Utdrag ur en artikel i SVD av /Erik Sidenbladh

88-årig dansk profet


       Martinus Thomsen

Logisk världsstruktur

Människan är en varelse på gränsen mellan djurriket och människoriket "en sårad flykting mellan tvenne riken ".

Det menar Martinus dansken som i unga år fick en vision som han nästan ber om ursäkt för: Kan Gud uppenbara sig för en man i vår tid. Men vem är då denne Martinus? Han heter egentligen Thomsen i efternamn, föddes 1890 i Vendsyssel och var en obildad mejerist till mars 1921. Då fick han en serie genomgripande visioner ett starkt ljus strålade ut från en Kristusgestalt som till sist tog sin boning inom honom. Så fick han klart medvetande om världsalltets innersta struktur, Guds väsende, om... ja, hur allt hänger ihop, både det vi ser och det vi inte ser. Sedan dess har han i skrifter främst "Livets bok" i sju band bilder och i föredrag, framlagt den omfattande världsbild och livsåskådning han fått uppenbarad för sig.

Uppenbarelse Han betonar att han inte har funderat ut allt detta i sin hjärna han har sett det, fått kunskapen. Och han ber nästan om ursäkt för sin uppenbarelse, som passar så illa i 20:e århundradet: Kan Gud uppenbara sig för en dansk, i vår tid... Andra religioner struntar ju ofta överlägset i vad naturvetenskapen säger om världens konstruktion. Men Martinus är mycket mån om att knyta an till vår tids synsätt, att inte bryta mot sin västerländska (danska) kulturmiljö. Och det märkliga med den olärde Martinus är att han berättar om ett heltäckande logiskt system där naturvetenskapens världsbild passar in. Fast det går längre kosmologin är en vittomfattande ut- vecklingslära, en världsbild som går långt bortom Darwins & Co:s gränser. Hans beskrivning tränger in i mikrokosmos, i varje cells och atoms uppbyggnad, och ut i makro- kosmos, bland stjärnsystem och galaxer. Allt är evigt levande universum är ett levande väsen, Gudomen. Och allt liv passerar på en evig vandring genom utvecklingszoner: "mineralriket, växtriket, djurriket, människoriket, visdomsriket och den gudomliga världen".

Döden en övergång

Evig vandring det innebär alltså reinkarnation, återfödelse. Döden är bara en övergång då den fysiska kroppen bryts ner medan övermedvetandet lever vidare en tid i den andliga "strålformiga" världen. Därifrån återkommer det i ny mänsklig gestalt. Kosmos kan också förklaras som en gigantisk skola. Människornas jordeliv är läsåren, vistelsen i den andliga världen mellan död och födelse som ett sommarlov före nästa läsår. Vad man lärt sig under ett år, ett liv, blir utgångspunkt för hur nästa liv kommer att gestalta sig. Och det är hela tiden fråga om utveckling framåt, mot mognad och fullkomning.

Jämför PRINCIPERNAS förklaring av människans "Liv efter fysiska kroppens död"!

Martinus menar att vi nu står på tröskeln till en ' ny tidsålder. Människan är en varelse på gränsen mellan djurriket och det verkliga människoriket, hon är "en sårad flykting mellan tvenne riken". I djurriket dominerar "tyngdenergin", i det verkliga människoriket "känsloenergin". En övervikt av tyngdenergi befordrar "den dräpande principen" som tar sig uttryck i våld och lidande, både fysiskt och psykiskt. Men vad som kännetecknar det kommande människoriket är "den livgivande principen", förverkligad i t ex humanism och fredlig samlevnad. Och vi kan nu se i världen tecken på att den principen trots allt håller på att växa till.

Jämför PRINCIPERNAS förklaring av den "Nya Tidsåldern"!

Människan likt alla andra levande varelser befinner sig alltså i ständig utveckling, reinkarnation efter reinkarnation. Och det är vi själva som bestämmer vårt öde. Allt vi gör, gott som ont, är energigåvor som vi sänder ut och som kommer tillbaka till oss. Förr eller senare, i detta liv eller ett kommande. Ingen lider alltså oförskyllt, vårt handlande i en tidigare existens påverkar vårt liv i dag. Å andra sidan talar inte Martinus om något som "ont". Han säger i ställer "det obehagligt goda" eftersom det är meningsfyllt och befordrar vår utveckling.

Jämför med PRINCIPERNAS förklaring av reinkarnation!

Stråla ut fred.

Det blir aldrig någonsin fred i världen om du inte har freden inom dig, så att du kan stråla ut den och skörda den i framtiden, säger Mogens Möller. Ämnet för kvällens föredrag är just Krig och början till Fred. Det är ett sakligt och vetenskapligt föredrag fast de fakta som förs fram är nya och hisnande. Men vad Mogens Möller säger är också lite uppbyggande, som en predikan. Han talar om hur jordens förenta stater kommer att växa fram, ett kommande fridsrike. Man vet inte vad man skall tro när man kommer ut i höstkylan igen. Men man känner sig lite glad och lugnad.

Inte religion, sekt, samfund

Vi gör ju inte så mycket reklam och propaganda, brukar sällan ställa upp för intervjuer, säger Mogens Möller när jag lyckats få ett samtal med honom. Det är betecknande för Martinus och hans omgivning. De talar om hur förståelsen måste mogna fram, i varje människa, komma inifrån. "Tag det av mitt arbete som Ni kan använda, och låt resten ligga" är Martinus uppmaning till läsarna. Han motsätter sig också bestämt att hans verk blir grundval för en sekt, ett samfund med medlemsskap. I Danmark finns dock ett Martinus Institut och en studieanläggning, Kosmos Ferieby. Också i Sverige finns institut som vill sprida kännedom om Martinus arbeten utifrån förutsättningen: om någon är på våglängd med Martinus skrifter skall han få hjälp till självhjälp.

Inte egen religion

Någon egen religion skall kosmologin alltså inte bli, men visst är det en livsåskådning, säger Mogens Möller. Själv hör Martinus hemma i den kristna traditionen, han hänsyftar mycket på Bibeln och ser sin egen roll som förstärkare av "Kristusimpulsen", som ett steg mot en fri odogmatisk kristendom. Han inser dock också de andra stora religionsstiftarnas betydelse världsåterlösarna som han kallar dem. Var och en har sett sin del av sanning- en, haft sin mission i förhållande till helheten. Som en livsåskådning fungerar kosmologin för många som varit i svårigheter, som sökt en fast punkt, en mening i livet.

Mening i lidandet

Det är ju väldigt tröstande att det inte finns någon död och att ingen levande varelse är förtappad, säger Mogens Möller. Inget lidande är heller meningslöst eller oförklarligt det är bara skörden av vad vi själva sått och det är ett steg i vår mognad som varelser. Men leder inte detta till fatalism allt är förutbestämt så att inga ansträngningar tjänar något till? Nej, inte alls, säger Mogens Möller. Det vi möter är vad vi själva har åstadkommit, men med sättet att reagera i dag förvandlar vi ju ödet, skapar vår egen framtid. Erkänner man Martinus kunskap om kosmos får man nu också en positiv syn på sin egen och mänsklighetens tillvaro. Vi ser en utveckling till det bättre i allt som sker, vi får en framtidstro. Martinus ger ingen detaljerad profetia, men han förutser ett tredje världskrig. Men det innebär inte någon slutgiltig katastrof som utplånar människan från jorden. Det finns en gräns för den destruktiva principens räckvidd i världsalltet, säger Mogens Möller. Åikten att våra gärningar är en sådd för framtiden ger också en etisk grundval för vårt handlande. Martinus själv är t ex vegetarian och nykterist (men motståndare till all fanatism) och en mycket omtänksam människa. Och en konsekvens för många Martinusläsare är ökad tolerans mot medmänniskorna och större fridsamhet, en vilja att vända andra kinden till.


New Messages
December 17th 2013, Copenhagen, Denmark
by Lars Bruun de Neergaard, 30.000 couples Blessing

A short spiritual greeting from Ken Akehurst and Martinus Thomsen

Hi Joergen,

This weekend (december 14-15th 2013, Gregorian Calender) I read the whole book by Ken Akehurst "Everyone´s Guide To The Hereafter", which you gave me as a present a few days before, and which I am so grateful that you recommended me to read. It took 8 hours to read it, first on Saturday in Simon Peters Church near our apartment and Sunday in the Vipperoed parish-house near Holbaek, where Kaori are working as an organplayer. I read it while supporing Kaori preparing and playing the churchorgan Sunday at 3 services : 2 Advent services and 1 Christmas koncert with "A Festival of Nine Lessons and Carols" , which is a british church tradition around Christmas time.

The book almost "jumped" in to my hands saturday, and ones I started reading I couldn´t stop reading it untill it was finished. One day I hope for an opportunity to talk about it together. Also it is surely a book which is good to read again and again. It is truely amazing and full of hope and love, and should be read by everybody - when they are ready for it, and wants it - as a guide how to live well on the Earh Plane, so we can enter "The Hereafter" as smoothly and spiritually healthy as possible. It is truely sad that most part of the established churches do not recognize this content as coming from God, as it is such a valuable insight for priests to guide their congrations towards good spiritual health. It is also so much in line with Divine Principle (DP), and truely a perfect bridge to become interested in and take Divine Principle seriously. But like DP then the truth contained in this book is "spiritual food" not of the easy digestible "milk type", but surely of the less easily digestible "meat type". This is so - even though the content is chrystal clear - because ones you receive this high quality truth - which reveals real spiritual facts and principles - then my responsiblity becomes significantly bigger to live accordingly and share it with as many as possible. After reading this there is no way of turning back to a casual and irresponsible lifestyle. That is also why I think there is so much resistance to it, because many unconsiously are not yet ready to digest the content and take action in terms of changing lifestyle and habits. On the other hand the time must soon come - hopefully also trough the established churches - that these facts about "The Hereafter" can be known to the general public. We must surely pray and work for that, to end all this unneccesary human suffering.

In the evening right after finishing reading the book, I got some strong headache, and only the next day, yesterday, while having the lunchbreak at work; it disappeared after I decided to go to a quite place for 15 minutes to pray. The feeling came that someone was "pushing" from "the other side" to get a message through, and to my surprise I received this short spiritual greeting from Ken Akehurst and Martinus Thomsen:

First Ken Akhurst came and shared gently and kindly that since 2001,the "generating power" of work of healing, which are explained about in his book, and which he continues to be involved with ( but not as much as before) have muliplied 10 fold. So 'the forces of healing' have become 10 times stronger and the results 10 times quicker. But also the character and methods of healing have developed, so that the 'improving of the beauty of colours of peoples spirits' goes more smoothly and quickly.

At this point he was suddenly interrupted by the famous danish spiritualist Martinus Thomsen(1890-1981), who had such a strong urgency to put a small message through to earth Plane, that he overstepped simple politeness,and asked to get his message through first. But Ken allowed him kindly to come forward. They are both not so closely acquainted , but they met the first time in '2007' ( of which Ken will explain below) . He was also `teamleader´in a special mission a few years after, where Martinus was an important member. But the "time" then did not allow them to become so much personal ly acquainted. Martinus in his earthly life wrote an extensive 'Cosmological Work' with the overall title "The Third Testament" giving new important insights into the Spiritual Realiy. He is much loved by God, I could feel, but his own image of himself is one of making himself as small and insignificant as possible, because he still harbour som distress in his mind because of what some incorrectness in his teachings have caused negatively to the spiritual life of some of his followers. But this is out of a deeply humble mind he feels this and these so called "negative results" can maybe soon be corrected in due time, and are maybe not so grave after all.

In order to "make well again Martinus impoliteness" I choose here to continue with Ken´s sharing and afterwords then Martinus sharing:
Himself, Ken, - after having worked "on the other side" sincerely for more years since his book, having improved his knowledge and skills, and responsibilities - was to his great surprise called to a new mission in 2008, and therefore not any longer dwelling in the same area as the place described in his book. But he still loves to visit the place when "the time" allows it. To go straight to the point, then in 2007, the gate was finally opened to a new spiritual sphere, which he only had heard of, but not yet permitted to go to, and was invited to join an extraordinary educational seminar (where Martinus Thomasen also was invited) led by a Dr. San Hun Lee, about a new brilliant truth, that was outshining and giving new clarity to the light of the biblical truths, named "Divine Principle". This new truth gave important new answers, especially about 'returning resurrection' which was cruxial to improve and make our work of healing even more efficient. From this moment a whole new chapter started in my life of attendance to Christ, and in the same year 2007 my wife Marjorie and myself could finally rejoin through a Blessing Ceremony conducted in parallel to a ceremony on Earth Plane. This was a totally revolutionary event, that opened up the gate for couples and families to rejoin and live together in 'The Hereafter', which before was unknown of - creating a whole new spiritual realm. Our praise to Christ our Lord Jesus are greater than ever for all His work in The Last Days right now on Earth Plane through His Second Coming - fulfilling and finalizing everything written in the Book of Revelation . We are also busier , more exited and more joyful than ever. Since 2008 my new mission have been to be a "procejtleader" in the Educational Department led by Dr. San Hun Lee, whose kindness and humility always remains greater than his depth of understanding of truth.

Now comes Martinus Thomsen´s sharing:

Already in 1997 ( earthly time) I was approached and invited to listen to this truth called " Divine Principle". But in the later years of my eartly life - after having written all texts of "The Third Testament" and a significant number of people studied these truthts, I ended up developing af very strong ego and pride, about my insights and accomplishments, which followed me to "The Hereafter". This ego had become almost iron hard, but for 10 years a kind lady, who was very knowledgeble in this New Truth kept visiting me regularly and finally in 2007 she had melted by mind so much that I finally, but reluctantly accepted to join an educational seminar, on this so called "New Truth" ( the same seminar which Ken Akehurst participated in, but we did not talk to each other at that time, only greeted each other). It gave me a chance to ask many critical questions and present the views of my own Cosmology.

This first seminar did not change my viewpoints, but was surprised by God´s radiant light visiting us often. This caused a doubt in mind, if my truths was really the full truth and a feeling of curiositet made be join a similar seminar several times afterwards. Finally my ego could melt and my ears begin to really listen to the words and understand the great significance of it. From this moment a great transformation of the deepest of my soul took place, and I turned around 180 degrees. Eventhough the truths I had discoved in many ways match very well with the "Divine Principle" my soul desperately needed to make a whole new start, for which reason I in my inward soul totally have 'denied' my own teachings, making myself completely empty and a complete zero towards this pure new truth from Heaven.

Maybe in the future I get the opportunity ( and feel ready for) to present an integrated understanding between my discoveries and the Divine Principle. But I am not yet ready for this. My inner soul is now overflowing with magnificent joy and let me therefore repeat this 'casual' frase 21 times: "I am a total Father Moon convert!". "I am a total Father Moon convert!". "I am a total Father Moon convert!". "I am a total Father Moon convert!". "I am a total Father Moon convert!". "I am a total Father Moon convert!". "I am a total Father Moon convert!". "I am a total Father Moon convert!". "I am a total Father Moon convert!". "I am a total Father Moon convert!". "I am a total Father Moon convert!". "I am a total Father Moon convert!". "I am a total Father Moon convert!". "I am a total Father Moon convert!". "I am a total Father Moon convert!". "I am a total Father Moon convert!". "I am a total Father Moon convert!". "I am a total Father Moon convert!". "I am a total Father Moon convert!". "I am a total Father Moon convert!". "I am a total Father Moon convert!".
In 2012 I was blessed in connection with the Foundation Day Blessing. She is a fine lady from Nepal, who in the 1980´s was a both a prominent spiritual leader and involved with politics, trying to create peace between waring parties. This Blessing is opening up a whole new dimension in my life - and are soon ready to write "A fourth Testament" about this "New Kosmos of heavely pure marriage life". The ultimate joy of my life are being completed day by day and forever more!