Bilbo, en hobbits äventyr, introducerat både härskarringen, och flera av huvudfigurerna i trilogin. Idén om
en härskarring som kan avgöra världens framtid (= Välsignelsen genom Sanna Föräldrar, Messias)
förekommer även i Richard Wagners fyra operor om Nibelungens ring. Båda författarna har låtit sig inspireras av samma gamla sagor, bl.a. Völsungasagan och Eddan.
I mitten av 60-talet hade novellerna blivit ett kulturellt fenomen. (Sanna Föräldrars Heliga Välsignelse 1960) /Ref Wikipedia, mina kommentarer inom parentes

Den 17 maj 1954 meddelade USA:s högsta domstolsdomare den enhälliga domen i det landmärke medborgarrättsfallet. - Ingen mer tillåten skolsegregation.

18 okt. Professorer från Ehwa kvinnliga universitet lyssnar till föredrag i fröken Yang:s hus och de blir medlemmar.

21 dec. Seiwa kristna ungdomsrörelse etableras.


1955 16 jan. Kvinnoorganisationen organiseras.

CARP organiseras

17 jan. Högkvarteret flyttas till Hung Jeong Dong.

30 mars Första utbildningen i Principerna hålls.

11 maj 14 studenter på Ehwa universitetet slutar där och blir fulltidsmedlemmar.

24 mars 5 professorer på Ehwa universitetet sparkas på grund av kättersk tro.

I maj 1955 ägde en stor händelse rum i Ehwa University. Fjorton studenter utvisades, och de flesta av dem skulle precis ta examen i juni. På den tiden i Korea var det sällsynt att flickor gick på gymnasium, så deras familjer blev naturligtvis upprörda när de blev utvisade. Tidningar rapporterade om det. Vissa tidningar sa att vi hade religionsfrihet, att ingen kunde hindra oss från att gå till Unification Church och att universitetet hade fel.

4 juli Han och fyra ledare arresteras (femte gången) av polisen.


4 okt. Han förklaras oskyldig och frisläpps från det ökända Seodaemun-fängelset i Seoul.

7 okt. Högkvarteret flyttas till Yong San Ku Chung Pa Dong.

8 okt. Han kommer tillbaka från fängelset i Seoul. Eftersom de är så fattiga så firas Hans återkomst av de 20 medlemmarna med endast tre päron och rädisor.


Urantiaboken (ibland kallad 'Urantia papers' eller Femte epokgörande uppenbarelsen) publiceras 12 okt 1955.
En andlig och filosofisk bok som diskuterar Gud, Jesus, vetenskap, kosmologi, religion, historia och öde.
Den har sitt andliga ursprung i Chicago någon gång mellan 1924 och 1955 (1936-1945 = den tidsperiod Principerna uppenbarades av Sun Myung Moon).

1955-1975Världen:Vietnamkriget var en militär konflikt under kalla kriget i Vietnam, Laos och Kambodja från 1 november 1955 till Saigons fall den 30 april 1975.


1956 25 sep Engelsk kommentar till Principerna publiceras.

Ett besök av pastor McCabe från Australien. Missionär för en brittisk pingstkyrka, stationerad i Australien. Tack vare Dr David S.C. Kim i England, sände denna kyrka honom från Australien för att besöka oss i Seoul, och han stannade hos pastor Moons lilla grupp av troende under 40 dagar. Den medlem som berättade detta sade att pastor McCabe lämnade Korea övertygad om att Sanne Far är Messias, Återkomsten av Jesus. McCabe delade dock inte med sig av detta vittnesbörd till sin egen kyrka eller med någon i väst. Artikeln i hans kyrkas tidskrift om hans besök, som Dr Kim visade mig flera år senare, uppgav inte mycket mer än att "detta var en grupp uppriktiga kristna och att deras ledare, Moon, var född vältalare."
The Words of David S. C. Kim


1957 22 juli 40 dagars sommar-"wittnessing" hålls på 120 platser i Korea. Från 1957 började den nationella mobiliseringsnivån.

THE BILLY GRAHAM NEW YORK CRUSADE, 1957 Spectacular Revival
Sommaren 1957 fyller Billy Grahams väckelse-korståg Madison Square Garden med det mest spektakulära väckelsemötet sedan förra seklet. Efter en rad uppmärksammade väckelser runt USA, Storbritannien och Västeuropa.
/från hans autobiografi: Just As I Am.
Är detta möjligen andliga världens förberedelse av västvärlden för Sanna Föräldrars etablerande 1960

15 aug. Kommentar till Principerna publiceras.

26 dec. 40 dagars vinter witnessing.


1958 1 jan. Chikukai (regional organisation) skapas.

17 jan. Herr Sang Ik Choi åker som första utländska missionär till Japan.

Hans japanska namn är Masaru Nishikawa.


1959

Världen: Robert Noyce på Fairchild Semiconductor uppfann det första riktiga IC-chippet. Noyces chip var gjort av kisel.

Världen: Start av en amerikansk TV-serie "One Step Beyond" värd John Newland, "din guide till det övernaturliga "
(även "Vår guide i världen för det okända").
Presenterade berättelser som utforskade paranormala händelser och olika situationer som trotsade "logisk" förklaring.
1959-1961; 3 säsonger, 96 episoder. Finns på youtube!

2 jan. Dr. Young Oon Kim åker som första missionär till Eugene, Oregon i Amerika.

I början av 60-talet skrev hon en bok om den gudomliga principen. Och jag fick den boken när jag först gick med i San Francisco. Det var en liten blå bok. Den här boken var uppenbarligen gjord med kärlek. Den var skriven på en gammal IBM sekreterar-skrivmaskin. Och mycket noggrant inbunden. Den hade redigerats på ett sådant sätt att ord som inte var lämpliga hade klistrats över med andra ord så att boken var full av små lappar, men mycket noggrant utförda.
David Hose;
Farewell Celebration for Dr. Young Oon Kim,
The Early Unification Church History - 1959 - 1965 - Galen Pumphrey

fröken Kim till höger.

Dr. Kim har studerat på Kwansei Gukuin Universitetet i Japan.
Hon gjorde senare forskning vid Emmanuel College i Universitetet i Toronto, och var under ett flertal år professor i Nya Testamentet och Jämförande Religion vid Ehwa Kvinnliga Universitet i Seoul.
Under hennes livslånga ansträngning att undersöka och sammanbrygga den religiösa sanningen i Östern och Västerlandet, så har hon deltagit i olika ekumeniska konferenser i Europa,
samt rest och undervisat åtskilliga gånger i USA.

World Religions del 1,2,3 utgiven 1976 av Dr. Yong Oon Kim

Mer om och av Dr. Young Oon Kim

- Tong-il grundas.

10 jan. Första läger "workshop" för alla vittnare. (40 dagars)

dec. Det finns nu 40 UC kyrkor över hela Sydkorea.


1960

1 jan. Första sjuårs-perioden börjar.

1:a bruden 1944
Till den bruden var allt som Gud hade förberett kopplat, allt som var världens skatt -- den demokratiska världen och den kristna världen. Detta var det gyllene tillfället för världsförening direkt efter andra världskriget. (1945-1952)
I den här typen av förberedd miljö kunde jag ha kommit att leda historien i 40-årsåldern. Istället, på grund av kristendomens misslyckande, blev jag tvungen att börja om med mitt bröllop i 40-årsåldern (1960). Jag var tvungen att återupprätta allt utan att dö. Dessa 14 år var avslutningsfasen av tillväxtperioden. Därför tog jag emot Mor 1960 efter de 14 åren -- sju år plus sju år. Ytterligare en sjuårig kurs återstod, och den började 1960. Från 1960 till 1968 upprättade jag Sanna föräldrars dag, Sanna barns dag och slutligen Sanna Guds dag. Vid det laget kunde jag stå på världsnivå.

1960 förberedde vi ett nytt fundament för seger, försynens fundament för att på jorden återupprätta den standard som Jesus hade hoppats på för 2000 år sedan. Från en sådan häpnadsväckande och episk startpunkt, gick vi in i en ny epok i historien.
Under perioden av denna första sjuårs-period, om demokrati inte kan styra världen och kommunismen kommer att dominera så kommer hela världen att gå under.
Kommentar; den sovjetiska GRU-officeren, senare generalen Dimitri Polyakov väljer 1960 att arbeta för väst, USA-England.
Var detta himlens vilja (påverkan) för att rädda världen gå under?
Polyakov sa senare innan han avslöjades och sköts, att han gjorde det för det ryska folkets skull, som enligt honom led under kommunismen. Polyakov hävdade att han var en rysk patriot, motiverad att bli dubbelagent på grund av hans avsky för korruptionen inom kommunistpartiets elit.

Från och med 1960 genomförde medlemmar vittnandeaktiviteter på gatorna i alla städer runt om i Korea, såväl som i de stora parkerna i centrala Seoul.

Årets motto är "Låt oss göra detta året till det bästa resultatet i våra liv."

24 feb. 'Sung Shi' (familjetidning) distribueras.

13 mars 'Sung Suk' (familjetidning) distribueras.

27 mars 'Föräldradagen' proklameras. (1 mars enl. månkalender)

11 apr. Sanna Föräldrar gifter sig, i heligt äktenskap välsignat av Gud,
och uppfyller därmed profetian i Uppenbarelseboken 19:7 om Lammets Bröllop.
Heligt Salt delas ut. (16 mars enl. månkal.)

För Enighetskyrkan, var det detta det år som avgjorde huruvida vi levde eller dog. Genom den helige vig-seln som hölls 1960, säkrades den individuella positionen för första gången. Vi etablerade därmed en startpunkt.

Lammets Bröllop!

Kommentar: Enligt kyrkans tradition skall det bli 3 Välsignelser för alla under vår livstid.
En på kyrkonivå (1960), en på nationell (se 2003) och en på världs-nivå (se 2012 & 2013).


Här ses hans första son Sung Jin Nim född april 1946, från bröllopet 1944.

Intressant samtida händelse: Just i april 1960, startade en explosionsartad utveckling av pastor David Yongghi Chos, Full Gospel Church i Seoul Korea. Citat, pastor Cho; "Vi startade en hel-natts bönemöte för första gången i Korea. Något som nu spridit sig över hela Korea. Många blev helade och välsignade genom Gud. Många blev fyllda av den helige ande, och deras desperata böner besvarades".
Källa: Boken Fourth-Dimensional Spirituality in a Three-Dimensional World by Rev David Cho.

19 april Världen: April revolutionen, som ibland kallas den 19:e april revolutionen eller 19:e april rörelsen, var ett folkligt uppror i april 1960, under ledning av arbets- och studentgrupper, som störtade den enväldiga första Republiken Sydkorea under Syngman Rhee. Det ledde till en fredlig avgång av Rhee och övergången till den andra republiken.
Händelserna blev berömda genom upptäckten av en död kropp i Masans hamn, en student som dödats av tårgas i demonstrationerna mot valet i mars.

Nationalförsamlingens talman Ki Boong Lee och hans hustru, Maria Park, var de mest direkt ansvariga för förföljelsen riktad mot Enighetskyrkan (ca 1955).
I synnerhet Maria Park, hade orsakat studenter och lärare att slängas ut från Ehwas kvinno-universitet.
Park och Lees första son var kapten Kang Suk Lee, som hade blivit president Rhees adoptivson.
En dag, det var en hemsk händelse tog kapten Lee en pistol och sköt och dödade sina biologiska föräldrar, Park och Lee, samt deras andra son, Kang Uk Lee. Han sköt därefter sig själv.
Detta hände 28 april 1960.

Mer än någon annan gång i mitt liv kände jag att jag kunde förstå innebörden av de gamla talesättet:
"Den som följer Himlen kommer att välsignas, och den som förråder Himlen kommer att förstöras."

22maj Världen: Samma år 1960 som Sanna Föräldrars Välsignelse, var jordens hittills största jordbävning i modern tid i Valdivia Chile.
Med värdet 9.5 på Richterskalan.

Jämför med jordbävningen nämnd i Bibeln: Citat "Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes, och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sade: "Den mannen måste ha varit Guds son." Matt 27:47

16 apr. Tre par välsignas.

Eu Hyo Won, Won Pil Kim, Young Whi Kim.

17 apr. 'Dagen för Hjärtats Återupprättelse' proklameras.

Världen: 1 maj 1960 U-2 spionplan från USA sköts ner av de sovjetiska luftförsvarsstyrkorna.

20 juli Första 40 dagars sommar-witnessing under den första 7-årsperioden.

19 nov. 'Barnens dag' su. Barnens dag började som ett tacksägelseerbjudande, som en Thanksgiving-söndagsgudstjänst den 19 november 1960 bara några dagar före den amerikanska Thanksgiving-helgen.

25 dec. 40 dagars vinter pionjär-witnessing.

År 1960 publicerades DIVINE PRINCIPLE AND ITS APPLICATION - link skriven av Young Oon Kim (tidig koreansk medlem och senare professor i teologi)


1961 1 jan. Årets motto är "Låt oss vara representanter för Honom."

1961: Billy Graham och nyvalde presidenten John F Kennedy var vänner. I sina memoarer skriver Billy Graham om en bilresa med presidenten: "På vägen tillbaka till Kennedys hus, stannade den nyvalde presidenten bilen och vände sig till mig och frågade,
'Tror du på Återkomsten av Jesus Kristus?'.
Källa: bible.org/illustration/billy-graham

Mellan åren 1961 och 1967, så visade sig en arketypisk Kristuslik varelse, tydligen i fast form, upprepade gånger för Richard Grave i England (och därefter, som rapporterats, till andra människor, ex. i Danmark) och förkunnade i en serie av dikterade uttalanden att en universell kosmisk operation höll på att utföras som öppnar vägen för den Nya Tidsåldern.
Ref: Universal Link

27 jan. Ye-Jin Nim första dottern föds. (11 dec. månkal.) - 4 Positioners grundval etablerad

17 apr. 'Dagen för den Påtagliga Återuppståndelsen' proklameras under

Påskgudstjänsten.

Efter att ha utvecklat witnessing, så börjar Han att resa runt över hela landet.

33 par välsignas. (1:e apr. månkal.)

20 juli 40 dagars sommar pionjär-witnessing.

31 aug. Fem regioner och 32 områden utvecklas till nio regioner och 72 områden.

20 dec. 40 dagars vinter pionjär-witnessing.


1962 1 jan. Årets motto är
"Låt oss vara en person som kan visa sig och vara stolta över oss själva."

Mediet Jeane Dixon - En messiansk vision
Ofta anses Dixons mest dramatiska vision vara den som kom gryningen den 5 februari 1962, när hon såg ett lysande klot med strålande strålar som tycktes magnetiskt dra jorden mot sig. En farao och drottning Nefertiti gick ut från klotet, med ett barn, klädd i trasor, som hölls i Nefertitis arm. "ÖGONEN HOS DETTA BARN VAR ALLVETANDE, DE VAR FULLA AV VISDOM OCH KUNSKAP," beskrev Dixon.

Nefertiti erbjöd sedan barnet till världen och återvände till det avlägsna förflutna, där hon blev knivhuggen i ryggen, vilket innebar slutet på hennes regeringstid.
DIXON TOLKAR VISIONEN SOM BEGYNNELSEN AV VATTUMANNENS TIDSÅLDER, I VILKEN EN MESSIANSK PERSON KOMMER FÖR ATT AVSLUTA ALLA KRIG; OCH ERBJUDA MÄNSKLIGHETEN FRED.
DETTA BARN, SA HON, "KOMMER ATT FÖRENA ALLA TROSSATSER OCH TROSINRIKTNINGAR TILL EN ALLOMFATTANDE TRO."

Denna vision lämnade ett djupt intryck på Dixon, eftersom hon inte glömde den lika lätt som de andra av hennes visioner. Hon sa om den: "Innan århundradets slut kommer han att förena hela mänskligheten i en allomfattande tro. Detta kommer att vara grunden för en ny Kristendom, med varje sekt och trosbekännelse förenad genom denne man som kommer att gå bland folket för att sprida Guds makts visdom. "Hon uttryckte sin känsla efter sin upplevelse som: "Min mugg svämmade över. Jag älskade hela mänskligheten. Jag kände att jag aldrig skulle behöva mat eller att sova igen, eftersom jag hade upplevt fullkomlig fred."

Källa:
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Jeane_Dixon

20-21 MAJ 1962
Kraftfullt vittnesbörd från APOSTELN PAULUS
GENOM DET AKUSTISKA MEDIET PASTOR. LOUIS W. LUSARDE
Dessa budskap cirkulerade och lästes bland medlemmarna i USA,
(Dr. Kims grupp) i det sena 60- och början av 70-talet.
Jag kommer ihåg att de hade en stark känsla av genuin sanning, förknippade med sig.
/Dan Fefferman 1997

Se även budskapet från Paulus 9-11 2001
Jag litade bara på Guds allmakt utan att ta hänsyn till mänskligt ansvar. Trots att varje individs ansvar kan verka litet i jämförelse med Guds stora förutbestämmelse, är det ansvaret av 100% betydelse för individen. Därför är det individuella ansvaret av 100% betydelse av oerhört stor betydelse för Guds försyn, även om varje persons ansvar är extremt liten jämfört med Guds vilja. Paulus tänkte inte ens på detta faktum.
Den strikta läran om förutbestämmelse i modern kristendom är inget annat än ett stort misstag som härrör från Paulus felaktiga idéer. Paulus är mycket ledsen över detta inför Sanna föräldrar, som klargjorde Principerna.

En annan del av Principerna som imponerade mycket på Paulus var teorin om givande-mottagande. Det är faktiskt en alltför uppenbar sanning att religiösa troende bör älska varandra.

Findhorn Trust; fler människor anslöt sig till Eileen Caddy, Peter Caddy och Dorothy Maclean, som hade anlänt till Caravan Park vid Findhorn Bay den 17 november 1962. Findhorn Foundation och det omgivande Findhorn Ecovillage-samhället vid The Park, Findhorn, en by i Moray, Skottland, och vid Cluny Hill i Forres, är nu (2022) hem för mer än 400 människor.

Messages from spirit world

4 jun 72 par välsignas. (3:e maj månkal.)

20 juli 40 dagars sommar witnessing.

Världen: Kubakrisen, även känd som den karibiska krisen, eller missil-skrämseln, var en 13-dagars (16 till 28 oktober, 1962) konfrontation mellan USA och Sovjetunionen gällande utplacering av amerikanska ballistiska missiler i Italien och Turkiet med konsekvent utplacering av sovjetiska ballistiska missiler på Kuba.
Konfrontation, foton som visades på TV, var det närmaste "kalla kriget" kom till att eskalera till ett fullskaligt kärnvapenkrig.

20 dec. -"- vinter -"-

29 dec. Hyo-Jin Nim första sonen föds. (3:e dec. månkal.) - 4 Positioners grundval etablerad

Världen: Concorde - Ett prestigeprojekt drogs igång av Storbritannien och Frankrike som 1962 enades om att tillsammans utveckla ett överdjudsplan för passagerartrafik. En stor samarbetsorganisation skapades och en uppdelning av ansvar tog vid. Franska Aérospatiale (idag Airbus) och Snecma samt på brittisk sida Rolls-Royce och British Aircraft Corporation (BAC) (idag BAE Systems). Planet Concorde gjorde sin jungfruflygning 1969.


1963 1 jan. Årets motto är "Låt oss vara den segerrika härskaren"


Den 28 februari 1963 över Arizona, USA, visade sig en konstellation av sju änglar inför pastor William Marrion Branham. Dom lämnade honom i form av ett ringformat moln. Dessa sju änglar kom från Gud, avslöjar för honom Bibelns förseglade mysterier i Daniels bok och Uppenbarelseboken, som skall avslöjas i den yttersta tiden.
Källa: http://endtimemessage.info/wmb.htm
Se även molnformation av Jesus ansikte över Korea 1950
Se även åren 1933, 1946 och 1963.

Världen påverkas: 1963: The Beatles: John, Paul, George och Ringo, slår igenom i hela världen med sin popmusik, Tema: Kärlek.
The Beatles andra singel, Please Please Me, släpptes 11 februari 1963 och gick rakt in på förstaplatsen på brittiska försäljningslistan.

Succésinglarna avlöste sedan varandra, och i januari 1964 gick de för första gången in på den amerikanska Billboard-listan Top Pop Singles Chart.
Den 4 april skrev de historia då alla fem singlarna överst på listan var deras, med Can't Buy Me Love överst - ett rekord som fortfarande inte slagits.

Positiv kuriosa, som hjälpt medicinska forskningen, många sjuka och lugnat misstänkt sjuka människor: Den första kommersiella datortomografen kallades "EMI-scanner".
The Beatles skivintäkter gav helt enkelt så stora inkomster att skivbolaget EMI bestämde sig för att satsa en del på vällovliga forskningsprojekt.
Den stora idégivaren till principen för datortomografen, Hounsfield, fick då möjlighet att utveckla sin idé till produkt.

Rachel Carson ger ut boken Tyst vår - om hur DDT och andra miljögifter hotar vår planet.

8 feb. 26 redan gifta par välsignas.

31 maj Unification Church registreras hos myndigheterna i Japan.

24 juli 124 par blir välsignade.

26 juli Bidragets ceremoni.

Alla tings dag. (1 maj månkal.)

1 aug. 40 dagars sommar witnessing.

15 sep Specialmöte för undervisare i Principerna hålls på hösten.

5 dec. Ett sjudagars huvudmöte om Principerna hålls i Tae Gu.

22 dec. Medlemmarna i Seoul får i uppdrag att vittna till 70 kyrkor i staden.

25 dec. 40 dagars vinter witnessing.


1964 1 jan. Han talar på nyåret över "Vad är en segerrik härskare."

CARP etableras i Japan.

Sir Anthony Brooke

(tidigare kung av Sarawak, i det koloniala Indien) möter Sun Myung Moon och medlemmar i Korea 2 mars 1964

29 mars Han sänder ett budskap till alla världens medlemmar.

12 maj Ceremonin för "Gottgörelseoffer" hålls.

23 maj Symbolisk förklaring av byggandet av det Heliga Templet. (Livets Vatten)

9 jun Ceremonin för 'den påtagliga satans kapitulation' hålls.

20 juli 40 dagars sommar witnessing.

28 juli Hae Jin, Hans 2:a dotter föds.

4 aug Hae Jin dör.

14 aug. Ceremonin för 'den andlige stadens kapitulation' hålls.

1 okt. Nationell officiell Princip-turné under 6 mån.

2 nov. Sittning med Arthur Ford, amerikanskt medium.

Den andliga världen vittnar klart om Hans messianska mission.

25 dec. 40 dagars vinter witnessing.


1965 1 jan. Årets motto "Låt oss vara den segerrika härskaren."

Little Angels, koreansk barndansgrupp skapas.

28 jan - 10 okt Han och fru Won Pok Choi åker på den första världsturnén. Han besökte 40 länder, däribland Japan, USA, Kanada och flera länder i Central-amerika och Sydamerika, 17 i Europa, sex i Mellanöstern och åtta andra länder i Asien.

Första gången SMM avslutar bön med "in the names of True Parents" (i Sanna Föräldrars namn). Amen
Prayer: We Never Fully Realized How Difficult Your Path Has Been
Sun Myung Moon February 19, 1965
Los Angeles, CA

nov - Under tre seanser för det mycket kända amerikanska mediet Arthur Ford, så vittnar den andliga världen om Hans messianska mission.
Citat:
Jesus från Galileen kommer inte att återvända – det behövs inte. Kristus som manifesterade sig genom honom är evig – han kommer att manifestera sig igen. (Kommentar: ny Adam)

5 jun Han möter Eisenhower vid Gettysburg.

20 juli 40 dagars sommar witnessing.

Han välsignar Heliga platser "Holy Grounds" på 120 platser i 40 länder.
I Stockholm välsignar Han en helig plats i Humlegården den 24 juli.

Kuriosa;
Finland besöktes aldrig 1965 av Sanna Far, eftersom Han blev (felaktigt) tillsagd att Finland var kommunstiskt, granne med Sovjet och farligt att besöka.
Senare valde europaledaren Paul Werner en helig plats i parken Kaivopuisto/Brunnsparken.

Danmark [2021-10-13] Lars Bruun de Neergaard: Hej Bengt,
felaktig Holy Ground/Helig mark, var i Kings Garden/Kungens trädgård, som bara ligger tvärs över gatan i Botaniska trädgården. Kanske 300 meter från varandra. Felet hände på grund av en felaktig läsning av vår koreanska missionär, av Sanne Fars vykort (som han skrev direkt efter att ha gjort helig mark). På vykortet är foto av den botaniska trädgården. Sanne Far skriver faktiskt att den heliga marken finns i den botaniska trädgården, och att King Garden ligger bredvid den, men lästes fel som motsatsen: att den botaniska trädgården låg bredvid King Garden, där den heliga marken gjordes. Men Won Pok Chois dagboksanteckningar är mycket tydliga och detaljerade, av platsen, ner till plus minus 5 meter, men vi fick den först 10 år senare. Det slutade med att bli en "lycklig felläsning" eftersom Sanna Mor erkände och "välsignade" den heliga marken 2006, som den koreanska nationella Messias valde där genom bön 2003, så nu betraktar vi båda som heliga och värdefulla i sig själva.
Eller så kan du till och med säga "med plus minus 1 meters noggrannhet" i Mrs, Chois dagbok,
Här är ett foto jag tog igår efter att ha bett. Mrs Chois anteckningar informerar om att den heliga marken gjordes på den lilla kullen. Intressant att de 2 buskliknande träden planterades där 1965, enligt Botaniska trädgårdens register, men datumet är inte registrerat.

Fars ord i oktober 1969: "Ni kanske inte är medvetna om detta, men missionärer har redan rest ut till Norge, Sverige, Danmark, Grekland och andra platser.
Om jag berättar för dem var jag valt heliga platser under min världsturné kommer de att åka dit".

Citatet kan hittas i "Sun Myung Moon's Life In His Own Words"/ Part 37 :"Organization and Outreach in Chaotic Times"

14 aug. In-Jin Nim föds.

10 okt. Han kommer tillbaka från världsturnen.

25 dec. 40 dagars vinter witnessing.

Kuriosa: 2024 Under HDH (studie av Sanne Fars ord) delade Elisabeth ett intressant vittnesbörd om en historikergäst, för länge sedan i Tyskland, som blev intresserad och studerade den koreanska Moon-släkten och spårade den tillbaka till Israel.
Här ett citat från SMM:s svar 1965;
Fråga: Fanns det en fysisk härstamning i Återkomsten?
Miss Young Oon Kim: Han antyder att det finns en koppling mellan det judiska och det koreanska folket, men han kommer inte att säga mer.
Vi har många seder och traditioner som är väldigt lika judiska seder. Det finns ett talesätt som säger att Korea är östers Israel.
(Pyong Yang "Jerusalem of the East")
Källa:
https://www.tparents.org/moon-books/sm-mast/MSTRSP-1.htm


1966 1 jan. En kampanj hålls för att öka medlemsantalet med fyra gånger.

Sju heliga platser välsignas i Seoul.

5 jan. Instruktioner för hjärtats ljus (Shimjung Candles)

10 jan. CARP etableras.

15 apr. Su Teng Lee fabriken skapas.

1 maj Den första upplagan av Principerna på koreanska publiceras.

16 maj Kyrkan tar emot ett nationellt pris från myndigheterna, för Hanmen i Bok Ji Nang Do Won.

20 juli 40 dagars sommar witnessing.

4 dec. Heung Ji Nim föds. (23 okt. månkal.)

5 dec. Mötet för det kristna läraryrket hålls, stött av den ekumeniska avdelningen.

Första översättningen av Principerna från tyska till svenska, baserad på tyska originalet av Young Oon Kims "röda" Divine Principle and Its Application


1967 1 jan. Proklamerandet av de fyra huvudmålen för våra aktiviteter.

1) Fullbordandet av hjärtats inre fundament.

2) Fullbordandet av målet att fördubbla medlemsantalet genom fyra steg.

3) Fullbordandet av det ekonomiska fundamentet.

4) Betoning av systematisk organisering av aktiviteter.

Pamfletten "Revelation for a New Age," by Dr. Anthony Brooke publiceras.

28 mars Ekumenisk hearing.

17 apr. Studiemöten.

12 jun Hans grupp turnerar i Japan. (15 människor)

Judarna får tillbaka templet i Jerusalem genom "sex-dagas kriget" som utkämpades 5-10 juni 1967

Världen påverkas: Genom musiken längtar ungdomar efter Fred Frihet och Kärlek: "Summer of Love!"

10 aug. Återkomst till Korea.

29 aug. Ekumeniskt 'Vänskapsmöte för Åldermän' (45 människor)

24 dec. Un Jin Nim föds. (23 nov. månkal.)

Sanne Fars 1:a 7 års-väg avslutas.


1968 1 jan. 'Guds Dag' proklameras.

Årets motto är "Låt oss marschera framåt i full skala."

Världen påverkas: Martin Luther King dödas!
april Efter mordet på Martin Luther King, Jr den 4 april 1968, utbröt våld i det svarta ghettot i Chicago västra sida, så småningom längs en sträcka på 28 kvarter i västra Madison Street. Plundring och mordbrand skedde.
maj Stora studentprotester över hela världen! Maj protesterna 1968 handlar om en viss period i fransk historia. Under denna tid, skedde landets största generalstrejk, vilket resulterade i att ekonomin kom att stå i det närmaste stilla. Den började med en rad studentprotester och ockupationer. Strejken utfördes av elva miljoner arbetstagare under sammanhängande två veckor.
Pragvåren avser de händelser i Tjeckoslovakien i början och mitten av 1968, som inleddes med att den nye generalsekreteraren i det tjeckoslovakiska kommunistpartiet, Alexander Dubcek, började att föra en öppnare politik. Pragvåren slutade med att Warszawapaktens makter invaderade Prag den 21 augusti samma år, då de fruktade att Tjeckoslovakien skulle bryta sig loss från de övriga sovjetiska satellitstaterna i östblocket. Namnet kommer av platsen och perioden, och att det etablerade sig beror på en bildlik (lättbegriplig) association till något (det politiska klimatet) som tinar upp (liknande begreppet kalla kriget.)

Glenda Moody (US-syster) tiullsammans med tre löpare grundar "the D.C. Striders" 1968.

Den andra sjuårsperioden börjar.

13 jan. International Federation of Victory over Communism IFVOC etableras

. Freedom Leadership Foundation

22 feb. 436 par välsignas.

. Hankok Titanium Co.

20 maj 100 dagars bön.

"Låt oss tjäna fullständigt tills vi dör."

20 juli 40 dagars sommar witnessing.

18 dec. 50 japanska ledare besöker Korea.


1969 1 jan. Årets motto "Låt oss fortsätta marschera på i full skala."

Även den politiska situationen i Asien har drastiskt förändras. I synnerhet situationen mellan nord och syd på koreahalvön är farlig. Vi måste övervinna utmaningar, särskilt under 1969. /SMM 1969/05/02 V

. Korean Cultural Foundation

2 feb - 2 maj Han och pres. Eu Hyo Won åker ut på den andra världsturnén. De besöker 21 länder på 3 månader.

43 par välsignas i Amerika, Japan och Europa.

20 mars Hyun-Jin Nim föds. (10 apr. månkal.)

2 maj Han kommer åter till Korea.

20 juli 40 dagars sommar witnessing.

10 okt. Han reser runt hela Korea.

5 dec Friedhilde Bächle kommer till Sverige från Tyskland som 1:a missionär.
Till Norge kom Ingrid Schneider och Danmark Beate Paul - alla 3 tyska systrar.

We sent two missionaries for Norway and Sweden

Luntmakargatan 79, 3tr Stockholm är en av de första adresserna.
Senare Birger Jarlsgatan som center under flera år
Kuriosa: Tel 172990 blev senare 299040
Talet 40 heligt återupprättelsetal i UC-terminologi!

Efter henne kommer som svenska ledare:


Världen: John Lennon (England) och Yoko Ono (Japan) gör fredsmanifestationer.

En gasledning från Sibirien med gasleveranser till Europa planeras 1969. Druzjba-ledningen.
Ett sammarbete mellan öst och väst mitt under kalla krigets era.
1 okt 1985 öppnades ett hål i Berlimnuren för att lägga sista gasrören till väst och Europa.


1970 1 jan. Årets motto är "Den segerrika frontlinjen i den himmelska striden."

1970-talet kommer att vara en tid då vi kan öppna porten till världen. Individer måste offra för familjerna; familjer för nationerna; och nationer för världen. Tårar som offras i många delar av landet i början av ett nytt år kommer att bli tårar av hopp. /SMM Forty-day winter witnessing and VOC activities December 20, 1969 -- January 31, 1970

Tidskriften Way of the World startas. Rapporter från rörelsens aktiviteter runt världen.

21 jan. Det första VOC (Victory Over Communism) huvudmötet i Asien (5 nationer).

15 apr. Rörelsen går med i "Religiös Konferens i Korea".

1 maj Böneperiod börjar och håller på till okt.

31 maj Världen: stor jordbävning - Chimbote, Peru - Magnitude 7.9 66,000 döda!

17 juli Kuk-Jin Nim föds. (14 juni månkal.)

20 juli 40 dagars sommar witnessing.

24 juli Pres. Eu Hyo Won dör. (57 år gammal)

1 aug. Herr Young Whi Kim blir ny president.

2 sep Pres. Kuboki (japanska UC) möter pres. Pak i S. Korea.

14 sep 20:e WACL internationellt möte.

21 okt. 777 par välsignas.

19 nov. 260 japanska medlemmar tränas i Korea.

1 dec. Koreanska välsignade hustrur startar en treårs witnessing-betingelse.


1971 1 jan. Årets motto är "Etablerandet av ett förenat fundament."

. Il-shin, koreansk marmortillverkning.

Citat; "…Fru. Chung blev välsignad med Jesus 1970. Mrs Chung, du måste leda hela Chung-familjen att förena sig med himlen. Om familjen Chung hade stöttat detta, skulle det ha hjälpt återupprättelsen otroligt snabbt. Mrs Chung kom från en mycket framstående familj...
3 januari 1971 solkalender betyder någon gång i december 1970 månkalender.
Om någon en dag frågar er om den Helige Andes namn, kan ni ge det namnet (Chung).
Kanske de kristna kanske inte håller med om detta, men Jesus är väldigt stolt över henne.
Källa: tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon05/SM050411.htm

10 jan. Första introduktionsmötet om Principerna för professorer. (55 människor)

. Il-hwa, koreanska hälsoprodukter.

1 maj Han deklarerar starten på en speciell bönebetingelse. (maj-okt)

22 maj Det andra internationella VOC mötet i Asien, hålls i Tokyo.

4 juli Shukan Shukyo (religiöst magasin) startar.

20 juli 40 dagars sommar witnessing.

31 aug. 'The Way of Gods Will' publiceras.

21 okt. 100 japanska CARP studenter besöker Korea.

5 december 1971 till 8 maj 1972 Hans tredje världsturne med pres. Kim och fru Won Pok Choi. genom att besöka 15 nationer.

Han landade i Washington, D.C., den 18 december 1971.


1972 1 jan. Årets motto är "Skyddandet av frontlinjen i den himmelska striden."

TV-intervju Sun Myung Moon med Al Cap

Alla hans tal (1972-1975) på engelska skrivs med rubriken Master Speaks.

Svenska missionären Friedhilde skriver i tidskriften Way of The World Se sid 21 & 96.

. Unification Thought Institute grundas.

8 jan. Han organiserar 'One World Crusade' i Japan,Canada och Amerika.

19 jan. Kirsti & Ellen kommer som 1:a missionärer till Finland.

3 feb. - Tal hålls i sju viktiga städer: Lincoln Center New York, Philadelphia,

11 mars Baltimore, Washington, Los Angeles, San Francisco och Dorkry.

20 mars Tal till allmänheten i London. Avslutas den 22:a.

28 mars Tal till allmänheten i Essen Tyskland.

3 apr. Unification Theological Seminary grundas.

Historisk profetia om kommunismens absoluta fall!

April 1972 Paris, Frankrike
Likt Rebecka blev Tamar gravid med tvillingar som kämpade i hennes livmoder. När Tamar bad, måste Herren ha framträtt och sagt samma sak som han hade sagt till Rebecka, "Två nationer är i ditt livmoder och två människor inom dig kommer att separeras; ett folk kommer att vara starkare än det andra, och den äldre kommer att tjäna de yngre i 2000 bibliska år Gud. Födelsetiden kom och den första sonen, Zera, drog fram handen. Barnmorskan band en röd tråd runt handleden.
Detta var en symbolisk förutsägelse att under tiden för de yttersta dagarna kommunismen, en satanisk ideologi, representerad av färgen röd, skulle dyka upp först innan Guds rike upprättas. Efter 7000 bibliska år - 6000 års återupprättelsens historia plus årtusendet, tiden för avslutande - kommer kommunismen att falla under det 70:e året.
Detta är meningen med året 1978. Kommunismen, som började 1917, kunde upprätthålla sig ungefär 60 år och nå sin topp. Så 1978 är gränslinjen och därefter kommunismen kommer att minska; 70:e året kommer det att förstöras helt.
Detta är sant.
Därför är det nu dags för människor som studerar kommunismen att överge den.

8 maj Han återvänder till Korea.

7 jun Koreanskt korståg (en rörlig witnessing grupp) startar i Korea.

jul-aug Världen:
Schack: Matchen om världsmästartiteln mellan försvararen Boris Spasskij Sovjet och Bobby Fischer USA spelades i Reykjavik Island 1972. Den fick stor medial uppmärksamhet och presenterades bland annat som en match mellan individen Fischer mot det sovjetiska kollektivet.
Fischer vann och avslutade därmed 24 år av sovjetisk dominans i VM-schack.
Intressant kuriosa; Bobby Fischer blev i början av 60-talet intresserad av kyrkan "Worldwide Church of God" ledd av den karismatiske amerikanen Herbert Armstrong.(1960 var året för Sanna föräldrars bröllop)
Var han förberedd för Sanna Föräldrar? och Välsignelsen...kanske. Han ville inte ha sex, eftersom han inte var gift. Han hånade värdsligt liv och pornografi och han försökte noggrant följa 10 Guds bud.
Herbert Armstrong profeterade Messias återkomst 1972, (just 1972 kom Återkomstens Herre Sun Myung Moon till USA).
Bobby dog 2008, 64 år gammal. (Ett schackbräde har 64 rutor.)

26 okt 1972 - grundandet av Sunmoon University, Wonhwa-gwan Korea.
startade som Unification (Tongil) Seminary

21 nov. Hans fjärde världsturne startar.

23 nov.- Den första Vetenskapskonferensen hålls i New York, på Waldorf Astoria hotell.

Den andra översättningen till svenska av Principerna publiceras.
baserad på Young Oon Kims engelska original.

Findhorn Foundation är en skotsk välgörenhetsstiftelse registrerad 1972, bildad av den andliga gemenskapen i Findhorn Ecovillage, en av de största andliga gemenskaperna i Storbritannien. Det har varit hem för tusentals invånare från mer än 40 länder. Stiftelsen driver utbildningsprogram för Findhorn-gemenskapen och hyser ett 40-tal samhällsföretag som Findhorn Press och ett center för alternativmedicin.

1972 Cliff Richard sjunger in låten "Jesus" won´t you come back to us!
Året då nye 3:e Adam - Återkomstens Herre påbörjar sin mission i USA!


1973 feb. 100 europeiska medlemmar organiseras som IOWC i Amerika.

. CARP etableras i USA.

Mediet Jeane Dixon introducerar Sun Myung Moon vid Waldorf Astoria Hotel i New York City, 1973.
Jeane Dixon - En messiansk vision 1962

Moderna profetior Anthony Brooke vittnar om Sun Myung Moon i Norge
Juli 1973 Vår missionär i Reykjavik (Island), fröken [Ase] Ulimoen, gick till en föreläsning i hopp om att hitta några fördomsfria och sökande människor bland åhörarna som hon kunde vittna till. Hon blev förvånad över att höra att Mr Brooke var en "gammal vän till familjen" och att han återigen upprepade i sina samtal med olika människor efter föreläsningen ett meddelande som han får från "de andliga världarna". Innehållet i detta meddelande var helt enkelt "Se på Korea!"
När han hänvisade till andra telepatiska kommunikationer som Greta Ahlberg (finskt medium) fick, sa han att de talade om en stor och plötslig förändring i det mänskliga medvetandet, inom en inte alltför lång framtid. Om mänskligheten inte var tillräckligt förberedd för denna förändring, skulle fruktansvärd förvirring och kaos bli resultatet.
Det fanns en möjlighet att denna förändring skulle komma till stånd genom någon "energiexplosion", inte nödvändigtvis atomenergi. Han talade också om telepatiska meddelanden som skulle nå människor direkt i den situationen och "överbefälhavaren" som skulle skicka ut dessa telepatiska meddelanden som huvudsändare skulle vara Sun Myung Moon.
GUDS PLAN FÖR KOREA Moderna profetior Efter enandet av Syd- och Nordkorea är Korea världens mäktigaste andliga land. Det kommer att bli världens ekonomiska kraftverk .... Många profeter har ett öga mot Korea.

Världen: Vulkanutbrott
20 december 2021 började ett vulkanutbrott på Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, en undervattensvulkan i Tonga-skärgården i södra Stilla havet.
15 januari 2022 exploderar vulkanen, likt en enorm kärnvapenexplosion, som kunde ses från rymden.

Mer om profetior;
Se www.slideshare.net/bdp003/search_my_uploads?type=&new=&q=prophecy

1 mars 100 dagars träningskurs av Principerna startar i Amerika.

3 witnessing-bussar utrustas i England. En buss kallas "Samson"

"Jag etablerade en insatsstyrka när jag var i Storbritannien och köpte dem ett center. Jag åkte till Tyskland och köpte dem sex minibussar och sex släp, vilka varje kan ge sovplats för åtta personer. Uppradade, sträcker de sig över 100 meter. Det var så stort. Efter att tagit emot allt detta från mig, kunde de göra något annat än att arbeta hårt? Nu står Storbritannien och Tyskland i väckelsebrand. /SMM 1972/05/09

Första i Sverige gjorda översättningen av Divine Principle till svenska klar.
Det fanns en tidigare (A4-format) gjord i Tyskland före missionärer kom till Sverige.

6 maj Professors World Peace Academy grundas.

. New Hope Singers International

1 jun Första utgåvan av 'Unification Thought'.

1 juli Segerrik firardag.

18 juli Song Jin Han och Dok Suk Kim välsignas i Japan.

Motto 1-1-1. Om du lägger ihop 12 och 72 får du totalt 84. Om du dessutom multiplicerar 12 personer med sju år, får du totalt 84. Om vi inte är förenade med våra egna 12 apostlar och 72 lärjungar, kan vi inte bygga bron som leder till Guds rike på jorden, som Jesus ville etablera. Därför har var och en av er en individuell uppgift att bygga bron för att nå Guds rike på jorden genom att vägleda 84 andliga barn.
Det är därför vi har mottot 1-1-1.
Varje medlem bör vägleda åtminstone ett andligt barn per månad.
Detta är kärnan i standarden för att återupprätta världen.
Single Mindedness at the Risk of Your Life July 8, 1973--Tokyo, Japan

6 aug. Han åker till Amerika.

15 aug. Firandet av befrielsen av Moon's familj.

mars Världen::

Militärkupp i Chile 1973
ägde rum den 11 september 1973 då den demokratiskt valde, socialistiske presidenten Salvador Allende störtades av den chilenska militären under ledning av general Augusto Pinochet.

 


22 sep 1973 the New York Daily News carried a large photo and article on the Day of Hope rally
on the steps of Federal Hall on Wall Street.

1 okt.- 29 jan. 74 'New Future of Christianity', Allmän talarturne i 21 städer i Amerika.

11 nov. Han återvänder tillfälligt till Korea.

17 nov. Han kommer till Japan.

18 nov. Den andra vetenskapskonferensen hålls i Tokyo på Teikoku Hotel.

30 nov. Han ger ut 'En förklaring av Watergate', i New York Times och i Washington

Post. Budskapet lyder "Förlåt, Älska och Förena er."

27 dec. Little Angels bjuds in att uppträda offentligt inför FN:s nationalförsamling i New York.

Svenska familjemedlemmar besöker präster och lånar ut den nya Principboken och erbjuder tidningen"Nytt Hopp" talen.
På gatorna, i religiösa och politiska grupper och i studenthem letar vi efter nya bröder och systrar.
En översättning av "Domens tre steg" sänds ut till 400 kristna.
Ett piano har köpts in för att kunna samla människor genom sång och musik.
Svenska korrespondenten för "The Way of the World", Jan-Peter Östberg, skriver om en intervju med teologen dr. Lönnebo.
Många i Sverige är negativa mot USA och speciellt president Nixon.
En temakväll om Watergate Deklarationen hålls.

Oficiell engelsk version av Principerna v.1973 publiceras. (svarta boken)


1974 1 jan. Årets motto är "Skyddandet av frontlinjen i den himmelska striden".

13 jan. Han bjuds in till en 'Morgonbön' av Amerikas president.

1 feb. Han möter president Nixon vid Vita Huset, och åker sedan till London.

Världen:
Oleg Gordievsky var en rysk dubbelagent, tillhandahöll information till den brittiska underrättelsetjänsten (MI6 & delvis CIA) från 1974 till 1985.
Två av Gordievskijs viktigaste bidrag var att avvärja en potentiell kärnvapenkonfrontation med Sovjetunionen, när sovjeterna misstolkade NATO-övningen Able Archer 83 som ett potentiellt första anfall, och identifierade Mikhail Gorbatjov som den sovjetiska arvtagaren långt innan han blev framträdande. Faktum är att informationen som Gordievskij lämnade blev det första beviset på hur orolig den sovjetiska ledningen hade blivit över möjligheten av ett Natos första kärnvapenanfall.
Läs boken Spion och förrädare av Ben MAcintyre.
/Wiki

8 feb. Han återvänder till Korea.

12 feb. Han återvänder till Amerika.

15 feb. Officiell talarturne till 32 städer. 'New Future of Christianity'.

mars det första 'One World Crusade Team' i Sverige organiseras av Friedhilde.

1 bil för 12 personer samt två nya tromboner, för att väcka folks uppmärksamhet köps in.

10 000 pamfletter trycks, 120 kopior av Hans Watergate Deklaration tillsammans med personliga brev sänds ut till politiker, större tidningar, teologer, professorer och kyrkoledare.

5 mars 'Little Angels Konstskola' öppnas.

23-24 mars Nordiskt Seminarium i Oslo. Medlemmar från Sverige, Norge, Danmark samlas.

25 apr. Han återvänder till Korea.

1 maj Ceremonin för seger över Bitterhet.

7 maj 'Day of Hope' bankett i Teikoku Hotel i Tokyo.

Ett center i Uppsala etableras sommaren 1974.
Ett center i Örebro, påbörjats av Jan Peter Östberg 1974.

23 juli 40 dagars sommar witnessing.

18 sep 'Day of Hope Festival' vid Madison Square Garden i New York.

8 okt. Han inbjuds att tala på Capitolium i Washington.

21 nov. Tredje Internationella Vetenskapskonferensen i London.

29 dec. Han återvänder till Korea via Japan.

Studieledning till Principerna översätts till svenska

Sanne far sa att de tre åren från 1972 till 1974 motsvarade Jesu tre års förkunnelse, och under denna tid måste han ansluta den till världen.

1974 grundas SunMoon University i Korea.


1975 1 jan. Tredje sjuårsperioden börjar.

Årets motto är "Skapandet av Himmelriket."

1975 Missionary Testimonies (eng.)

. World Mission Center i New York grundas.

16 jan. Day of Hope banketten (700 människor)

. Sekai Nippo, japansk tidning grundas.

8 feb. 1800 par välsignas.

. New Future Films grundas.

11 feb. Han ger ett tal till allmänheten vid Budokan Hall i Tokyo. (20 000 människor)

. New York City Symphony

12 feb. Konferens för världsmissionärer.

Tre medlemmar från Tyskland, Japan och Amerika sänds ut till 127 nationer som missionärer.
Citat ur CBG bok 6; De 36, 72 och 124 paren symboliserar de 12, 70 och 120 lärjungarna som stod med Jesus på det nationella funda-mentet. Eftersom de 70 lärjungarna representerade nationen och 120 lärjungar världen, måste de välsignade medlemmarna upp till 124 par ta ledningen i lidande och ansvar för hela världen. Med tanke på att detta var det ursprungligen de 124, 72 och 36 paren som skulle ha skickats ut som utländska missionärer.

Medan han skickade ut missionärer valde far också medlemmar som skall utbildas till ledare i USA. Han kallade dem "Top Guns".

14 feb. Han återvänder till Amerika.

2 mars Kwon-Jin föds.

26 mars Han återvänder till Korea.

27 mars 563 medlemmar av IOWC anländer till Pusan.

1 apr. 'Day of Hope' festival i Pusan,Tae Gu,Seoul,Kwan Ju, Chung Ju,

Chung Buk och Chun Kang Won (16 maj).

1 maj Ceremoni för total befrielse av all bitterhet.

7 jun "Världsrally för Koreas befrielse", vid Yoido Plaza - 60 nationer från hela världen, 1,2 miljoner människor.

På 70-talet gick två svenska konstnärer Benny (Googla Benny Andersson Art) & Bernth Uhno från området kring Gryts skärgård, med i rörelsen;
se bl. a. en modern solväderstavla av Bernth med rörelsens symbol över Stockholm. Till höger Sthlm 12 dec 2010 foto.

9 jun Gifta par välsignas.

(162 par från Korea, 62 par från Japan)

30 jun Nationellt officiellt förkunnelse-möte startar i Korea.

20 juli 40 dagars sommar witnessing.

2 aug. 'Första sommarseminariet för lärare'.

12 aug. 14:e inbjudan till Principlektioner för professorer i Korea.

(53 deltagare)

20 sep Unification Theological Seminary - akademisk teologisk utbildning startar.

Världen: Helsingforskonferensen-Europeiska säkerhetskonferensen i Helsingfors; var en internationell konferens om säkerhet och samarbete som hölls i början av 1970-talet. Den öppnades i Helsingfors den 3 juli 1973, fortsatte senare i Genève (från 18 september 1973 till 21 juli 1975) och avslutades i Helsingfors 1 augusti 1975, i det då nybyggda Finlandiahuset. Deltagande stater var USA, Kanada, Sovjetunionen och alla europeiska stater inklusive Turkiet men inte Albanien och Andorra.

27 nov. 4:e Internationella Vetenskapskonferensen hålls i New York.

9 dec. Han utnämns till hedersdoktor i juridik på Ricar universitetet i

staten Main.

18 dec. Han inbjuds av senatorer och kongressmän att hålla tal, 'Guds

plan för Amerika' ges på rummet Korkus på Capitolium.

27 dec. Han återvänder till Korea.

30 dec. Han kommer tillbaks till Amerika.

Från Norge Åse Ulimoen komme som 1:a missionär till Island 1972-1975.
Halvard från Norge sänds 1975 som 2:a missionär till Island. Med hans (senare) hustru Patricia arbetade Halvard som Islands nationsledare i 18 år (1975-1993).


1976 1 jan. Årets motto är "Förverkligandet av Himmelriket genom Guds barn".

Hans tal rubriceras inte längre som Master Speaks (1972-1975) - 3:e 7års-perioden startar.

. International Relief Friendship Foundation grundas.

22 januari 1976

Unification Church center i Paris bombades av en kommunistisk grupp efter flera negativa artiklar i franska liberala media.
Flera medlemmar skadades allvarligt (norsk syster), också andra centra över hela Frankrike har attackerats vid denna tid.
Klaus Schick, som bodde i Lyon på den tiden, berättar om händelserna den 22 januari 1976 och därefter.

31 jan. (Månkal. 1 jan.) Unification ceremoni.

. New York City Tribune grundas.

21 maj Sanna föräldrar välsignar hotell New Yorker (köpt 5 maj), och ber för staden New York.
Kuriosa; Nikola Tesla (berömd upptäckare av elektriska fenomen) dog utfattig i rum 3327, år 1943.
Hotell New Yorker döps till "The World Mission Center"

1 juni Yankee Stadium stormöte talare Sun Myung Moon.

11 juli Son-Jin Nim föds.

1 sep Professor Yong Oon Kim ger ut World Religions del 1,2,3.

Världen: 9 sept. Mao Zedong i kommunist-Kina dör.
Maos bok med texter "Maos lilla röda" inspirerade många unga radikala på 60-70 talet.
Var dom förberedda för den radikalaste andliga sanningen Principerna !


18 sep Washington Monument stormöte - talare Sun Myung Moon samlade 300 000 åskådare.
Samma dag som Guds största mästare Sun Myung Moon firades i Washington, firades ateistiska kommunistordföranden Mao i Kina.
Slump! - Nej himmelska lagar. Liksom 1953, då Stalin dog han i slutet av Koreakriget 1950-53.

4 okt. Dagen för Himlens seger (Day of Victory of Heaven).
Den 4 oktober 1976, höll Sanna föräldrar en fest på Belvedere International Training Center i New York för att fira segern i Washington Monument väckelsemöte, och deklarerade dagen som Dagen för segern i himlen (Cheon Seungll).
"I Enighetskyrkan är andliga världen mycket levande. Enighets-rörelsen är inte bara en horisontell rörelse; det är en vertikal rörelse kopplad till Gud. Alla saker i Enighets-kyrkan återspeglas i andliga världen medan alla saker i den andliga världen återspeglas genom oss. Interaktionen mellan dessa två världar är en del av funktionerna av vår rörelse." /SMM

6 december 1976 kom Nils Berglind till Göteborg som pionjär , då enligt "andliga formlerna" tre center måste etableras inom sju år. Uppsala hade etablerats sommaren 1974, i samband med Nils inträde. Örebro, som påbörjats av Jan Peter 1974, hade lagts på is. Nils blev ditskickad januari 1975, men sänd åter till Uppsala ett par månader senare. Därmed var det slut på vår "Örebromission" för den gången.

Förföljelsen var som hårdast under 1975 och 1976. Jag sände ut missionärer 1975. Jag gjorde det för att förkorta den tid som behövs för att slutföra försynen.


"A Course of Miracles", nedtecknades av psykologen Dr Schucman, genom en process av diktamen från en inre röst, som identifierat sig som Jesus.
Kursen består av tre böcker: "Texten", "Arbetsbok för studenter" och "Manual för lärare". Nedtecknade från 1965 till 1972,


1977 1 jan. Årets motto är "Himmelriket och den ideala familjen".

Jag vill att ni denna morgon mycket tydligt skall förstå att åren av Guds vilja, fram till 1976 har varit för gottgörelse, för att betala av skulderna i det förflutna. Därför, om vi hade gjorde ett misstag, skulle ansamling av allt vårt arbete och grunderna som hittills lagts skulle ha gått förlorade. Vi skulle ha fått börja om från allra längst ner. Men från och med 1977, kommer innebörden av dispensationen att vara annorlunda. Den är inte längre vertikal. Nu när en fast grund har rests fullständigt kommer allt vi gör under 1977 att expandera horisontellt.
När det misslyckades var det tvingat att gå ner till botten och komma upp igen. Upp och ner, upp och ner, historien har varit en upprepning av sådana misslyckanden. Men nu, med avslutandet av 1976, har Gud och jag lagt en fast grund. Den grunden är okrossbar, oövervinnerlig. Från och med nu kan vi ha en segerrik, horisontella expansionen över hela världen.

mars Världen: Flygkatastrof på Teneriffas internationella flygplats inträffar den 27 mars 1977, då två Boeing 747 passagerarplan kolliderade på startbanan vid Los Rodeos flygplats (numera känd som Tenerife North Airport) på den spanska ön Teneriffa, en av Kanarieöarna.
Med totalt 583 dödsfall, är kraschen den dödligaste olyckan i flyghistorien.

 

 

april "Varje UC center på 70-talet hade posters på väggen som beskrev målet 1-1-1 varje medlem finner 1 ny medlem varje månad,
eller motsvarande 30 000 medlemmar om 4 år 1981.
Citat: "If we cannot achieve 1-1-1, can we still say that we will bear the historical responsibility?
Think deeply about this.
If you had as intense a sense of responsibility and emergency as I do then you would witness even 1-1-10
/SMM HOW TO WITNESS: TO STATE LEADERS April 1, 1977
Han talade redan 1973 i Japan om mottot 1-1-1.

. One Way Production, filmbolag.

23 feb. Himlens och Jordens seger.

. 1:a konferens för World Religions

Frederick Sontags bok om Unification Church ges ut.

1 juli Nytt högkvarter i Seoul öppnas.

23 sept. Han proklamerar en 7-års Formula Course (standardvägen) till fullkomlighet - 3 1/2 år fundraising + 3 1/2 år att vittna. Som skall motsvara hans egen 40 års "ökenvandring" komprimerad till 7 år.
Seven-Year Formula Course Sun Myung Moon September 22, 1978

Han proklamerar starten av "Home Church Providence" hemkyrko-område där varje medlem har ansvar för 360 hem.
Host of the Future 10. 23.77, Belvedere Home Church samlade tal.

"Hemkyrkan" är en strategi som inte var så mycket annorlunda än hur kyrkan växte femton år tidigare (1962) i Korea. Varje medlem skulle välja ett område med 360 hem och tjäna folket och vara exempel på Guds kärlek.

28 nov. 6:e Internationella Vetenskapskonferensen.

74 par välsignas.

Ett f.d. kafé på Roslagsgatan, blir första samlingslokalen i Stockholm.


1978 1 jan. Årets motto är "Metoden för att förverkliga Guds rike på jorden."

Slogan: 1-1-1 = Varje medlem, vägleder en ny medlem, varje månad.

Vår tidning Nytt Hopp!

118 par välsignas i London.

22 jun Youn-Jin Moon föds.

. Ocean Church . Il Sung byggbolag

. Kyung bok grundskola

. World Media Association

aug Odd Aune blir ny nationsledare för Sverige.

1978 startade en europeisk mobilisering i England - Leeds blev den svenska missionsstaden.


1979 1 jan. Årets motto är "Hemkyrkan och fullbordandet av Himmelriket."

Världen:

Revolution i Iran (även känd som den islamiska revolutionen i Iran eller revolutionen 1979, syftar på störtandet av Pahlavi dynastin. Shahen, som stöddes av USA och Storbritannien, flyr landet och ersätts med en islamisk republik under Ayatollah Ruhollah Khomeini, ledaren för revolutionen, som stöds av olika vänsterpartier och islamiska organisationer och iranska studentrörelsen. USA kallas den store satan, och gisslan tas på amerikanska ambassaden. Sovjetunionen erkänner genast den nya islamiska republiken.

En militär statskupp äger rum den 12 december, 1979 i Sydkorea.
President Park Chung-hee (14 november 1917 - 26 oktober 1979 (mördad)) var en sydkoreansk politiker och armégeneral som tjänade som ledare för Sydkorea från 1961 till hans lönnmord 1979; regerade som en icke vald militär stark man från 1961 till 1963, sedan som Sydkoreas tredje president från 1963 till 1979.

Republiken Koreas armé-generallöjtnant Chun Doo-Hwan, befälhavare för säkerhetsstyrkorna, agerar utan tillstånd från tillförordnad chef Choi Kyu-ha, och beordrar gripandet av General Jeong Seung-hwa, ROK Armé stabschef, på anklagelser om inblandning i mordet på president Park Chung Hee. Detta ledde till ett blodigt shoot-out vid arméns högkvarter och försvarsdepartement. Nästa morgon, var Chun och hans elfte klass av utexaminerade från militärakademin såsom generalmajor Roh Tae-woo, generalen för 9:e Infanteridivision, och generalmajor Jeong Ho-yong ansvariga för den koreanska militären. Chun fick stöd i kuppen och den efterföljande konsolideringen av makten genom kraftfull privatklubb för militära tjänstemän kallad Hanahoe.

Kuppen avslutade Sydkoreas fjärde republik och ledde till Femte Republiken Sydkorea.

Ref: Wikipedia

I mars 1979 lancerades filmen Kinasyndromet - Tolv dagar senare inträffade kärnkraftsolyckan på Three Mile Island i Dauphin County, Pennsylvania med radioaktiva utsläpp som följd. Var det himlens timing mellan fiktion och verklighet?

En bönepaus i missionsresan till Västerås

Stockholm Maraton representerat med Tongilmärket (min bror Tomas till vänster)

35 par välsignas.

26 sep Hyung-Jin Moon föds.


1980 1 jan. Årets motto är "Hemkyrkan (Home church) är basen för Himmelriket."

The Way Of God's Will publiceras.

Någon gång på 80-talet översattes några av dom heliga sångerna från engelska till svenska-länk.

80-talet Peter Koch, nationsledare i Österrike; började sända ut underjordiska mssionärer till Sovjetstater - Mission Butterfly (fjäril)
redan 1968 kom missionärer till Tjeckien

maj Världen: Gwangju demokratiseringsrörelsen syftar på ett folkligt uppror i staden Gwangju, Sydkorea från 18 maj-27 maj, 1980.

Under denna period ökade medborgarnas uppror mot Chun Doo-hwans militära diktatur och tog kontroll över staden. Under upprorets gång använde medborgarna vapen för att försvara sig, men blev till sist krossade av den sydkoreanska armén. Evenemanget kallas ibland 518, med hänvisning till det datum som upproret började.

Under Chun Doo-hwans regeringstid kallades det ett uppror inspirerat av kommunistiska sympatisörer. Men efter det att den civila regeln återupptogs, fick incidensen erkännande som ett försök att försvara demokratin från militär ockupation.

År 1997 dömdes tidigare presidenter Chun Doo-Hwan och Roh Tae-woo, liksom 17 andra och benådades senare, för sina "förbindelser med kuppen den 12 december 1979, Gwangju-upproret och slaskfonderna".

Ref: Wikipedia

jun. Prof. Young Oon Kim ger ut Unification Theology (röda boken)

sommar 40 dagars världs pioneering.

Jönköping besöks med Princip-lektioner på torget!

Chung Hwan Kwak ger ut boken Outline of the Principle, Level 4.

. CAUSA grundas

. Noticias Del Mundo

. Månadstidskriften Todays World startas 1980

Divine Principle Level 4 publiceras.

Citat: "Under åren före Ron (Ronald Reagen) valdes till president (1980), såg jag ofta en andlig sida av honom.
Till exempel, minns jag en gång när jag gav en liten middag på Beverly Hilton Hotell och bjöd in honom.
Han tog då upp frågan om Kristi Återkomst. Samma fråga tog han upp igen vid andra tillfällen." /Från Billy Grahams biografi - Just as I am


1981 1 jan. Årets motto är "Hemkyrkan är mitt himmelrike"
2 gav det första mottot om hemkyrka 1979, "Att bygga himmelriket genom hem-kyrka". 1980 var det "Hemkyrkan är basen för himmelriket". Ni har förberett i två år med dessa motton. På detta fun-dament, är mottot för 1981 "Hemkyrkan är mitt himmelrike." I denna frasen är "mitt himmelrike" inte Sanna föräldrars himmelrike. Det är himmelriket med er i centrum.

Alla medlemmar i hela världen åker 1981 ut 40 dagar som pionjärer till olika städer i varje land.

39 par välsignas.

Boken Ten Theologians Respond to the Unification Church - Edited by Herbert Richardson 1981, ges ut.
Finns Online

Två svenskar (Bengt & Johan) på 21 dagars Workshop i England

Sang Hun Lee pres. av Unification Thought Institute, ger ut boken Explaining Unification Thought (ljusblåa versionen).

I Sverige utges NT 81, nyöversättning av Nya testamentet till svenska som utgavs 1981. NT 81 karaktäriserades inte enbart av ett moderniserat språk i jämförelse med 1917 års kyrkobibel, utan även av ett inslag av bibelkritik i såväl den översatta texten som dess fotnoter. Detta inslag ledde till att NT 81 ej uppskattades i vissa kristna kretsar, och som en reaktion inleddes arbetet med att ta fram "Svenska Folkbibeln".

ICUS startar internationellt motorvägsprojekt.

Han anklagas orättfärdigt för skattebrott (25000$)
Citerat Jay Kim, en före detta amerikansk kongressledamot. När Sun Myung Moons Unification Church väckte stor uppmärksamhet i USA, klagade många amerikanska föräldrar över att barn sålde blommor eller godis för Unification Church i gathörnen. I den amerikanska kongressen brukar både republikaner och demokrater hålla sina allmänna möten tidigt på måndagsmorgonen, där de pratar om aktuella frågor som tas upp i deras distrikt och röstar för att vidta lämpliga åtgärder om frågorna är av tillräcklig betydelse.
Vid ett möte kom frågan om Unification Church upp, men vi bestämde tydligt att religionsfriheten måste hedras i Amerika, och barnen som sålde varor i gathörn ansågs vara en insamlingshandling för en religiös institution. Faktum är att jag privat respekterade Moon och hans förmåga att övertala hundratusentals amerikaner att gå med i hans kyrka, till och med expandera till Sydamerika och inspirera människor där att gå med.
Även om jag hörde att han var utfryst som kättare i Korea, drev han tidningen Washington Times, den enda konservativa tidningen i Washingtonområdet, trots att den ständigt hade ett underskott. Varje kongressrepublikan välkomnade Washington Times och citerade ofta dess ledare i kongressen. Men en IRS-utredning inleddes så småningom, och Moon fick fängelse i 18 månader anklagad för skattebedrägeri.
Ref: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinon/2011/04/137_84807.html

Världen: Henry Kissinger USA "profeterar" om Sovjetkommunismens undergång. Citat: "Inre svagheter i Sovetunionen, bl.a. den politiska succésionen och ekonomiska planeringen, kommer att bli dödstöten för kommunisthotet från Ryssland" /HBL 13 mars 1981

Världen:13 maj En man har anlänt till Petersplatsen för att döda påven. Skotten avbryter abrupt påvens hälsningar och Johannes Paulus II faller bakåt, blödande, i armarna på sin sekreterare. Han överlever.

aug 1981 - Pastor Moons Unification Church möter våld i Brasilien - center nedbrända / Washington Post

Hans tredje 7-års-period skulle vara över år 1981.
Men på grund av kristnas förföljelse, så blev den ett misslyckande i Amerika.
Denna tredje 7-års-perioden blev förlängd till ytterligare tre 7-års-perioder,
fram till år 2000.
/Tal 95-12-10


1982 1 jan. Årets motto är

22 februari 1948 till 22 februari 1982 var en period av fullständig gottgörelse för Jesu liv (33 år).
Det är betydelsen av den 22 februari 1982

Filmen Inchong som skildrar Koreakriget 1950-53 blir klar.

Jag utförde Enighets-ceremonin för den andliga världen och fysiska världen, med början i den inre sfären av kristendomen. Detta skedde den 22 februari 1982.
Den omfattade en period av 33 år sedan min fängelsetid i Nordkorea den 22 februari 1948 efter vilken jag gick in i Sydkorea i december 1950. Så vi börjar därifrån. Dessa 33 år är likvärdiga med 33 år av Jesu liv

Han startar Washington Times.

Weekly World Times, Korea grundas.

14 jun Jeung-Jin Moon föds.

1 juli 2100 par välsignas i New York! Svenskar...

14 okt. 5837 par, från 85 länder matchas & Välsignas i Seoul Korea.


1983 1 jan. Årets motto är "Hemkyrkan är platsen vi skall leva på".

Den 31 december 1976, höjde Sanna Föräldrar sin fana för deras första tidning i USA när de etablerade dagstidningen The News World. Den 4 april 1983, döptes den om till New York Tribune.

. International Religious Foundation IRF grundas.

August 29, 1983Sanna föräldrar flyttar in i Hannam-dong huset Seoul. (bor där 1983-2006)

1983 lanserade Sanna Föräldrar AULA (the Association for the Unity of Latin America).

dec. Han och Hans hustru åker till Korea för att delta i VOC-rally.

I Kwangju planerar 72 personer att döda honom.

Han varnas från den andliga världen.

. The Middle East Times startas.

. SAEILO maskiner grundas.

. Master Marine grundas.

. Wacom elektronik, Japan grundas.

18 dec. 72 professorer ger löfte inför S.F. att kämpa mot kommunismen.

22 dec. Hans son Heung-Jin Nim (14 år) skadas i en bilolycka utanför New York.

Världen:
Oleg Gordievsky var en rysk dubbelagent, tillhandahöll information till den brittiska underrättelsetjänsten (MI6 & delvis CIA) från 1974 till 1985.
Två av Gordievskijs viktigaste bidrag var att avvärja en potentiell kärnvapenkonfrontation med Sovjetunionen, när sovjeterna misstolkade NATO-övningen Able Archer 83 som ett potentiellt första anfall, och identifierade Mikhail Gorbatjov som den sovjetiska arvtagaren långt innan han blev framträdande. Faktum är att informationen som Gordievskij lämnade blev det första beviset på hur orolig den sovjetiska ledningen hade blivit över möjligheten av ett Natos första kärnvapenanfall.
Läs boken Spion och förrädare av Ben MAcintyre.
/Wiki


1984 1 jan. Årets motto är "Skapandet och byggandet av Faderlandet."

3 jan. Hans son, Heung Jin Moon avlider. "Dagen för kärlekens seger."

(Detta tolkas som en gottgörelse för att hans Far (Sun Myung Moon) inte blev mördad i Korea under hans Fars VOC turne där).

Varje nation sänder 3 medlemmar till Korea för att vara med vid begravningsceremonin och därefter deltaga i VOC-rally.

50 dagar efter Heung Jin Nims Seung hwa; bomb vid Paris-kyrkans center. 6 Center i Brasilien nedbrända.

Senare tal av Heung Jin Moon, från andliga världen

Heung Jin Nims message from Spirit World is that the Holy Spirit are the Holy Wimen in the Old Testament Age, like; Sarah, Hagar, Rebecca, Leah, Rashel, Tamar, Ruth, Bathsheba, Elizabeth
leading up to => Mary

jan. VOC-rally i Korea och Japan.

Mål: Att skaffa 7 000 000 (7 miljoner) VOC-medlemmar.

Fader Rupert Maeyer ger vittnesbörd från Andliga Världen.

Seung Hwa ceremoni för Peter Koch (första missionär i Tyskland)

Första europeiska 40-dagars workshop i Camberg under Young Hwi Kim.

20 juli Han fängslas ( för sjätte gången), i Danbury USA, anklagad för skattebrott.

20 feb. In Jin Nim & Jin Sung Nim välsignas.

19 maj Heung Jin Nim & Hoon Sook Nim välsignas.

I en f.d hattaffär på Tegnerg. 46 i Stockholm skapar vi en ny lokal för Gudstjänster.
Första söndagsgudstjänsten kommer Friedhilde Bächle (1:a missionären till Sverige) på besök.

I juni 1984 blev Hyo Jin Moon president för World CARP.


1985 jan Seung Hwa ceremoni för Hans son Heung Jin Nim.

Gods Will and The World publiceras

Sju välsignade hustrur från Sverige, Norge och Danmark samlades i mars för en 21-dagars kampanj att vittna i Köpenhamn.

13-17 aug Sovjetimperiets fall proklameras på en PWPA konferens i Geneve Schweiz.

20 aug Han befrias ur fängelset.

. World and I grundas.

En gasledning från Sibirien med gasleveranser till Europa planerades 1969. Druzjba-ledningen.
Ett sammarbete mellan öst och väst mitt under kalla krigets era.
1 okt 1985 öppnades ett hål i Berlimnuren för att lägga sista gasrören till väst och Europa.

Världen: 4 större flygolyckor! Det värsta olycksåret hittills i civila flygets historia! - Gottgörelse för LSA (Lord of Seciond Advent, Messias) i fängelse! (?)

Omedelbart efter befrielsen ur Danbury fängelset, åker Far till Korea, nov 1985, och proklamerar Nord och Sydkoreas förening.

1986 Motto: "Skapandet och utformandet av Himmelriket."

11 apr Välsignelse av Jin Hun Park och Un Jin Moon.

12 april 1986 - 36 par från 2:a generationen välsignas.


Faith Jones reser runt i Europa och ger budskap från Heung Jin Nim och Jesus.

1 juli 1986. Vi måste vara registrerade i position av söner och döttrar som kan vara evigt älskade av Gud och Sanna föräldrar.
Registreringen börjar från och med nu.
Ni kommer att registreras i Livets bok av Guds rike.
En ny form av registrering måste ske centrerat på ny Sant föräldraskap och Gudism.
Samtidigt skulle organisationen av stammarna äga rum.
Se 12 stammar
Motsvarande Jesu tolv apostlar och Israels tolv stammar, måste vi organisera oss i stammar.

1 sep-30 nov CAUSA-USA signatur kampanj.

Sung-hwa, teologiskt seminarium, Korea

Svenska popgruppen Europe skapar megahittlåten "The Final Countdown" - mer en en miljard lyssningar på youtube. Sångaren Joey Tempest säger "det sker verkligen något magiskt när vi spelar den. (år 2022)"


1987 Motto: "Förenandet av Faderlandet.

Blind bulgarisk gammal kvinna Vanga förutspår Kristi återkomst.
Hon talar om ankomsten av en "helig man", (1987)- hon menade den morala mästaren av en framtida ledare" "från ett annat land".
Hennes profetior pekar mot öst och det koreanska folket.

Målet 10 000 000 signaturer uppnått.

27-28 mar 1031 par matchas.

31 mar Hyun Jin Moon och Jun Sook Kwak välsignas.

8 aug
Marsch mot Berlinmuren "Die Mauer muss weg!" - CARP
I juni 1984 blev Hyo Jin Moon president för World CARP. Hans första möte var protestmarschen mot Berlinmuren 1987. CARP-mötet i Berlin var mycket farligt. CARP mötte mycket motstånd från kommunister; det fanns bombhot och många negativa tidningsartiklar.

okt 1987
För första gången sedan starten av ICC-konferenserna i Japan och Korea för amerikanska pastorer, hölls ett möte av akademiker i New York på nationell nivå. Från 19-21 oktober 1987 träffades tre ICC-akademiker från varje amerikansk region, tillsammans med alla regionala samordnare och några av de regionala ledarna, vid World Mission Center i syfte att bilda en nationell akademisk förening och utveckla idéer om hur att skapa, i sina egna regioner, andan av den kristna kärlek de upplevde vid ICC.

1987 arresterade FBI en känd medlem av den japanska röda armén, en organisation med etablerade band till Nordkorea, för hans inblandning i en mordkomplott som riktade sig mot pastor Moon.

1987 dödades Lee Shapiro och filmskaparen Jim Lindelof i Afghanistan under det sovjetisk-afghanska kriget.
Lee Shapiro var medlem i Unification Church och tog examen från dess Unification Theological Seminary, såväl som London Film School och University of Colorado. Han gick också på medicinsk skola vid University of Oklahoma. Hans filmskapande stöddes av CAUSA International, en kyrkorelaterade antikommunistisk organisation. 2006 släpptes dokumentärfilmen Shadow of Afghanistan, av Suzanne Bauman och Jim Burroughs. Den inkluderade bilder som ursprungligen spelades in av Shapiro /wiki

Svart broder i Afrika säger sig kanalisera för HJN. - Reser till kyrkocentra runt om i världen med budskap från HJN.
Meeting (Black) Heung Jin Nim in Africa Chung Hwan Kwak November 1987


1988 Motto: "Förenandet av Faderlandet"

juli 7000 präster får undervisning i Principerna i Korea (1 Kon. 17-19)
"Guds svar till honom: Jag har lämnat kvar åt mig sjutusen man som inte har böjt knä för Baal." - Rom 11:4
Se boken; 500 Questions Asked by Christian Ministers about the Divine Principle and the Unification Movement, by Kevin McCarthy - 1985-1988. - partly online.

3 okt "Öppnandet av en ny Himmel"

Biktceremoni inför "Hyung Jin Nim".

30 okt 6516 par välsignas.

24:e Olympiska spelen i Korea.

World Festival of Cultures startas.

Mediet Philip Burley (amer. broder) tar 1988 emot budskap från St Germain i andliga världen.

Världen:1988 sändes Yu Kikumura, en operatör från den japanska röda armén, till USA för att spränga pastor Moons sommarresidens. Lyckligtvis stoppades och kontrollerades Kikumara av polis när han färdades på New Jersey Turnpike den 12 april. Polisen upptäckte ett litet skjutvapen och sprängämnen och Kikumaru greps. Denna terroristkomplott upptäcktes av ingen mindre än en enkel rutininspektion! Polisen hade inte agerat utifrån någon underrättelseinformation. Om man tittar på dessa fakta, vem kan tvivla på verkligheten av Guds skydd?


1989 Motto: "Koreas förening".

. Panda, bilfabrik i Kina.

. Segye Ilbo, daglig tidning i Korea.

10 jan Kook Jin Nim och Soon Jin Nim välsignas

11 jan 72 par från 2:a gen, välsignas.

12 jan 1275 par välsignas i Korea.

19 mar Tidsåldern för stam-Messias.

7 apr 42+138+57 enkla par (en person i fysiska + en person i andliga världen) välsignas i New York.

23 jun Ceremonidagen för Ett Hjärta.

Världen:
4 juni 1989 inträffade den så kallade massakern på Himmelska fridens torg i Beijing (Peking).

Arméförband gick då till attack mot 200 000 demonstranter.

31 aug Pal-chong-shi ceremonin
Jag har utropat Pal-Chung-ceremonin i Alaska den 31 augusti 1989. Resultatet av detta är att ingen mer gottgörelse för mänskligheten eller världen behöver betalas ut. Det betyder att vart jag eller medlemmar i Enighetskyrkan än går i den här världen, kommer förföljelse inte längre att vara närvarande.

Ceremonin för etableringen av de åtta stegen.
I Guds försyn kunde aldrig antalet åtta etableras. Antalet åtta symboliserar cirkeln i himlen och cirkeln på jorden.
Månaden augusti 1989 som är det första året efter proklamerandet av Dagen för nationen av en enad värld, har särskild betydelse.

Den 31 augusti 1989 deklarerade jag Ceremonin för åtta steg i Kodiak, Alaska. Den morgonen talade jag om det, men ni skulle inte ha trott det och sagt "vad är det...?" När far sa att världen snabbt skulle omvända, skulle ni inte ha trott på det. Ni skulle ha tänkt: "Vad är nu detta...?"

Därefter, i september, deklarerade Far föräldraskap. Far deklarerade detta slutliga på jorden på världsnivå. Om det, när sant föräldraskap uppträder på jorden, det inte kan finnas någon satan och ingen syndig värld som dagens, kan vi dra slutsatsen att satan måste dra sig tillbaka när Föräldraskap är etablerat. Efter den deklarationen, den 9 november 1990, föll Berlinmuren.

3 sep Tidsåldern för Himmelskt Föräldraskap. Tack vare av att ha proklamerat ceremonin för Etablering av de åtta stegen, proklamerade Sanna föräldrar Himmelskt föräldraskap i North Garden, Kodiak, Alaska, den 1 september, 1989. Nu kunde fallna människor välkomna Sanna föräldrar och Sanna föräldrar älska Kain och Abel fullständigt.

30 sep Dr. Young Oon Kim gick till den andliga världen.

3 nov Seung Hwa ceremoni för Hong Halmonim, (Hak Ja Hans mor),
därefter kallad "Dae Mo Nim".

Från hennes Seung Hwa ceremoni

Världen:Berlinmuren faller!
En barriär som under perioden 13 augusti 1961 till 9 november 1989 åtskilde Väst- och Östberlin.


1990 Motto: "Förenandet av mitt land".

1 feb Han fyller 70 år.

Ursprungligen, när Adam blir fullkomlig, då skulle himlens Fader vara fullkomlig, och när Eva blir fullkomlig, då skulle himlens moder vara fullkomlig, så att när de blev familjens ägare, skulle konungadömet i det himmelriket på familjenivå födas. Därför skulle Adam och Eva vara kungliga på individnivå, på familjenivå, stamnivå, folknivå, nationell nivå och världsnivå. Därför nu har tiden kommit då vi kan kliva bortom den nationella nivån, vi kan etablera konungadömet i den himmelska världen efter att ha gått bortom alla satanska konungadömen. Detta datum är den 27 mars 1990. Följaktligen kommer världen att röra sig enligt pastor Moons vägledning. (1990.3.27 Belvedere)

Nu har vi kommit till scenen, som är bortom den nationella standarden. Vi kan etablera det himmelska konungadömet på global nivå genom att trampa på den satanska världens konungadömen. Den dagen började den 27 mars 1990. Genom detta kan världen vända efter vinden pastor Moon blåser.

apr Han möter Gorbachev.

30 april 1990 "Det är därför de som är andligt öppna får budskapet att den här världens sista dag var den 30 april 1990. Det är dagen då Sanna föräldrar startade en ny värld efter att ha besegrat alla band med de onda föräldrarna. När en mästare och en utmanare slåss i en brottningsmatch, är mästaren en mästare tills han faller. Men där mästaren (satan) faller skall han gå ner i hålet i marken. /SMM Tribal Messiah

Stort möte i Seoul efter mötet med Gorbachev

17 maj Un Jin Nim och Jin Hun Nim får en dotter Shin Yeon Nim.

1 jun IFWP, International Federation for World Peace

15 aug Inter Religious Federation for World Peace

StorMufti från Syrien sänder 40 lärjungar till 40 dagars workshop.

aug Världs CARP möte i Paris.


1991 World Culture and Sports Festival.

apr S.F. besöker Brasilien och Uruguay under 11 dagar.

Kommentar från Rev. Ye 2012: Korea och Uruguay har många paralleller.

1 juli Deklaration av Dagen för Guds Eviga Välsignelse.
Den 1 juli 1991, är inte en vanlig första juli, och 1991 är inte ett vanligt år.
Från försynens synvinkel är 1991 en vändpunkt i historien.
Nu är situationen i världen och utvecklingen av historien måste förändras. /CBG

Från den 1 juli 1991 är alla medlemmar i hela världen förkunnade att de kommer att bli stam-messias - "Hometown" Providens

World Scripture Ver. I i en engelsk upplaga publiceras den 15 augusti 1991

1 sep "Tribal Messiahship" börjar.

16-25 sep Hak Ja Han talar i Japan.

Världen:
8 dec 1991 ordförandena för de sovjetiska republikerna Ryssland, Ukraina och Vitryssland träffades i hemlighet och undertecknade avtalen att upplösa Sovjetunionen.

Detta profeterat av Sun Myung Moon 1972 länk

30 nov S. F. besöker N.Korea.

Lokalen i Tegnerlunden 46, som blivit för liten, byts mot Tegnerlunden 1.

6 dec 1991 möter SMM Nodkoreas ledare Kim Il Sung.

Kommentar: 1991 gjorde SMM en proklamation: "Tillsammans med standarden för att återupprätta föräldrarnas rätt, bör jag upprätta den yngre sonens rätt. Efter att ha återställt rätten för den äldsta sonen och rätten för föräldrarna, måste jag återupprätta det. Därefter måste jag återupprätta en sak till - konungariket och ta med förening kring det konungariket.
Det kommer att ske när Sanna mor och en av mina yngre barn lägger grunden för samarbete mellan moder och barn. Det kommer att vara den sista fasen av mitt arbete.

/SMM 1991.11.03


Kommentar: Heung Jin Nim och Hyo Jin Nim var förenade med Sanna Mor.


1992

Motto: "Förenandet av den Nya Nationen."

Världen:
7 febr 1992

Idag 1992 undertecknades Maastrichtfördraget, vilket skapade Europeiska unionen när det trädde i kraft året efter. Bland annat inrättade fördraget Europeiska centralbanken (ECB) och processen för införande av en gemensam valuta inleddes, Euro.
I fördraget fastställdes en uppsättning kriterier, såsom skulder och inflation, som länderna måste uppfylla för att så småningom ansluta sig till euron. Dessa kriterier skulle senare bli berömda efter att det visade sig att Grekland hade förfalskat data för att uppfylla kriterierna för att gå med i euron, vilket var en av de faktorer som ledde till den grekiska skuldkrisen.

2 mars Greenhouse papers; medlemmarna David och Takeko Hose USA börjar ta emot andliga budskap efter en olycka där hustrun av misstag blev skadeskjuten av sonen. Meddelandena blir ansedda kontroversiella eftersom de till viss del kritiserar UC-ledarskap.
Ex. Role of feminine

Från och med 1992 började pastor Moon att matcha medlemmar efter foto.
Foto-matchning blev vanligaste sättet att matcha för välsignelseceremonier mellan 1992 till 1999.

10 apr Womens Federation for World Peace grundas i Seoul Olympic Stadium. Den 10 april 1992, deklarerade jag inför världen att Sanna mor hade anlänt. Detta skedde vid invigningen av Womens Federation för World Peace, där vi också förkunnade kvinnors frigörelse.

1 maj-2 jun 21 städer i Korea besöks av Hak Ja Han. 200 000 människor lyssnar.

6 - 9 juli Han proklamerar "Jag är Messias" under 4 tal i Korea.
Se "The Reappearance of the True Parents and the Ideal Family," Seoul, July 6, 1992. - Andligt hade historien återvänt till som den var 1945.

I augusti 1992, under World Culture and Sports Festival på Little Angels' Performing Arts Center, inför de cirka 1 000 framstående ledare från hela världen, inklusive statschefer som deltog i festivalens åtta evenemang, utropade jag , "Jag är Messias, Frälsaren och den Sanne föräldern." Trots det nickade de med huvudet; ingen skakade på huvudet i protest.

25 aug 30 000 par välsignas i Korea.

Genom Välsignelsen av 30 000 par kunde jag proklamera mig som Messias

aug World Culture and Sports Festival.

Världen:

9 okt Israeliskt 747 fraktplan kraschar efter start in i ett större bostadshus i Holland.

Den 20 november 1992, utbröt brand i den brittiska drottningens och monarkins nästan 1000 år gamla slott Windsor. Elden förstörde nio rum, skadade en och riskerade ovärderliga konstverk.

20-27 okt 8 städers turné av Hak Ja Han.

27 okt Schweiz, Sverige, Luxemburg, Danmark, Finland bildar en grupp i WFWP.

11-18 nov 8 städers turné i Europa.

22 nov-29 nov Moskvaturné.

2,9 dec Australien, Nya Zeeland, Filippinerna.

22 dec Peking, Kina.

fröken Hyo Nam Kim "en ödmjuk koreansk dam ... mycket andlig som barn ... en trogen hängiven kristen och andligt öppen." blir Dae Mo Nims medium på jorden.


1993 Motto: Det Fullbordad Testamentets Tidsålder och Sanna Föräldrars säkra boplats

Den 3 januari 1993 proklamerade Sanna Föräldrar öppnandet av det Fullbordade Testamentets tidsålder. - Tribal Messiah
"Jag etablerade mor i samma position som min och återupprättade genom gottgörelse arvet av den kristna kultursfären. Med hjälp av vår ställning på denna plats av frigörelse, var Gud befriad, Sanna föräldrar befriades, folket befriades, och hela Nya testamentets tidsålder var fullbordat. Nu har vi möjlighet att inleda det Fullbordade Testamentets tidsålder." /SMM 3 jan. 1993

Citat 28 jan 1993:
Om Sanne far hade accepterats 1945 kunde himmelriket ha kommit inom sju år, 1952. Men så skedde inte och det tog 40 år att återupprätta allt detta. Alltsedan 1960 följde mor Sanne far som en skugga men nu har Sanna mor blivit Sanne fars jämlike.
/SMM Victorious True Parents 1993

26 febr Världen: Bomb 680kg ureanitrat+vätgas exploderar under Norra tornet World Trade Center i New York. 7 döda 1042 skadade.

maj-juli 55 städers turné i USA. I 12 städer talar Han, sedan fortsätter Hak Ja Han.

juli 1993 Världen: I Washington DC, den så kallade mordets huvudstad i världen utfördes ett stort experiment i sommaren 1993, där frivilliga kom från ett hundratal länder kom för att kollektivt meditera under långa perioder under dagen. Det förutspåddes i förväg att med en sådan stor grupp skulle ha en viss procent nedgång i våldsbrott som definierats av FBI i Washington den sommaren.
Polischefen gick på tv säger att? "Look. Det kommer att ta två meter snö för att minska brottsligheten? Genom att procentsatsen i Washington, DC i sommar."
Baserat på resultaten av (Långsiktig effekt) med en permanent grupp 4.000 deltagare i Transcendental Meditation beräknades som en 48% reduktion av HRA brott i District of Columbia.
En mycket intressant experiment som lär oss att? Var och en av oss har makten att påverka vår omgivning? På ett positivt sätt.
Källa: www.istpp.org/crime_prevention/

3 aug träningsläger för missionärer.

7 sep Hak Ja Han talar i Förenta Nationerna.

11 sep-30 sep Hak Ja Han talar i Japan.

4 okt-30 okt Hak Ja Han talar i Korea. 21 dagars WS för 28 ledande människor från Israel.

24 okt-19 dec Sanna Barnen talar i 16 städer i USA.

Pastor Ahn från Korea håller 40-dagars DP-seminarium, konfuciansk stil i Schmitten Frankfurt.

1 nov- 27 nov Hak Ja Han talar i Europa.

12 nov Hak Ja Han talar i Stockholm på Scandic Crown Hotel.

Introduktion till talet av professor emeritus TOR RAGNAR GERHOLM

28 nov- 20 dec Hak Ja Han talar i Turkiet, Israel, Egypten, Grekland, Afrika, S. Amerika, Nya Zeeland, Australien, Malaysia och Indien.

24 dec Han undervisar 50 000 japanska systrar.


1994 Motto: "Sanna Föräldrars säkra boplats och det Fullbordade Testamentets Tidsålder".

1994-1996 publiceras Fars tal från 1956,1957,1958,1959 i bokform.

jan Världen: stor jordbävning (6,7 Richteskalan) i Northridge södra Californien. Området är känt som porrindustins mekka i USA. Gottgörelse!(?)

1994 Daghem för välsignade barn
"Lilla Ängeln" började som ett förskoledaghem för välsignade barn. Cirka trettio av de välsignade barnen i Sverige har vid olika tidpunkter varit på Lilla Ängeln. Senare var förskolan öppen för allmänheten och hade flera lärare. Numera avvecklad.

8 mars - 15 april Hak Ja Han talar på 100 universitet i USA.

10 mars - 9 april 30 000 japanska systrar genomgår en 15 dagars ledarskaps seminarium.

1 maj Mitt Löfte ersätts med Familjelöftet.

Med "Mitt Löfte" lovade vi inför Gud och satan att vi skulle kämpa mot satan.

I "Familjelöftet" finns inga ord som "satan, fiende, marschera framåt" som fanns i "Mitt Löfte".
Detta innebär att det sataniska herraväldet på jorden är brutet.

40:års jubileum av grundandet av HSA-UWC.

3 maj 1994 Family Federation for Unification and World Peace,
Familjefederationen för Världsfred och Enighet, etableras av Sanna Föräldrar

8 juli 1994 Nordkoreanske ledaren Kim Il-sung avlider

sep Estoniakatastrofen: passagerarfartyget M/S Estonia, förliste den 28 september 1994. Fartyget gick snabbt under i hårt väder under sin färd från Tallinnn till Stockholm. Olyckan är den största fartygskatastrofen i fredstid i nordiska farvatten genom tiderna och en av de dödligaste över huvud taget under sent 1900-tal.
Ombord fanns 989 personer, varav 852 förolyckades. Av 552 svenskar ombord omkom 501.

Svenska mediet Anna Berg har sitt andliga uppvaknande 1994 och har sedan dess förmedlat böcker om Jesus, Maria och Maria Magdalena.


1995 Motto: "Låt oss ärva Sanna Föräldrars sfär av seger."

3-dagars och 40-dagars Chung Pyung träning för förfäders befrielse startar 19 januari 1995. Nationella messias har sänts ut efter en 40-dagars särkild träning. Alla kyrkoledare i andligt centrala nationerna Korea, Japan, och USA har avslutat träningen mellan 20 december 1996 och januari 1997. Ledare på alla nivåer och medlemmar från hela världen har kontinuerligt deltagit i detta 40-dagars träningsläger.

Juni 1995; Som ett slags märklig världs-återspegling av det andliga helande som startade i Cheong Pyoung Korea i januari 1995,
publicerades samma år en bok med liknande innehåll"Spirit Releasement Therapy - andlig befrielse-terapi"

Ph.D. William J. Baldwin, Spirit Releasement Therapy är en speciell form av helande som "framkallar" och identifierar positiva energier som ökar personlig utveckling och rensar negativa energier (vare sig av inre eller yttre ursprung) som begränsar personliga tillväxtnivåer som sträcker sig från cellulärt medvetande till ärkeängla-sfärer.

25 aug 1995 - 360 000 pars Välsignelse
Därmed uppfylldes antalet 144 000 nämnt i Bibeln.


1996 Motto: "Låt oss vara stolta över och älska Sanna Föräldrar."

True Family Values, skriven av Hyung Pak och Andrew Wilson publiceras.

1 nov 96 "Proclamation for the Liquidation of Indemnity" uttalad i Uruguay. Vi har lämnat gottgörelsens tidsålder bakom oss - 40 års ökenvandring avslutas. (1956-1996)

12 mars
40-dagars workshop för Nationella Messias; 220 äldste som tjänat mer än 33 år i publik mission var de första att delta och sändes därefter ut som Nationella messias.

Ken Sudo från Japan undervisar medlemmar i Moskva.

Ny oficiell engelsk version av Principerna v.1996 - "Exposition of Divine Principle" publiceras.


1997 Motto: "Att vara stolt över och älska Sanna Föräldrar är nyckeln till att uppfylla välsignelsen av 3,6 miljoner par."

Sjuårsperioden 1997-2003 motsvarar 1945-1952, under vilken jag kunde ha återupprättat världen genom att ge Välsignelsen till alla kristna par och även andra religioners par. Den uppskjöts då, men pågår faktiskt nu.
Referens: SMM Dec 18 1999

Dr. San Hun Lee avlider. Hans texter.

Billy Grahams biografi "Just As I Am" ges ut.
Introduktionen heter "Between Two Presidents Harry S. Truman 1950, Kim Il Sung 1992" - mellan två presidenter Harry S. Truman 1950, Kim Il Sung 1992.
Kommentar: Även om Graham aldrig "upptäckte" Sun Myung Moon, Återkomstens Herre, så upplevde han tydligen den providentiella betydelsen av Korea och Koreakriget.

15 maj 1997 - Washington DC Välsignelse "True Love Day at RFK," på RFK-stadion avslutas med världsartisterna Jon Secada, koreanska rock-stjärnan Cho Young Pil och amerikanska Grammy Award vinnare sångerskan - skådespelaren Whitney Houston.

Chil Pal Jeol: Proklamationen av sfären för den kosmiska sabbaten för föräldrar över himmel och jord (7/7/97)
Declaration of the Realm of the Cosmic Sabbath for the Parents of Heaven and Earth

Världen: 31 augusti 1997 dog Diana prins Charles hustru, prinsessan av Wales, på sjukhuset efter att ha skadats i en bilolycka i en vägtunnel i Paris.

sep 1997 Eran för den Fjärde Adam - när ofallne Adam och Eva uppnår mognad och tar emot Guds Välsignelse

13 okt Traditionen HonDokhae HDH Sanna föräldrar etablerade hoondokhae "samling för läsning och inlärning" och bad alla att läsa Sanna föräldrars ord och göra dem till en del av deras dagliga liv.

Profetia om år 2000! (gjord 1997!)

Namnbyte till Familjefederationen för Världsfred och Enighet - FFVE/FFWPU 4 maj 1997

ref: FFVE

29 nov 29 nov, 1 dec 1997 Välsignelse av 3,6 + 36 miljoner par.
Detta var första gången människor i andliga världen blev välsignade. Sanne Far välsignade, tillsammans med 40 miljoner par, fyra stora helgon och tre onda människor: Jesus, Buddha, Konfucius, Muhammed. Stalin, Hitler, och många fler.

360 000 fysiska par Välsignas på en stadium i Ivory Coast Afrika.

Jag ser de 30 000 och 360 000 parens välsignelser som uppförsbackar. Välsignelsen av 3,6 miljoner par är en vattendelare.
Från och med nu är vår väg en lätt nedförsbacke. Utför den kan vi accelerera och öka hastigheten ner på andra sidan. De 36 miljoner parens välsignelsen kan sägas motsvara de 360 000 parens välsignelse, och sedan efter att vi fullbordat 360 miljoner pars välsignelse, kommer bergen av familjerna i den sataniska världen att fullständigt kollapsa. Med fallet av dessa familjer kommer världen att bli en platt värld. Eftersom dessa berg av fallna familjer stod kvar fram tills nu har Gud inte kunnat färdas fritt mellan himmel och jord. /SMM

Världen: dec 1997 - Asiatiska finanskrisen 1997-1998 var ett slag mot Sydkoreas stolthet. Krisen i Sydkorea var rotad i sina chaeboler (stora industrikonglomerat), som hade sina fingrar i många syltburkar, och ofta spenderade pengar på slöseri och att dra på sig enorma skulder.


1998 Motto: "Att älska och vara stolta över Sanne Gud innebär det absoluta fullbordandet av 360 miljoner pars välsignelse och utrotandet av den satanska världens blodslinje."

På Guds Dag den 1 januari, säger Han, "perioden av att bara gå runt, runt utan resultat är över. (Nu) kommer ni att få resultat motsvarande era ansträngningar."

Early history of Estonia UC

mars 1998
En bokserie med 15 mindre böcker med Fars tal publiceras. Att användas för daglig läsning! - Hon Dok Hae.

april Dr. Hak Ja Han Moon talar under april i 16 städer runt USA, över temat "Välsignat Äktenskap och Evigt Liv." (eng.)

5 juni 1998 - Sanna föräldrar skapade den grund på vilken Gud kunde befrias, och skapade den slutliga bosättningen. Från och med nu kommer det inte att finnas några som helst hinder. Detta är anledningen till att jag har gett Välsignelsen till hela mänskligheten.

Den 13 juni 1998 proklamerade de förenad välsignelseakt för den andliga och fysiska världen och höll den första fasen av den internationella äktenskaps-Välsignelsen av 360 miljoner par,
även bland dem de största helgon (Jesus, Muhammad, Buddha, Konfucius) och mest fruktansvärda ogärningsmän (Hitler, Stalin …)

Våren 98 Bra elevarbete om Enighetsrörelsen.

Juni Familjefestival med Välsignelse i Bratislava - Slovakien den 13:e juni 1998

1:a Hon Dok Hae böckerna (15 delar) publiceras

Välsignelsen av 120 miljoner par (första fasen) hölls den 13 juni i 12 större städer, runt hela världen !

En bok om koreanska profetior publiceras av koreanska journalisten Ku Sung Mo (ej medlem); han pekar klart ut Sun Myung Moon (i kapitel 6) som Återkomsten!Who Is He? About Korean Prophecy, Aug 1998

Den 8 september 1998 proklamerade Sanna föräldrar familjens Sa Sa Jeol i Kodiak, Alaska. Den 20 september, 1998, när han talade i Belvedere på temat "Den totala avslutningen av försynen," deklarerade Sanna föräldrar familjens Sa Sa Jeol som den 5:e Jar-dim-deklarationen.
"Satan har halkat efter, och detta låser upp portarna till en tidsålder av Guds styre över hela himmelriket, med start från Adams familj i Edens lustgård. Således har tidsåldern för Guds fulla auktoritet, den tid då Gud kan styra en-ligt Sin egen vilja, kommit." /SMM

sept Dae Mo Nim talar i Tyskland, England genom mediet fru Kim från Korea, om onda andars utdrivning och hur man skall leva ett rent andligt liv.

okt Första erkännandet av vår hemsida!

"På den svenska hemsidan presenteras rörelsens ursprung, filosofi och andliga mål på ett intelligent sätt - helt klart en bra resurs för den som är nyfiken." /Internet World okt. 98

Svenska Folkbibeln är en svensk översättning av Bibeln som kom ut 1998. Nya testamentet är en nyöversättning, och Gamla testamentet är delvis en nyöversättning och delvis en revidering av 1917 års bibelöversättning.

16 okt Världen: Diskoteksbranden i Göteborg var en brand med katastrofala konsekvenser som inträffade natten till den 30 oktober 1998 i en lokal vid Backaplan på Hisingen i Göteborg, där ett diskotek hade arrangerats. 375 ungdomar i åldern 12- 25 år befann sig i lokalen, som var godkänd för 150 personer av räddningstjänsten. 63 personer omkom och omkring 200 skadades.


1999 Motto: "Kosmisk expansion av den Sanna Välsignelsen och utrotandet av satans blodslinje."

4 april 1995 - 8 jan 1999 De 7 deklarationerna i Jardim:

 1. New Hope Farm deklarationen
 2. Absolut, unik, oföränderlig och evig ideal familj
 3. Första, andra och tredje skaparen
 4. Befria Gud genom att uppfylla vår avsedda förälder-barn-relation
 5. Sa Sa Jeol (4-4 dagen)
  "tidsåldern för Guds fulla auktoritet, den tid då Gud kan styra enligt Sin egen vilja har kommit." /SMM
 6. Befrielseceremoni för andarna
 7. Kosmisk expansion av den sanna välsignelsen och fullständig befrielse från satans härstamning

Moons matchning av första generationen - ansvaret för att matcha dem flyttade till kyrkans ledarskap. Under 2009 invigdes en ny matchningsprocess.

Välsignelse av 7 generationers förfäder startar i Cheong Pyeong Korea - CP

jan Vår käre broder Sune har som första svenska välsignade medlem, gått, till andliga världen!

7 febr Stor Välsignelse i Korea! Internationella Välsignelsen av 360 miljoner par (andra fasen) ägde rum i Jamsil Olympiastadion i Seoul 7 februari 1999. BBC rapport 1, rapport 2 från Välsignelsen i Korea, 7 febr. 1999

Efter 360 miljoner parens Välsignelse, går vi in i sfären av den fjärde Adam, där vi inte längre behöver betala gottgörelse.

21 mars Dagen för Total Seger över Lucifer, satan
– 21 mars 1999 var den dag då satan, ursprungligen med namnet Lucifer, kapitulerade inför Gud, Sanna Föräldrar och mänskligheten.

14 maj Proklamerandet av Himmelsk Seger

Världen
The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment a book by Eckhart Tolle. Appeared on the New York Times Best Seller list and been translated into 33 languages.

14 maj 1999 Sanna Mor talar till fullsatt hall i Köpenhamn!

21 maj Sanna Mor talar till fullsatt hall i Helsingfors!- Marina Congress Center

14 juni Dagen för Alla Sanna Ting
14 juni, 1999 proklamerandet av gratulationen av Föräldrarna till himmel och jord för deras seger på den kosmiska nivån.

9 sept 1999 - Gu Gu Jeol dagen
Nio minuter och 9 sekunder över 09:00 den 9 september, 1999, Sanne Far var 79 år gammal, var det ögonblick då talet 9 dök upp 9 gånger. Ca 5000 medlemmar samlades i Su Taek Ri Training Center för att höra Sanna Föräldrar utföra "deklaration av Ceremoni för befrielsen av den kosmiska enigheten för föräldrar över himmel och jord."
De kosmiska Sanna Föräldrarna återupprättade talet 9 som hade förlorats, avskiljde satans historia, och deklarerade att den slutliga segerns tid hade kommit. I det ögonblicket kapitulerade Satan till Gud. Satan kunde inte längre överskrida gränsen till Guds område. /Message of Heung Jin Nim from the Spiritual World
Dae Mo Nim (Hoon Mo Nim) January 1, 2002
www.tparents.org/library/unification/talks/daemonim/DaeMoNim-020101.htm

14 sept 1999 öppnade pastor Moon den tid då välsignade familjer kunde be i eget namn
[avsluta sina böner genom att be/rapportera i eget namn].
Vid tidpunkten för firandet av 14:e Sanna Barnens Dag den 27 oktober 2000 inrättade han ett nytt format för bönens avslut.
På nyårsdagen 2001, instruerade han att vår kommunikation med Gud bör vara i form av en rapport i stället för en bön.
Utdrag från fyra tal.

16 okt Världen: stor jordbävning (7,1 Richteskalan) i Northridge södra Californien. Området är känt som porrindustins mekka i USA. Gottgörelse igen! (se 1994)

23 okt Declaration of the Day of Blessing and Liberation for the Whole Cosmos

24 okt 99 Tidsåldern för den 4:e Adam startar. (4:e Adam = välsignade par)

27 okt SF:s 12:e barn & 6:e son, Young Jin Nim avlider och går över till den andliga världen!

Länk!

14 nov Na nun Chaekim Jilsu Itna? KAN JAG TA ANSVAR? - Hans kommentarer (från inofficiella anteckningar)

1998-1999 providentiella år - Page 21

12 dec 1999 Förfäders välsignelse startar i Cheong Pyeong Korea.


2000 Motto: "Kosmisk expansion av Sann Kärlek är Fullbordandet av det Nya Milleniets Himmelrike."

I maj 2000 finansierade rörelsen en resa till Korea för 120 pastorer från 17 samfund. Detta ledde till skapandet av American Clergy Leadership Conference (ACLC). ACLC-ministrar sponsrade därefter en landsomfattande väckelse-turné "Vi kommer att stå samman i enhet".
Den hade pastor Moon som huvud-talare och täckte 52 amerikanska städer (i alla 50 stater) under 52 dagar mellan 25 februari och 17 april 2001.
Turnén ledde i sin tur till en "Interfaith Marriage Blessing" av 60 präst-par presiderade över av pastor Moon i Cotillion Room på Hilton Hotel i New York den 27 maj 2001.

29 juni 2000, the Declaration of the Return of the Cosmos to God.

Världen:
Concorde flygkrasch
  Den 25 juli 2000 kraschade planet Concorde; Air France Flight 4590, i Gonesse, Frankrike, dödade alla 100 passagerare och nio besättningsmedlemmar ombord, samt fyra människor på marken. Det var den enda dödliga händelsen med Concorde.

aug Vår käre broder Georg har som andra svenska välsignade medlem, gått vidare till andliga världen!

24 sep Överföring till sönerna Heung Jin Nim - andliga världen resp. Hyun Jin Nim på jorden, av rätten att ge Välsignelsen som representanter för barnen i Sanna familjen.

Världen:

Den 12 augusti 2000 sjönk den ryska ubåten Kursk
i Barentshavet efter en explosion. Undersökningen visade att en läckage av väteperoxid i en torped ledde till explosion av dess bränsle vilket ledde till att ubåten slog i botten vilket i sin tur utlöste detonationen av ytterligare torpeder. 118 dog. I räddningen samarbetade norska bärgningsfartyg.

3 dec Kungörelse om avskaffandet av paradiset och helvetet så att alla kan registreras i himmelriket, Punta del Este, Uruguay [CBG 1305-1331] [CBG 1440-1411]

6 historiska tal år 1999-2000:

Perioden fram till 31 december 2000 var en tid av att vandra en världs-omspännande gottgörelseperiod baserat på sfären av det andra Israel. Nu har den tidsåldern passerat, och gryningen för det nya Fullbordade Testamentets tidsålder har anlänt, den tid då Välsignelsens ideal kan expanderas till kosmos.

Kristus breven 1-9 (andlig kommunikation med Jesus). Åren 2000/2001 gav Jesus dessa meddelanden via anonymt medium.
Link - English


2001 Motto: "Låt de befriade Föräldrarna över himmel och jord tillsammans med barnen, uppfylla viljan av sann kärleks verkliga egenskap, vilken är absolut, unik, oföränderlig och evig, genom att förenas som ett sinne och en kropp."

13 jan Dagen för Kröningen av Guds konungadöme Seoul, Korea
Om vi ser på dispensationen år 2000 märker vi att allt avslutades. På den grunden, förkunnade Sanna föräldrar kröningsceremonin för Guds konungadöme den 13 januari 2001. Sedan Sanna föräldrar började deras offentliga mission har de lett över otaliga av försynens händelser. Jesus och andra gestalter i historien var också centrala till många evenemang i försynen.
Den viktigaste, sista frukten av hela dispensationella återupprättelsens historia var kröningsceremonin för Guds konungadöme den 13 januari 2001 /Hwang Sun-jo.
Efter andra världskriget förenades den kristna kulturen världen. Genom att förena världen anlände eran då sinnet och kroppen kan bli ett. Satan var fullständigt besegrad. De allierade nationerna och de motsatta nationerna kunde ha återupprättats till Gud. Med utgångspunkt i denna grund, om katoliker och protestanter hade blivit en representerande kristen kultur och välkomnat Återkomsten av Messias; å skulle världen skulle ha varit enad 1952, sju år efter 1945. Guds kröning skulle ha hållits vid den tiden (istället). /SMM jan 2001

28 apr Shin Yea Nim (S.F.:s sondotter) avlider och går till den andliga världen.

feb-apr Mediabevakning av USA turnén feb-apr 2001.

apr Budskap från Jesus, Budda, Konfucius, Muhammed, Sokrates och Augustinus.

Se även budskapet från Paulus 9-11 2001
Jag litade bara på Guds allmakt utan att ta hänsyn till mänskligt ansvar. Trots att varje individs ansvar kan verka litet i jämförelse med Guds stora förutbestämmelse, är det ansvaret av 100% betydelse för individen. Därför är det individuella ansvaret av 100% betydelse av oerhört stor betydelse för Guds försyn, även om varje persons ansvar är extremt liten jämfört med Guds vilja. Paulus tänkte inte ens på detta faktum.
Den strikta läran om förutbestämmelse i modern kristendom är inget annat än ett stort misstag som härrör från Paulus felaktiga idéer. Paulus är mycket ledsen över detta inför Sanna föräldrar, som klargjorde Principerna.

En annan del av Principerna som imponerade mycket på Paulus var teorin om givande-mottagande. Det är faktiskt en alltför uppenbar sanning att religiösa troende bör älska varandra.

Messages from spirit world

Se även budskapet från Paulus 20-21 MAJ 1962
Kraftfullt vittnesbörd från APOSTELN PAULUS
GENOM DET AKUSTISKA MEDIET PASTOR. LOUIS W. LUSARDE
Dessa budskap cirkulerade och lästes bland medlemmarna i USA,
(Dr. Kims grupp) i det sena 60- och början av 70-talet.
Jag kommer ihåg att de hade en stark känsla av genuin sanning, förknippade med sig.
/Dan Fefferman 1997

Den 4 april 2001 höll Sanna föräldrar en ceremoni i New York för att befria de värsta andliga människor, de som hade förhindrat de centrala personerna i försynen från att passera genom fullkomlighets-nivån av tillväxtsteget, genom "den slutliga befrielsen av 6000 års historia"

Den 21 juni förklarade de "etableringen av föreningen av Föräldrarna över himmel och jord", som firade att Föräldrarna över himmel och jord som hade bosatt sig på jorden kunde börja leva jorden.

juli 2001, strax efter att Guds substans blev påtaglig på jorden genom kröningen av Guds konungaskap, hölls "mötet för Guds faderland" i Korea.

Efter detta förklarade Sanna föräldrar "Kosmisk fred och enighet (Cheon Il Guk) "i form av Guds nation i Korea, Japan och Amerika genom tal-turnéer som skedde från 29 oktober till december 2001.

Världen: '9-11'
Världen: '9-11', 11 september-attackerna var en serie terroristattacker utförda mot USA den 11 september 2001.
Fyra amerikanska passagerarflygplan kapades; två av dem flögs in i det civila World Trade Centers tvillingtorn på Manhattan i New York, det tredje flögs in i USA:s försvarshögkvarter Pentagon och det fjärde havererade på ett fält utanför Shanksville i Pennsylvania. Totalt dog 2977 människor i attackerna, exklusive de 19 kaparna.
Attacken är den största terrorattacken i världen och ses som en av de mest betydelsefulla händelserna hittills under 2000-talet vad det gäller ekonomiska, sociala, politiska, kulturella och militära effekter i USA och många andra delar av världen. Som svar på attackerna startade USA det så kallade kriget mot terrorismen.

Kommentar: I UC terminologi ansågs WorldTradeCenter-tornen som en symbol för Sanna Föräldrar, nye Adam & Eva
Johan G som var som kyrkans fotograf i USA på 80-2000 talet, vill minnas att en stor Välsignelse planerades i Madison Square Garden just vid tiden för 9-11 katastrofen ...av det blev inget.

Hej Bengt,
Jag drar mig till minnes att en stor välsignelse var planerad att ske i september 2001. Det var bara det att 9/11 inträffade och efter den attacken gick det inte att tänka på en stor välsignelse. Man börjar fundera.../Johan

Vår rörelse höll en stor Välsignelse 1997 på RFK Stadium i Washington, DC, och sedan en annan 1998 på Madison Square Garden NY. År 2001, var en annan planerad till Madison Square Garden i slutet av september. Detta program år 2001 skulle vara främst för pastorer och deras församlingar. /David Kasbow

15 november 2001.
Pastor Moon proklamerar Cheonju Pyeonghwa Tongil Guk
(Nationen av kosmisk fred och enighet), förkortat Cheon Il Guk.

"Christ Returns: Reveals Startling Truth" skrevs 2001 av en anonym kvinna som efter fyrtio års kontakt med Jesus Kristus tog emot och dokumenterade Kristi undervisning med sina egna ord. När du läser sidorna, som är uppdelade i en serie bokstäver, kan du faktiskt känna energin från dess ord stråla ut i hela din kropp. Aldrig tidigare har det funnits en så djupgående förklaring av skapelse-processerna såväl som tillvarons natur. Ordet "Gud" får en helt ny innebörd som vida överskrider de konnotationer som de gamla religionerna gav det. Det mest djupgående med dessa brev är att de alla är helt rimliga


2002 Motto: "Den fullständiga bosättningen av Cheon Il Guk i frihet, fred och lycka, vilket är idealet för föräldrarna till himmel och jord, Mansei."

Ceremonin för att lösa upp Guds 6000-åriga historia av bitter sorg ägde rum den 4 april 2002

26 januari 2002 Sanna Föräldrar förklarade "Tidsåldern för segerrikt herravälde av suveränitet", och den 1 mars på Hawaii, proklamerar Sanne Far        "Deklareringen av den allmänna enhetliga himmel och jord."

På dessa grundvalar, förklarade han nästa dag, den 2 mars "Tidsåldern av sammanslagning till ursprunglig enighet" och förklarade Guds ursprungliga nation som skulle ha fastställts i himlen och på jorden.

True Father: It is similar to just after World War 2 (see 1946), so this is a crucial time (2002) and we have to accomplish the will of God by 2010 or 2012. So you have to migrate back to your hometown and find our own nation, especially in the 2nd Israel, America. Leaders will stand up, at the UN, and we have to renew the UN, where we have worked the last couple of years.
Now the time is ripe; the time is up, to go back to the original nation, centering on the chosen people.
All satanic nations should support the true nation.

Ref:5 Apr 2002

Den 27 april 2002 samlades 700 representativa prästpar tillsammans på Sheraton National Hotel, Arlington, Virginia. Detta var den främsta platsen för vad rörelsen kallade "144 000 prästers välsignelse". En annan representativ samling av 700 par, många av dem yngre, möttes på Sheraton National för en 1 440 000 "Second Generation Christian Youth and World Religious Youth Blessing" den 3 juli 2002.

På denna grundval, skedde den 2 juli 2002 "Deklarationen om upplösningen av de fem huvudreligionerna i den andliga världen". Detta budskap spreds till 15 miljoner tidningsläsare i alla USA:s 50 stater. Detta skedde precis en dag före välsignelsen för den andra generationen som hölls den 3 juli 2002.

Den 5 augusti öppnade Sanna föräldrar tidsåldern när individer i hela kosmos verkligen kan tjäna himmelens och jordens föräldrar genom "deklarationen av livs-sfären av enighet hos föräldrarna över himmel och jord".

Vidare öppnade Sanna föräldrar den 16 till 20 september 2002 den nya tidsåldern av allt större enhet mellan himlen och jorden genom "resolutions-mötet för harmoni och enighet av himmel och jord" i Korea.

På samma datum höll han också en speciell ceremoni för att med eld konsumera alla tidigare dåliga vanor och regler och besluta att göra en ny start genom "eld-ceremonin för fred, enhet och befrielse av himmel och jord."

Den 5 november 2002 på barnens dag deklarerade Sanna föräldrar "tidsåldern av utjämning av fred och enighet för föräldrarna över himmel och jord.
Han gav titeln "ägare av Cheon Il Guk" till alla välsignade familjer och betonade att det skulle kräva en fullständig förnyelse av hjärta, sinne och tanke.

Sanna föräldrar avslutade 2002 genom att förklara att Gud är skaparen av alla ting och, som himlens förälder, är Hen konungen av föräldrar, konungen av lärare och konungars konung.
Han gjorde denna deklaration på en konferens som hölls av IIFWP i Washington D.C., 26-29 december, under temat "Gud och fredens och enighetens värld".

En grupp av 312 företrädare från 79 länder deltog från olika områden som religion, politik, samhälle, massmedia, utbildning och konst.
Under tiden av 14 dagar mellan 16-29 december delade Sanna föräldrar i New York, ut 1320 heliga saker, som de hade använt under sina 33 år i Amerika.

Strax efter att ha återvänt till Korea proklamerade Sanna föräldrar nollpunkten för att starta det nya Cheon Il Guk genom att donera JeongJoo Peace Park fonden, som symboliserar Sanna föräldrars hela förmögenhet, till de större providentiella institutionerna med en inställning av inga-villkor.

True Father: It is similar to just after World War 2 (see 1946), so this is a crucial time (2002) and we have to accomplish the will of God by 2010 or 2012. So you have to migrate back to your hometown and find our own nation, especially in the 2nd Israel, America. Leaders will stand up, at the UN, and we have to renew the UN, where we have worked the last couple of years.
Now the time is ripe; the time is up, to go back to the original nation, centering on the chosen people.
All satanic nations should support the true nation.

Ref:5 Apr 2002

juni 2002 uppmanade Far Dr. Yang "ta ner korsen i Amerika." Michael Jenkins - förstår du. I vägen av påtagliga ting. Förväntas ni symboliskt betala priset.

Världen: "Winter Sonata" (Winter Ballad / Vinter Love Story, koreanska: (Gyeoul Yeonga) en sydkoreansk tv-drama serie som sändes av KBS 2002. Det är den andra delen av Endless Love installment, regisserad av Yoon Seok-Ho. Stjärnorna är Choi Ji-woo och BAE Yong Joon. Den sändes även i Japans TV, NHK och har varit en stor del av den koreanska vågen både där och i hela Asien. Filmning ägde också rum på ön Namiseom.


2003

Motto:"Låt våra familjer, i Cheon Il Guk (=Himlens öppnande för en enad Världs Nation), genom Sann Kärlek, fullkomna en Sann Familj av lojala barn, patrioter, helgon och gudomliga söner och döttrar"

"Cham Sarang-euro Uri Gajeong-eun Cheon Il Guk-eui Hyoja, Chungshin, Seongin, Seongja-eui Cham Gajeong-eul Wanseong hasoseo"

"Nu borde alla som fötts sedan Syndafallet återupprättas genom gottgörelse. Detta betyder att gottgörelsens tid är över och att människor på jorden står i den äldre broderns position och att den andliga världens människor är i den yngre broderns position och de skulle förenas genom Välsignelsen.

Detta måste vi avsluta innan slutet av år 2003. Det skulle inte sträcka sig längre än dit. /S.M. MOON Dec. 1999

6 Febr 2003 "Lammets Bröllop" (Upp 19:7) på världsplanet

jmf Lammets Bröllop 1960 på kyrkans nivå

6 februari 2003: Vi höll den heliga äktenskaps-Välsignelsen av himlens och jordens föräldrar, som öppnar portarna till Cheon Il Guk, och senare den dagen Kröningsceremonin för Föräldern över kosmos och himlens och jordens Föräldrar som regerar över de välsignade familjerna som konungen och drottningen av fred och enighet.
Sedan portarna till Cheon Il Guk öppnades kan Guds familj äntligen gå vidare.
Alla 12 pärleportar har öppnats. Baserat på öppningen av dessa portar fria från fallet, kan Herren vid Återkomsten starta som familje-konung.

Mars 2003 Information om Lammets Bröllop 6 Febr, utsänd till Universiteten i Umeå, Uppsala, Stockholm, Karlstad, Linköping, Göteborg, Lund och Köpenhamn

15 Mars. Följande brev utsänt till 186 församlingar inkl. biskopskanslierna.

25 Mars vår kära syster Gunvor går över till andliga världen.

"Tack Gunvor för alla fina stunder du gav oss bröder/systrar i ditt hem i Skokloster"


Romanen "Da Vinci koden" av Dan Brown, blir en världssucce.
Den utforskar en alternativ religiös historia, vars centrala intrig är att de merovingiska kungarna i Frankrike
härstammade från Jesu Kristi och Maria Magdalenas blodlinje...

22 apr 2003
Under påskhögtiden tar 123 kyrkor i USA ner kristna korset på uppmaning av SMM i 2002.
Quotes from Sun Myung Moon

4 maj 2003 förkunnade Han övergången från satans till Guds herravälde baserat på Guds skapelse-ideal.

13 juli 2003, i månaden före augusti, den 8:e månaden. Utropade Han avskaffandet av tidsåldrarna av återupprättelse genom gottgörelse.
Detta innebär att nationerna och religionerna i världen kommer att upphöra.

juli 2003 Message to UN from ex. Pres. John F Kennedy

26-29 sept 2003 håller vi det första finsk-svenska HARP mötet i Kloten Västmanland.

Världen:
29 oktober 2003 färgas himlen över Californien blodröd.
31 oktober samma sak över Europa. Orsak: solstormar uncer allhelgonahelgen.

Oktober 2003

40 dagars mobilisering av bröder/systrar till NewYork

Det traktat som min hustru tillsammans med andra missionärer delade ut i NY (Klicka!)
Det var även ett val av missionsland; Maarit valde Belgien.

Historisk resa och mobilisering för stormöte i Jerusalem

Historisk kröning av Jesus som Israels första freds-konung hölls den 22 december 2003 i Jerusalems självständighetspark.


2004 Motto: "Proklamerandet av Guds Faderland och Fredsrikets Tidsålder"

Fullkomnandet av det fjärde Israel kommer att baseras på föreningen av det 1:a, 2:a och 3:e Israel (Välsignade par). Detta kommer att skapa en ny värld som avslutar Kain och Abels konflikt och kommer att förena dem som en. Detta kommer att bli fredsrikets era. All smärta och lidande i Guds hjärta kommer att avslutas.
Father's Historic Proclamation Concerning The Peace Kingdom, Sun Myung Moon January 3, 2004

5 april 2004 utropade fader Moon sfären av fullständig frihet (seok bang gwon), och orden lades till familjelöftet den 18 april. Den 5 maj ägde det slutliga villkoret för öppningen av denna sfärens rum med deklarationen av Ssang Hab Shib Seung Il, dagen för den kosmiska vändpunkten när Guds suveränitet ersatte satans styre genom allt i skapelsen.

5 maj 2004 - Ahn Shi Il
Sanna föräldrar utropade Ahn Shi Il-dagen den 19 april och höll den första Ahn Shi Il-gudstjänsten den 5 maj. Ahn Shi Il kommer att observeras var åttonde dag, med början den 5 maj.
Owner of Peace, Owner of Lineage - tal som hölls av Sanne far ger en mycket trevlig inblick i vad Sanna föräldrar tänker om traditionen av Ahn Shi Il.
På grundvalen av Sanna föräldrars seger, deklarerade vi den 5 maj 2004 att vara Dagen för segern för talet tio genom att kombinera två halvor (5:or) (Ssang Hab Shib Seung Il). Dagen då Sanna föräldrar avslutade eran före Himlens ankomst med dess långa år av sorg, och öppnade Eran efter himlens ankomst, den nya tiden då vi kan bygga en ny himmel och en ny jord. Detta markerade början på en stor och historisk revolution att återlämna jorden till Gud som en påtaglig verklighet.

18 april översättning av Sanne Fars samlade tal påbörjas"Cheon Seong Geong" = "Cheon Seong Gyeong definierar vägen för två personer att gå mot helighet.
Detta är inget annat än familjen". /SMM
2008 översatt av ett svenskt team till svenska.

5 maj 2004 utropade jag övergången från tiden före himlens ankomst till tiden efter himlens ankomst och därefter tillkännagav jag undervisningen om absoluta värden. /SMM

Från och med den 5 maj 2004 ändras kalendern från sju dagars cykel markerad av sabbaten till åtta dagars cykel markerad av An Shi Il.

Världen:
Ryongchon katastrofen Nord-Korea. En tågkatastrof som inträffade i staden Ryongchon, Nordkorea, nära gränsen till Folkrepubliken Kina den April 22, 2004.

The Passion of the Christ ("Kristuspassionen")
en amerikansk film från 2004, regisserad av Mel Gibson med manus av Benedict Fitzgerald och Mel Gibson på grundval av Bibelns passionsberättelse
och med inspiration från Anna Katharina Emmericks visioner.

Missionären till Norge, Ingrid Jörgensen gick över till andliga världen. Hon förblev Norge trogen in i det sista.
Den av Nordens tyska missionärer, som stannade i sitt land till fysiska slutet.

Bild:
3 nordiska missionärerna möts på 70-talet: Erika (Danmark), Friedhilde (Sverige) och Ingrid (Norge).
Ellen missionären till Finland.

Intressant andligt inspirerad målning av den Nya Budhan, Maitreya Budda,
gjord av den amerikanska artisten Nanette Crist Johnson.

Kommentar: Jämför med denna bild av Sun Myung Moon från 1960!

Länk! http://www.theexpandedheart.com/NCJ2.html
Citat: Den Budda som skall komma i denna tidsålder, kommer med upplysning och rikedom för hela mänskligheten
genom sin exemplariska sanna familje-kärlek. Detta kommer att lägga grunden för det Ideala samhället i den Gyllene Tidsåldern.
Förmåga: Gudomlig vilja, ovillkorlig kärlek, och helande av planeten

På baksidan av kortet av målningen står:
Guatama Buddha förutspådde ankomsten av Maitreya i denna tidsperiod. Till skillnad från tidigare Buddhor, kommer Buddha i denna tidsålder att ge upplysning till massorna jämfört med individen. Här är en lysande skildring av en rik familjefar som representerar överflöd och sann kärlek i familjen. Avbildad i fullständig ceremoniell dräkt skapar Maitreya Buddha grunden för guldålderns idealsamhälle. Meditation till detta porträtt för betraktaren i resonans till kvaliteterna gudomlig vilja, villkorslös kärlek och planetens helande.

I traditionen av de sakrala Arts, innehåller den här bilden gudomliga proportioner, siffror, symboler och färger. Du kan beställa detta och andra kort av visionära konstnären Nanette Crist Johnson.

25 Dec - 1 Jan: Skandinaviskt Workshop i Sverige, med deltagare av 2nd gen. från Norge, Sverige, Finland och Estland.

Världen: 26 dec Jordbävningen i Indiska oceanen 2004 var den jordbävning som ägde rum under Indiska oceanen den 26 december 2004 och uppmättes till 9,3 på richterskalan, vilket gör den till det näst kraftigaste uppmätta jordskalvet någonsin. Skalvet orsakade en enorm flodvåg, en tsunami, som ödelade stora områden längs den sydostasiatiska kusten.
Antalet dödsoffer uppskattat till 230 000! Den dödligaste någonsin hittills.

I ceremonier som hölls i Amerika och Korea under 2004, i närvaro av präster och medlemmar av den amerikanska kongressen och den koreanska medborgarförsamlingen fick fader och moder Moon kronor som fredskonung och fredsdrottning för nuvarande tidsålder. Dessa händelser symboliserade etablering av Gud och Kristus myndighet på jorden och Guds direkta herravälde över mänskliga angelägenheter.


2005 Motto: "Låt oss slutföra idealet för det inre och yttre Cheon Il Guk"

Eran av Cheon Il Guk har grytt och eran av konungariket för fred och enighet har börjat. /SMM 1 maj 2005

Världen: Terrorattack i Londons tunnelbana.
7/7 Bombing: Muslim Perspectives - Robin Marsh - July 5, 2010

24 juli 40 års-jubileum av Holy Ground Stockholm
24 juli 1965 var SMM här.

A New Earth: Awakening to Your Life's Purpose a book by Eckhart Tolle, a follow-up to his first book and bestseller, The Power of Now.

12 sept 2005, grundandet av UPF Universal Peace Federation Assembly

15 okt - Hemkyrka-Homechurch har ändrats till "Hoon Dok-kyrka". Nu kommer tidsåldern när er stam kommer att gå med. Under den kommande tidsåldern kommer det inte att vara enskilda individer som går med utan alla medlemmar av er stam.

22-23 Oktober, SF besöker Tallinn för första gången i historien. Ett fullpackat mötesrum på hotell SAS Radisson.
Många bröder/systrar från Finland, Baltiska länderna, Ryssland, Sverige och Norge mötte upp.19 November, kan Sanna föräldrar överraskande komma till Köpenhamn.

Liknande succé som i Tallinn, Irland,England,Holland m.fl. länder i Europa.
Köpenhamnsrapport.

"The Sun at High Noon!" = ALLT AVSLÖJAS!
"We must completely become one with True Parents and True Parents heart. In the secular world people would be satisfied just with their own happiness. We must be totally happy only by serving people with True Love. If we give from scratch everything we have for the people, then we should forget what we gave. We must practice the realm of giving and forgetting. This is the way we can practice True Love. We must also practice the principle of the High Noon Settlement. This is the principle in which we can stand at a perfect vertical angle under the light and truth of God. (As if we are standing under the sun at High noon). We stand directly under the sun and are vertically directly under a straight line from the sun we cast no shadow. In the same way if we stand correctly before God at a 90 degree angle we have no part that is off or at a 89 degree angle and we will cast no shadow. Now Father has announced a new time of building the Hoon Dok Church Movement."
SMM 18 mars 2005

3-färgad röd-blå-gul version av Principerna (på engelska) publiceras detta år. Baserad på texten från 1996.


2006 Motto: "Eran av avslutad avveckling av modellen för Guds Försyn och ideal om fred i himlen och på jorden."

Rev. Sun Myung Moon - TRUE FAMILY RESURRECTION AND WORLD LIBERATION
Father feels in fourteen years everything will be accomplished.
That is the year of 2006. Everything will have been accomplished.
Ref: 19th April 1992... Full text!

Peace King Coronation Ceremony - Kröningsceremoni för fredskonungen, Korea June 2006

Den första engelska versionen av Cheon Seong Gyeong - version 2006;(tal fram till och med 1999) publicerad.

14 sept Tillkännagivande att böner härefter avslutas med "Aju" istället för "Amen" Cheong Jeong Gung Palace, Cheongpyeong

Sang Hun Lee pres. av Unification Thought Institute, ger ut boken NEW ESSENTIALS OF UNIFICATION THOUGHT - HEAD-WING THOUGHT .

Världen:

 • mars Wikileaks grundas. Ett dolt webnät som (2010) avslöjar statshemligheter om kriget i Afghanistan.
  SMM 2005 "The Sun at High Noon!" = ALLT AVSLÖJAS!
 • den 8 oktober 2006 valdes Ban Ki-moon enhälligt av FN:s säkerhetsråd till Kofi Annans efterträdare som generalsekreterare. Den 13 oktober godkändes han av FN:s generalförsamling till ny generalsekreterare för FN. Den 14 december 2006 svors han in av Sheikha Haya Rashed al Khalifa för generalförsamlingen. Han poängterade då att han ser det som sin viktigaste uppgift att stärka FN:s tre pelare: säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter.
 • "The Secret" en bästsäljande bok för självhjälp publiceras 2006 av Rhonda Byrne, baserad på den tidigare filmen med samma namn. Det är baserat på tron på attraktionslagen - Law of Attraction, hävdar att tankar kan direkt förändra en persons liv. Boken har sålts 30 miljoner exemplar över hela världen och översatts till 50 språk.
 •  

 • Jumong (koreanska)
  ett historiskt drama som sändes på Sydkoreas MBC televisionsnät.
  Ursprungligen vara 60 episoder lång, beslöt MBC att utvidga det till 81 på grund av dess popularitet.
  Den skildrar livet på Jumong Taewang, (grundare av kungadömet Goguryeo). Få detaljer har hittats i de faktiska historiska uppgifter om Jumong så många konstnärliga detaljer har tänkts fram. De fantastiska detaljerna i den ursprungliga legenden om Jumong har ersatts med händelser mer förankrade i verkligheten, till exempel den som rör hans födelse. Det anses också vara en stor del av "koreanska vågen" ("Hallyu").
  Jumong fick högsta ratingen av alla koreanska dramer under 2006 i Korea.

Boken "Mission Butterfly" publicerad 2006.
Testimonies av underjordisk aktivitet i öststaterna 1980-1992.

Den officiella bostaden i Hannam-dong Seoul, där Sanna föräldrars kärlek och närvaro fortfarande finns kvar eftersom de bodde där från 1983 till 2006, har återinvigts som en gästhus.


2007 Motto: "Länge leve en värld för den himmelska nationen av lugn och kosmisk fred!"

Idag 4 april 2007, förkunnar jag gryningen av Den nya himmelska civilisationen med universell fred.

4 aug 2007 Historiskt World Peace Center etablerat i Pyeongyang Nordkorea!

Kära broder Hugo, nat. Messias från Italien, gick vidare till andliga världen!

Boken Christ Returns - Revealing startling Truths publiceras.
Jesus talar genom en anonym engelsk kvinna, i 9 brev.
"...to enable humanity to construct a NEW CONSCIOUSNESS during the next two thousand years. These LETTERS are the seeds of the future spiritusl evolution of humankind.


Sanne Far lanserar "Guds-centrerat" Abel-FN den 23 september 2007 på Assembly 2007 i New York.

Fredsbudskap nr 1-12, trycks på svenska.
Titel: Guds ideala familj och himmelriket av den fredliga, ideala världen


2008 Motto: "Låt oss fira 7:e och 8:e års-jubileum för 1971 av universella freds -federationen." (UPF)

Citat: Bön vid mpte med Sanna föräldrar 26 febr 2008
Vi representerar här de absolut goda andarna i andevärlden och de välsignade familjerna på jorden som i sin tur representerar hela mänskligheten. Okvalificerade och oförberedda som vi är är det fantastiskt att få vara en del av detta betydelsefulla tillfälle. Gud skapade Adam och Eva för att förverkliga det sanna familjeidealet som centrerar sig på absolut sexuell etik som är den ideala och absoluta modellen för fred.

17 mars 2008 - Hyo Jin Nim Moon, Sanna föräldrars äldsta son dog oväntat på grund av en hjärtattack och steg upp till andevärlden, 45 år gammal.

Boonbongwangs - ledande koreanska ledare som fortfarande är aktiva.
13 april 2008, valde Sanna föräldrar ut några nationella messias för att tjäna som smorda representanter (boonbongwangs).
Sanna föräldrar bad dem gå ut till alla hörn av världen och slutföra en ny himmel och en ny jord, det vill säga Cheon Il Guk

Den 19 juli 2008 skedde en helikopter-olycka med Sanna föräldrar ombord.
Satan genomförde den här sista attacken, men Gud blockerade den.
Alla i helikoptern överlevde, flydde ur den brinnande gropen utan några allvarliga skador.
Folket på jorden och folket i andevärlden ropade för att skydda Sanna föräldrarnas heliga kroppar. Jag är verkligen, verkligen, verkligen tacksam för att vara här idag tack vare deras skrik.

Sanna Föräldrar - Helikopter Krasch = Mirakelräddning!

Ciatat: Den oförglömliga dagen, den 19 juli, dagen för helikopterolyckan, fullbordades återfödelsen. Den tjugonde dagen efter olyckan, den 7 augusti (Chil Pal Jeol; 7-8 dagen), fullbordades uppståndelsen. Nu är det fyrtionde dagen sedan olyckan, befäster vi denna seger genom att utropa dagen för det eviga livets fullkomlighet. Jag förkunnar den nya dagen av evigt liv. Den här dagen lovsjunger vi den eviga befrielsen och den fullständiga friheten, över en ny himmel och jord, försynens slutgiltiga och ideala rike med Gud i centrum. /SMM

1 week New ODP=Original Divine Principle Workshop, in Korea!


2009 Motto: "Epoken av proklamation av segern för auktoriteten av Absolut sexuell etik, Sann kärlek, Sant liv och Sann släktlinje i riket av den Kosmiska Sabbaten för föräldrarna av himmel och jord."

15 och 31 januari 2009, höll Sanna föräldrar i Sydkorea och Förenta staterna, vid tre separata tillfällen Guds kröning, konungars konung, med auktoriteten av Hans befrielse.

World Scripture Ver. II engelsk upplaga publiceras den 28 jan. 2009 (vers. I 1991)

Välsignelse av 3 generationer, etablerandet av Cheon Il Guk! 14 okt 2009

Vittnesbörd:
Välsignelsevision från Danmark från England


2010 Motto: "Mansei för enigheten med Sanna Föräldrars rena hjärtan och med alla deras segrar i det kosmiska sabbatens rike centrerat på sann kärlek"

På SFars:s födelsedag bestämmer han att 13:e dagen första himmelska kalendermånaden år 2013 skall vara startpunkten för Nationen av kosmisk fred och enighet


Världen: I mars dör 46 flottister när en sydkoreansk korvett sänks av en Nordkoreansk torpedattack
utanför ön Baegnyeong.
Back in April, when the South Korean navy ship Cheonan was sunk by an alleged North Korean torpedo attack, Rev. Moon called for restraint in a tour of major Korean cities, and held special seunghwa ascension services for the 46 South Korean sailors killed in that attack.
"Ultimately, the problems afflicting humanity can only be resolved through an ideology based on the true love of God," he said. "At the same time, we must be concerned to liberate the grieving heart of God, the heavenly parent who lost his beloved children. How many of you have spent days and nights in tears, yearning to comfort our Father in Heaven?"

10 April 2010, Polskt militärt passagerarplan Tu-154 kraschar nära staden Smolensk, Ryssland, dödar alla 96 personer ombord. Dessa inkluderade den polske presidenten, polska regeringstjänstemän, 15 medlemmar av det polska parlamentet, högt uppsatta medlemmar av det polska prästerskapet och anhöriga till offren för massakern i Katyn. De var på väg från Warszawa för delta i ett arrangemang som markerar 70-årsdagen av massakern.

I Södertälje går syster Marika, 53 år gammal, och Tommys hustru, över till andliga världen.

Våren 2010 True Fathers Biography publicerad på engelska i bokform.
(på nätet sedan nov 2009)

På svenska

juni

Brittisk tidningsartikel i Sun 24 juni 2010

8 juli 2010 Under 2010 och 2011, upprepade Far samma sak hela tiden. "Assembly for the settlement of the True Parents of Heaven, Earth and Humankind, who, as God's embodiment, proclaim the world." Vi hade detta möte den 8:e juli 2010 i Korea, 24 juli 2010 i USA, 23 aug 2010 i Israel, med samma text, 22 november, 2010 i New York den 27 november 2010 i Las Vegas och 4 december, 2010 i Seoul, Sydkorea, alla med samma titel. När han gjorde Hoon Dok Hwe, läste han alltid den här texten. Varför upprepade han det? Han gjorde aldrig något sådant tidigare. Detta är så viktigt.

okt 1200 par gifter sig lördag i Välsignelseceremoni i Korea
Pastor Sun Myung Moon, kommer på söndag 10 oktober 2010, att presidera över en Välsignelsevigsel med den officiell titel "10.14 Välsignelseakt baserad på slutförandet av etablerandet/bosättningen av Sanna Föräldrar över himlen, jorden och mänskligheten", på Sun Moon universitetets campus i Cheonan, Korea. Evenemanget kommer att direktsänds över Internet.
Omkring 20.000 personer väntas delta i den planerade ceremonin som börjar söndag morgon.

okt 10 2010
I matchningen inför Välsignelsen; matchade inte Sanna föräldrar direkt som tidigare. De lät kandidaterna själva bestämma enligt Sanna föräldrars vägledning, sin partner inför Sanna föräldrar.
Det innebär att vi gick in i ett direkt herravälde likt Adam och Eva före fallet direkt kunde bestämma sin partner inför Gud. Vi kan säga att det är en underbar välsignelse. "Han betonade att Guds försyn gick in i en ny nivå."
Link

sep Kära syster Maija, som blev medlem i Stockholm 1979, gick vidare till andliga världen!

22 Nov 2010, 90 år gammal talar Sanne Far i New York, Manhattan Center

4 Sep, 2010 Världen: Canterbury jordbävningen (även känd som Christchurch eller Darfield jordbävningen) var en 7.1 magnitude jordbävning, som slog till på Nya Zeelands sydö kl 04:35 den 4 september 2010.

23 Nov, 2010 Världen: Nordkorea öppnar plötsligt eld mot en sydkoreansk ö nära gränsen, 2 döda.
Spänningen i världen ökar dramatiskt!

On February 28, Father suddenly called for a 120 workshop in Korea. No one understod the urgency of the time. This year marks the 60th anniversary of Korean War. During this 120 Day workshop, one Korean naval ship, Cheonan was attacked and sank near the disputed maritime border with North Korea, killing 46 sailors onboard. Suddenly, the Korean peninsula is caught in the tension of possible war.
According to Father, the 120 Day Workshop was initiated in order to set the condition to avoid another war from breaking out in the Korean peninsula.

It is because of this 120 day workshop which has just been completed that a war could be prevented between the North and South Korea. Even the sinking of the naval ship did not bring about war. Because these leaders who went through the 120 day workshop and united with True Parents and continued through out the 120 days faithfully (from UK: Constance Rennie and Haesul Fagcang) an important condition could be set by True Parents. Also, during this period, Father initiated the Legacy of Peace. It is a ceremony of ascension and blessing for current leaders and sacrificial individuals who passed away recently.
Both the Legacy of Peace and 120 Day workshops are ways Father build spiritual foundation towards the D-Day, Jan 13, 2013. Less than three years remain towards that day.

New ODP=Original Divine Principle Workshop, i Helsingfors! 4-6Dec

Dec 2010 Världen:Australien
Tusentals fler människor förbereder sig för att evakuera sina hem då en av Australiens värsta översvämningar fortsätter i staten Queensland.
Största antalet dödade i Mexico. 90% av alla dödade, har förbindelser med narkotika karteller.


2011


Motto 2011:"Cheon Il Guk blir evigt när himmelska känslornas föräldrar och jordiska harmonins barn fullständigt etablerar sig, och blir en enad kropp som tillsammans skapar harmoni (bosättning) i kosmos."

Alltsedan 1968 har anhängare firat den första dagen på året som Guds Dag, Sanna Guds Dag. Detta baserat på den gregorianska kalendern.
Men under 2011 för första gången firar vi denna Heliga Dag centrerad på månkalendern, eller Cheon-gi, det vill säga den Nya "Himmelska Kalendern",
som Sanna Föräldrar, paret Moon, började observera som Enighetskyrkans Nya Heliga Kalender i januari 2010. "
Torsdag 3 feb 2011 (i den gregorianska kalendern) kommer att firas som den andra Sanna Guds Dag enligt den Nya Himmelska Kalendern.

Kommentar:
"Denna första månkalenders Sann Gud dag inleds för att hedra den feminina aspekten av Guds dualitet och upphöja Moder Gud, vilket är naturligt eftersom vi lever i "Kvinnans århundrade" när Sanna Mor skall upphöjas till att bli centrum för Sann kärlek, Sann enighet, Sann harmoni och verklig fred i en Sann familj." -Familyfed
För att klargöra: Cheon-Gi kalender = Himmelske (nya) kalendern = månkalendern
Solkalendern (gregorianska) kalender - symboliserar maskulinitet
Månkalendern - symboliserar feminitet.


Salvator Mundi
en målning av Kristus som Salvator Mundi av Italienska konstnären Leonardo da Vinci, daterad till ca. 1500, återupptäckt och utställd på National Gallery London 2011-2012.

jan 2011 Världen: Sex mördade på politiskt möte i USA
Australien, Brasilien, Bali
Kraftiga översvämningar.
Människor överger sina hem
"Floods Similar Tsunami Hit Eastern Australia"
"Brisbane Ghost Town"

14 jan 2011 Världen: Upplopp på gatorna i Tunis, Tunisien
Orsak arbetslöshet, självmord och presidentfamiljens korruption avslöjad av Wikileak!
presidentfamiljen flyr landet.

Jan 2011 Världen: Egypten väntar på nya protester
I Egypten har regimkritiker kallat till nya stora protester efter fredagsbönen. Regeringen hotar med "beslutsamma åtgärder" och grep under natten minst 20 oppositionsledare från Muslimska brödraskapet.

Walking the Paranoid Streets of Cairo by RANIA ABOUZEID / CAIRO
The rebel giddiness of the protest marches has dissipated even in districts that once celebrated dissent. It has been replaced by state-imposed fear.
Kommentar: FEAR = evil spirits acting!

17 feb Libyen i inbördeskrig 80% (?) mot Kaddhaffi!

BBC Quote: These events in Northern Africa are sending shock waves of Freedom and Human Dignity, across the Earth!
Internet - Facebook - Twitter, spelar en central roll i händelserna.
"Den arabiska våren!" sveper över Afrika.

jan Jag börjar vittna via Facebook och Skype. Ca 50-100 personer/dag i Finland (fokus), Sverige, Ghana, Indonesien (fokus), Sri Lanka (fokus) läser troligen delar av DP version 73/96 genom denna aktivitet.

Feb Rev. Moon Radio startar i NY.

24 april 2011, hölls också ett evenemang på Songdo Convensia Convention Center i Incheon med deltagande av mer än 12 000 personer, inklusive kyrkliga ledare, medlemmar och ambassadörer för fred från alla delar av Korea. På det här mötet förklarade Sanna föräldrar inför himlen att Korea är faderland och Guds hemland.

feb 2011 Världen: Starka protester mot regimen i Yemen

Holy Spirit is back in Unification Church, since 30 years of absence! /Hying Jin Nim

feb, 2011 Världen:

Nya massiva jordbävningar i Nya Zeeland
'Vi ser troligen Nya Zeelands mörkaste dag': Premiärministern säger 65 dödades i jordbävningen.

Världen: '3-11' 11 Mars STÖRSTA TSUNAMIN I MODERN JAPANSK TID '10000-20000 döda!
4 kärnkraftverk i Fushichima svårt skadade! Dricksvatten i Tokyo påverkat. Världen stoppar grönsaksimport från Japan!

Intressant senaste tidens positiva vittnesmål från tsunamin drabbade Japan:
Efter den mycket inspirerande budskap, fortsatte cirka 40 medlemmar, inklusive vår familj till hamnen som skadades svårt av tsunamin för att be. Vår äldste broder visade sin djupaste medkänsla till alla offren för jordbävningen och tsunamin. Här i Hachinohe kyrka, är vår moderfigurs make en fiskare. Bland de andra båtarna i hamnen, var hans fiskebåt den enda som inte sopas bort av tsunamin. Det var konstigt, eftersom alla båtar i närheten sveptes bort av den starka vågor, inklusive mycket större båtar.
Hans båt har Unification Church flagga fäst i masten. Efter vår äldre broder bad i sin båt, kallade han upp paret och till överraskning för alla runt omkring, Hyung Jin Nim, tog från halsen Enighetskyrkan halsband med en diamant i det och gav det till paret. Alla grät medan de ropade Og Mansei, "enligt Javier:" Hyung Jin Nim har ett mycket viktigt budskap: Visa din styrka och delta med Gud och Sanna Föräldrar i denna mycket avgörande tidpunkt för försynen".
Länk

1 maj, 2011
UPF-grundare Sun Myung Moon talar i Oslo

22 maj Little Angels uppträder i Berwaldhallen Stockholm.
Som ett hedrande av Sveriges deltagande i Koreakriget 1950-53, med ett svenskt miltärsjukhus.
Sjukhuset överlämnades till koreanska samhället 1957.
Svensk TV visade en dokumentär (43 min) i jan 2021 om denna insats.
Titel: Svenskarna i Koreakriget
Dokumentär om det svenska fältsjukhuset i Busan under Koreakriget. En insats som kom att bli Sveriges genom tiderna största humanitära insats för ett land i krig. Med hjälp av både svenska och utländska Koreaveteraner berättas en gripande och fascinerande historia som få svenskar känner till.

2 maj, 2011 Usama Bib Ladin (alkaida terrorist-ledare) dödas i sitt gömställe, i Pakistan, av USA-styrkor

22 juni, 2011 Oroligt i Greklands parlament, vid omröstning om sparpaket. Diskussionen om eurons framtid fortsätter

22 juli, 2011 60+8 personer i Osloområdet (Utöya+Oslo) mister livet, sedan en extremist norrman börjat skjuta

19 okt, 2011 Libyens ledare Gaddafi hittas och dödas. Revolutionen i Libyen varade i 8 månader

15 dec, 2011 USA förklarar kriget i Irak avslutat. 4800 koallisions soldater och över 100.000 irakier har dött i kriget.

29 juli Tillkännagivande av sfären av sabbat och befrielsen av High Noon - zenit, som skapar eran av fred och välstånd, North Garden, Kodiak, AK

17-18 nov, 2011 "Proclamation-the Memorial Day of the Greatest Victory of Cheon Il Guk (God's Heavenly Kingdom)."

26 nov 2011 Seunghwa Ceremony i Stockholm för 2a gen. broder.

dec 2011
"Nedtecknandet för den eviga segern är klar. Den är klar i fullkomlighet och utförande. Aju." Detta är vad far sa. Han undertecknade här, daterade, och lade till en mycket viktig sista anmärkning, "Enheten av Sanna Föräldrar och sanne Guden är klar. Gud är fulländad, avslutad och klar. Aju." Han skrev här, "Gud är nu fulländad."

Världen: dec:

17 Dec Nordkoreas ledare Kim Jong Il dör.
Makten övergår till hans son, Kim Jong Un.

Kommentar: 14-17 dec ODSP WS i Chicago: Sista dagen hade vi uppnått 3000. Åhörarna var häpna att höra att sista dagen när vi avslutade WS, så dog Nordkoreanske ledaren Kim-Jong-Il!!!

HyungJinNim Moon visits North Korea, and sends condolences.

dec
Den 17:e dagen av den 11:e månaden vid den himmelska kalendern (11 december), 2011, tillkännagav Sanne far vid Cheon Jeong Gung palatset, "Nu när alla varelser i himmel och på jorden är i linje med Gud Skaparens ursprungliga standard för skapelsen som nu har återupprättats, deklarerar jag fullbordan, avslutningen och stängningen av hela försynen och den slutliga segern." Därefter proklamerade han: "Allt är fullbordat!"

dec
På den 17:e och 18:e dagen av den 11:e månaden vid den himmelska kalendern (11 och 12 december) år 2011 vid Ocean Cheon Jeong Gung palatset skrev äkta föräldrar proklamationen av den slutliga Cheon Il Guk segern, "Gud och Sanna föräldrar är helt förenade. Gud är fullständig, fullkomnad och fullbordad. Aju! Himlen är här. Gratulerar! Sun Myung Moon. Aju!"

27 Dec - 1 Jan
Varje år deltar välsignade barn från hela Norden i denna mycket speciella Workshop i Kloten, Sverige.
I år kommer vi även att ha några gäster från England och Tjeckien!


2012 Motto: "Året för slutförande av den segerrika befrielsen av himlens, jordens och mänsklighetens Sanna Föräldrar."

 

6 mars 2012 I Japan hölls "Cosmic Assembly to Declare the Age of the Victory, Liberation and Completion of the True Parents of Heaven, Earth and Humankind." I Japan och Korea, höll vi dessa, inklusive sex platser i Japan 2012.

24 mars 2012 Välsignelse i Korea
klicka

 

aug-sept
Slutligen, den 26:e dagen i den 6:e månaden enligt den himmelska kalendern (13 augusti) år 2012, 21 dagar före sin Heliga himmelsfärd den 17:e dagen av den 7:e månaden (3 september), rapporterade Sanne far, under sin bön till vår Himmelske förälder, den sista officiella proklamationen i sitt jordiska liv, med följande ord: "Idag, när jag har återlämnat slutet på den slutgiltiga fullkomligheten till Dig Fader, vet jag att jag fram tills nu har offrat hela mitt liv till dig. Jag spenderar nu dessa sista dagar för att föra mitt liv till dess slutsats, för att avsluta det under yttersta hängivenhet, i enlighet med Din vilja. Låt stam-messias kunna uppfylla nationell kallelsen som nationella representanter. Jag har uppnått allt för detta. Jag har gjort fullbordat allt. Aju!"

Ref. Cham Bumo Gyeong - Chapt. 2 Sect 4

 

15 juni 2012

När arkeologer påstod sig ha funnit Johannes Döparens ben bland ruinerna av ett forntida bulgariskt kloster på ön sankt Ivan i svarta havet, så är experter förståeligt skeptiska.
Men C-14 koldatering utförd vid Oxford University har gett vetenskapliga bevis till stöd för dessa krav. Ett knogben har daterats till det 1:a århundradet - en tid då den judiska profeten Johannes tros ha levt.
Läs mer: The knuckle of John the Baptist

Aug. 31, 2012. A long filament of solar material that had been hovering in the sun's atmosphere, the corona, erupted out into space. (Time Mag.)

 


 

Sanne Far, 3:e Adam, Messias, Återkomstens Herre
Sun Myung Moon avled i en ålder av 92 år
söndagen 2 sept 2012 18:54 svensk tid
1.54AM 3 Sept 2012 Monday Korean time (+7tim).

Sontag, the religion professor who died in 2009, once met with Moon and asked him who would run his organization when he's gone.
"I will continue to lead the church from the spirit world," Moon replied. / By Gobby Wang Taiwan News, Staff Writer 2012-09-03 02:56 PM

 

Quote 1976:
"I would like to share something important with you. I have had many experiences in which I was misunderstod, yet I remained absolutely silent without protesting and stood quietly on the side of God, giving Him my utmost loyalty and knowing that He was on my side. There is no death anymore, and if I were to suddenly die I would continue to work in the same way in the spirit world. That is why I don't protest, even though the world curses and criticizes me and is scornful to me. After my death millions of people in the spirit world and here on earth will testify to my deeds, and to what I have done in history. This may not come in my own lifetime, but in eternity I know that my deeds will shine."
Even though I have suffered, and will suffer still more, and I will be misunderstod and accused even more, by taking this treatment without protest I continuously nurture this tradition, and eventually our way of life and our truth will prevail. I know it.

The work will never stop, whether I am here on earth or up in heaven.

UNTITLED ADDRESS TO CONFERENCE OF U.S. AND INTERNATIONAL LEADERS September 20, 1976

Se intressant numerologisk jämförelse (eng.) slide 151-159


18 sep
Nya diskussioner har uppstått om huruvida Jesus var gift, efter att Dr Karen King, en historiker vid Harvard Divinity School USA funnit ett gammalt papyrus med ord översatta där
Jesus talar om "min hustru, kommer att kunna vara min lärjunge", rapporter nyhetsmedia.
    Enighetskyrkan och Principerna hävdar inte att Jesus var gift, men att hans primära mission var att gifta sig i Heligt Äktenskap som uppfyller Guds 3 välsignelser och fullständigt skulle utrota den ursprungliga synden, och ge möjlighet till fysisk och andlig frälsning för lärjungarna och hela mänskligheten, och därmed inte kräva korsdöden som sista alternativ väg för vår (endast) andliga frälsning (2000 år av kristen förkunnelse).
Ref: NY Times 19 sept 2012

15 okt 2012
Världen: Mongoliets huvudstad förstör sista Leninstatyn

Mongoliets huvudstad har tagit bort sin sista staty av Lenin, en av de sista resterna av landets mångårige allians med Sovjetunionen medan det smider allt närmare länkar till väst och Kina. /AGENCE FRANCE PRESSE ULAN BATOR

sept
Gangnam Style - En miljard har sett Gangnam Style
Den sydkoreanska rap-artisten Psys musikvideo Gangnam Style har blivit det mest sedda videoklippet på webbtjänsten Youtube. Klippet har setts över en miljard gånger.
Klippet har funnits på Youtube i drygt fem månader.
Gangnam är en av de dyraste stadsdelarna i Sydkoreas huvudstad Seoul. Låten och musikvideon ironiserar över modet i stadsdelen. Den speciella ryttardansen har blivit ett globalt fenomen. Den 10 sept 2012, var "Gangnam Style" uppmärksammad av Guinness World Records som den mest "liked/gillade" videon på YouTube någonsin.

Världen: 29 Nov A taste of D-day!
New York firar första dagen utan våldsbrott
Måndag var inte en särskilt hektisk dag för New Yorks poliser för första gången i historien, har New York haft en hel dag utan våldsbrott.
Googla för detaljerad info.

Författaren Pinker skriver en bok om nedgången i kriminalitet -
"I presented several kinds of evidence that violence had declined over time.

Then in 2007, through a quirky chain of events, I was contacted by scholars in a number of fields
who informed me there was far more evidence for a decline in violence than I had realized.

My comment: Cause-Effect of True Parents Victory

Världen: 29 dec 2012
Nordkoreas framgångsrika lansering av en interkontinental ballistisk missil den 12 december 2012 nådde sitt mål:
stärkte Kim Jong Uns ställning som ledare i det kommunistiska landet och skrämde världen.

Park Geun-Hye från Saenuri - eller New Frontier Party - blir den första kvinnliga presidenten i Sydkorea.
Ms Park, 60, är dotter till förre presidenten Park Chung-hee som mördades 1979.
Vid en ålder av bara 22, kom hon fram i det politiska rampljuset, och blev Sydkoreas första dam när hennes mamma sköts till döds i 1974 - av en Nordkoreansk mördares kula som var avsedd för hennes man.


2013

Search Result for 2013 tparents.org

[Continuing with Heung Jin Nim's message from January 1, 2002.]

True Father: It is similar to just after World War 2 (see 1946), so this is a crucial time (2002) and we have to accomplish the will of God by 2010 or 2012. So you have to migrate back to your hometown and find our own nation, especially in the 2nd Israel, America. Leaders will stand up, at the UN, and we have to renew the UN, where we have worked the last couple of years.
Now the time is ripe; the time is up, to go back to the original nation, centering on the chosen people.
All satanic nations should support the true nation.

Ref:5 Apr 2002

30 jan 2013

Sydkorea sänder upp sin första satellit, veckor efter en liknande lansering av Nordkorea.

7 jan/9 feb 2013
Important Name Changes


1. Addressing "God" as "Heavenly Parent"

(1) From now, when beginning a prayer report, we should begin by addressing God and True Parents as "Heavenly Parent, Beloved True Parents of Heaven, Earth and Humankind."
(2) "True God's Day" shall now be called "Heavenly Parent's Day"
2) Changing the name of the year from "Cheon-gi" to "Cheon Il Guk"
(1) The "4th year of Cheon-gi" shall be called the "1st year of Cheon Il Guk."
(2) The heavenly calendar will continued to be used but shall now be rendered as "1.1 by the heavenly calendar in the 1st year of Cheon Il Guk" instead of "1.1 by the heavenly calendar in the 4th year of Cheon-gi."

2. Changes made to the three cheers of eok-mansei, the call to offer gyeongbae, and Family Pledge

1) Three cheers of eok-mansei should now be made for:
"Eok-mansei for the beloved Heavenly Parent!
Eok-mansei for the victorious True Parents of Heaven, Earth and Humankind!
Eok-mansei for the establishment of Cheon Il Guk!"
2) The following call should be used when doing gyeongbae:
"Gyeongbae to the True Parents of Heaven, Earth and Humankind!"
3) Changes made to the Family Pledge
(1) Verses 2, 4, and 6: References to "God" should be changed to "the Heavenly Parent"
(2) Verse 8: "Completed Testament Age" should be changed to "Era of Cheon Il Guk"

Cheon Il Guk är en förkortning av Cheonju Tongil Pyeonghwa Guk; Nationen av fred och enighet över himmel och jord; i kristna termer himmelriket på jorden.

12 Feb 2013 Påven ABDIKERAR! (av hälsoskäl).
1:a påven att abdikera på 600 år.

12 feb 2013
Blixten slår ner i Vatikanens Sankt Peters katedral, bara timmar efter påvens abdikeringbesked.17 febr 2013 Stor Välsignelse 3500 par i Sydkorea i Gapyeong öster om Seoul.Foundation Day 23 Febr 2013


Video
http://www.tparents.org/library/unification/talks/anderson/Anderson-130217.pdfEU accepterar en lag om homosexuella äktenskap. USA, England och Frankrike stöder detta med sina nationella lagar.

2 mar 2013 Nord-Korea och US basketboll.
Dennis Rodman, den tatuerade, läpp-pearsade förre NBA stjärnan, som inte bara haft ett möte med pres. Kim, utan utropade honom en "vän för livet" medan de tittar på en basketmatch under vilken de två samtalade på engelska. (Kims engelska sades vara begränsad.) I foton som har gått runt världen, syns de två männen skratta tillsammans.
Source: NYTimes 1 Mar 2013

13 mar 2013 Ny påve Francis från Argentina (första någonsin från Latinamerika)
"Den nye påven är en mycket ödmjuk man, "sade pastor Eduardo Mangiarotti, en argentinsk präst." Han åkte kollektivtrafik varje dag."

23 mar 2013 Två påvar möts. Första gången det sker på 600 år!

en profetia från 1100-talet har blivit rykande aktuell.
Profetian - kallad "Påvarnas profetia" - skrevs av det irländska helgonet Malachy som efter en resa till Rom fick en uppenbarelse och skrev ner 112 kryptiska fraser som beskriver varje påve.
Den nya påven kommer att få siffran 112 - som enligt Malachy kommer bli den sista påven någonsin. Efter valet kommer så småningom "staden med de sju kullarna förstöras och den fruktansvärde domaren kommer att döma folket".
MIRAKEL!
Otroligt olycka för en UC Välsignad medlem, hans bil förstörs och han överlevde mirakulöst!
Han tar alltid med sig bilden av TPHEH och har en exemplarisk välsignad familj, han har alltid förkunnat om TPHEH på gator och torg.
Hans djupa tro och kärlek till Gud och TPHEH har verkligen räddat honom, Aju!!!

30 Mar 2013 Nord-Korea förklarar 'krigstillstånd' med SydKorea
Nordkorea har nästan dagligen hotat ned attacker sedan det sanktionerat för ett tredje kärnvapenprov i februari.
Men få tror att Nord-Korea skulle riskera fullt utvecklad konflikt. Det har tekniskt varit i krig med syd sedan 1953 eftersom inget fredsavtal har undertecknats. Ett vapenstillestånd i slutet av Koreakriget blev aldrig omvandlat till ett fullständig fredsfördrag.
/BBC

Om vi ser externt, finns det inget samband mellan Korea, USA och de andra länderna. Men om vi ser det från Guds försyn, så var Koreakriget, kriget för att återställa det egna landet.
Återupprättandet(enande) av Korea blir huvudfreden för enandet av hela världen. Så allt hänger på Korea.

Spiritual background to the Korean War

7 apr 2013 Tyska tidningen Die Welt skriver om Hyung Jin Nim som potentiell fredsmäklare i N.Korea.

apr 2013 Dröm om Jesus och Sanne Far i andliga världen

5 aug 2013

The Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth by Reza Aslan, en bok skriven av en iransk-amerikan som konverterade till kristendomen vid en ålder av 15. Aslans biografi om Jesus bygger på generationer av tolkningar och vetenskapliga texter för att försöka förstå Jesus som individ, historisk och andlig varelse, och att placera hans insatser och inflytande gentemot den turbulenta bakgrunden av hans tid. The Zealot noterades på bästsäljarlistan i New York Times i september 2013.

Världen: 8 okt Heavenly Calendar (10 november)
Typhoon Haiyan, den starkaste orkan som någonsin registrerats i världshistorien
, drabbade Filippinerna. Den lämnade bakom sig mer än 10.000 dödsfall, denna utbredda död och förstörelse är omöjligt att ens bedöma och är på väg att snabbt bli en nationell katastrof.

5 dec 2013
Sydafrikanske svarte frihetslegenden och f.d. presidenten Nelson Mandela avlider 95 år gammal.

Böckerna Cheon Seong Gyeong och Pyeong Hwa Gyeong publiceras på koreanska.

Enligt mediala broder Pappalardo tog han emot budskap från SMM att negativ energi samlas på jorden som kan bryta ut som en världs-sjukdom.
SMM skulle försöka motverka detta genom positiv energi från andevärlden. - se 2020 Corona-epedimin.


 

 

2014

Schmitten ws-center utanför Frankfurt sålt.

. Månadstidskriften Todays World avslutas 2014

jan
Nelson Mandela from the spirit world: "Dr. Moon was the first person who met me when I came over here!"

Source:
www.youtube.com/watch?v=aJl3Kw79_8s

24 feb Blessing 2014

Uganda

Korea

Sao Paulo Brazil, samtidigt via satellit.

20 000 par från 194 länder sade, "Ja!" i ett bröllop som sträckte sig över hela världen. 2 500 par, däribland 50 från USA, gjorde pilgrimsfärden till Sydkorea den 12 februari, för att delta i 2014 Cosmic Blessing förrättad av Sanna Mor. Ordet, "Ja!" Ekade i arenan, av brudar och brudgummar som entusiastiskt bekräftade sina löften.

Ny version av Sanne Fars samlade tal publiceras Cheon Seong Gyeong - version 2014; (tal fram till och med 2012)

Europeisk bok publiceras om Enighetsrörelsen. 10 sidor behandlar svenska grenen - Sweden_beginning

12 april 2014:
Överraskande, på bästa sändningstid speciellt för amerikansk publik, visar TV:s populära "ABC Nightline", lördagen 12 april kl 10:00 EST, en dokumentärfilm om vägen till Välsignelsen för flera unga 2nd Gens., som är beredda att avge äktenskapslöften i Korea. TV-publiken kommer troligen att vara en och en halv miljon amerikaner.
Länkar:
http://abcnews.go.com/Nightline/video/young-unification-church-members-prepare-arranged-marriages-23309522
http://abcnews.go.com/Nightline/video/unification-church-mass-wedding-big-day-23309628

 

 

Världen:
I början av 2014 blev Krim, Ukraina i fokus för den värsta öst-väst kris sedan det kalla kriget
, efter att Ukrainas pro-Moskva president Viktor Janukovitj drevs från makten av våldsamma protester i Kiev.
Kreml-stödda styrkor tog kontroll över Krimhalvön, och det område, som har en rysktalande majoriteten röstade för att gå med Ryssland i en folkomröstning som Ukraina och västvärlden anser vara olagligt.

14 april 2014
Nästan 300 personer är försvunna efter att en färja som transporterade 459 personer kantrade och sjönk utanför Jeju Sydkorea.
Färjan, som mest hade skolelever, var på väg från hamnen i Incheon, i nordväst, till den södra semesterön Jeju.
Detta kan visa sig vara Sydkoreas största maritima katastrof under mer än 20 år, säger BBC:s Martin Patience i Seoul. /BBC

Svenska Folkbibeln är en svensk översättning av Bibeln.
Hösten 2014 kom en reviderad version av Psaltaren och Nya testamentet
Nya testamentet utkom 1996 och är en nyöversättning, medan Gamla testamentet som utkom 1998 delvis är en nyöversättning och delvis en revision av 1917 års översättning.

Sedan augusti 2014 har Hak Ja Han Moon- Sanna mor, utropat sig själv som "den enfödda dottern".
Själva titeln är väletablerad i fader Moons lära: "Den enfödde Sonen behöver den enfödde Dottern" (maj 1968), och "Messias, som kommer som den enfödde Sonen, måste hitta den enfödde Dottern" (januari 1989).

Testimony: My Life with Rev. Sun Myung Moon by David Kasbow

27 okt 2014
... tidsåldern för Sanna föräldrars direkta herravälde startade. Inte bara det, utan i bönhallen (i Korea Cheong Pyeong) kunde vi delta i den Sanna familjens absoluta Fyra-positioners grundval. I närvaro av Sanna föräldrar, Hyo Jin Nim - Herren som kommer att öppna portarna till himmelriket, som en son med lojalitet och vördnadsfull fromhet i lustgården som öppnar vägen till det djupa, breda och höga himmelriket - och Heung Jin Nim , ledaren för andevärlden, har förenats som Kain och Abel .
Genom deras seger har vi gått in i den Sanna familjens absoluta fyra positioners grundval. Detta är tidsåldern för Sanna föräldrars direkta herravälde ...
Källa:
HREF="http://www.tparents.org/Library/Unification/Publications/TruePeace/TruePeace-17/TruePeace-170302.pdf" www.tparents.org/Library/Unification/Publications/TruePeace/TruePeace-17/TruePeace-170302.pdf

Kommentar: 1991 gjorde SMM en proklamation: "Tillsammans med standarden för att återupprätta föräldrarnas rätt, bör jag upprätta den yngre sonens rätt. Efter att ha återställt rätten för den äldsta sonen och rätten för föräldrarna, måste jag återupprätta det. Därefter måste jag återupprätta en sak till - konungariket och ta med förening kring det konungariket.
Det kommer att ske när Sanna mor och en av mina yngre barn lägger grunden för samarbete mellan moder och barn. Det kommer att vara den sista fasen av mitt arbete.

/SMM 1991.11.03


Kommentar: Heung Jin Nim och Hyo Jin Nim var förenade med Sanna Mor - från andliga världen.

2015

"Tribal Messiahship"- stammessias startade i full skala år 2015, först i Asien och spred sig sedan.

Världen: jan - Terrorn i Paris göder etniska motsättningar
Tio dagar har gått sedan terrorattacken i Paris och fortfarande pågår terrorjakten i Europa. På torsdagen slog belgisk polis till mot terrorister i Verviers och två dödades. I Tyskland slog polis till mot en misstänkt terrorcell på fredagen. Paris är fortfarande en delad stad där människor fruktar ökad antisemitism, islamofobi och mer terrorism. Latifa Ibn Ziaten, vars muslimske son mördades av en islamist, säger i en exklusiv SvD-intervju att "man måste ändå förlåta".

Principernas syn på Islam: (på engelska)
Mohammad in the Dispensation for Restoration

Världen: 24 mars Flygolycka i Alperna. 150 människor omkommer - när piloten avsiktligt begår självmord. (gottgörelse?)

10 maj
Sanna mors tal i Wien vid 50 års firandet av Enighetsrörelsen i Europa.
Googla för video

Svensk översättning pågår av den nya version av Sanne Fars samlade tal Cheon Seong Geong (v.2014)

23 apr Ärkebiskop John Wikström Finland, tar emot biografin efter ett symposium i Karis

1 sept i Cheong Pyeong, Korea, publiceras boken Cham Bumo Gyeong på koreanska, engelska (1647 sidor) och japanska,
Nu finns trilogin Cheon Seong Gyeong, Cham Bumo Gyeong och Pyeong Hwa Gyeong.


12 nov skapas fb-gruppen Nordic, av Lars Nedergaard i Danmark som ett nordiskt FFWPU-forum.
This Facebook group is meant to be a informal "grassroot" Facebook group for members or associates of "Family Federation for World Peace and Unification" (FFWPU) living in or related to the Nordic countries.

2016

28 jan 2016 - Går med i fb-gruppen Nordic

Sommaren 2016: 1 veckas utomhus-witnessing i pildamsparken Malmö.

Ovanliga molnkonfigurationer över västra Skåne - Himlen i uppror!Världen: juni 2016 - Storbritanniens kommande utträde ur EU, allmänt känt som Brexit, en förkortning av "Britain" och "exit".
Efter en folkomröstning den 23 juni 2016 där 51,9% av de avgivna rösterna var för att lämna EU.Hösten 2016: Heligt vin, heligt salt, heligt ljus och helig jord, distribueras i en vacker trälåda till alla medlemmar.

Foto FinlandVärlden: 31 okt Sverige Påven Franciskus gör ett historiskt försonings-besök till Sverige.
Det blir första gången någonsin som katoliker och lutheraner firar reformationen ... Det är ovanligt att påvar besöker protestantiska länder.

Den lutherska biskopen Munib Younan och påven Franciskus i Lunds domkyrka.
Påven Johannes Paulus II besökte Uppsala 1989.

2017

Hak Ja Han Moon - Sanna Mor deklarerar sig som Enda enfödda dotter till Gud - "Only Begotten Daughter."

Ref: Only Begotten

Läs även Were True Parents Born with(out) Original Sin? - Shimmyo, Theodore T. Journal of Unification Studies Vol. 18, 2017

I oktober 2017 blir "#MeToo-rörelsen viral på sociala medier." - var det deklarationen "Enda enfödda dotter" orsak-effekt

The first European We Can Do It Workshop hölls 27-29 januari i Camberg, Tyskland.

Över 100 personer kom representerande 16 länder,
varav många hade fantastiska vittnesbörd om sitt eget arbete som stam-Messias och kunde dela sina bästa metoder under workshopen.

Jag startar witnessing - vittna via Facebook, över hela Sverige.
Ca 4/tim = 40/dag = 15 000/år potentiella DP introduktion-läsare per år.
Exempel på text
Än så länge någon enstaka ..."är inte religiös"...många accepterar som friends. :-)

Elisabeth Åsbrink publicerar boken 1947
Mest omtalade av hennes böcker, prisbelönad och översatt till 25 språk. En veritabel historiebok med poetiska kvaliteter om det i historisk bemärkelse anonyma året 1947.
Åsbrink lyckas ändå övertyga läsaren om att 1947 i själva verket inte alls var betydelselöst: det var början på en ny världsordning efter det mörker befunnit sig i under flera världskrig.
1947 var till exempel året då den sista namnteckningen plitates ner på fredsfördraget i Paris och kom därmed att markera det formella slutet på andra världskriget.
"Aldrig förr hade brott utförda av en stat ställts inför rätta, aldrig förr hade ansvaret för en nations handlingar slagits fast, och aldrig förr hade brott som beordrats av en regeringschef benämnts och åtalats."
- Det var en tid när man satte gränser och ville reglera det övervåld som förekommit.
I boken skildrar hon hur starka politiska krafter strömmade genom hela processen och hur ideologiska aspekter lämnade avtryck i både åtal och brottsbeskivningar.
En ny världsordning byggdes upp med den liberala demokratin som grundpelare. Källa:HBL Finland

sept 2017 Ben tillskrivna Sankt Petrus hittades av en slump i en kyrka i Rom under rutinmässigt restaureringsarbete, 2000 år efter apostelns död.
Relikerna från helgonet, som betraktas som den första påven, hittades i lerkrukor i den 1000-åriga kyrkan Santa Maria i Cappella i distriktet Trastevere, en medeltida kyrka med kullerstensfält på stränderna av floden Tibern.
Benen upptäcktes när en arbetare lyfte upp en stor marmorplatta nära det medeltida altaret i kyrkan, som varit stängt för allmänheten i 35 år på grund av byggnadsstrukturella problem.
Källa: The Telegraph

7 sept Välsignelse i Korea (extern nyhetskälla), och fler platser simultant över världen.

23 sept 2017
Uppenbarelseboken 12-teckenprofetin är en apokalyptisk tro på att en astronomisk anpassning den 23 september 2017 uppfyllde de två första verserna i Uppenbarelseboken 12. Detta datum sammanföll med höstdagjämningen och slutet på de katolska septemberdagarna. Denna teori, främjad av vissa kristna och kristna nyhetsorganisationer, föreslog att en bokstavlig uppfyllelse av profetian i Uppenbarelseboken 12: 1-2 inträffade på detta datum över Jerusalem.

I avsnittet i Uppenbarelseboken 12: 1-3 beskrivs "en kvinna klädd med sol, med månen under fötterna och en krona med tolv stjärnor på huvudet. Hon var gravid och ropade av smärta när hon skulle ge födelse." (NIV). Vissa människor tror att en astronomisk inriktning med konstellationerna Jungfrun och Leo, solen, månen och planeterna Merkurius, Mars, Venus och Jupiter som inträffade i september 2017 uppfyllde denna profetia ord för ord. Tecknet är också känt som Apokalypsens kvinna. Några av de vanligaste kristna tolkningarna av detta avsnitt tolkar kvinnan som Maria eller forntida Israel, mansbarnet som den inkarnerade Jesus och (teknon) barnet är Kristi kropp, och kvinnans andra avkommor som den kyrka som bildas under trängsel.

okt Världen:
#metoo, eller #MeToo, från engelskans "me too" för "jag också", är en hashtag som skapades i sociala medier för att uppmärksamma hur omfattande sexuella trakasserier är mot kvinnor.
Uppmaningen blev snabbt viral och det skapades en hashtag, #metoo, som visade hur utbrett det är med sexuella trakasserier.

Kommentar: Vi lever i tiden efter ankomsten av himlen: solen i zenit "Ingen synd går oupptäckt". Se syndafallets sexuella beskrivning i Principerna kap.2.

I slutet av året publiceras;
"Exposition of the Divine Principle" ("Black book - svarta boken") på finska, med färgade textavsnitt.

2018

29 april Sanna Mor talar på ett stormöte i Wien
Googla "Peace Starts with Me Vienna 2018"

Nordkorea-Förenta staternas toppmöte. Ett förslag till möte mellan ledarna i Nordkorea och Förenta staterna som ursprungligen fastställdes till den 12 juni 2018 i Singapore. Vita huset bekräftade det planerade mötet mellan president Donald Trump och ordförande Kim Jong-un.
Googla "2018 North Korea-United States summit", eller svenska media.

Världen: nov Californien
Största branden i modern tid i Californien;
I den hårdast eldhärjade staden Paradise i norra Kalifornien är dödstalet uppe i 23. Tiotals personer saknas.

American Eagle - molnformation över USA -
Källa: True Peace Nov 2018

14 dec syns ett unikt halo-ljusfenomen över Borlänge

15-16 dec 2-dagars WS i Helsingfors Finland - HTM - Heavenly Tribal Messiah
(How To Move peoples heart)

26 dec Tjänstemän från Nord- och Sydkorea anslöt tillsammans deras järnvägsnät i en symbolisk ceremoni på onsdag för att markera starten på ett projekt för att ansluta de två länderna

2019

Ca 2000 svenskar har klickat på länkarna till Introduktion om Återkomsten,
sedan jag startade vittna med den via Facebook, över hela Sverige. :-)

9 jan 2019 - Yo Han Lee en av 36 första välsignade paren (gick med 1952) avlider 9 jan. 2019 i en ålder av 103 år.
Han var även Nationell messias för Sverige.

12 jan - Äldre koreanske broder Dr. Bo Hi Pak, en av 36 paren, avled den 12 januari 2019, 90 år (koreansk räkning) gammal.
Se familyfed.lpages.co/bo-hi-pak/

19-20 Jan 2019
Invigningen av EUME - europeiska "Cheongpyeong" - skall vandra mellan länder

Cheongpyeong Europe - Rev. In Pyo Moon - Special Lecture

1 mars 2019
100 års-jubileum av 1919 års uppror i Korea mot japansk ockupation.
Sam-il (3-1) - nationell helgdag i Syd-Korea

Uppdaterad Traditionsbok v.2019 (eng.)

mars
Världen: Boeing Max 737
Flygkrasch i Etiopien där 157 personer förolyckades var den andra på kort tid. Ett plan av samma modell störtade i Indonesiens huvudstad Jakarta förra hösten 2018 och alla 189 omkom då. - Alla plan av modellen förbjuds flyga tills vidare.
Är det - Tang Gam - Gottgörelse?

15 april
1100-talets katedral Nortre Dame i Paris brinner! - Tang Gam - Gottgörelse?
History of Nortre Dame

26-27 okt 2019 Europeisk fredskonferens & Välsignelse - Tirana Albanien
http://www.ipeacetv.com/vod/vod_view.asp?vId=11028&page=1
http://www.ipeacetv.com/vod/vod_view.asp?vId=11030&page=1

2019 - Förfäders befrielse sker på olika platser i Europa. - tidigare kallad 'Ansu' enbart i Cheong Pyeong Korea.
CheonBo-event. 9-10 nov utanför Frankfurt

Video - Rev In Pyo Moon, Hyojeong CheonBo Special Event Preparatory Meeting

27 okt - Sanna mors World Tour kommer till Albanien

Söndagen den 17 november 2019, firade vi på Täby Scandic hotell, 50-års jubileum av svenska UC-rörelsen.

28 dec 2019 (12.4 enligt den himmelska kalendern) Sanna mors 40-dagars kosmiska Kanaan-resa för Etableringen av Cheon Il Guk, som inleddes den 18 november har avslutats som en stor seger.
Kambodja, Taiwan, Niger, Tanzania, Sydafrika, Palau och den Dominikanska republiken måste segra för att skapa en påtaglig grund för grand finale,
Mötet för den hoppfulla marchen framåt mot en himmelskt enad värld.


Världen: Australien
Tiotals bränder bröt ut i New South Wales, Australien, vilket fick regeringen att förklara en nödsituation i november 2019. Bränder spriddes snabbt över alla stater för att bli några av de mest förödande på rekord. Ett område av storleken på Sydkorea, ungefär 25,5 miljoner tunnland, har bränt. Minst 33 personer är döda, inklusive minst tre frivilliga brandmän, och fler saknas. Cirka 3 000 hem har förstörts eller skadats. I takt med att bladen intensifierades under dagarna fram till nyårsafton, sökte tusentals människor som tvingades evakuera skydd på stränder över New South Wales och Victoria.

2020

VISION 2020
Googla "FFWPU Vision 2020"

jan 2020 Världen:
Utbrott av corona-virus i Kina (Wuhan) (dec 2019) sprider panik över hela världen.- 600 döda i feb.
Över 2000 i början av mars
10 mars - hela Italien i karantän!

2 böcker som förutspådde 2020 coronavirus utbrott 12 år (2008) och 40 år tidigare. - länk
Citat sid. 312
"Omkring år 2020 kommer en mycket svår andningsliknande sjukdom att spridas över världen, attackerande lungor och luftrören och motstå all traditionell behandling.
Ännu märkligare än att sjukdomen uppstod blir det faktum att den kommer att försvinna lika snabbt som den uppstod.
Uppstå igen 10 år senare och därefter försvinna fullständigt."

Vart 100:e år verkar en pandemi (global virusepedimi) bryta ut;
1720 - Marseille Frankrike
1820 - kolera startade i Indien
1920 - spanska influensan, 50-100 miljoner dödligaste virussjukdomen hittills
2020 - Corona-virus, startade i Wuhan Kina

6 feb USA:s president Trump telegram-gratulerar paret Moon på deras födelsedag.

7 feb Stor Välsignelse i Syd-Korea; 6000 par.
Foton

Världen: mars 2020 - 1/3 av världens befolkning i obligatorisk "inlåsning" hemma - världsunikt! - 3,8 miljoner smittade - tyvärr 265 000 döda - 1,3 miljoner friska igen


april Pastoral Training Webinar

14 april startar Joanna Hartl i London en zoom-grupp för HonDokHae.
Våren 2022 är vi fortfarande igång; London, Nederländerna, Finland, Estland träffas varje morgon månd-fred.

8 maj firar vi Sanna föräldrars 60-års diamantbröllop
Sanna mor tillkännager vårt nya kyrkonamn "Himmelska Förälders heliga gemenskap - The Heavenly Parent´s Holy Community"
Alla Heliga dagar kommer från och med nu att firas 16:e dagen i 3:e månaden varje år.

Ett nytt "Cheon Il tempel" skall stå färdigt 2023

1/3 av världens befolkning skall återupprättas under Sanna mors livstid.

År 2020 Zoom-möten pågår på nätet. Söndagsgudstjänster, morgon-HDH allt via nätet och zoom-programmet.

Sunday Service över hela Europa och Mellanöstern
17 maj 2020 - 1373 deltagare.

Under hösten varje onsdag kl 20 CET - EUME (Europe & Middle East) Prayer Call - bönemöte och rapportering av Mike & Fumiko Balcomb

25 juni 1950 - Koreakriget bryter ut
Svenska-röda-korset-sjukhuset-i-Korea, en akademisk uppsats av Sigfrid Su-gun Östberg

juni Zoom-webinar med William Haines
Joining the dots
fb-group

Juli - 15 Day DP WS online - Fuchs, Crosthwaite, Gali, BalcombVideofiles

juli Zoom-webinar med William Haines
The Life and teachings of Jesus
Link

En snabb uppskattning av antalet Nordiska medlemmar i juni 2020 visar ungefär;
Finland
52 1:a gen.
86 2:a gen.
4 3:e gen.

Sverige
49 1:a gen.
87 2:a gen.
18 3:e gen.

juli 2020 - Annons på bussar Korea: Fredens Moder, torkar bort människans tårar Sann fred börjar (exakt) från mig själv


Vi skapar en Holy ground på utsiktsplatsen Skallen i Haverdal Halland.
koordinater 56°43'29.7"N 12°38'46.8"E (använd Googlemaps)

9 aug 2020 1:a Rally of Hope


Zoom-Rally med Sanna mor - 200 miljoner deltagare

6 Sept 2020 Gemensam europa söndags-gudstjänst - fb;1753 zoom;1000 deltagare

27 sept 2020 2:a Rally of Hope

21-29 sept Zoom-webinar med William Haines Reading Life through the Principle

27 sept Nytt återkommande Zoom-Peace stormöte med Sanna mor


Nov 2020


CheonBo Sverige 2020 (foto: upphovsrätt gäller)

I oktober välsignade Sanna Mor oss genom att ändra namnet till Cheongshimwon (kan inofficiellt översättas som "Kärlekens och hjärtats trädgård") - det andliga centret för HJ Heaven and Earth Cheonbo Training Center i Cheongpyeong, Korea - ändrades till Cheonshimwon (inofficiellt, "Det himmelska hjärtats trädgård")

CheonBo won = Blessing of those who fulfilled 430 Couples
on Earth and in Spiritual world
CheonBo = Heavenly Treasure - Ancestor Liberation & Blessing

8 maj 2020 Andliga högkvarteret för Himmelska förälderns heliga gemenskap - The Spiritual Headquarter for Heavenly Parents Holy Community. /Sanna mor/HakJaHan

juni 2020 uppmanades Giseon Lee att starta nattbönemöten för att omfamna hela värden i Himmelska förälderns heliga gemenskap


10 nov 2020 Ny Holy ground skapad i Kyrkslätt Finland
Coordinates: 60.1233948,24.4355679,17

22 nov 3:e Global Peace Rally i Korea + internet.


5 dec 4:e Global Peace Rally i Las Vegas USA + internet.
Talet


Med önskemål om en lycklig hundraårsdag och god jul till alla våra grannar i Oslo från vårt UPF-kontors utställningsfönster.

CHEONBO EVENT DEC 12 2020, FFWPU HQ, Köpenhamn, Danmark;
Förra lördagen var vår första gång att hålla CheonBo-evenemang i Danmark. Vi bestämde oss för att gå vidare med evenemanget trots Coronasituationen, eftersom de danska begränsningarna gör det möjligt för trossamhällen att ha religiösa evenemang med mer än 10 deltagare. Vi var 15 deltagare med ansiktsmasker, ingen sång och höll socialt avstånd. Det var verkligen en upplyftande upplevelse, att känna oss förenade med "Hjärtats hemland" på ett sätt som vi aldrig förut har upplevt.

dec 2020 Dr Yong encourage every family to create Online Heavenly Community with 43 people.

Världen: Totalt har över 2 miljoner människor i världen dött i covid-19.

2021

3 Heliga dagar firas på dagen för Sanna föräldrars Välsignelse 27 april 2021. • 61-årsjubileet av Sanna föräldrars heliga bröllop (ursprungligt datum 16 mars 1960 månkalendern) • 54:e himmelska föräldradagen (ursprungligt 1 januari 1968 solkalender) • 62:a Sanna föräldrars dag (ursprungligt datum 1 mars 1960 månkalendern)

Världen:
Stormning av USA:s kongress i Kapitolium ägde rum den 6 januari 2021 i Washington, D.C., när anhängare till den då sittande amerikanske presidenten Donald Trump stormade den amerikanska kongressbyggnaden. 5 döda!
Upploppet skedde samtidigt som kongressen satt i gemensam session och sammanställde delstaternas elektorsröster för att officiellt och ceremoniellt utse Joe Biden som segrare i presidentvalet i USA 2020.

jan 2021 Svensk TV visar en dokumentär (43 min) om Sveriges deltagande i Koreakriget 1950-53, med ett svenskt miltärsjukhus.
Sjukhuset överlämnades till koreanska samhället 1957.
Titel: Svenskarna i Koreakriget
Dokumentär om det svenska fältsjukhuset i Busan under Koreakriget. En insats som kom att bli Sveriges genom tiderna största humanitära insats för ett land i krig. Med hjälp av både svenska och utländska Koreaveteraner berättas en gripande och fascinerande historia som få svenskar känner till.

13-14 febr Europeiskt Matching/Blessing preparation WS hölls via zoom.

Inspelning av pastor Yongs Morning devotion från USA
Episode 1-114 ...
Ep 29-36 The Perfection of Gods Lineage

27 febr 5th Rally of Hope Korea - on zoom internet

9 april prins Philip 99 år gammal avlider. Make till Englands drottning Elizabeth II.

28 febr Rally of Hope

Världen: Suezkanalen blockerad i 1 vecka
Den 23 mars 2021 grundstötte M/V Ever Given (400m långt), med två kanallotsar och en indisk besättning på 23 personer, i den 193 kilometer långa och på vissa sträckor omkring 200 meter breda Suezkanalen. Fartyget var då på väg från Tanjung Pelepas hamn i Malaysia till Rotterdam. Vid grundstötningen vreds fartyget sidledes och blockerade kanalen (1 vecka) på grund av hård sidvind i en sandstorm. Vindstyrkan har beräknats att ha uppgått till uppåt 20,5 meter per sekund i byarna.

24 april Hyo Jin Cosmic Blessing! Många matchade par deltog och hade gjort enorma ansträngningar för att förbereda sig för Välsignelsen. Vi är glada över att kunna fira deras välsignelse tillsammans och som en världsomspännande rörelse.
länk

1-2 maj 2021 Hyojeong CheonBo Great Works Celebrating True Parents' Holy Wedding Anniversary.

Rally of Hope

5 juni Sanna mor talar i USA.

18 juni 5,5 timmars zoom-möte med vittnesbörd för pastorer från hela världen.

10 oktober 5400 nya CheonBo-par invigda via websändning från Korea.

4 nov Vi firar 800:e Ahn Shi Il i Sverige.


13 nov 2021 Ancestor liberation and Blessing på många platser runt Europa, lett från Cheong Pyeong Korea.

6 dec 2021 1st Prayer Rally for the Salvation of the Homeland

dec 2021 Cheon Shim Won Special Prayer Room Korea, introducerat med lokala i varje land.

Detailed instructions from Present Balcomb regarding the Cheongshim Won Special prayer Room.


2022

9 jan 2022 2nd Prayer Rally for the Salvation of the Homeland,
Live zoom 158/fb 47; meeting in Korea.
Inspelning Sanna mor talar efter ca 1:45:00

10-13 febr fredsmöte i Korea

Världen: Vulkanutbrott
20 december 2021 började ett vulkanutbrott på Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, en undervattensvulkan i Tonga-skärgården i södra Stilla havet.
15 januari 2022 exploderar vulkanen, likt en enorm kärnvapenexplosion, som kunde ses från rymden.

19 jan 50-års jubileum av dom första missionärerna som kom till Finland den 19 jan 1972. Kirsti och Ellen

11-14 febr WORLD SUMMIT 2022

Sanna mors tal

Pictures

24 febr 2022 Världen:
Rysslands Putintrupper invaderar Ukraina!
hotar Sverige och Finland med kärnvapen om dom läger sig i.

söndag 6 mars - protester i St Petersburg mot kriget!

Nästan 13 000 personer i Ryssland har hittills gripits för att ha demonstrerat mot kriget i Ukraina.
Under söndagen har protester ägt rum i 63 olika städer runt om i Ryssland och siffrorna på antalet frihetsberövade stiger.


Bra bok som beskriver utvecklingen i Ryssland efter 1992.
Winter is coming - by Gary Kasparov Chess world champion

24 febr - Special EUME Prayer Call for Peace in Eastern Europe

4 mars 4:e Prayer EUME Prayer meeting, med över 722 zoomdeltagare, 56 FB.

Nordic leader reunion- meeting in Germany

Vår första gemensamma "Nordic Service"
söndag 20 mars kl 11.00 CET (12.00 Finland)

maj 2022 - Rev. Ryoichi Oba gives Testimony of the early UC-Church in Russia.

Rev. Kevin Charles McCarthy, 71, of Woodbridge, Virginia, died May 21, 2022 at Inova Fairfax Hospital

2 aug 2022 - Broder Hans Karlsson avlider i hjärtattack.
Hans var den nationsledare för Sverige som varit längst hittills; 17 år i två perioder, 1981-1993 och 2003-2007.

21 aug
En dotter, Moon Jeong-ah
föddes idag, 21 augusti 2022 (7.24 i den Himmelska kalendern) kl. 07:16
Hyo-jin Nim and Yeon-ah Nim's första barnbarn Moder och barn är vid god hälsa.
Nu börjar 4:e generationen.

30 aug Världen: Michail Gorbatjov död.

     
 
27-28 aug Peace march - Fredsmarch och möte på gränsen mellan Norge-Sverige; Morokulien.

8 sept Världen: Englands drottning Elizabeth II dör.

några av mina tankar om Ukraina-kriget...
från Principerna vet vi att 1:a och 2:a världskrigen med miljoner dödade, var gottgörelse för nye Kristus att födas och påbörja sin mission.
Kalla kriget var 3:e "världskriget" - ett ideologiskt krig.
Attacken mot Ukraina är en attack mot demokrati, fri press, fria val och västerländska värderingar.
En fortsättning på det ideologiska "kalla kriget" denna gång totalitarianism (inte kommunism).
Intressant nog valde ryssarna Z som sitt krigstecken!
den SISTA BOKSTAVEN i engelska alfabetet är Z. = historiens slut...slutet på regimen som startade kriget.
Z finns inte i det ryska kirylliska alfabetet.
Ukraina har + ett KORS som sitt tecken. = söker 1 demokratiska värderingar!

8 sept Världen:Protester i Iran började den 16 september 2022, efter 22-åriga Mahsa (Jina) Aminis död i polisförvar av Irans missbrukande "moralpolis".
Iranska myndigheter har hänsynslöst slagit ner på omfattande anti-regeringsprotester med överdriven och dödlig kraft i hela Iran, sade Human Rights Watch.

4 Heliga dagar firas; Sanna föräldrars dag - 1 mars 1960 månkalendern, Sanna barnens dag - 1 oktober 1960, Alla tingens dag - 1 maj 1963, Sanna Guds/Himmelska förälderns dag, 1 jan 1968.

26 okt 2022
50-års jubileum av grundandet av Sunmoon University, Wonhwa-gwan Korea

12 och 13 november 2022, den mycket efterlängtade högtidliga öppningsceremonin för Cheon Shim Won ägde rum tillsammans med den senaste CheonBo-workshopen i Las Vegas USA.

Cheon Shim Won Prayer Devotion äger rum varje morgon runt världen, med "Resonance prayer" 5-10min.

3 nov Världen: Ryska förlusten av distrikthuvudstaden Cherson, den enda distriktshuvudstaden som de kontrollerat, har kallats för ett pinsamt misslyckande för Vladimir Putin och hans regim. Den 3 november 2022, nio månader efter att det ursprungliga slaget vid Cherson slutade, tog ryska styrkor bort sin flagga från stadens administrativa byggnad och rådde kvarvarande människor att lämna staden och korsa floden till den södra stranden.
P1 ekonyheter 13 nov.; "Ilska bland Kremls hökar och gatudemonstrationer; Servat (satan) 7 misilen borde skjutas mot Washington...mot Washington Washington..."
Kommentar; ...satan7?...vilken andevärld kan det vara bakom Rysslands beteende!


2023

Ett nytt "Cheon Il tempel" skall stå färdigt i Korea maj 2023

Världen:
8 jan 2023 Attack mot Brasiliens regeringssäte i Brazilia, liknande stormningen av USA:s Capitolium den 6 januari 2021.
Jair Bolsonaro, den högerextrema före detta presidenten i Brasilien, hade i månader försökt undergräva resultatet av ett val som han förlorade, ungefär på samma sätt som Donald J. Trump gjorde efter sitt nederlag i presidentvalet 2020.
jan 2023 Turkiet utfärdade på lördagen 29jan, en avrådan från resor till USA och Europa, rapporterar nyhetsbyrån AFP. USA och flera europeiska länder, däribland Sverige, har tidigare utfärdat liknande avrådanden för resor till Turkiet.
Det turkiska utrikesdepartementet skriver i varningen att det förekommer "farliga nivåer av religiös intolerans och hat" i Europa och att utlänningar utsätts för "verbala och fysiska attacker" i USA, enligt AFP.

4 febr - 62:a Great Works från Korea, Cheon Pyeong. Hålls 4 ggr. per år. Himlens välsignelse över "Wishing papers."

Världen: En oavbruten "väckelse"-bön i Kentucky blir viral på TikTok, och människor reser tusentals km för att delta.
Sammankomsten har pågått 24 timmar om dygnet på en liten kristen högskola.

fredagen 5 maj - Vår svenske broder Roger gick över till andevärlden idag på förmiddagen.
Roger var på 70-talet en av de bästa FR (fundraisers) i Californien

7 maj Hyojeong Cosmic Blessing Festival 2023

Blessing i Las Vegas USA

måndagen 15 maj - Finske broder Lenni Hassinen gick över till andliga världen
Lenni var en av de första att studera på seminariet UTS-Unification Theological Seminary i USA.

Beslut om att sälja Belvedere i USA. Belvedere var hem för Sanna föräldrar under deras tid i USA.

Danmark Måndagen den 11 september brev från Kyrkodepartementet med glädjande besked, att de har beslutat att ge FFWPU Danmark juridisk status som "erkänd religiös gemenskap". Det är exakt 2 år sedan vi lämnade in en ansökan om det. Tack för alla era böner och stöd. Det startar förhoppningsvis ett nytt kapitel för vårt religiösa samfund i Danmark, där vi kan ses på med öppnare och objektivare ögon och lättare kan bygga en mer konstruktiv, öppen och ömsesidig respektfull relation med andra religiösa samfund, media osv. Likaså kan det förhoppningsvis också ge fler privatpersoner mer lust och nyfikenhet att kontakta oss och studera vår tro och gärning. /Lars Neergard

sept - Joseph 2:a gen. avlider i Spanien.

Sanna mors ord 11 nov 2023

25 nov fru Cheong Dae-hwa (hustru till president Young Hwi Kim, 80-talets europa ledare) himmelsfärd.


2024

mars 2024 Nytt Heligt salt från Death Valley Californien hämtat och introducerat av Sanna mor.

Världen: 7 mars 2024 Sverige blir efter 200 års neutralitet medlem i NATO.

12 februari - En omfattande brand utbröt på Liseberg Oceana Vattenvärld.
16 apr - Det historiska börshuset i Köpenhamn (från 1625) har förstörts i en brand.
Tillströmmande Köpenhamnbor fick se husets ikoniska spira brinna och falla.
Jämför med branden i Paris av Notre Dame 2019.

april witnessing team "GPA" (Generation Peace Academy) kommer från Korea/Japan januari stannar någon månad, ersätts från USA i april.
Missionärer USA-GPA; Dory - Ungern, Alexandra - New York, Ricky- Baltimore i Maryland, Kozan - Kansas, Isaac - Seattle i Washington, Nicky - Kalifornien

Citat: Koreansk profetia
Nu (1988) befinner sig den heliga mannen, Guds äldste son, Skaparen, i centrala Seoul, på den sydkoreanska halvön vid den östra kontinenten.

Han styr världen med en Gud-given stor mission, vilket ger goda män och kvinnor välsignelsen
att bli den himmelska mänskligheten och upprätta tusenårsriket.

Dess konkreta tid är antingen april år 2000-2001 (månkalender) eller april år 2024-2025 (månkalender).

Han överträffar i sitt koncept härskarna av de gamla klanbaserade nationerna eller nuvarande rasbaserade nationer. Han ska utöka idealet för sanningens äkta kärleksprincip och sanna familj,
och som konungars konung kommer han att bygga idealiska nationer och världsfred, steg för steg.
Han hanterar allt andligt som konungars konung.
Han är som Guds äldste son i himlen, som är anförtrodd rätten att agera för Gud.
Han kom för att förverkliga Guds vilja på jorden.

Källa: Who Is He - Look for the Messiah
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidsjämförelser:
1953, stillestånd i Koreakriget. Jesus och SunMyungMoon har nu samma ålder 33 år.

1954 HSA-UWC grundas - Tiden för Jesu korsfästelse passerad!

1953-1993 = 40 år, 1993 Messiansk proklamation i Korea.

1945-1951,1947-1953 skulle Han kunnat accepteras av Korea och världen som Messias.

1997-2003 = samma tidsperiod av 7 år fullbordas! - 2003 Välsignelsen på nationsnivå. Jesu nationella mission fullbordad.

2010 The reality and prospect of Gods Providence Rev Hwang

Referenser/Vittnesbörd: