KRISTUS ÅTERKOMST

av Alice A. Bailey

THE REAPPPEARANCE OF THE CHRIST (eng. titel)

Lucis Publishing Company

Inledning:

Allt fler känner till och accepterar att vi lever i övergången mellan Fiskarnas och Vattumannens tidsålder. I varje sådant tidsålderskifte brukar den uråldriga visdomen formuleras om för den nya tidsåldern. Så även denna gång.

Mästaren D.K. har planerat att förmedla den nya esoteriska undervisningen i tre faser. I den första fasen samarbetade han med H.P. Blavatsky, och i den andra fasen med Alice A. Bailey. Och under 2000-talet kommer en tredje fas av undervisning att förmedlas.

Jämför med Principerna (övers. anm.)

Alice A. Bailey arbetade tillsammans med en ledare för en grupp Tibetanska lamas (munkar).

1948 publicerades denna bok första gången, för att förbereda en grupp inför Kristi Återkomst, som de kände var nära.

Jämför 1947 i Sun Myung Moons livshistoria

s.30 Idag står mänskligheten i en mycket speciell och unik medelpunkt, mellan ett olyckligt förflutet och en framtid som är full av löften, om Kristi Återkomst kommer att igenkännas och förberedelse för Hans ankomst görs. Vår nuvarande tid är full av löften och också full av problem.

Världens öde, idag och den närmaste tiden, ligger i händerna på mänskliga varelser, - och om det vördnadsfullt kan uttryckas - den omedelbara aktiviteten av Kristus.

Krigets dödskamp, och hela den mänskliga familjens olycka ledde Kristus att år 1945 komma till ett stort beslut - ett beslut som kom att uttryckas i två mycket viktiga deklarationer.

  1. Han förkunnade för den samlade andliga hierarkin och till alla hans tjänare och lärjungar på jorden att Han beslutat att visa sig igen i en fysisk kontakt med mänskligheten, om de skulle lägga en grund för att etablera riktiga mänskliga relationer;
  2. för det andra, så gav Han till världen ( att användas av "mannen på gatan") en av de äldsta bönerna som någonsin funnits, men som inte tillåtits att användas av andra än de mest upphöjda andliga Varelserna.

Den lyder så här i översättning:

Från ljusets källa inom Guds sinne Låt ljus strömma fram i människors sinnen Låt ljus sänka sig över Jorden.

Från kärlekens centrum i Guds hjärta Låt ljus strömma fram i människors sinnen Må Kristus återvända till Jorden.

Från det centrum där Guds Vilja är känd Låt syftet leda de små viljorna hos människor - Det syfte som Mästarna känner och tjänar.

Från det centrum vi kallar människors raser Låt Kärlekens och Ljusets Plan arbetas ut. Och må den försegla dörren där ondska existerar.

Låt Ljus och Kärlek och Kraft återupprätta Jordens Plan.

Kommentar: Denna bön förvaltas idag (2013) av en grupp The Great Invocation
som även förmedlar kunskapen Seven Ways to Enlightenment - The Secret of Creation
Sök på orden.

s. 45 ...omständigheter och det som skall hända kommer inte nödvändigtvis att ske exakt så som Skriften verkar visa. Till exempel som den Kristna Skriften säger, Han skall verkligen komma "på himlens moln" (Matt.26:64). Men av vilken stor betydelse har detta när miljoner kommer och går på molnen, varje timma dag och natt?

s. 56-57 Det är en annorlunda värld Han nu planerar att återvända till och detta är till största delen beroende på den intellektuella utvecklingen av mänskligheten. Detta ger Honom enorma svårigheter, eftersom människors intellekt nu måste nås och inte enbart deras hjärtan (som under tidigare tidsåldrar) om Guds vilja skall uföras intelligent på Jorden.

...Den allmännt accepterade idéen att Han skall återvända som en segerherre, allsmäktig och oemotståndlig, har ingen grund i verkligheten. Att Han till sist skall leda Sitt folk, mänskligheten in i Jerusalem är ett faktum, grundat på ett säkert fundament, men det blir inte in i en judisk stad Jerusalem utan in i en "fredens plats" (vilken är "Jerusalems" betydelse).

s. 62 Kristi gärningar och förkunnelse kommer att bli svår att acceptera för den kristna världen, men trots detta lättare upptas i Österlandet.

Han är Världsförkunnaren och inte en kristen förkunnare.

s. 69 "tidpunkten för beslutet", som det kallas i alla hierarkiska cirklar, skedde under perioden mellan fullmånen i juni 1936 och fullmånen i juni 1945. Tidpunkten för beslutet täckte därför 9 år (en relativt kort tidsperiod); den resulterade i beslutet att Kristus åter skulle visa sig eller återvända i synlig Form på Jorden så snart som möjligt, och avsevärt tidigare än planerat.

Kommentar: 1936 var året efter att Sun Myung Moon av Jesus tog emot missionen att uppfylla Återkomsten.

Jämför även perioden 1936-45 med perioden då Sun Myung Moon uppenbarade Principerna.
Se hans livshistoria.

Vid denna tid den 6 juli 1935 i Qinghai, föddes den 14:e Dalai Lama.
Ännu en historisk annan andlig gigant.
Tibets nu väl kände ledare Dalai Lama!

Fler paralleller Korea och Tibet.
1950 bröt koreakriget ut.
Ett krig mellan ideologier...den kommunistiska Gudsförnekande (NordKorea)
och Guds-respekterande demokrati (Sydkorea)

1951 angrep det kommunistiska Maos Kina Tibet.
Dalai Lama flydde till exil i Indien.
87 000 tibetaner dödades under de kommande veckorna.

s. 81 Kristus kom för att avsluta den judiska försynen vilken skulle haft klimax och försvunnit som religion tillsammans med att solen gått ut ur Aries, Vädurens tecken och in i Pisces, Fiskarnas. Han presenterade därför Sig själv för dem som deras Messias, manifesterad genom den Judiska rasen. Genom att förkasta Kristus som Messias, så har den Judiska rasen symboliskt och praktiskt förblivit i Vädurens tecken, Syndabocken; de måste igen passera igenom - symboliskt - in i Fiskarnas tecken, och känna igen deras Messias när Han kommer åter i Aquaries, Vattumannens tecken.
Annars kommer de åter att upprepa deras urgamla synd att inte reagera på människans utveckling. De förkastade det som var nytt och andligt i öknen; de upprepade det åter igen i Palestina för 2000 år sedan; kommer de åter att upprepa detta, när de åter får chansen? Problemet med Juden är att han förblir tillfredställd med religionen från 4000 år tillbaka och visar hitills lite intresse att förändra sig.

* * * * * * * * *

Jämför med Everyones Guide to the Hereafter by Ken Akehurst
Det första och viktigaste är att bekräfta att han (Jesus) existerar och vad han sade, under sin korta tid på jorden: Guds Son, och att därför judarna gjorde sitt största misstag i att ha honom dödad.
Om han hade fått leva skulle han ha fortsatt undervisa och i till slut, accepterats av alla som Guds Son, och världen skulle ha blivit en bättre plats tack vare det. Men människan har en fri vilja och han blev dödad och de planer som gjorts av Gud motarbetades. Och ja, om det är så, så kasta inte upp händerna i fasa. Guds planer omintetgörs, på Jorden, hela tiden. Det är därför livskvaliteten är så dålig, jämfört med här ( i andliga världen), där hans ord åtlyds. /Ken Akehurst
Everyones Guide to the Hereafter by Ken Akehurst