CHEON SEONG GYEONG
v. 2014
           Bok 1   GUD
           Bok 2   SANNA FÖRÄLDRAR
           Bok 3   SANN KÄRLEK
           Bok 4   SANN MÄNNISKA
           Bok 5   SANN FAMILJ
           Bok 7   JORDISKT LIV OCH ANDLIGA VÄRLDEN
           Bok 8   TRONS LIV OCH TRÄNING
           Bok 9   HEMKYRKA OCH MESSIAS
           Bok 10 FREDENS FILOSOFI
           Bok 11 CEREMONIER OCH HELIGA DAGAR
           Bok 12 CHEON IL GUK
           Bok 13 FREDSBUDSKAP
           Bok 14 SANNA FÖRÄLDRARS BÖNER

English original 2014