Välsignelsen genom Messias/Sanna Föräldrar

Den ursprungliga Välsignelse som Gud velat ge Adam och Eva mänsklighetens första förfäder.