Suomeksi/
Finnish
English

Senast uppdaterad:

       Likt några av världens allra största genier: Matematikens Newton/Leibniz, Gauss, Euler, Ramanujan...(Indien), naturvetenskapens Newton, Maxwell, Bohr, Pasteur, Schrödinger, Einstein... samt musikens stora namn Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky... detta koreanska tidernas största andliga lagarnas underbarn, Sun Myung Moon tillsammans med Jesus Kristus fullbordat och avslutat Bibelns samtliga profetior och löften om Återkomsten av den Bibliske Messias/Kristus och för mänskligheten uppenbarat det Fullbordade Testamentet, det kommande himmeriket på jorden och i himlen. Sun Myung Moon, det största andliga geni och den andligt starkaste Människa som levat sedan Jesus Kristus!       "En man kan vara fri utan att vara stor, men ingen människa kan vara stor utan att vara fri! /Kahlil Gibran"        "När vi låter frihetens klocka ringa, när vi låter den ringa från varje by till by, från varje stad till stad, kommer det att påskynda den dag då alla Guds barn, svarta och vita, judar och hedningar, protestanter och katoliker, kommer att kunna ta varandras händer och sjunga orden i en gammal andlig sång för svarta" Free at last! Äntligen fria! Tack gode Gud, vi är äntligen fria!" /Martin Luther King        Den store Människoläkaren Kristus/Messias är tillbaka på jorden igen efter 2000 år!     Dagligt Helande och mirakler i CheonPyeong Korea, talar sitt tydliga Vittnesbörd!        Citat A.Ford 1965: Och ut ur resterna av en förfallande civilisation och över skrien av smärta som ni hör från varje del av världen idag, så finns en plan som sakta och definitivt framträder för att återupprätta människan till ett tillstånd av fullkomlighet.     Fullkomlighet är idealet, och fullkomlighet var människans mål i begynnelsen, men människan valde själv att förlora fullkomligheten,och hon måste nu välja att återvända till den!        Läs hans biografi: True Fathers Biography 2009       Familjelöftets bakgrund:   Detta löfte ber vi var 8:e dag klockan 0500, enligt Ahn Shi Il kalendern (sök på nätet efter senaste), samt den 1:e varje månad klockan 0500. samt klockan 0700 på dom Heliga Dagarna.        "Cheon Il Guk" betyder Guds nation eller himmelriket på jorden. Detta innebär absolut enighet mellan andliga och fysiska världarna. Detta skulle kunna ha uppfyllts i Israel genom Jesus Kristus för 2000 år sedan, om Jesus FÅTT, GENOM FOLKETS STÖD, fullborda sin Heliga jordiska familj, och uppfylls nu i vår tid genom Återkomstens Herre i ett enat Nord- och Sydkorea! Ägare: en som har rättigheter och skyldigheter.        Läs mer om löftet i CheonSeongGyeong.        Här följer Familjelöftet:     1. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum söka den ursprungliga fädernesjorden samt att förverkliga det rätta idealet för skapelsen, himmelriket på jorden och i himlen.        2. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum tjäna Gud och Sanna Föräldrar samt att bli en central familj som representerar kosmos. Vi lovar också att fullgöra våra skyldigheter som trogna söner och döttrar inom familjen, lojala medborgare i nationen, heliga människor i världen och Guds söner och döttrar i kosmos.        3. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum förverkliga kärlekens fyra olika plan samt de tre generationernas och Konungafamiljens (konungarnas konung) suveränitet.        4. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum forma en värld av frihet, fred, förening och lycka genom att skapa en storslagen familj på den kosmiska nivån, som är Guds ideal i skapelsen.        5. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum kontinuerligt (varje dag) verka för en framåtskridande utveckling mot en förening mellan den himmelska världen (som är subjekt) och den jordiska världen (som är objekt).        6. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum som Guds och Sanna Föräldrars ställföreträdare bli en familj som utövar ynnest och låter vår omgivning anknytas till himlens välsignelse.        7. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum förverkliga en värld med hjärtats kultur, anknuten till den rätta blodslinjen, och leva våra liv för andras skull.        8. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum gå det Fullbordade Testamentets tidsålder till mötes och förverkliga den ideala enigheten mellan Gud och mänskligheten i kärlek, samt genom absolut tro, kärlek och lydnad fullända en befriad gudomlig sfär och en sfär av fullständig frihet i himlen och på jorden.       

 

 

I Andliga Världen
HeungJinNim      DaeMoNim

"Seong-bak" = "Holy Educators"

         

På Jorden
Sun Myung och Hak Ja Han Moon Cheung Pyung Training Centre

             

     Foto:1960 av SMM, och en andligt inpirerad målning
av den kommande Budda

Den Budda som skall komma i denna tidsålder, kommer med upplysning och rikedom för hela mänskligheten genom sin exemplariska sanna familje-kärlek.
Detta kommer att lägga grunden för det Ideala samhället i den Gyllene Tidsåldern.
Förmåga: Gudomlig Vilja, Ovillkorlig Kärlek, och helande av Planeten

Målningens bakgrund!

     Citat: Och nu i den Nya Tidsåldern, det är en tidsålder av orkestrering - av en symfoni - av förening.
Den Helige Ande talar i universella termer och Gud kommer inte längre att vara fragmenterad.
Och den nye Mästaren kommer varken att vara kristen, buddist, muslim eller något annat.
Gud blir den ende Guden - som sände oss sin Son inte en utan flera gånger.

Välkommen till en svensk
presentation om

Världshistoriens största helare, bredvidJesus Kristus,
Dr. Sun Myung Moon och Hak Ja Han Moon
Sanna Föräldrar och deras mission för att skapa en värld i absolut fred!


"Heligt Messianskt Israel" = Förenat Korea

Likt en Andliga Lagarnas Newton sveper den Återkomne Messias/Kristus = Sanna Föräldrars helande kärlek över världen
Ett förenat Korea = Det NYA ISRAEL!

Detta skulle ha kunnat ske redan 1948-50!(=inget koreakrig) om dom av himlen utvalda kristna i Korea tagit emot Återkomstens Herre!

Citat: ...när den Nya Tidsåldern kommer, så öppnas den östra porten,
och inte bara en man - utan Uppenbarelse -
kommer att strömma ut genom porten!

Detta är den tid vi alla har förberett för under de senaste 13 åren -1998 till 2012 - en femtonårsperiod.

Om allt vad profeterna sagt om denna period uppfylls, så kommer vi alla att förändras till en ny mänsklighet!

Solförmörkelsen den 11 Aug. 1999, kommer att bli den sista detta århundrade.
I det ögonblicket går vi in i "Tidsålderns slut" fram till den 24 Dec 2012.

Motto för 12:e året av "Cheon Il Guk" år 2012:

"Året för slutförande av den segerrika befrielsen av himlens, jordens och mänsklighetens Sanna Föräldrar.".

 • International Religious Foundation IRFF (eng.)
 • Kvinnofederationen för Världsfred(eng.)
 • Internationella länkar, Korea
 • Organisationer
 • Andra officiella organisationer
 • Dr. Sun Myung Moon
 •  

   

  Undisplayed Graphic    

  Google
  Web euro-tongil.org

  Undisplayed Graphic    

  ÅR 2012! Klicka!

  Nostradamus,Arthur Ford (Audio)Edgar Cayce, Jeane Dixon, W.B. Yeats, Påven Johannes XXIII, A. Brooke, Fatima, Martinus, Annie Besant, Alice Bailey
  Koreanska Profetior samt Dr. Sun Myung Moon!

  De förkunnar alla liknande budskap: ÅTERKOMSTEN AV MESSIAS och BEGYNNELSEN AV EN NY TIDSÅLDER!

  Nostradamus profeterade att Kristus skall komma från Östern,
  inte Europa, där han länge förväntats,
  och att hans påverkan skall upplevas av alla.  Hjälp oss dela ut dessa historiska traktat i den stad/ort där du bor!,
  eller eposta länkarna till dina vänner och bekanta.
  Använd Internets alla möjligheter att nå ut via Facebook, Twitter osv...
  Här ett förslag på Witnessing länk att dela med andra.
  Stort tack!

  Undisplayed Graphic

   

  Välkommen till en svensk presentation om Dr. Sun Myung Moon & Hak Ja Han Moon
  "Sanna Föräldrar" deras mission för att skapa en värld i fred

  Tag del av ett mycket viktigt budskap i det nya Milleniet

  Tag god tid på dig att läsa materialet!

  Ett förslag är att börja med Kristendomens Nya Framtid (Audio)  från 1974,
  för att därefter fortsätta med den fördjupade engelska översättningen från koreanskan gjord 1996.

  Det är ett omfattande material, men på samma sätt som evangeliet, som ju är en muntlig tradition av lärjungarnas upplevelser med Jesus, har tolkats och byggts på under 2000 års utbredning av kristendomen, så har även denna unika orientaliska uppenbarelse, grundad på en tolkning av Gamla och Nya Testamentet, byggts på och tolkats, allt sedan den ursprungligen uppenbarades långt borta i Orienten av Dr. Sun Myung Moon, mellan 1935-44.

  Jesu stora löfte var människosonens återkomst.

  En del påstår att Gud efter varje 2000 år sänder en ny universell mästare. 2000 år efter Adam sändes Abraham, 2000 år efter Abraham kom Jesus. Nu är tiden inne att Gud kan sända mänskligheten en ny förebild, som kan föra oss in i den Nya Gyllene Tidsåldern som även kallats Vattumannens, Andens Tidsålder, Himmelriket på Jorden eller Tusenårsriket!

  Swedenborg och Linné var stora svenskar på 1700-talet, som båda påverkade resten av världen
  långt efter deras död, på ett sätt som få anat när dom levde.

  Swedenborg blev hårt kritiserad för sina "andliga visioner",
  vilket visar svårigheten att förmedla en "ny" andlig uppenbarelse.

  Till och med vårt stora nationella helgon Birgitta, gick inte fri från misstro i början av sina uppenbarelser.
  Långt innan hon blev accepterad och helgonförklarad!

  Alla världsreligioner har börjat på liknande sätt:

  En enskild person tar emot ett andligt budskap och börjar förkunna det, oftast under stor förföljelse i början.
  Detta gällde för Gamla Testamentets huvudpersoner Noa,Abraham,Isak,Jakob och Moses.
  Likaså för Jesus och det välsignade Evangelium han förkunnade.
  Andra religioner har haft liknande mönster Konfucius, Zarathustra, Lao Tzu, Budda, Muhammed
  fick alla börja under stor förföljelse.

  Det är i denna tradition vi skall se den uppenbarelse som koreanen Dr. Sun Myung Moon vill dela med mänskligheten.

  Vi tror att budskapet, Principerna har sådan andlig sprängkraft (=sanning) att det kommer att påverka hela världen, kanske mer än vad evangeliet gjort för kristendomen under 2000 år. Uppenbarelsen är inte bara delvis ett nytt budskap, utan också en upprepning av evig andlig kunskap, hur man kan bli fullständigt fri från dom onda andliga krafterna, ett resultat av syndafallet. Samma eviga andliga kunskap och livsväg som Jesus Kristus försökte lära sina lärjungar för 2000 år sedan!

  "Innan jag påbörjade min förkunnelse, så tog jag Principerna, som var uppenbarade för mig, inför Jesus, Budda, Confucius och Mohammed i den andliga världen, och de bekräftade alla att den var sann!" /Absolute Values and the New World Order, 8/20/1992

  Namnet Enighetsrörelsen har sin grund i att endast Återkomstens Herre, (Kristus, Messias) kan förena hela mänskligheten i ett enat syndfritt samhälle, med hjälp av den Gudomliga Sanning, som till slut liksom evangeliet skulle ha genomsyrat hela världen, avslutar alla konflikter och enar hela mänskligheten kring den universelle Kristus.

  Hur mycket kommer världen att förändras under hans livstid ?

  Svaret kommer från den andliga världen (Audio)  som redan accepterat hans mission!

  Uppenbarelsen är väl förankrad i Bibeln, med inte mindre än 764 referenser till olika skriftställen. (eng. vers.)

  "Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid, då jag inte längre skall tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern." (Joh. 16:25)

  "Du måste profetera på nytt om många folk och folkslag och språk och kungar." (Upp. 10:11)

  "Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske." (Joh. 16:12)

  "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen,
    och sanningen skall göra er fria." (Joh. 8:31-32)

  "...Om detta är människors påfund och verk försvinner det av sig självt. Men är det från Gud, då kan ni inte krossa dem.
  Det kan visa sig att ni kämpar mot Gud själv." (Apg. 5:38-39)

  "Jag ser inget hopp för permanent världsfred. Vi har försökt och totalt misslyckats.
  Om inte världen går igenom en andlig pånyttfödelse, så är civilisationen dömd att gå under."
  /Dag Hammarsköld

  Låt oss ödmjukt be att dessa sidor kan vägleda dig, i det sanningens ljus, Jesus talade om för 2000 år sedan!

  Se det som en utmaning att du vågar vara fri och bilda dig en egen uppfattning,
  som inte påverkats av medias ensidigt negativa och spekulativa bevakning.

  Den gudomliga frälsningen av ande och kropp, börjar med Kristus Återkomst, men den fortsätter genom din och min medverkan i att ta emot och sprida vidare det glada budskapet, om den fullständiga frälsningen!

  Jesus fick åter samla sina lärjungar under 40 dagar efter uppståndelsen.
  Utan deras aktiva förkunnande kunde inte evangeliet spridas.

  Missionsbefallningen gäller även Återkomsten.
  Hjälp oss att sprida detta viktiga budskap över hela Sverige,
  så att Israels förväntade Messianska Välsignelser för 2000 år sedan, nu kan gå ut över Sveriges land!

  Låt oss uppfylla Johannes Döparens ouppfyllda mission och förbereda alla i Sverige
  att ta emot Honom som " skall döpa er i den helige Ande och i eld." Matt 3:11 = ge "Välsignelsen"

  Sprid den diskett och dom traktat som finns i slutet av denna sida till intresserade du möter,
  förutsatt att du tycker budskapet är rätt och riktigt!
  Bilda diskussions och bönegrupper kring Principernas viktiga och underbara gudomliga budskap.
  Gå frimodigt ut och håll föredrag om Återkomsten.
  Har du framgång så berätta för oss, så skall vi rapportera på dessa sidor om den andliga utvecklingen i Sverige.

  Även den första kristna församlingen startade under stor förföljelse, och förkastades,
  av de "rättrogna" skriftlärde för 2000 år sedan!
  På samma sätt har denna "nya uppenbarelse" ofta förkastats av traditionell kristen tolkning. (eng.)

  Är det inte ett ödets ironi att på samma sätt som evangeliets spreds under stor förföljelse, så har nu detta nya budskap, trots stor förföljelse, ändå på en kort tid spridits till världens alla hörn och berört det mesta av vår världs områden. Dr. Sun Myung Moon och Enighetsrörelsen har inte bara nöjt sig med att hålla sig inom det teologiska fältet, utan även engagerat sig inom så skilda områden som konst, massmedia, politik, vetenskap, industri, utbildning, välgörenhet, medicin, handel ...

  På samma sätt som Jesu liv till slut blev ett stort pussel av uppfyllda profetior från Gamla Testamentet, vilka inte var uppenbara för dom skriftlärde under hans livstid, men klart uppenbarades av evangelisterna långt efter hans död, så har vi kunnat upptäcka hur Återkomstens Herre redan uppfyllt många av profetiorna för Återkomsten i Nya Testamentet.

  Vi har samlat de pusselbitar som vi kunnat hitta under 20 års sökande fram till idag 1999!
  Pusselbitar som skall fullborda den karta, som bara delvis uppenbarats tidigare genom Gamla & Nya Testamentet och alla de andra stora världsreligionerna, och slutligen kunna vägleda hela mänskligheten till den fullkomlighet, som varit alla religioners slutmål alltsedan den 1:e Adams skapelse och syndafall.

  Citat från svensk tidning:
  "På den svenska hemsidan presenteras rörelsens ursprung, filosofi och andliga mål på ett intelligent sätt - helt klart en bra resurs för den som är nyfiken. Dock saknas forum för debatt!" /Internet World okt. 98

  Svar:
  Dessa sidor är enbart ämnade att visa på den långa historiska förberedelsen på Messias Återkomst i Korea, och alla de många andliga referenser under de senaste 80 åren, som helt entydigt pekar på att
  Dr. Sun Myung Moon verkligen är den Återkomne universelle Messias för hela mänskligheten!.

  Det är även av vikt att allvarligt peka på att även Jesus var mycket kontroversiell när han vandrade på jorden för 2000 år sedan!
  Judar och skriftlärde ville döda och röja denne kontroversielle "självutnämnde" Messias, Jesus ur vägen.

  På samma sätt har många "kristna" reagerat starkt på Återkomstens Herres messianska anspråk.

  Det finns starka onda makter som vill och ville förstöra båda Guds söners messianska anspråk!

  Israel misslyckades att känna igen Mästaren när Han vandrade på jorden. (ref. Fatima)

  Skall detta upprepas vid Återkomsten, eller skall vi genom bön och inre eftertanke, allteftersom vi läser dessa texter, förstå att Hoppets och Domens dag redan är här?

  Dr. Sun Myung Moon har, på samma sätt som Jesus med sin gudomliga ande, profeterade om Jerusalems förstöring, på grund av att judarna förkastade honom som Messias,

  Man skall heller inte underskatta den andliga påverkan på Sverige som ett accepterande av detta messianska budskap har!

  Tänkvärt i dessa dagar då allt mer våld och andlig förvirring sprider sig över Sverige.

  Tänk på den judiska nationens öde för 2000 år sedan.

  Läs om den fantastiska andliga och fysiska uppståndelsen som sker i Chung Pyung Korea, sedan 1995.

  Den uppståndelse som skulle ha skett för 2000 år sedan, om Jesus fått fortsätta sin förkunnelse på jorden!

  På grund av det stora material som hela tiden flyter in på engelska ber vi om ursäkt att vi inte hinner med att översätta till svenska i den takt vi skulle vilja.

  Vill du hjälpa till med översättningen av detta unika historiska material, är du välkommen att kontakta oss.

  Har du andra frågor och synpunkter så är du hjärtligt välkommen med dessa.

   

  Flaggans symboliska betydelse!

   

  Undisplayed Graphic

   

  Övrigt

  1. Sommarlägret 1999
  2. Sommarlägret 1996
  3. Bilder av svenske konstnären Benny Andersson
  4. Filmer om andliga världen!
  5. Länkar till andra grenar av Enighetsrörelsen

   

  Vill du stödja vår heliga mission, sätt in valfri summa på pg. 61 25 52-0
  skriv donation!

  1/10 går till världsmissionen, resten till vår svenska verksamhet.

  Undisplayed Graphic

  Bengt
  Webmasters: Bengt & Johan

  Senast uppdaterad: