Här är dom mail jag "försökte" sända i dec. 98, till Daniel, Marcus och Petter i Haraldsboskolan, Falun.

Dom hade redan slutat VT98. (vilket jag inte visste, då jag sände mailen)

(Texterna har redigerats efteråt för att göra dom mer lättlästa, inga frågor eller svar är bortredigerade)

Hej Daniel, Marcus och Petter.

Jag heter Bengt de Paulis, och är ansvarig för ("Enighetskyrkans")

Familjefederationen för Världsfred och Enighets websida.

Tack för den informativa sida ni gjort om rörelsen.

Jag ber om ursäkt att jag missat era mail.

En förklaring kan vara att jag är med på Damian Anderssons

Unification mailserver-lista i USA, och får ca. 50 mail via den om dagen.

Bland alla dessa hundratals mail har jag missat era, som ni skriver i er text.

Ursäkta igen så mycket, och besvara gärna detta mail med dom frågor ni hade.

Jag vill kommentera några saker i er text.

Jag är ju part i målet, så ni får ta det för vad det är, mitt personliga vittnesbörd.

1.

text:

Kristendomen i övrigt avvisar Moons lära eftersom den strider mot tanken

att Jesu förkunnelse var den avslutande.

Min kommentar: Detta är sant, men det förtjänas att påpeka att då stänger

man även dörren till ny uppenbarelse och Återkomsten av en ny Adam.

Bibeln är inte skriven av Jesus, den är andligt inspirerad och

kyrkomötet (Nicea) valde därefter vilka texter man skulle "godkänna".

Bibeln är alltså inspirerad av Gud men ett människoverk.

Den levande Guden kan arbeta även i vår tid med levande människor som

kanaler, precis som för 2000 år sedan.

Detta att stänga den andliga dörren var judarnas (skriftlärdas) största

misstag och orsak till att de inte såg vem Jesus verkligen var för 2000 år sedan.

2.

Det gamla svenska uttrycket att ensam är stark skulle inte enighetskyrkans anhängare hålla med om. De bor mer eller mindre i kollektiv. De ber, äter och sjunger tillsammans och för att förverkliga rörelsens mål arbetar de sida vid sida

Vi bor inte (längre) i kollektiv.

Detta var sant på 60,70, och början av 80-talet.

Nu är vi (välsignade)familjer med barn som alla lever i egna bostäder,

och är spridda övar landet.

I Sthlm har vi den enda samlingslokalen (i Tegnerlunden, numera sedan år 2000 i Sundbyberg)

Jag bor själv söder om Borås, och missionerar i Gtbrg med omnejd.

För det mesta delar jag ut information om Återkomsten,

Nostradamus profetior om Återkomsten i Östern,

sammanfattning av Principerna,

Arthur Fords vittnesbörd,

Brookes texter, samt personliga vittnesbörd om mina 20 år som anhängare.

(Detta om att inte bo i kollektiv borde ni lägga till er text)

3.

Det är lite diffust när det gäller jämställdheten mellan könen

Mannen och kvinnan är jämställda.

Vi kallar till och med kvinnan vår andra Messias.

Genom äktenskapet formas vi mot fullkomligheten.

Principerna betonar tydligt att maskulint och feminint är som yin och

yang, två lika nödvändiga aspekter av människan.

Gud har både maskulinitet och femininet i sin personlighet. (läs i Skapelsens Princip)

Positivt och negativt skall INTE ses som det dåliga ordet negativt, utan

istället som ömsesidigt och nödvändigt komplement.

Jmr. med positiva atomen och negativa elektronen.

4.

 Enighetskyrkan försöker till skillnad från många andra rörelser få sina potentiella medlemmar att gå på kurser där rörelsen presenteras. Man börjar vanligen med en kurs på ett par dagar där man bor avskilt från andra människor men tillsammans med medlemmarna.

I Sverige arbetar vi helt öppet, människor kan komma och gå som dom vill på våra möten.

ALLA i Sverige som haft negativa upplevelser i samband med rörelsen har haft det i USA.

Detta är beklagligt och vi tar fullständigt avstånd från dessa manipulerande metoder

(som aldrig ger något positivt resultat i längden).

Dom som stannar i rörelsen gör det för att dom upplevt den äkta kärlek och den Heliga Andes arbete som

även verkade i Jesu församling för 2000 år sedan.

5.

"Det var dock ganska svårt att förstå innehållet i vissa texter då de innehåll ett avancerat språk."

Vilka texter menar ni?

Vad var svårt att förstå?

Detta vill jag självklart ha er hjälp att rätta till.

6.

er text:

"Äktenskapet ingår medlemmarna när de varit medlemmar ett par tre år i

enighetskyrkan då pastor Sun Myung Moon utser en lämplig livspartner.

Det är inte frågan om man ska gifta sig utan med vem"

Detta är också ett passerat stadium.

I de stora Välsignesleceremonier som hållits på 90-talet, så har både andra religioners par välsignats,

liksom många redan gifta.

Att ta emot Välsignelsen är det viktigaste, inte att få sin partner vald av Moon och hans hustru.

Likna det vid att kristna skulle låta Jesus själv välsigna deras äktenskap. Vilken kristen skulle inte vilja

uppleva detta?

På detta sätt kan man förstå varför de som tror på Moon som Kristus Återkomst vill

acceptera detta ovanliga sätt att hitta partner på.

Det är en trosfråga.

Det hade varit bra om ni satt datum på er websida.

Eftersom rörelsens arbete förändras och utvecklas från år till år.

 

Mvh /Bengt de Paulis, Mölndal

ring mig gärna på kvällstid om ni tycker mail är otillräckligt.

0320/72540

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Genom att kontakta skolans religionslärare så kunde jag få fram mailsvaren ovan till tre nya elever som

fortsatt arbeta med Enighetskyrkan.

(De har bett att inte få sina namn publicerade. De är därför utbytta mot Bibelns Anna, Maria och Elisabet.)

Hej!

Vi aer tre tjejer som haller pa med ett religionsprojekt i skolan om Unification Church.

Genom var laerare Lisa Ahman-Halling fick vi tillgang till det brev du skrev till henne, angaende fjolarets

elevers projekt.

Vart arbete utgar fran "er" hemsida och vi har en del fragor om texterna och dess innehall.

Vi vore tacksamma om du vill svara pa dem! (snarast)

1) Hur manga medlemmar har "Enighetskyrkan" i Sverige?

2) Har alla folkgrupper lika vaerde? (Koreaner, japaner, europeer osv)

3) Vi har tolkat texterna som att maenniskan sjaelv har ansvar foer sin

utveckling och sina gaerningar. Varfoer far man da inte sjaelv

bestamma vem man ska gifta sig med?

4) Hur lever och verkar en medlem i samhaellet?

Vi kommer att laegga ut skolarbetet pa naetet och undrar daerfoer om vi

far naemna ditt namn vid t ex eventuella citat.

Tack pa foerhand!

Vaenliga haelsningar

Anna , Maria och Elisabet

Haraldsboskolan, Falun

Svar:

Hej Anna,Maria och Elisabet.

Tack för ert vänliga brev.

 

Jag skall efter bästa förmåga besvara ert brev.

> 1) Hur manga medlemmar har "Enighetskyrkan" i Sverige?

Vi är ca. 100 "medlemmar".

Det är familjer inklusive barn.

På 80-talet var alla enskilda personer utan familj.

Därefter 1983 började dom första barnen födas ibland välsignade familjer.

>

> 2) Har alla folkgrupper lika vaerde? (Koreaner, japaner, europeer osv)

>

Ja, absolut.

Gud är alla människors rätta förälder, och ser självklart inte till hudfärg.

Jämför med kristendomen; värderas kristna judar högre därför att Jesus själv var jude?

Självklart inte.

Samtidigt så åker många kristna till Israel för att få vandra på samma mark som Jesus.

På liknande sätt kommer Korea att upphöjas när "alla" kan se att Återkomsten av Messias skett just där.

Jämför även med hur muslimer gör en pilgrimsresa i sitt liv till Mekka, och den heliga stenen.

citat: ur vittnesbörd från den andliga världen genom A. Ford:

Morgondagens religion kommer inte att kallas Kristendom,

så som ni känner den. Ni lever redan i en Ny Tidsålder, en efterkristen tid.

Kristi Principer är inte begränsade till någon viss tidsålder.

De institutionen som människan byggt på gamla uppenbarelser,

kommer om några år att vara oväsentliga.

Moon kommer till en del av världen där det varit mycket lidande -

och där trycket från grymt skränande materialism hänger över som ett katastrofmoln.

Han kommer att hjälpa till att skingra det. Och alla kommer att göra det överallt. Han är en av

uppenbararna. Lyssna till honom.

Fletcher: Världen har sett många frälsare. Själva ordet frälsare betyder helare.

Moon är en av dem som skall hela, inte endast kropparna, utan sinnet och anden hos människan.

Och när en människa är helad, så är hon fri. När en person blir helad är han frälst.

Om han fortsätter i tacksamhet och ödmjukhet. Moons bidrag blir helt enkelt bidraget från

alla de som blivit förlossade genom mänsklighetens historia.

Han kommer inte att tala om sådant som människor tvistar om - han kommer inte att

sätta vingar under sina egna åsikter - utan han kommer att förkunna en grundläggande kunskap,

ur vilken varje andlig längtan och strävan måste växa.

Han kommer att tala om en evig Gud.

Och han kommer att tala om den Gud som verkar genom människor.

Och han skall hjälpa er. Så som Jesus försökte hjälpa er -

och som så många av er glömt - att den människa som blir andligt helad och fri,

befinner sig inte längre under lagen.

slutcitat.

> 3) Vi har tolkat texterna som att maenniskan sjaelv har ansvar foer

sin utveckling och sina gaerningar. Varfoer far man da inte sjaelv

bestamma vem man ska gifta sig med?

>

För att förstå svaret till denna fråga så måste man ha klart för sig

i vilken roll vi ser Sun Myung Moon och hans hustru Hak Ja Han.

Jesus kom för 2000 år sedan för att skapa ett himmelrike på jorden.

Han blev inte på allvar tagen som judarnas Messias trots alla tecken och under han gjorde.

Först efter att han utgjutit sitt syndfria blod som offer för mänsklighetens synd

(judarnas kollektiva synd, att inte tro på honom i fysiska livet,

dom fick betala detta med 2000 års lidande), kunde han under 40 dagars uppståndelse

samla sina troende och påbörja kristendomen.

Hela kristendomens syfte är att FÖRBEREDA FÖR ÅTERKOMSTEN.

Varför skall det överhuvud taget ske en återkomst, om allt fullbordades

genom korset, (som kristna hävdar).

Den fysiska återkomsten av Messias måste ske därför att utan en fysiskt

syndfri kropp så kan inte den fysiska synden för fallna människor tas bort.

Jesu kors gav endast den andliga förlåtelsen.

Ingen troende kristen kan föda syndfria barn.

Moon och hans hustru ha kommit till jorden efter 2000 års gottgörelse,

som det nya syndfria paret (3:e Adam och Eva).

Genom tro på detta som Återkomsten, så kan vi välsignas av dom och

därigenom uppnå både fysisk och andlig frälsning.

Om Jesus fått fortsätta sin mission utan korsfästelse, så skulle han

bildat denna syndfria familj för 2000 år sedan och välsignat sina

lärjungar in i syndfria äktenskap (med både fysisk och andlig frälsning).

Nu kommer svaret på er fråga:

Om kristna fått vara med på Jesu tid, och Jesus valt ut (föreslagit)

deras eviga livspartner, så hade dom sett det som ett stort förtroende

och en ynnest att låta Kristus välja denna partner.

På samma sätt ser vi som accepterar Moon och hans hustru som

Återkomsten, det som en stort förtroende att låta den återkomne Messias

föreslå vår livspartner.

Detta har skett alltifrån deras egen Välsignelse 1960 (läs historien på

websidan) fram till den senaste Välsignelsen sommaren 1998.

Det är helt frivilligt, och många par är redan gifta och kan ju därför

inte få denna förmån, dom välsignas ändå (tar emot förlåtelse av den ursprungliga synden).

I västvärlden reagerar vi naturligtvis på detta att inte "välja"

själv, men i Orienten och även tidigare i västerlandet var det vanligt

att föräldrar föreslog partner för barnen.

Detta görs av kärlek, och med all den erfarenhet föräldrarna har, och är inget negativt "tvång".

Varje förälder vill sitt barns absolut bästa.

Vi kallar just Moon och hans hustru därför för Sanna Föräldrar.

Jag (Bengt de Paulis) är ett levande exempel på denna frihet och egna ansvar.

Moon föreslog 1982 i Seoul Korea, en japansk syster att bli min eviga

hustru. Tyvärr kunde jag inte acceptera detta val.

Vi satt i 15 minuter i ett rum tillsammans med en tolk,

och jag kände att denna relation kunde jag inte ta ansvar för.

Fel, eller rätt?

Vi gick i alla fall tillbaka till rummet där Moon föreslog partners och

fick ta emot ett nytt förslag, i mitt fall min nuvarande hustru Maarit från Finland.

I ljuset av detta kan ni säkert förstå att allt detta är en trosfråga.

Är Moon och hans hustru Messias, Kristus Återkomst så är detta inget som

helst problem, och absolut inget tvång.

Hur många i Sverige gifter sig inte idag utav "kärlek", men upptäcker

senare att dom inte alls passar ihop.

Tillfällig passion och kärlek är ingen garanti för evig lycka.

Välsignelsen är INTE vanligt äktenskap, utan en del i Återkomsten efter

2000 år, och förlåtelsen av syndafallet, förlåtelsen av judarnas

förkastelse av Jesus, återupprättelsen av Jesu mission, samt grundstenen

för en ny syndfri mänsklighet.

citat: (A. Ford seans)

Sanningen är Gud. Och sanningen är en växande, expanderande sak. Den

uppstår alltid genom människor som kan lyfta sig själva över den nivå av

medvetande, där de flesta måste leva. Och som blir medvetna - och sedan

för-kunnande - och på så sätt förlossare. Moon är en av dem som leder

människors tankar tillbaka till dessa enkla Principer, fria från

vidskepelse, befriade från all kyrklig och religiös symbolism. HAN GÖR

EXAKT VAD JESUS FÖRSÖKTE GÖRA I SITT LIV - vad varje människa, som varit

en kanal för en uppenbarelse försökt göra. Gud har aldrig haft annat att

uppenbara för människan än dessa två ting: (1) att Gud existerar och att

(2) människan är en del av den Gudomliga Skapelsen. Och det som Gud är,

i deras tolkning, håller varje människa på att bli. Moon är

inte motsägande - (inte i något han säger).

slut citat.

> 4) Hur lever och verkar en medlem i samhaellet?

>

Eftersom vi är så få i Sverige, så arbetar vi alla som missionärer,

håller föredrag om Återkomsten, Välsignelsen och människans ansvar i denna tid.

När vi i framtiden, blivit tillräckligt många så kan vi expandera i andra större aktiviteter.

Viktigt i Sverige idag är att sprida information om sann kärlek,

dvs. att INTE ha någon sexuell relation före äktenskapet,

och att leva i sitt äktenskap med högre andliga mål.

Bön, osjälviskt liv för andra i samhället är idealet.

I Stockholm har vi en församlingslokal, i Tegnerlunden (numera sedan år 2000 i Sundbyberg).

Här på västkusten är det än så länge bara min familj. Vi bor söder om Borås.

Jag jobbar sedan 2 år mest med webinformation, eftersom jag den vägen

når många fler (ni är ett exempel), än genom att stå på gatan eller i

parker och hålla föredrag, vilket jag gjort mycket på 80-talet i

Slottsskogen och på Kungsgatan i Gtbrg.

Webben är något av ett vittnesbörd om min (vår) tro och all den

information jag kunnat samla genom 20 år som entydigt pekar på

Sun Myung Moon som Återkomstens Herre, Kristus, Messias och tillsammans

med sin hustru "Sanna Syndfria Föräldrar" för hela mänskligheten.

Jämför med vad Jesus sa att till och med dessa stenar kommer att vittna

om honom som Messias om inte människor gör det.

Det är inte för att Moon själv indirekt genom uppenbarelsen Principerna,

pekar ut sig som Messias, som gör honom trovärdig, utan alla dom starka oberoende

vittnesbörd genom den andliga världen som kommit och fortsätter komma

(se under ANDLIGA TEXTER på websidan), samt den uppenbarelse av den ursprungliga synden (en sexuell

relation mellan Lucifers andliga kropp, och den första kvinnan andliga kropp), som ingen

annan hittils kunnat förklara så tydligt, plus dessutom lösningen (=Välsignelsen) av denna synd.

Han har gett oss HELA den andliga sanning som Jesus skulle och ville gett oss för 2000 år sedan.

Detta är en del av Messias mission.

Välsignelsen (lösningen av problemet) är den andra.

Men den kräver vårt gensvar att vilja ta emot den och acceptera detta som Återkomsten.

Det ansvar som det utvalda folket inte gav Jesus för 2000 år sedan.

Se på websidorna under andliga texter.

Det är svårt att förneka alla dessa vittnesbörd, om detta bara åter skulle vara en "människas" tankar.

> Vi kommer att laegga ut skolarbetet pa naetet och undrar daerfoer om

vi far naemna ditt namn vid t ex eventuella citat.

>

Ni får citera mitt och min familjs (barns) namn så mycket ni vill.

Det är en glädje att få vittna på detta sätt om Återkomsten,

och samtidigt en skam (för mig själv) att jag inte nått ut bättre på

dessa 20 långa år.

Att i 20 år ta emot andliga budskap om att DETTA ÄR ÅTERKOMSTEN,

och samtidigt genom tidningsrubriker, radio och TV program

hör om hur den "förskräckliga" (?) Moon sekten "manipulerar"

och utnyttjar människor, är oerhört plågsamt.

Jesus kom med kärlekens budskap, men blev anklagad för att

bara rättfärdiggöra sina egna anspråk på Messias genom alla

dom goda gärningar han gjorde.

Någon har sagt att Jesus kom med RÄTT BUDSKAP men till fel tids

människor.

Det lilla lidande jag fått uppleva under dessa 20 år har gjort mig

plågsamt medveten om hur oerhört otacksam Jesu mission måste ha varit för 2000

år sedan och Återkomstens Herres mission är idag. (läs om Hans lidande i historien)

Ingen, inte EN enda person trodde på Jesus när dom spikade fast honom.

(tjuven vittnade om honom när dom rest korset, han blev den förste i

paradiset med Jesus)

Hur många miljoner kristna skulle inte ha velat vara Jesu trogne

lärjunge bredvid Jesus, vid Golgata för 2000 år sedan.

Lika viktig är vår tid idag, att vittna om detta som Återkomsten.

Om 1 år är år 2000.

Om det sker som påven Johannes XXIII fick uppenbarat för sig 1959-62,(läs på webben)

så kommar ALLA att se vem Återkomsten Herre är 25 december år 2000.

Idag (1998) är det fortfarande svårt att klart se honom,

men klarare än på 60-talet då fortfarande kommunismen och kalla kriget

höll mänskligheten i ett järngrepp.

Som Nostradamus så tydligt säger " Kristus skall komma från Östern, inte Europa, där han länge

förväntats, och att hans påverkan skall upplevas av alla. "

Så gott som alla kristna ser i dag tidens tecken att Återkomsten är nära.

Dock är det inte Jesus som fysiskt kommer tillbaka.

Men redan kan hans andliga makt kännas av alla!

Ingen har så tidigt (i början av 70-talet) profeterat om kommunismens undergång.

Åter ett "bevis" på Återkomstens Herres andliga och Messianska vishet.

Mvh /Bengt de Paulis

 

Hej igen.

Några tankar vill jag tillägga,

Dom större katastrofer vi haft i Sverige och Världen, skulle kunna tolkas som nationell och internationell gottgörelse för för Återkomsten. (detta är enbart mina egna tankar)

Det är en skrämmande tanke att människor (oskyldiga) skall få lida, men jämför med hur judarna

(oskyldigt ?) fick lida under 2000 år (i bl.a. Hitlers dödsläger)

som nationell gottgörelse för Jesu död på korset, trots att dom som dog inte ens var födda på Jesu tid.

Läs i Principerna

http://www.unification.net/dp96/dp96-2-5.html#Sec4

om Världskrigen, vars yttersta och enda syfte vara att gottgöra för Återkomsten.

Om korsfästelsen varit Guds vilja, varför blev inte judarna som folk

(1:a Israel) höjt till skyarna in i vår tid, utan istället blev det 2:a

Israel (kristendomen) som fick axla att vara Guds utvalda och välsignade folk.

Läs mer om gottgörelsens lag på

http://www.unification.net/dp96/dp96-2-0.html#Sec1

Jag har tagit mitt ansvar under 20 år för att göra allt i min makt för

att Sverige skall acceptera detta som Återkomsten.

Nu måste fler axla detta ansvar och föra Sverige som nation in i ett välsignat år 2000.

Mvh /Bengt

Hej igen Anna, Maria och Elisabet.

1.

Jag visade dom svar jag sänt er förra veckan, för min kära hustru Maarit.

Hon hade vissa saker hon ville jag skulle förtydliga.

När det gäller syndafallet, så skrev jag att den första kvinnans andliga

kropp och Lucifers hade en sexuell relation.

Detta är i och för sig riktigt men en stark förenkling (för att inte

brevet skulle bli för långt.

Så här borde det stå:

Människan har ett fysiskt sinne som styr den fysiska kroppen,

och ett andligt sinne som styr den andliga kroppen.

Det var detta andliga sinne som styrde den första kvinnan att ha ett

förbjudet sexuellt förhållande med ärkeängeln.

Betoningen skall vara på andligt sinne och felinriktad kärlek,

inte bara på kropparna som jag skrev.

 

 

Jag talade också om att alla skulle kunna se Återkomsten 2000.

Vad jag menade var det som Jesus och Maria 1962 uppenbarat för påven

Johannes XXIII:

citat:

Besökarna kommer också att dela med sig av den märkliga uppståndelsens kraft och ett myller av felaktigt döda kommer att uppstå. Till sist kommer ett fantastiskt mirakel att ske i himlen över staden New York, den 25 december 2000 när miljoner kommer att se det sensationella uppträdandet av Messias, som kommer att förkunna begynnelsen av ett andra paradis här på jorden.

Hör av er med frågor!

Mvh /Bengt, Maarit de Paulis

 

 

Hoppsan!

Vi sitter tydligen och skriver dom här breven ungefär samtidigt.

Ok, att ert arbete skall vara färdigt på måndag.

Det betyder väl att ni har materialet klart, men kan ändra en del även senare.

Jag vill ge min hustru chansen att ge sin version.

Eftersom vi är en familjekyrka så är ju hennes tolkning minst lika viktig som min.

Det var inget direkt fel i första svaret jag gav igår,

men min hustru påpekar att fullkomlig är ingen av oss,

så det är egentligen ointressant att tala så mycket om slutmålet

när vi alla bara börjat vår vandring mot det.

Dessa frågor borde man ställa direkt till Jesus och Sanna Föräldrar, som uppnått målet.

Vi kan bara gissa vad vi tror det innebär.

Vi är inte på något sätt "bättre" än andra kristna, muslimer, hinduer eller andra troende.

Men den grundläggande skillnaden är att Sanna Föräldrar har förlåtit vår

ursprungliga synd, vilket innebär att dörren mot slutmålet (fysisk och andlig fullkomlighet)

äntligen öppnats för oss.

Detta har inga andra religioner gjort, eller ens påstått sig göra.

Paulus var väldigt tydlig på denna punkt när han sa att ingen, icke en

enda är rättfärdig utom Jesus Kristus.

Detta var alltså för 2000 år sedan.

Sedan 1960 har detta påstående passerats.

Tack för svaret om vad som är svårt på hemsidan att förstå.

 

Försök att ge mig några exempel.

Ni måste ju ha flera frågor om Principerna i så fall.

Kom igen med dom!

Jag har som sagt efter 20 långa år blivit "lite blind" för hur man

första gången upplever dessa texter.

Det mesta i dom andliga/profetiska texterna har växt fram dom senaste

2-3 åren, så det är inget färdigt arbete, utan fortsätter hela tiden.

Jag förmedlar bara vad som uppenbaras för mig.

Det kan liknas vid att behöva äta eller göra sina behov.

När uppenbarelserna kommer så "måste" jag skriva ner dom, annars mår jag inte bra.

Jag tror att det var exakt på detta sätt som Principerna kom till Sun Myung Moon, 1935-44.

Det är som en dörr som öppnas till den andliga världen ,och man får

snabbt skriva ner dom symboler man ser innan dörren långsamt stängs igen.

Så jag lägger inte mina egna ord och tankar i vad som kommer.

Jag lovar att jag skall göra allt jag kan för att förtydliga, om ni kan

ge mig några exempel på vad som är svårt att förstå.

Jag hoppas att ni vill maila mig ert arbete, innan ni avslutar det,

så jag åtminstone får säga om det är några sakfel.

Hur ni värderar mig, Principerna och vår rörelse är självklart er egen

frihet, men jag vill förhindra att osanningar kommer ut.

Har ni någon kontakt med Daniel,Petter och Marcus,

så kan ni väl ge dom ert fortsatta erbete och hälsa från mig och tacka

för vad jag tycker var ett bra elevarbete.

Jag har sett en del genom åren.

Deras var klart det bästa, hittills.

Vi får se vad ni kommer fram med.

Trevlig helg igen!

Skriv gärna mail om ni har fler frågor.

Mvh /Bengt

Hej igen Anna, Maria och Elisabet.

Jag har talat med min kära hustru igen, och hon ville vi skulle fundera

över helgen och komma med ett kompletterande svar på måndag, om vad vi

menar med fullkomlighet.

Så kan ni vänta tills dess, så kommer mer information.

Jag kan bara tills dess upprepa vad dom vittnade om från den andliga världen 1965:

Ur Arthur Fords bok:

Fråga från Överste Pak: När du talar om den nya uppenbarelsen, genom Sun

Myung Moon, i vår Nya Tidsålder - den fullkomlighet som inte kunde

uppnås tidigare - genom hela historien - blir nu tillgänglig för alla

människor genom Sun Myung Moon. Är det ide’n ?

Fletcher: Det är möjligt. Men det är inte troligt att alla kommer att

acceptera den, ty den kräver undervisning och det kommer att ta tid.

Ingen kan skänka fullkomlighet. Fullkomlighet är idealet, och

fullkomlighet var människans mål i begynnelsen, men människan valde

själv att förlora fullkomligheten, och hon måste nu välja att återvända

till den. Men det är verkligen sant att ingen kan återvända till sitt

hemland som han har glömt, om inte någon ger honom en karta eller leder

honom längs vägen.

Överste Pak: Med andra ord, människan i dagens värld är beroende av om

denna nya sanning, nya uppenbarelse blir accepterad.

Fletcher: Ja.

slut citat:

Detta är ju något även för er Anna, Maria och Elisabet att fundera över.

Om detta ovan är sant, så väntar hela Falun med omnejd på att ni skall

ta ert ansvar och förkunna det glada budskapet om Återkomsten, och den

öppna dörren mot fullkomligheten för alla människor.

Trevlig helg.

Angående vårt hjälparbete så kommer här några webadresser till.

http://www.tparents.org/library/unification/publications/unews/unws9410/irff%2D1.htm

http://www.tparents.org/Library/Unification/Publications/UNews/unws9608/irff.htm

http://www.geocities.com/CollegePark/Quad/1957/IRFF.North.Korea.html

http://www.tparents.org/Library/Unification/Publications/UNews/unws9605/irff.htm

Trevlig helg

Mvh /Bengt de Paulis

Hej igen Anna, Maria och Elisabet.

Kul att ni vill fortsätta dialogen.

Det är ju även en utmaning för mig att fundera över vad jag verkligen

tror på. Tack för den hjälpen.

> Hej igen!

> Tack för svaren på våra frågor!

> Du har hjälpt oss mycket.

> Under arbetets gång har det dykt upp fler frågor och vi skulle bli

glada om du snabbt kunde svara på dessa!

>

> 1. Hur blir man fullkomlig? Hur kan man veta att man är fullkomlig?

Vad innebär det att vara fullkomlig?

Svar: Fullkomlighet är och var slutmålet för ALLA människor från förste Adam och Eva,

genom alla Gamla Test. stora män Noas familj, Abraham, Isak, Jakob,

Moses, Jesus fram till och med Anna, Maria och Elisabet och familjen de Paulis.

Vi har alla haft (vetande eller ovetande) målet att bli fysiskt och andligt fullkomliga.

Det är som att så ett äpplefrö.

Fröet vet inte att det en dag skall växa till ett stort äppelträd och bära egen frukt.

Gud har skapat människan som fröet med potential att växa (av egen kraft, precis som äpplefröet) mot

fullkomlighet.

Genom syndafallet (läs i Principerna på webben),

så stängdes dörren till denna möjlighet att växa mot fullkomlighet.

Därför krävs 1 enda syndfri människa Messias, Kristus, Frälsaren,

Återkomstens Herre, som är född syndfri (=öppen dörr mot potentiell

fullkomlighet), för att efter själv ha uppnått denna fullkomlighet kunna öppna dörren igen för hela

mänskligheten.

Detta var Jesus mission för 2000 år sedan.

Han uppnådde själv denna fullkomlighet.

Men genom att inte få tillräckligt av judarnas stöd (= andlig tros-kraft/energi),så kunde han inte bilda en

syndfri familj, och fullborda profetiorna om att öppna dörren mot fullkomlighet och ett

Himmelrike på jorden för alla andra människor, som han så tydligt talade om i början av sin mission.

Gören bättring, TY HIMMELRIKET ÄR NÄRA!

>Vad innebär det att vara fullkomlig?

Strikt teologiskt skulle det väl vara det tillstånd av syndfrihet och

absolut mänsklig fullkomlighet som Jesus uppnådde för 2000 år sedan.

Att kunna se den andliga världen, som Jesus klart gjorde,

att kunna döma änglar, som Jesus talade om, om att göra större gärningar

än vad Jesus gjorde, som ju Jesus själv påstod.

Om vi tror på allt detta vad Jesus sade så måste detta gälla alla fullkomliga människor.

Tyvärr har ingen uppnått denna fullkomlighet förrän nu efter år 1960

(Lammets Bröllop).

>Hur kan man veta att man är fullkomlig.

Det vet man inte (men Gud vet det, och kommer att bekräfta det andligt),

på samma sätt som duvan (den Helige Ande)symboliskt kom ner på Jesus i

början av hans mission när Johannes döpte honom.

Jesus sa att Himmelriket kommer inte med yttre tecken, utan på ett inre

andligt sätt, man känner sig upplyft och andligt fri från syndafallet.

Jämför med frälsningsupplevelsen i den kristna tron.

En evig frälsningsupplevelse med andra ord.

Säkert syns det även utanpå en sådan människa.

> 2. Vad är de största hindren för att uppnå ett fullkomligt liv?

Den fallna naturen, (se åter Principerna om fallen natur)

hindrar oss att gå den rätta vägen mot fullkomlighet.

Paulus sa, min ande vill det goda men min kropp gör det onda.

Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp.

Det blev med andra ord en spricka mellan andliga och fysiska sinnet.

Denna spricka som lagts dit av Lucifer, satan genom arvet från

syndafallet, kan endast den syndfrie Messias reparera (=Välsignelsen, se websidorna).

Denna spricka gör även att vi lättare tror dåligt om folk än att se det

goda från Gud (som Jesus gjorde) som finns i alla människor.

Ex. ville folket lättare tro på Jesus som en villolärare som skulle

korsfästas, när dom skrek mot honom hos Pilatus.

På samma sätt är det lättare att ta till sig den kritik som många

kristna riktat mot Sun Myung Moon som Återkomstens Herre.

Det är inte denna Återkomst som kristna väntat på i 2000 år.

En enkel man från Korea som kommer med ett nytt evangelium.

> 3. Vad anser rörelsen om abort och preventivmedel?

Abort och preventivmedel är inte något som Sun Myung Moon talat speciellt mycket om.

Man måste nog se detta i ljuset av att han kommer som Återkomstens

Herre, för att välsigna människor in i ideala äktenskap, där varken

abort eller preventivmedel behövs.

Han har istället uppmanat alla Välsignade par att ha så många barn som

möjligt, dock med betoning på kvalitet för alla barn.

Ni kan ju själva söka på ordet abortion på picosearch:

http://www.unification.net/

> 4. Har ni några "budord" som ni lever efter?

Vi har en traditionsbok som vi följer.

Dom viktigaste buden är att följa Sanna Föräldrars tradition,

bön (varje sönd. morgon kl.5 och den 1:e varje månad ger vi ett löfte)

(se familjebön websidan), osjälviskt Gudscentrerat liv.

> 5. Vad gör ni för de svaga i samhället?

Eftersom vi endast är ett hundratal i Sverige, så kan vi inte göra så mycket här i Sverige just nu.

När jag gick med på 70-talet så hade vi pensionärsträffar i Stockholm

och Uppsala, där vi hade underhållning med fika för pensionärerna.

Internationellt finns en organisation som heter

International Relief Friendship Foundation, Inc.

se webadress: http://www.ettl.co.at/uc/misc/haiti.html

Det finns många andra hjälporganisationer som redan gör ett underbart fint arbete.

Messias mission är primärt att välsigna så många människor som

möjligt(befria dom från Syndafallets bojor) så att dom därefter tillsammans kan arbete för ett bättre

samhälle.

Det kan liknas vid att börja bygga nya hus i Bosnien medan kriget redan pågår.

Först måste kriget nå ett stillestånd, innan uppbyggnaden kan påbörjas.

Först efter ett tillräckligt antal människor Välsignats över hela

världen så kan dom tillsammans börja bygga en ny värld, och utrota fattigdom, svält och sjukdom.

Vi är fortfarande i den andliga krigsfasen i världen.

Världen har delvis botats exempelvis från kommunismen sedan 1989.

Läs om dom fantastiska profetior som Sun Myung Moon gjorde redan i början av 70-talet om

kommunismens sammanbrott.

> Mvh Anna, Maria och Elisabet

 

 

 

Hej igen Elisabet, Anna och Maria.

Hoppas ni inte drunknat i alla mailsvaren ;).

 

Här kommer bidraget från min hustru som svar på frågan om vad

fullkomlighet är.

Hennes betoning ligger framförallt på familjens fullkomlighet.

Fullkomlig människa växer man mot genom att ta emot välsignelsen

genom Sanna Föräldrar, som man och hustru, och därefter bilda en familj,

med målet att uppfylla dom tre välsignelserna.

Fullkomlighet når man genom att uppfylla dom tre välsignelserna:

Som jag sade i förra mailet stängdes dörren (av Lucifer, Eva och Adam)

till denna väg genom de första människornas syndafall.

Jesus kom för 2000 år sedan med missionen att öppna denna dörr för hela mänskligheten.

Han uppnådde den första välsignelsen, individuell fullkomlighet

(troligen vid 30 års ålder, när hans förkunnelsemission började).

Men förhindrades att uppfylla den andra och tredje välsignelsen,

genom brist på stöd av det utvalda folket.

Därför måste Messias, Kristus, som Sanna Föräldrar komma åter för att

avsluta dessa steg, och åter öppna den stängda dörren för hela

mänsklighetens uppståndelse.

Ur Principerna:

1 Mos. 1:28 förklarar kärnan i Guds syfte med människan. De tre stora

välsignelserna: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och

lägg henne under er." Eftersom den grundläggande principen för Gud är de

fyra positionerna, så förverkligas syftet med skapelsen, Guds glädje,

först när människan uppfyller de fyra positionerna, och de tre

välsignelserna baserade på Guds ideala kärlek.

Guds första välsignelse är att "vara fruktsam". Genom att ha ett riktigt

givande-tagande mellan själ och kropp centrerat på Gud, och förena dessa

båda, så formas en individuell bas för de fyra positionerna och människan blir

"ett Guds tempel" (1 Kor 3:16). När sådana fullkomliga individer blir helt förenade i hjärtat

med Gud (Joh 14:20), så lever och tänker de helt centrerat på Gud. Och

därigenom uppnår de helighet och blir frukten av Guds vertikala kärlek.

När människan uppnår Guds första välsignelse, så kommer hon naturligt

att dela Guds känslor som sina egna. Det skulle vara helt omöjligt för

henne att begå något brottsligt eftersom hon då skulle känna den sorg hon orsakar

Gud genom att göra så. Istället skulle hon vilja vara ett perfekt objekt för Guds kärlek.

Guds andra välsignelse för Adam och Eva var att efter uppnådd fullkomlighet, skulle

de bli man och hustru för evigt och skapa en perfekt himmelsk familj.

Föröka kärleksfulla barn, och därmed fullborda familjens fyra positioner

baserat på Gud. Att Adam och Eva skulle bli man och hustru för evigt

under Guds vertikala kärlek betyder att Guds kärlek är fullkomlig på det

horisontella planet. Dessutom att Gud ger dom rätten och möjligheten att

föröka Guds barn betyder att Gud tillåter människan att uppleva samma glädje som

Gud erfar i sin vertikala kärlek till oss. Om Adam och Eva hade uppnått

fullkomlighet, skapat den första fullkomliga familjen och fött godhetens barn, så hade

de blivit sann Far och Mor för hela mänskligheten, centrerat på Gud, och

därigenom blivit evigt sanna föräldrar och förfäder för människan. Baserat på denna

sanna familj, så hade ett sant samhälle, en sann nation och sann värld

skapats. Detta är Guds vilja. Om bara Adam och Eva hade skapat en sådan familj

och värld, så hade det blivit Himmelriket på jorden.

Den tredje välsignelsen som Gud gav människan, visar på människans mål

att dominera skapelsen. Gud skapade människan som mikrokosmos av de

strukturer, funktioner och nödvändiga kvaliteter hos allt han tidigare skapat.

Därför skulle skapelsen vara det påtagliga objektet för människan. Där

hon kunde känna sin egen natur reflekterad genom allt skapat i hennes avbild.

Den värld där de tre välsignelserna förverkligas är den ideala värld där

Gud och människan såväl som människan och skapelsen är i fullständig

harmoni. Detta är himmelriket på jorden. Som vi skall se senare så var människan i

begynnelsen skapad för att leva ett liv helt förenad med Gud, den sanna

varelsen av liv och godhet. Efter ett sådant liv på jorden, skulle hon efter döden

passera in i den andliga världen och automatiskt hamna i det andliga

himmelriket. Där skulle hon leva evigt under Guds fullkomliga kärlek.

Slut citat.

När det gäller frågan om preventivmedel och abort, så har jag sökt

igenom alla tal sedan 1956-1998, med datorns hjälp.

Följande fick jag fram:

Could a dreadful disease like AIDS penetrate into the husband and wife

relationship united in this way? Not likely. AIDS is a test of the Last

Days examining the purity and fidelity of humankind. Yet modern society tries to

prevent AIDS through the use of condoms and to cure it through the

development of new medicines, but without any relation to the will of God. AIDS is

not a problem that can be solved in that manner. Its solution lies only in the

restoration of morality as well as the restoration of true love. A Harvard University

institute recently issued a research report that by the year 2010, AIDS

will have affected about one billion people worldwide. This is staggering number

threatens the very existence of the human race.

AIDS can be solved only when we return to the True Love desired by God.

That is love of purity and fidelity between man and woman. When I speak

of fidelity, I do not mean the traditional fidelity enforced only upon

women. I refer to the simultaneous purity and fidelity of men and women

together based on the principle of God, which is the ideal of one man for one

woman, that provides that man and woman protect the sanctity and holiness of the

act of love, not engage in pre-marital relations, and, after being blessed with their

ideal counterparts, husband and wife love one another infinitely and

eternally as subject and object. /950822

This pioneering task is not just for here on earth. If you don't do it

here, you shall continue in the spirit world. But there the road is

completely arduous because there is no place where you can be taught like this-no

Belvedere. Once I am elevated to spirit world, I won't have to do anything further

here on earth. True Parent's ideal is to see God's ideal realized. Once the True

Parents, ideal becomes true and returns to the bosom of God, then God's work is

done. For that reason, the satanic population growth does not bring joy to God.

Do you think the blessed couples should be using birth control or

abortion? How many children can you multiply without birth control?

Until they fill the earth.

That is the way God wants the earth to be filled. The fallen population

is meant to decrease while the Heavenly population should grow. That is

what God wants and what I want to see. Mother is an excellent example of this.

You know how many children she has given birth to.

Now you know the answer to these kinds of questions: Should you send

your elderly parents to a nursing home? Should a woman discard her

husband if, for some reason, she feels he doesn't suit her? Should you divorce? No.

Mankind never knew this before, but divorce is similar to the act of

abortion. Staying married creates the possibility for the fulfillment of all these goals,

but divorce breaks down every possibility, destroying the parents, the

children, and the ideal. /860622

Once a baby is conceived, you cannot abort it. No matter how many babies

you may have you can't do this. You never know what that baby is going

to grow up to be, maybe even the president of the whole United States. If

Father's mother believed in abortion, would such a man have been born?

No, Father might not have been born.

Now there is a controversy whether abortion is right or wrong. It is

very clear from God's standpoint. It is bad. Those babies represent the

lineage, love and life. In that one cell that exists after conception, love, life and

lineage all connect there. Those who support abortion say it is just a

cell, but it represents the parents and everything else. It has equal value to the

parents. To kill that certainly is wrong. The father's love and mother's love is in that

would-be baby. Isn't that true? To kill that baby is the same as killing the parents.

/920426

The new President-elect must not know what he is talking about. He says that he will

lift the ban on homosexuals in the military and he will be very permissive toward

abortion. The result of that kind of policy will be terrible confusion in society, worse

than we have ever seen. Then the Christians will have to become aware for the first

time of what is going on.

They will say, "We must repent. We need God." /921206

Jag tolkar detta på samma sätt som jag svarade i förra veckan.

Sun Myung Moon uttalar sig i första hand om regler för Välsignade par,

Där gäller absolut trohet till partnern, och inga preventivmedel är

nödvändiga i ett idealt äktenskap.

Sanna Föräldrar kommer för att skapa en ny himmelsk tradition,

Och föra så många som möjligt under deras tid på jorden, helst helst

hela mänskligheten in i Välsignelsen. Inte för att ge regler för den

fallna värld som håller på att rasa samman, av sin egen syndfulla kraft.

 

 

Här kommer några länkar till information om det hjälparbete som pågår

genom vår organisation IRFF.

IRFF artiklar:

http://www.tparents.org/library/unification/publications/unews/unws9410/irff%2D1.htm

http://www.tparents.org/Library/Unification/Publications/UNews/unws9608/irff.htm

http://www.geocities.com/CollegePark/Quad/1957/IRFF.North.Korea.html

http://www.tparents.org/Library/Unification/Publications/UNews/unws9605/irff.htm

Lycka till med ert arbete!

Mvh Bengt & Maarit de Paulis

 

Slutkommentar efter sista mailet:

Man kan se på Moons mision symboliskt, som att han från 1935 tagit upp den "andliga stafettpinne"
som Jesus var tvungen att lämna ifrån sig genom att offra sin syndfria kropp på korset för 2000 år sedan.
På samma sätt som Jesus för 2000 år sedan var beroende av folkets stöd och tro på honom som  judarnas Messias,
så är Återkomstens Herre, Sun Myung Moon, beroende av världens acceptans av honom som Återkomsten.
Hur mycket och hur snabbt världen kommer att förvandlas till en gudomligt paradis, är beroende av hur
snabbt vi, alla som kommer i kontakt med hans budskap, tar vårt ansvar och fortsätter förkunnelsen,
genom att sprida hans budskap till alla vi möter.

Jag vill därför betona att detta är inte en sekt, ett nytt samfund, utan verkligen en ny universell religion,
som kommer att samla alla troende och tidigare religioner i en enda gemenskap,
på samma sätt som alla bäckar, åar, floder (=olika tolkningar av Sanningen) till sist rinner ut i samma världshav (gemensam Sanning).

Många har ställt frågan till mig om vi är kristna.
Svaret blir detsamma som att fråga en kristen om han är jude.
Judendomen var det första förbundets folk.
Kristendomen är ett NYTT FÖRBUND, det bygger på det gamla (Gamla Testamentet) förbundet.
Principrörelsen och uppenbarelsen PRINCIPERNA, är ett NYTT FÖRBUND mellan Gud och mänskligheten!
Det är det fullbordade Testamentet, det 3:e Israel, och det slutliga förbundet mellan Gud och människan,
som kommer att föra mänskligheten in i det slutliga målet, mänsklig gudomlig fullkomlighet.
 
En del har ställt mig frågan, om Moon är Kristus, varför har han inte gjort mirakler som att uppväcka döda,
på samma sätt som Jesus gjorde, eller visat sin andliga kraft på annat sätt.
Min egen tolkning av detta hänger ihop med människans syndafall.

Som vi läser i Principerna och i Bibeln, så var roten till fallet att dom första människorna lämnade Guds varning att inte äta av "frukten".
Denna olydnad kan och måste återupprättas genom att en ny syndfri Adam, tar på sig rollen och ansvaret som Kristus, och genom att hålla fast vid denna tro, återupprätta världen, genom lydnad till Guds bud, och genom denna tro ge andra möjlighet  att dela detta ansvar genom att i sin tur tro på detta som Återkomsten.
Återupprättelsen och återuppståndelsen av den fallna människan sker alltså genom att omvända syndafallet, genom att tro och inte genom mirakler.
Jesus största syfte med alla mirakler var att övertyga folket att han verkligen var den väntade Messias.
Trots detta blev han förkastad av de flesta och korsfäst.

Citat: "Messias mission är inte att göra helande eller mirakler. Ett medium i Korea sa att, Återkomstens Herres mission är att ge Sanningen, Guds Ord." Så om dessa Principer är Sanningen och från Gud, så är också den som kom med Sanningen den rätte. Det absolut viktigaste som Gud vill att jag skall göra är att låta människors hjärtan återuppstå, åter-skapas eller återupprättas, och göra dem till himmelska människor. Jag kom för att göra en hjärtats reformation. Med hjälp av Principerna eller tack vare Principerna, så är min mission att skapa nya hjärtan, nya människor. Därefter befria dom från satans anklagelser. Satan anklagar människor inför Gud. Min mission är att förändra människors hjärtan så att satan inte har en enda att anklaga inför Gud. Även om Moses och Jesus utförde mirakler, så kunde de inte förändra människors hjärtan och befria dem från satans anklagelser.""
/Om Återkomstens Herre 1965

Återupprättelsen är som ett jättelikt pussel, där alla människor igenom historien har en del av ansvaret för att hela pusslet blir lagt.
Messias, Kristus, Återkomstens Herre kan inget göra ensam, utan vår tro på honom som den gudomlige Messias.

Som Jesus sade, ""Dina synder är förlåtna."
Då började de andra bordsgästerna fråga sig:
"Vem är den här mannen, som till och med förlåter synder?"
Men Jesus sade till kvinnan: "Din tro har frälst dig. Gå i frid." " (Luk 7:48-50).

Det var tron på Jesus som Messias + hans gudomliga kraft, som helade människorna.
Båda delarna var nödvändiga!

Alla människor måste genom tro (=återupprätta Adams och Evas synd) ta del av den gudomliga kraften i uppståndelsen!
 

Detta har kristna fått vänta på i 2000 år, judarna i 6000 år!

Jag har tagit mitt ansvar efter bästa förmåga (?), att förbereda för detta under de senaste 20 åren.

Fler borde nu ta del av detta ansvar i Sverige och i hela världen!

Låt oss inte 1998 (+4) år efter Jesu födelse vänta längre, utan i gemensam tro på detta som Återkomsten sluta våra led!
 

Varhelst som uppenbarelsen Principerna förkunnas, är den Helige Ande verksam.
Samma Helige Ande som så kraftfullt visade sig på pingsten  efter Jesus 40 dgrs uppståndelse,
och varit verksam alltsedan dess.

Måtte den med full kraft upplysa hela Sverige 1999!

Välkommen till en kostnadsfri introduktion i Principerna:
Varje helg!
Kontakta familjen de Paulis 0320/72540

Mvh /Bengt de Paulis