Utdrag ur boken

500 frågor ställda av kristna präster om Principerna och Enighetsrörelsen,

besvarade av Kevin McCarthy

Är den Heliga Bibeln en fullständig uppenbarelse för Guds frälsningsplan eller behöver vi ett annat evangelium eller en annan uppenbarelse för fullständig frälsning?

Bibeln är en komplett uppenbarelse, men Bibeln vittnar också om det faktum att frälsningsarbetet är ännu inte avslutat och kommer inte att vara det förrän Kristi Återkomst (se Apg. 3:21, Hebr. 9:28, 1 Pet. 1:5, Rom. 8:23-24, 1 Kor. 13:9-12, 1 Joh 4:1-3, Upp 21:1). Därför måste den generation som lever vid Kristus Återkomst vara öppen för ett nytt budskap, därför för fullständig frälsning, så måste Han avslöja saker för den generationen, som ännu inte avslöjats. Vi behöver inget "ytterligare evangelium". Det vi har räcker fint, men det evangeliet måste en dag uppfyllas.

Är den Heliga Skriften ofelbar och frälsningens och det heliga livets slutliga sanna ord? Ge oss bibelverser som styrker detta!

Bibeln är ett fullkomligt tros-objekt och utan fel i relation till dess deklarerade syfte (Joh. 20:31). Men 1 Petr 1:5, säger att det finns frälsning som skall uppenbaras i den Yttersta Tiden. Apg. 3:21 säger att Kristus kommer för att återupprätta allt. Om vi väntar att Kristus skall komma tillbaka för att läsa upp våra egna doktriner så upprepar vi bara samma misstag som fariseerna gjorde för länge sedan.

Sanningen håller, men sanning kommer alltid att attackeras. Problemet ligger i det faktum att många människor vill förändra skriften. Ni kan fä Bibeln att uttrycka det ni vill uttrycka. Därför måste ni hålla er till Bibeln och inte låta någon skriva ner sina "Principer" åt någon annan!

Jag håller med om att sanningen håller och även att sanningen inte värderas efter läpparnas tal utan genom livet. Utmaningen är om pastor Moon verkligen skulle ha fel, kommer då ni, som har rätt, att göra fler gärningar än pastor Moon har gjort och gör?

Upp 22:18-19 varnar oss att vi skall inte lägga till eller ta bort något från Guds ords bok. Är det inte just detta som uppenbarelsen Principerna, faktiskt gör och lägger till Guds ord i strid mot Guds varning?

Bibeln är inte "en bok", den är många böcker, 66 stycken. Varningarna i Upp 22:18-19 syftar på "boken" Uppenbarelseboken.

Denna varning gavs naturligtvis innan någon av de andra 66 böckerna blev kanoniserade ("godkända"). Om vi skulle utöka varningarna i Upp 22:18-19 utöver Uppenbarelseboken, så borde vi sluta läsa de andra 65 böckerna. Naturligtvis kan vi inte en sekund tänka att göra så.

Det är intressant att fariséerna anklagade Jesus för att bryta mot 5 Mos 4:2, vilken på samma sätt varnar för att inget skall läggas till eller tas bort från lagen. Uppenbart så hade de fel och vi har också fel om vi tror att Uppenbarelseboken försäkrar oss att Gud kommer aldrig att tala eller ge oss en uppenbarelse för vår tid med fokus på vårt nuvarande ansvar. Principerna är inte Bibeln eller ett tillägg till Bibeln. Det är en uppenbarelse från Gud med tanke på kristendomens nuvarande globala ansvar. Ni borde lyssna till hela uppenbarelsen innan ni dömer, och ta till era hjärtan rådet som 1 Joh 4 ger, ...att "pröva andarna" för att se om det verkligen är från Gud.

Vilken är den slutliga auktoritiva grunden för er tro?

Guds ord som dom uppenbaras i Hans Heliga Skrifter. Detta betyder emellertid inte att Gud är stum och inte kan ge ett samtida budskap för en speciell tidsålder och generation. Principerna är ingen ersättning för Guds Heliga Ord. Principerna är fullbordandet av det Gamla och det Nya Testamentet. Det förkunnar och definierar "den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden..." (1 Pet. 1:5) Frälsningen centreras på Välsignelsen av Äktenskapet genom Sanna Föräldrar. Gud har även sänt Principerna för att lösa oändliga konflikter om doktriner som har splittrat kristna i strid med Jesus bön att vi skall vara ett som Gud och Kristus är en.

Jesus är inte nöjd med bara att ett samfund är "rätt" inte heller är Han glad över att vi i århundraden använt olikheter i skrifttolkningen för att rättfärdiggöra vår splittring. Kom ihåg, Jesus sa "...som Gud och Kristus är en". Detta betyder mycket mer än att bara tolerera andra trossamfund.

Finns det annan uppenbarelse utanför Herrens och Hans apostlars? Med vilket mått värderar vi en uppenbarelse som sann?

1 Joh 4, råder oss att pröva anden. Om någon upenbarelse förnekar att Jesus är Kristus, så är den inte sann.

Tror ni att "hela Bibeln" är symbolisk? Ni har tolkat Bibeln så mycket symboliskt! Vad är bokstavstroget?

Malaki 4:5 var symboliskt. Andra saker i Bibeln är också symboliska. Men hela Bibeln är inte symbolisk.

Ni har inget sammanhang! Ni plockar slumpvis och väljer ut vad som är bokstavstroget och vad som är symboliskt. Ni väljer även slumpvis ut vilka kapitel eller verser som är äkta och vilka som inte är det.

Med tanke på att vi bara rör vid huvudpunkterna i Principerna, så hoppas jag att ni skulle studera den noggrannare innan ni dömer den. Jag måste nämna att Principerna är under mycket intensiva studier av en del av världens ledande teologer. När det gäller ert andra påstående, så tror vi att alla Bibelns kapitel (och verser) är äkta. Eftersom det finns oräkneliga sätt som dessa äkta kapitel tolkas, så kan vi inte påstå att alla tolkningar skulle vara i varje detalj korrekta.

Ni talar med kluven tunga! Varför? Hur förklarar ni Gal 1:6-9 som säger "...vore det så jag själv eller en ängel från himlen, skulle förkunna ett annat evangelium än det jag förkunnat för er - förbannelse över honom!"

Vad menar Paulus med "Evangelium"? Han menar inte er speciella tolkning av Bibeln. Det fanns inte ens en godkänd version vid den tiden. Paulus hade inte ens skrivit alla sina brev, inte heller hade Johannes haft sin uppenbarelse. "Evangeliet" syftar på det grundläggande budskapet:

Kristus föddes syndfri, avlad genom den Helige Ande, fullbordandet av förbundet med David och Profetiorna. Hans död på Golgata förlåter synder, Hans uppståndelse besegrade döden, och Han kommer tillbaka vid tidsålderns slut för att döma och skapa Riket.

Principerna bekräftar detta Evangelium, men inte varenda detalj av allas olika tolkningar som på så många sätt skiljer sig. problemet är att många kristna tolkar Gal. 1:6-9 som en personlig bekräftelse från Paulus för just deras speciella tolkning.

Tror ni att Guds ord är ofelbart och står över alla andra skrifter eller instruktioner?

Jag tror att Bibeln är Guds ord och att det är överlägset alla andra inspirerade skrifter. Jag tror att den är en okränkbar tros-objekt. Jag tror att det är ofelbart i sitt syfte, dvs "...att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn." (Joh. 20:31).

Varje doktrin uppfyller inte detta grundläggande krav, men inte heller tror jag att bara en enda doktrin uppfyller detta krav.

Jesus har sänt Principerna för att förklara och genom att förklara försöka lösa de konflikter som genom olika tolkningar delat kroppen i strid mot Jesus bön att vi skall vara en, som Gud och Kristus är en. Principerna är även ett budskap från Jesus till denna generations kristna. Syftet är inte att förändra grunden för frälsning utan för att väcka kristna i 19:e århundrandet till fullbordandet av Frälsningsarbetet och tidsålderns slut.

Kan man ljuga eller säga vad som helst för att få någon att gå med i Moons Nya Gudomliga Princip familj?

Ni känner dom genom frukterna ...Enighetskyrkans medlemmar är väl kända för deras ärlighet, tjänande och offervilja inför Gud och människor. Om vår tro var grundad på en lögn, så skulle ni inte få se dessa goda egenskaper.

Ni måste ta er fråga till Gud och fråga Honom varför Han valde att få Kristus släktlinje genom en sådan bedragerska (Tamar!) till kvinna.

Är Principerna en slags förening mellan judiskt-kristna och Orientalisk tro? Dessutom så upphöjer den en människa (pastor Moon) och ett land (Korea). Det verkar som om även "framgångens evangelium" är Enighetskyrkans "evangelium".

Har Enighetskyrkan glömt sin ödmjuka historia? Har ni glömt att Jesus inte hade ens en sten att vila sitt huvud mot? Är verkligen ekonomisk framgång ett verkligt tecken på Guds belöning?

Vi dyrkar inte en person eller Korea. Vi älskar pastor Moon och Korea. Vi ber inte till eller dyrkar pastor Moon. De flesta av anhängarna i världen har aldrig ens sett pastor Moon. Vad tror ni skulle kunna hålla kvar dem om det är pastor Moons personlighet dom upphöjer? Hur kan Gud välsigna och skydda en rörelse som upphöjer en människas personlighet?

När det gäller pengar så använde kristna över en biljon dollar på gospel musik och band, kyrkoprydnader, klisterlappar, prydnadssaker och andra sådana saker. Pastor Moon och hasn tidiga anhängare fick bokstavligen uthärda svält i ett utblottat land för att kunna bygga en grund för kyrkan som kunde tjäna hela mänskligheten. Idag är detta stora industriella fundament inte vår skam utan vår stolthet. Det byggdes på och fortsätter idag att växa på en grund av blod, svett och tårar. Dess syfte är att tjäna världen.

En tiondel går till hjälpprojekt i världen. Tre procent går till sådana aktiviteter som ICC (konferenser för vetenskapsmän), och en procent (och endast en procent) går till Enighetskyrkans uppehälle. Jag kan tryggt jämföra den fördelningen med vilken kyrka som helst. Vi kommer också att dömas om vi är försumliga mot Matt. 25:31-46.