Nostradamus Profetior

av Michael Butler

ur The Way of the World jan 1975

Det är inte ovanligt att någon är ivrig att veta sin framtid. Speciellt i en värld som går igenom det allt mer turbulenta 70-talet.

Nostradamus profetior är oerhört intressanta, liksom allt annat som kastar ljus över det alltmer inträngande svårmodet.

Sittande ensam i nattliga studier,

Den är placerad på mässings-trefoten,

En liten flamma kommer ut ur tomrummet

Och gör det framgångsrikt som inte förgäves skulle bli trott på

(fritt översatt)

Ett så målande bildspråk kunde man förvänta från Shakespeares verk, eller från Goethe;
alkemisten ensam i sin kammare, uppe på vinden, mitt i natten, omgiven av sina atrologiska böcker, fixerat stirrande, i ljusstakens sken, på en liten kruka vatten på en mässings-trefot, kan man nu bara finna i pjäser och poesi. I vanliga fall så har sådana ämnen blivit flyttade till de mer romantiska avdelningarna på biblioteken, medan det som har kommit ut ur alkemin: kemi och fysik-vetenskaper - har tagit hela människans uppmärksamhet.

Det som verkar ha gått förlorat är andan att profetera, det som siare och visionärer igenom historien har sagt sig ha. Stycket ovan är en översättning av den första fyrradiga strof av Nostradamus Profetior. Allteftersom numera profetior kräver ett allt större intresse, så tillåter det att vi åter studerar Nostradamus profetiska verk.

En efter en av hans fyrradiga strofer har slagit in. Genom 942 fyrradiga strofer, så profeterade Nostradamus (1503-1566), klart följande:
den stora branden i London,
den franska revolutionen,
Napoleons uppdykande,
fallet med Dreyfus,
1:a världskriget,
den ryska revolutionen
och Hitlers framdykande i historien.

Dessa är bara en liten del av hans visioner. Men han såg ännu längre framåt;
han såg utbredningen av en världskris,
han såg kommunimens utbredning,
delningen av världen
och tredje världskrigets utbrott.
Han såg förbi fruktansvärda världskonflikter... Han såg visioner vilka lovade slutlig fred och frihet.
Han profeterade om en världsvid religiös väckelse,
uppträdandet av en kraftfull och god människa från Östern,
och till sist Kristendomen som får herraväldet över världen, centrerat på en stor kristen konung.
De flesta tolkare har tolkat detta som Kristi Återkomst.

Michele de Nostredame, mest känd under sitt latinska namn Nostradamus, föddes i St. Remy, Provence den 14 december 1503, av en judiska familj som konverterat till katolicismen. Efter att ha fått grundläggande utbildning i latin, grekiska, hebreiska och matematik av sin farfar, en läkare, så sändes han till Avignon, och senare till Montpellier år 1552 för att sudera medicin. Efter examen blev han snabbt känd för sina medicineringar mot svarta pesten. Hans intresse för astrologi ledde honom längre fram att koncentrera sig mer på skriva och i början av 1550 så skapade han en årlig almanacka. Han blev känd för sin profetiska förmåga genom skriften Förutsägelser, år 1554 och Profetior 1555.

Nostradamus blev snabbt berömd över Europa genom styrkan i Profetior. Han blev kallad till drottningen av Frankrike, Catherine de Medicis hov, angående en fyrradig strof som förutspådde hennes makes död. Han blev senare hedrad med titeln hovfysiker just före sin död 1566.

Från deras första utgivning 1555 skapade Profetiorna utomordentligt stort intresse. Ett genomsnitt av trettio böcker, antingen nyutgivningar eller positiva uppskattningar av dem, har publicerats varje århundrade allt sedan hans död. Detta kommer på närmaste plats efter Bibeln.

Det är som om Nostradamus avsiktligt djupt dolde betydelsen av sina profetior, för att göra dem otydbara för alla utom de kunniga i tolkningen. Hen levde vid tiden för Inkvisitionens förtryck.

På grund av detta så ledde hans intresse för astrologi honom öppen för kritik. Men som de senaste 400 åren framgångsrikt har avslöjat så har hans ord blivit allt klarare. I själva verket så är hans fyrradiga strofer komprimerade uttryck för allt vad han såg.

"Nationer och maktblock kommer att resa sig mot varandra, och det blir hungersnöd ..." Matt 24:7

I 67

Den stora hungersnöd som jag känner skall komma

Kommer ofta att vända sig (till olika områden) och bli världsvid.

Den kommer att vara så stor och vara så länge att de kommer att rycka rötter

från träden och barn från brösten.


"Ni kommer att få uppleva krig och höra rykten om krig..." Matt 24:6

VI 62

Blod skall ses regna på klipporna,

Solen i Öster, och Saturnus i Väster,

Krig nära Orgon, en stor ondska skall ses nära Rom.

Skepp som har sjunkit och treudden stulen.


"Låt ingen lura er för många ska komma och påstå att de är Messias..." Matt 24:4

VII 80

Blodet av oskyldiga, änka och jungfru.

Så mycken ondska gjort av med hjälp av den Stora Röda.

Heliga bilder placerade över brinnande ljus.

Förskräckta av fruktan, kommer ingen att ses röra sig.

VIII 77

Antikrist kommer snart att tillintetgöra de tre.

Tjugosju år skall hans krig vara.

De utan tro är döda, fångade i landsflykt,

med blod, mänskliga offer, vatten och röd hagelstorm täckande jorden.

Tolkare av Nostradamus har växt ifrån tolkningen att Antikrist är en person. Erika Cheetham håller i sin bok Nostradamus Profetior med om att Antikrist lättare tolkas som ett sätt att leva, och lutar mer åt att acceptera "den Stora Röda" som Kommunistpartiet. I "Efter Nostradamus" så skriver A. Woldben "Anti-Krist, är inte en utan flera, inte bara krafter, tendenser och ideologier som är destruktiva och rörelser baserade på hat och våld, utan även människor som drar negativitet till sig och uttrycker den."

Från Alexander Solzhenitsyns Brev till Sovjets ledare, " så har Sergei Bulgakov slagit fast, ateismen är huvudinspirationen och det känslomässiga centrum för Marxismen. Och resten av doktrinerna har bara fogats samman med detta. Järnhård fiendskap mot religion är marxismens mest framhärdande egenskap."

Om kommunismen är den yttre ideologiska Anti-Krist, så kanske det allt större västerländska sökandet efter njutning och dekadens kan klassificeras som dess inre komplement.

V 53

Solens lag i strid med Venus,

tillägnad profetians anda,

Varken den ena eller den andra skall förstås;

Den store Messias lag återvänder genom Solen.

Enligt astrologin så är solen den mest dominata himlakroppen och en av de mest kraftfulla influenserna i ett horoskop. Dess kvaliteter är heta och klara, och ger emotionell värme och stor vitalitet. Venus är av naturen en feminin planet, som fått sitt namn efter kärlekens gudinna, och därför är intresserad av människors kärlek, skönhet och sexuella harmoni. Men om den står dåligt placerad i horoskopet, så producerar planeten själviskhet, lathet, lusta och femininitet i män. Den är även förknippad med värdslig rikedom.

I den fyrradiga strofen så är Venus placerad i motsats till Solen, eller "den Store Messias återvänder genom Solen." I så fall skulle Venus negativa egenskaper uttryckas genom samhället. Västerlandet blir alltmer varnat för förfallet som startar när den moraliska standarden börjar sjunka. Romarriket föll på grund av dekadens och inflytandet av själv-tillfredsställelse. Kommunistländernas ledare är medvetna om den kontroll som måste finnas för nationens moral. Öppenheten och friheten som demokratin erbjuder ger frihet till förfall, och alla tecken visar att detta sker nu.

"För så som blixten flammar över himlen från öster till väster,
så ska det vara när Människosonen återvänder..." Matt. 24:27

II 29

En man från Öster skall komma ut ur sin tron

och han skall passera över Apeninerna för att se Frankrike.

Han skall fara genom himlen, haven, och genom snön,

och han skall slå alla med sin stav.

X 73

Den tidigare tiden tillsammans med det förgångna

skall dömas genom Jupiters store man.

Alltför sent skall världen vara trött på honom,

och olojal, genom det edsvurna prästerskapet.

(Den romerska guden Jupiter tolkas som hans faderliga kvaliteter.)

X 74

Året av det stora sjunde talet uppfyllt,
(Jmf. Principernas förklaring av talet 7)

Det skall komma vid tiden för slaktens spel,

Inte långt från det stora årtusendets tidsålder,

När de döda skall stiga upp ur sina gravar.

    X 75

  • Länge efterlängtad skall han aldrig återvända i Europa.
  • Han skall komma i Asien;
  • En av förbundet utgivet av den store Hermes,
  • Han skall växa över alla andra makter i Orienten.


 

Kommentar: Det finns en parallell koreansk profetia Chung-Gam-Nok, också från 1500-talet

Kan det vara så att likt Malaki, den sista profeten i Gamla Test. som förebådade Messias (Jesus) ankomst 400 år före händelsen. Så på liknande sätt Gud förvarnade om den andliga reningsprocess som Han (Gud) startade för att den 3:e Adam (SMM) skulle kunna komma ca. 500 år senare kring millenieskiftet.

Quote: ...a prophecy concerned the coming of "True Man" in Korea. There is also a prophecy about that seems to accurately predict events in the life of Syngman Rhee. There is also an indication of the name of the True Man, which can be interpreted as "Moon" if you change the Chinese characters somewhat.

Dan Fefferman

Reference to Chung Gam Nok from The Divine Principle: Chonggamnok


I den grekiska mytologin, så är Hermes en av gudarnas budbärare.

Nostradamus använde upprepade gånger bilder som finns i Jesaja, Daniels bok, Evangelierna och Uppenbarelsboken. Flera av hans fyrradiga strofer skildrar en syndaflod lika stor som Bibelns profeterar om. Men till skillnad från domedagens profetior, så ser han även slutet på all strid.

Jesus utlovar att han skall återvända, och alltsedan den dagen, så har kristna väntat, osäkra om tiden när detta skulle ske. Uppenbarelsebokens ord är förbryllande, så kristna uppmanas att alltid vara medvetna och uppmärksamma på andens röst.

Nostradamus profeterade att Kristus skall komma från Östern,
inte Europa, där han länge förväntats, och att hans påverkan skall upplevas av alla.

Han skall komma som en standard genom vilken det förgångna, det nuvarande skall dömas, och samtidigt som han kommer som domare skall han ha en faders hjärta. Han kommer som en Guds budbärare, och hans uppträdande skall förebåda den stora Uppståndelsen (" när de döda skall stiga upp ur sina gravar"). Nostradamus placerar detta inte långt från år 2000, och som "året då det stora talet sju är uppfyllt."

Åren 1995 och 1999 har tidigare tokats som tiden för all profetias uppfyllelse.

Många människor förlorar nu sin tro och är nära att helt misströsta. Det finns våld och hat överallt. Det verkar som om stormen snart skall bryta ut. Men detta är ändå just vad som utlovats.

Nostradamus såg mycket lidande bland de människor han helade från pesten. Han förutsåg en 400-årig historia av lidande och konflikter, men trots detta i slutet av denna så kunde han se uppfyllandet av ett löfte som gjordes för 2000 år sedan. Ett löfte om fred, frihet och lycka.

"Sedan såg jag en ny jord och en ny himmel - den första himlen och jorden var borta...

Se, nu har Gud sitt hem bland människorna! Han ska bo tillsammans med dem, och de skall vara hans folk, ja Gud själv skall vara bland dem." Upp. 21:1-4

Slut på artikeln av Michael Butler

ur The Way of the World jan 1975

Undisplayed Graphic

 

 

Nostradamus Prophesied About Moon

Nostradamus used directly the name "Moon" to depict the new Messianic figure coming to bring lasting Peace in our age

The Peacemaker, which in the words of the prophet is a new religious leader, born in the Oriental East, carrying the New Truth, will work to unite religions against the Red Communism and blesses big numbers of families wherever he goes. His name is linked with the word "Moon".

This is the reason why the founder of the so called, Unification Church, Rev. Sun Myung Moon is one of the 10 new religious leaders that John Hogue describes in his book as the possible Messiah according to Nostradamus' signs. (Nostradamus and the Millennium, John Hogue, 1987). At that time little was known about Rev. Moon except for the negativity, so John Hogue was not favorable about Moon being the Messianic figure predicted by Nostradamus. But now it becomes more and more obvious that Nostradamus is talking of no one else but this controversial Korean unificationist and peacemaker.

1. Moon has the name "Moon" used by Nostradamus concerning the Messianic Figure who is to bring Peace

2. Moon is the only person who fulfills the prophecy of Nostradamus, that "He will unite religions against the Red (Communism)"

Sun Myung Moon is working for unity of all religions - this is his central aim! Saying that "God is our Parent and we are all One Family"

3. Moon is definitely the only person who Blesses many families wherever he goes, as Nostradamus predicted. (400 million couples had already received his Marriage Blessing).

4. Moon is born in the East, as Nostradamus foretold in his prophecy

5. Moon is bringing a new truth that aims World Peace and Nostradamus predicted he will achieve it

6. Moon was persecuted, misunderstood and being thrown in jail 6 times same as Nostradamus predicted

7. Moon's wife name means Crane (bird) and Nostradamus predicted that he will be connected with a bird

8. Moon is a New Religious Leader, as Nostradamus foretold and he is the only one still alive from the 10 described in John Hogue's book

One of the signs according to Nostradamus is that "Moon" will suffer great persecution and misunderstanding; He will be repeatedly thrown in jail; He will fly and travel a lot, but wherever he goes he will bless the families (Rev. Moon held enormous International Marriage-blessing ceremonies all around the world). Nostradamus pointed that in 1991 the world will have heard about him, but will still not be able to believe. However in 2012 the his foundation will become so great that the world leaders will start recognizing him. Finally, our attitude will determine what will follow; a bright future, following his guidance, or destructive World War III, if we reject him.

Källa:
http://moonsanmyung.blogspot.fi/2010/07/nostradamus-prophecied-about-moon.html

 

 

Nostradamus Profetior

Författare Fil. Dr. Åke Ohlmarks,

Fabel Förlag, 1992

ISBN 91-7842-105-5

Antikrist - Rysskommunismen

sid. 175

I krigets timma slaverfolket kan

sig resa mäktigt till de högsta ställen:

de byter furste, får en landsortsman

där här från havet nalkats över fjällen.

Tolkning:

Ryssarna bytte tsar Nikolai II mot Lenin, som i sin tur efterträddes av Stalin,
född ute i provinsen, i georgien, inte långt från de höga fjäll på Krim.

 

Guds kyrka jagas och den helga saken

och templen plundrade och öde stå,

till linnet barnet kläder modern naken -

araber med polacker samman gå.

Tolkning:

Bolsjevikernas förföljelse mot kyrkan och prästerskapet: den lidande madonnan utplundras inpå bara kroppen av sina onaturliga barn.

 

Den Nya Kyrkan

sid. 228

Den lag båd Sols och Venus barn citera;

förkunnelsen som renad dragits rätt,

skall inte bli förstådd av någondera -

men Sol tillgodoser Messias rätt.

Tolkning:

En ny tro av närmast urkristet slag uppstår och värvar proselyter bland katoliker och mohammedaner, men ingendera förstår den rätt - fast den är mer kristen än islamitisk.

Det stora berget med sju kullar skall

sen fred, krig, svält och vattunöd det lidit,

vältas och dränka riken i sitt fall -

dess forntidsminnen har sin dödskamp stridit.

Tolkning:

Rom och katolicismen störtar med väldigt brak.

Då skall den helga ståten sänka vingen -

den Store kommer, som skall lagen ge,

då låg blir hög och stursk får straff som ingen,

och ingen Honom lik skall jorden se.

Tolkning: Nu äntligen sänker den katolska pompan sin vinge och världskyrkan får en ny stor ledare, den siste profeten, som gör de yttersta till de främsta och de främsta till de sista. Hans like skall aldrig ha setts på jorden.

 

Undisplayed Graphic

Se även Tolkning av Nostradamus i Ryssland (eng.)

Undisplayed Graphic

 

 

Jämför med Sun Myung Moons profetior om kommunismens sammanbrott och Messias Återkomst!:

 

  1. Profetia 1 (1972!) (eng.)
  2. Profetia 2 (1973!) (eng.)
  3. Messias Återkomst!
  4. Kristendomens Nya Framtid

 

Undisplayed Graphic