Sigmund Freud ... Carl Jung
och
Principerna

                    

Sigmund Freud 1856-1939         Carl Gustav Jung 1875 – 1961

Människans neuroser

Freud härstammar alla människans neuroser ur en felaktig sexualitet.

Citat: "Jag kan bara säga det om och om igen- eftersom jag aldrig kunnat bevisa motsatsen-
sexualiteten är nyckeln till PSYKONEUROSEN OCH DEN ALLMÄNNA NEUROSEN."

(ur Tre Essäer om Sexualitet).

 

C.G. Jung, Människan och hennes symboler


Jämför Freuds & Jungs tolkningar med Principernas detaljerade skildring av Syndafallet.


Freud om telepati

Freud is so impressed by Cecil Murray's report on telepathic experiments at the Society for Psychical Research that he is "prepared to give up his resistances to the existence of thought transference".

"As you remember I already expressed a favorable bias toward telepathy during our trip to the Harz. But there was no need to do so publicly; my conviction was not very strong, and the diplomatic aspect of preventing psychoanalysis from drawing too close to occultism very easily retained the upper hand. Now, the revision of Traumdeutung for the collected edition gave me the impetus to reconsider the problem of telepathy. In the meantime, however, my personal experience through tests, which I undertood with Ferenczi and my daughter, have attained such convincing power over me that diplomatic considerations had to be relinquished.

Again I was presented with an instance where, on a very much reduced scale, I had to repeat the great experiment of my life; namely, to admit to a conviction without considering the resonance of the world around me. So it was then inevitable. If anyone should bring up with you my Fall from grace , just answer calmly that my acceptance of telepathy is my own affair, like my Judaism and my passion for smoking, etc., and that the subject of telepathy is not related to psychoanalysis." [SF-Jones 7.3.1926]


C.G. Jung om tillståndet efter "döden"

"Det som händer efter döden är så outsägligt underbart att vår fantasi och våra känslor inte räcker till för att vi ens tillnärmelsevis skall kunna bilda oss en uppfattning om det... Vår tidsbundna forms upplösning i evigheten medför ingen förlust av mening."

-Carl G Jung, Brev, Vol. 1


In his autobiography Memories, Dreams, Reflections the Swiss psychologist Carl Jung recounts his conversation with a highly cultivated elderly Indian, a friend of Mahatma Gandhi's. In discussing the different ways in which education took place in India, the Indian answered in reply to a question by Jung that his own guru was a man named Shankaracharya. Jung replies:

"You don't mean the commentator on the Vedas who died centuries ago?"

"Yes, I mean him," he said, to my (Jung's) amazement.

"Then you are referring to a spirit?" I asked.

"Of course it was his spirit," he agreed....

"There are ghostly gurus too," he added.

"Most people have living gurus. But there are always some who have a spirit for a teacher."

As Jung records, his conversation is an enlightenment to him, for over a period of time he had a similar experience, but he had not been able to explain it. Through his Indian acquaintance, he comes to understand people on earth are frequently guided by those on the spirit world.

For Divine Principle, the phenomenon experienced by Jung and his associate is an example of activity by spirit persons who are pursuing their own continuing resurrection. Since these spirit people did not complete the process during their lifetime on earth, they return to earth in spirit form to fulfill the task they left unaccomplished. They do this by helping and guiding people who are still on earth. As the spirit person assists the growth and achievement of such people on earth, he himself is spiritually benefited and progressively resurrected.

Citat: "Moon säger att en person - en andeskådare eller ett medium, som kan kontrolleras av en varelse som inte varit här på länge och som troligen fortfarande uttrycker och försöker göra gällande en del av de saker hon trodde på jorden - kan titta på dig och bli medveten om en personlighet som är mer än vad du är i denna stund - just vid denna tidpunkt i ditt liv. Hon kan få ide'n att hon har att göra med ännu en inkarnation. Det finns ingen reinkarnation på det sättet att det är en lag som tvingar människor tillbaka gång på gång. Men det finns en lag om samverkan mellan den andliga och den fysiska världen. Och när Jesus sa, "Det är nödvändigt att jag går, därför om jag (och ordet 'jag' som han använde, det betydde 'jag' det begränsade ego, som ni känner som er vän Jesus)- om inte jag går, så kan inte Sanningens Ande komma." Med andra ord, han visste att han bara kunde bli uppenbar på det högsta och sannaste sätt, och förkunna den slutliga sanningen, den andliga sanningen, om han inte längre var begränsad av en personlighet - när han inte längre var begränsad till igenkännandet från sina vänner att han bara var Jesus från Nasaret.

Dom kunde inte alltid veta att det fanns något mer än timmermannens son. Det var något som utnyttjade honom. Och det är vad han menade då jag sa, "Vad jag gör kan också ni göra, ty jag skall sända hela Anden - Anden ut ifrån toppen - tills den omsluter och engagerar alla dom som är beredda att ta emot den." Och det var det enda tillfälle jag någonsin verkligen förstod den orientaliska förutfattade meningen om pånyttfödelse. Pånyttfödelse är en andlig sak. Anden använder fysiska instrument, men är inte begränsad till dem.

Gud individualiserar sig i just den personen, men nästan varje människa går och bär på vad psykiater skulle kalla tvångstankar, medan Moon bestämt säger att det är en ande som besätter henne. Det kan vara för ett kort ögonblick eller för hela livet. Det beror helt på hur hängiven personen är och den uppgift som skall förverkligas.

Ref: Arthur Ford 1965, Unknown But Known, Library of Congress Catalog Card Number: 68-29570 # Publisher: New American Library (1969),ASIN: B0007FD5HI

Jämför med Principernas förklaring av livet efter fysiska kroppens död.


Folklorists and Jungian psychologists tell us that through art,
the psychological truth emerges as it is shared by the collective unconscious.
In great paintings, the psychic background of our ancestral and primal past is revealed.
In reality, many great artists of the past manipulated symbols and archetypes of the “collective unconscious” to advocate specific “truths.”
And the most famous perpetrator was Leonardo Da Vinci.

Ref: The Virgin and The Priest: The Making of The Messiah by Mark Gibbs
Chapter 3, Zacharias and Mary
tparents.org/Library/Unification/Books/MakeMessiah-Gibbs/0-Toc.htm