KRISTUS ÅTERKOMST

tolkat av Rudolf Steiner

Återkomsten av Kristus började 1900-1933 enligt Antroposofisk föreställning.

Kommentar: Jämför med Principernas tolkning av Återkomsten mellan 1917 (400 år efter Martin Luther spikade upp sina teser) och 1930 (om man lägger samman tidsparallelerna från Jesu födelse).

Detta visar klart på det globala utgjutande av andlig sanning och förväntan som togs emot av Steiner, Bailey,Besant, Yeats med flera vid denna tiden!

Steiner talat även om att all mänsklig historia finns nedskriven i en "Akashic Records".

Detta får sin naturliga förklaring med Principernas beskrivning av hur vi omges av den andliga världen, med alla varelser som levat på jorden.

Ref: Edgar Casey om Akashic Records

Rudolf Steiner (1861-1925), österrikisk filosof, utbildare, och grundare av Antroposofiska sällskapet hade förmågan att uppfatta information utöver den materiella världen: en "andevärld" som var lika verklig för honom som den fysiska världen var att andra.
Steiner hävdade att förmågan att uppfatta denna andra värld skulle kunna utvecklas, så att en enskild person kan se händelser och information precis lika konkret som den nuvarande:

... man kan penetrera till det eviga ursprunget för saker som försvinner med tiden. En människa utökar sin uppfattning på detta sätt om han/hon inte längre är begränsad till de externa faktorerna, när det gäller kunskap om det förflutna. Då kan han/hon se händelser som inte uppfattas av sinnena, den del som tiden inte kan förstöra. Han går från tillfällig in i varaktig historia. Det är ett faktum att denna historia är skriven med andra tecken än vad som är vanligt historia. I gnosis och teosofi kallas den "Akaisk krönika" ... För den oinvigde, som ännu inte kan övertyga sig om verkligheten i en separat andlig värld genom sin egen erfarenhet, kan den initierade lätt verkar vara en visionär, om inte något värre. Den som har förvärvat förmågan att uppfatta den andliga världen kommer att veta tidigare händelser i deras eviga beståndsdelar. De står inte inför honom som döda vittnesbörd av historia, utan förekommer i hela livet. I en viss mening, vad som hänt sker inför honom.