I apokryfernas Enoks Bok, med anor från omkring 170 f.Kr., finns det en uttrycklig förklaring av hur det onda kom in i den mänskliga erfarenheten.
Genom att tolka 1 Mos. VI.1-4 som avser en rasblandning mellan egensinniga änglar och kvinnor. "Guds söner" identifierades som hjälpande änglar som kallas "bevakare". Men som förhäxades av den kvinnliga. De hade samlag med dem, födde därigenom nu nytt blandad ras. Dessutom de fallna änglarna, speciellt Azazel lärde sina mänskliga hustrur ondskans hemligheter. Här är synden ond kunskap, inte överförd skuld.

Ref: The Fall of Man, sid 149

T e n T h e o l o g i a n s Respond to the Unification Church

Jämför med Principernas förklaring