EAST GARDEN 21 November ’98

Hoon Dok Hwe
(Daglig textläsning kl. 06-07)
 
 

'VEM ÄR HAN? EN BOK OM PROFETIOR' av Ku Sung Mo

Efter att ha studerat många koreanska profeters profetior genom historien, så drar herr Ku slutsatsen att någon måste komma till Korea som Buddhas, Kristus eller Konfucius återkomst. Han skriver helt klart att Sun Myung Moon är denna person.
 

Ku Kam Nu Ryok (?)

Denna skrevs för 450 år sedan. Genom att tyda stjärnorna. Ett vitt kors representerar sanningen som kommer genom Återkomsten. Han skriver inte direkt om ett vitt kors men nämner 4 kinesiska tecken som herr Ku lägger samman till ett kors. (UTS, Unification Theological Seminary logotype har ett vitt kors i mitten) När han kommer så är det mest kvinnor som kommer att få nytta av det. 2000-1 eller 2024-5 är möjliga perioder att komma. Den vita stranden vid Yong San är platsen för återkomsten - vårt högkvarter är Yong San (Korea). De oreligiösa kommer att försvinna. Människor kommer att vara förvirrade i denna tid. Han kommer att få ta emot oerhörd förföljelse. Han kommer som Konungars Konung. Han kommer att förena alla större religioner. Han kommer att vara en kombination av Buddha, Konfucius och Jesus tillsammans.

År 1992 kommer konflikter att uppstå i världen. Människor kommer att förlora hopp och vision. 2002-3 så kommer människorna att vara fulla av glädje. När han kommer så kommer ni att kunna ha kläder utan stygn - människor kommer att kunna flyga. Han skall komma i Östern - i Kearyon (?) (Kina, Japan, Korea)

Han skriver om förhållandet mellan

ying: 1)berg 2)Korea 3)man

yang: 1)hav 2) Japan 3)kvinna

sanningen med ying och yang är en kombination av Korea och Japan.

Korea är som en mans sexuella organ och Japan är som en kvinna beredd at ta emot mannens sexuella organ. Hela Orienten är som en människas kropp. Japan är berett att ta emot denna speciella person och hans ord skall bära frukt i Japan. Om Japan misslyckas blir han tvungen att gå till andra ö-länder som Taiwan eller Filippinerna som kan uppfylla den Moderliga rollen. Om de misslyckas så kommer mänskligheten att möta katastrofer.

Dom genom eld:

1)sanningen

2) naturkatastrofer som bara denna heliga man kan lösa

Han har ingen speciell lukt eller smak men han kommer med liv. Hela världen kommer att täckas av svart rök. Guds Son kommer att ha med sig ett nytt årtusende. Han blir mänsklighetens fader. Var snäll och lita på sanningen och ert samvete och inte på materiella ting.

CHUNG GAM NOK (nedtecknad för 400 år sedan)

Denna bok talar om ett vitt kors. Efter den japanska ockupationen under 36 år så skall en ny värld komma.
Västerlänningar kommer att delta i en stor konflikt och generaler från väst kommer att vinna kriget. Därefter kommer en enorm kinesisk armé att strömma in i den koreanska halvön och efter 3 års strider så kommer halvön att delas i två delar.

Guds son kommer att gifta Korea med Japan. Han kommer att börja gifta människor baserat på talet 36 6x6 därefter 36000 osv... Därefter kommer världen att förenas. Många länder skall arbeta emot honom men hans makt kommer att vara starkare.

Han beskriver även 2:a världskriget i sina profetior.

Cho Gam Nok:

Han vittnar om sanningen i Chung Gam Nok för sin son.

2:a världskriget kommer att avslutas i Fjärran Östern. Efter 2:a världskriget kommer den koreanska halvön att delas i två delar. Den norra kommer att vara röd och den södra vit. När de krigar så kommer kemiska vapen att användas. Efter kriget så kommer den Heliga mannen att visa sig.

MA SU AN

Den Heliga Mannen måste veta allt. En stor general kommer att härska över den norra halvan av den koreanska halvön.
 

YUL GUP BEE

Nedtecknades för 300 år sedan. Baserad på Konfucianism.

Korea kommer att behärskas av japan under 36 år och bli befriat i juli 1945 enligt månkalendern.
 
 

YOK KAE CHUNG

En upplyst skall komma och han förenar sanningen från östern och väst.

Alla okunniga personer skall inte märka honom även om de mötte honom. Förenandet av hela världen skall ske. Om vi skall tro på några förutsägelser så måste historien om gamla förutsägelser bevisas - innan det kan komma några nya förutsägelser.

Under 36 år kommer Japan att dominera Korea. Under denna tid kommer koreanerna att ha mycket långt hår och japanerna kommer att tvinga koreanerna att klippa sitt hår. Det kommer att finnas sanning som hela mänskligheten borde följa. Om ni vill följa sanningen så skulle ni gå till södern. Södern kommer att styras av en Lee och därefter av en guvernör Yun. Därefter under år 1960 så kommer en militär general som heter Pak, att ta makten genom en statskupp. Därefter kommer en mycket brutal general Chun att ta över. Under sina sista år kommer det att bli en splittring bland hans generaler och en ny ledare skall komma.

I den yttersta tiden skall en Helig Man komma. Vid den tiden så kommer moralen att vara fullständigt förstörd. Män och hustrur kommer att bedra varandra. Det kommer att ske aborter. Människor kommer att kunna tala med varandra även om de är hundratals kilometer från varandra. Människor kommer att njuta av sina liv centrerade på materiella ting. Det kommer att utgjutas blod över hela världen under ett kontinentalt krig. Den heliga mannen kommer att döma mellan gott och ont. Den heliga mannen kommer att sända mat till svältande människor. Var noga med att hålla både er själva och er omgivning rena i den yttersta tiden. Då kommer det vita korset att hittas inom er själva.

Den Heliga Mannens kvalifikationer:

Han skall födas i Korea norr om 38:e parallellen.

Han kommer att få utstå förföljelse i ett ö-land.

Han kommer att vara den mest välsignade personen i den mänskliga historien. (Tydligen finns det en kinesisk person som anses vara den mest tursamma/belönade personen i världen.) Den Heliga Mannen är ännu mer välsignad än han.

Han måste uthärda fängelse.

Han måste gå igenom liv/död situationer.

Han kommer att gifta samman många unga människor.

Centrum för hans arbete ligger i Yong San.

Han blir Mänsklighetens förälder.

Han måste förena alla religioner.

Han kommer med en ny tolkning av Kristendomen.

Han kommer i en tid då många människor är sjuka.

Tre änglar kommer från Fjärran Östern med speciella sigill - Kina Japan och Korea.
 

NOSTRADAMUS

Hur länge ni än väntar i väst så kommer han inte. Han kommer från Öster.

Planeten jorden kommer att omskapas genom naturkatastrofer.

Författaren, herr Ku, hänvisar till lämningarna av Maya kulturen som ligger 70 meter under jord. Han nämner också att Mount Everest har legat på havens botten. Det har fortfarande snäckskal på sig. Betar som huggtänder av elefanter och fossiler från djur i varmt klimat kommer att hittas i det kalla Sibirien. Uppenbarligen så har det varit ett byte i jordens rotationsaxel 16 gånger under de senaste miljoner åren. En del forskare tror att var 7000:e år så ändras denna axel. Kärnvapen, biologiska och kemiska vapen kan förstöra jodens människor många gånger om.

Herren kommer som en Förälder som viger unga människor. Han kommer att finna Guds äldsta dotter. Korea kommer att vara den äldre sonen. I Japan finner han den äldre dottern. Dessa blir föräldranationer.

Att dessa böcker skulle beskriva förhållandet mellan Japan och Korea, födelseplatsen och att han blir gift två gånger, viga många unga par osv är otroligt. Boken slutar med att säga att Herrens namn är Moon och att hans högkvarter ligger i Yong San osv

Herr Ku förklarar i slutet av boken "vem annan än pastor Sun Myung Moon kan detta vara!"

----------------------------------------

Sanne Far (S.M. Moon) kommenterar:

Denna bok kom ut för 3 månader sedan och har redan sålts i 7000 exemplar. Någon borde översätta denna bok till engelska. Det skulle vara mycket svårt att översätta till engelska på grund av den orientaliska filosofiska begreppen som ingår, men någon borde göra det. Denna författare måste vara tokig som skriver att denna man måste vara pastor Moon. Han har inte mött mig.

Kristna anklagar redan oss att vi antingen skrev boken själva eller betalade för att få den skriven.

Författaren kommer att få utstå mycket förföljelse. Tidigare så sa en berömd kvinnlig spiritualist, som hade blivit berömd för en exakt profetia om Kim Il Sungs död, att pastor Moon snart skulle dö. (datumet som kvinnan nämnde var för tre år sedan (1995). En manlig spiritualist utmanade henne offentligt genom att säga 'Pastor Moon kommer inte att dö eftersom han är förenad med Gud genom en vertikal energi kanal. Han dör först efter att Gud tar honom efter 100 år.' Efter detta påstående så anklagades han våldsamt av kristna för att han skulle ha tagit emot mutor av oss.

Läsningen fortsatte

Inom fyra eller trettio år så kommer en slutstrid att ske mellan denna Heliga man och ondskan. Han kommer att påbörja sitt arbete i Yong San. Han är den som kom hit för att utföra Guds vilja. Vem är han? Två helgon kommer att sändas, den första är den falska. Den andra kommer att vara sann och ha namnet Moon. Bara de med ögon kommer att kunna känna igen honom.

Han skall födas i Nord Korea. Han kommer att viga många unga par och gå igenom mycket lidande. Vem kan detta vara om inte pastor Sun Myung Moon.

Reference: Book6, Who Is He? About Korean Prophecy Aug 1998
http://www.tparents.org/Moon-Books/Cta-ik/0-Toc.htm


 

Intressant andligt inspirerad målning av den Nya Buddan, Maitreya Budda,
gjord av den amerikanska artisten Nanette Crist Johnson.

Kommentar: Jämför med denna bild av Sun Myung Moon från 1960!  

Länk! http://www.theexpandedheart.com/NCJ2.html
Citat: Den Budda som skall komma i denna tidsålder, kommer med upplysning och rikedom för hela mänskligheten
genom sin exemplariska sanna familje-kärlek. Detta kommer att lägga grunden för det Ideala samhället i den Gyllene Tidsåldern.
Förmåga: Gudomlig Vilja, Ovillkorlig Kärlek, och helande av Planeten

På baksidan av kortet av målningen står:
Guatama Buddha predicted the arriveal of the Maitreya in this time period. Unlike previous Buddhas, the Buddha of this Age will bring enlightenment to the masses as compared to the individual. Here is a shining depiction of the walthy family man who represents abundance and True Love in the family unit. Shown in full ceremonial dress the Maitreya Buddha creates the foundation for the Ideal Society of the Golden Age. Meditation on this portrait enables the viewer to resonate to the qualities of Divine Will, Unconditional Love and Planetary Healing.

In the tradition of the Sacred Arts, this picture incorporates the divine proportions, numbers, symbols and colors. You may reorder this and other cards by visionary artist Nanette Crist Johnson.